Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Expedice LEPEX 2008

Expedice LEPEX 2008 – Vsetín/Maruška

Pavol Habuda, Jiří Srba, Ivo Míček, 4. 9. 2008

SMPH, o.s. uspořádala ve dnech 23. - 31. 8. 2008 na meteorologické stanici Maruška (Hostýnské vrchy) letní pozorovatelskou expedici LEPEX 2008. Jejím cílem bylo především sledování aktivity meteorického roje α Aurigidy (AUR), upevnění pozorovatelských návyků a otestování pozorovatelů. Denní program se skládal z odborných prezentací pozorovacího programu a zpracování získaných dat.

Akce se díky podpoře pana Milana Čermáka z Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, a dále Hvězdárny Vsetín a Hvězdárny Valašské Meziříčí zúčastnilo 9 pozorovatelů a další 3 hosté. Počasí dovolilo z plánovaných 8 nocí pozorovat 5 nocí, včetně poslední maximové.

Ve výsledných statistikách se ocitlo 1 497 meteorů, které byly spatřeny v průběhu 4 696 minut pozorování, souhrnné výsledky pozorovatelů jsou v připojené tabulce. Získaná data budou po základním zpracování odeslána do celosvětové databáze vizuálních pozorování IMO (International Meteor Organization), další detailní zpracování a rozbor výkonů pozorovatelů bude pokračovat.

Tabulka 1: Přehled výkonů pozorovatelů - LEPEX 2008.

Jméno                                        Počet                             Počet                                 Čas
pozorovatele                                 nocí                             meteorů                       pozorování

Sýkorová Adéla                           2                                      89                                     6:46

Březina Emil                                2                                   118                                   7:05

Habuda Pavol                              5                                     198                                    10:57

Kapuš Jakub                               1                                        7                                      1:02

Koukal Jakub                               2                                     310                                      9:56

Míček Ivo                                   5                                     228                                    10:56

Míček Juraj                                 2                                     175                                      7:43

Srba Jiří                                     3                                     173                                     12:09

Svozil Pavel                                3                                    199                                      11:42

CELKEM                                             5                                          1 497                                             78:16

Zapisovatelé: Habuda Pavol, Kapuš Jakub a Míček Ivo.

Zajímavým zpestřením bylo i sledování oranžových západů Slunce, které způsobila sopka Kasatochi na Aleutských ostrovech. Sopka vybuchla opakovaně ve dnech 7.-8.8.2008 a oblak s oxidem siřičitým se právě ve dnech konání expedice dostal až nad Evropu. Fotogalerie na stránkách Hvězdárny ve Valšském Meziříčí obsahuje i snímky těchto vulkanických soumraků -  http://www.astrovm.cz/cz/fotogalerie/lepex-2008/16.html

Rád bych zvlášť poděkoval za přípravu odborné části Pavlovi Habudovi, Jakubovi Koukalovi a Jiřímu Srbovi, za technickou podporu děkuji Ing. Martinovi Leskovjanovi a samozřejmě velký dík patří všem zúčastněným pozorovatelům.

http://www.meteory.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=59:expedicia-lepex-2008-prvy-report&catid=5:akcie&Itemid=7

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1