Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Rok 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Moravskoslezský kraj
Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,4 °C, což je o 1,4 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2016 byl hodnocen jako velmi teplý (teplotně silně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce leden, březen, duben, květen, srpen, listopad a prosinec hodnoceny jako normální, měsíce červen, červenec a září jako velmi teplé (silně nadnormální) a měsíc únor jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální). Jako chladný (podnormální) byl hodnocen měsíc říjen. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 18,3 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –2,2 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v únoru (+4,8 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–1,1 °C).
Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji (10,2 °C) zaznamenala stanice Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota byla na stanicích Karviná, Bohumín a Mošnov (10,0 °C) a třetí nejvyšší na stanici Ostrava-Poruba (9,9 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Lysé hoře (3,8 °C). Druhá nejnižší byla na Javorovém vrchu u Třince (5,5 °C) a třetí v Karlově Studánce (6,2 °C).
V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci: na stanici Mošnov, Karviná a Ostrava-Poruba shodně 20,1 °C, ve Slezské Ostravě 20,0 °C, v Bohumíně a Chuchelné 19,8 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla změřena vždy v lednu: na Lysé hoře (–5,9 °C), druhá nejnižší na Javorovém vrchu u Třince (–4,4 °C) a třetí nejnižší byla na stanici Červená (–3,7 °C).
Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 25. června v Mořkově, a to 29,1 °C, druhá ve stejný den v Mošnově (27,9 °C) a třetí dne 11. července ve Frýdku-Místku, Olešné (27,6 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 3. ledna v Opavě (–16,9 °C), v Krnově (–15,3 °C) a ve Městě Albrechticích-Žárech (–15,2 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v kraji změřena v Ostravě-Porubě (36,2 °C), druhá ve Slezské Ostravě (35,6 °C) a třetí v Karviné (35,4 °C), všechny dne 25. června.
Nejnižší minimální denní teplota vzduchu byla naměřena na stanici Opava dne 4. ledna (–21,4 °C), v Rýmařově dne 22. ledna (–20,5 °C) a v Lučině dne 23. ledna (–19,9 °C).
Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–24,8 °C) byla naměřena dne 22. ledna v Mořkově, druhá nejnižší (–24,2 °C) ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 17. ledna a třetí nejnižší hodnota (–24,0 °C) byla naměřena v Rýmařově dne 22. ledna.
Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 839 mm, což je 103 % ročního krajového srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl rok 2016 charakterizován jako srážkově normální. Měsíce leden, březen, duben, květen, září a listopad byly hodnoceny jako srážkově normální, měsíce červen, srpen a prosinec jako suché (podnormální), měsíc červenec jako vlhký (nadnormální) a měsíce únor a říjen jako velmi vlhké (silně nadnormální). Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrným úhrnem 153 mm (146 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec s 27 mm (53 % normálu). Nejvyšší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl říjen (+117 %) a nejnižší prosinec (–47 %). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Lysá hora (1478,8 mm), dále Visalaje (1321,4 mm) a Horní Lomná (1299,0 mm). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Opava (532,8 mm), Hladké Životice (564,9 mm) a Fulnek (600,7 mm). Nejvyšší měsíční srážkový úhrn byl naměřen v červenci na stanici Horní Lomná (304,5 mm), v říjnu na stanici Heřmanovice (259,6 mm) a v červenci v Jablunkově (256,6 mm). Nejnižší měsíční úhrny srážek byly zaznamenány v prosinci v Hladkých Životicích (4,5 mm), v Hodslavicích (4,7 mm), ve Vítkově a Opavě (4,9 mm). Nejvyšší denní srážkové úhrny byly v kraji zaznamenány dne 31. května v Městě Albrechticích-Žárech (145,8 mm), 28. května v Třemešné (84,0 mm) a 5. října na Lysé hoře (83,0 m).

V roce 2016 v kraji průměrně spadlo 89 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 522 cm na Lysé hoře, 372 cm na Visalajích a 269 cm v Bílé-Hlavaté. Nejméně pak napadlo 21 cm v Bílovci, 23 cm v Klimkovicích a Opavě a 24 cm v Sudicích. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v únoru na Lysé hoře (123 cm), v lednu na Lysé hoře (109 cm) a v únoru na Visalajích (103 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2016, a to 38 cm, napadl v kraji dne 5. října na Lysé hoře, 10. února na Lysé hoře (37 cm) a ve stejný den na stanici Visalaje (30 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 21. února na Lysé hoře, a to 72 cm, dále dne 3. prosince v Bílé-Hlavaté (63 cm) a na Visalajích (52 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno dne 24. ledna v Bílovci, Hati, Klimkovicích a dne 2. března v Klimkovicích a Sudicích (6 cm). Nejvyšší hodnota meteorologického prvku vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v roce 2016 na Lysé hoře (237,6 mm) dne 28. března, dne 5. prosince v Hrčavě (142,0 mm) a v Bílé-Hlavaté (91,3 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1554 hodin (92 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2016 bylo zaznamenáno na stanici Mošnov (1715,1 hod.), dále v Opavě (1710,0 hod.) a Krnově (1664,3 hod.). Nejméně svítilo Slunce v Karlově Studánce (1331,7 hod.), v Rýmařově (1393,0 hod.) a ve Světlé Hoře (1445,8 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červnu v Mošnově (267,1 hod.), Opavě (259,2 hod.) a v Lučině (257,1 hod.). Nejméně svítilo Slunce v listopadu v Karlově Studánce (25,4 hod.), na Lysé hoře (27,0 hod.) a v Rýmařově (28,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 18. června v Lučině, kdy Slunce svítilo 15,5 hod., dne 23. června v Krnově (15,3 hod.) a na Červené (15,2 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 10 tropických dnů v Karviné a Ostravě-Porubě, 9 dnů v Osoblaze a 8 dnů v Bohumíně, Mošnově a Opavě. V kraji byly zaznamenány 2 dny s tropickou nocí (kdy minimální teplota vzduchu v noci neklesla pod 20 °C), a to na stanici Město Albrechtice-Žáry. Nejvyšší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 25. června v Karviné (22,5 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno na stanicích Karlovice (220 dnů), Lučina (219 dnů) a Lysá hora (211 dnů). Nejméně srážkových dnů měl Nýdek (106 dnů), Dlouhá Stráň (111 dnů) a Rýmařov-Harachov (124 dnů).

Olomoucký kraj
Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,6 °C, což je o 1,2 °C více než krajový teplotní normál. Rok byl hodnocen jako velmi teplý (teplotně silně nadnormální). Podle charakteristik „normality“ byly měsíce leden, březen, duben, květen, srpen, říjen, listopad a prosinec hodnoceny jako normální, měsíc červen jako teplý (nadnormální), měsíce červenec a září jako velmi teplé (silně nadnormální) a měsíc únor jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální). Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 18,6 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou vzduchu –2,3 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla změřena v únoru (+4,6 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–0,9 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 10,3 °C, zaznamenala stanice Olomouc, druhá nejteplejší byla stanice Javorník (9,9 °C), třetí nejteplejší byl Prostějov (9,8 °C). Nejnižší roční průměr jsme naměřili na stanici Šerák (3,4 °C), druhá nejnižší byla stanice Paprsek (5,3 °C) a třetí Klepáčov (6,4 °C).
Na stanicích byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci, a to 20,7 °C v Olomouci, 20,2 °C v Prostějově a 20,0 °C v Medlově-Hlivicích. Nejnižší teplota vzduchu byla zaznamenána v lednu na Šeráku (–6,0 °C), na Paprsku (–4,9 °C) a v Klepáčově (–4,3 °C).
Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 25. června v Bělotíně, a to 28,0 °C, dále 11. července ve Šternberku (27,9 °C) a ve stejný den v Přerově (27,8 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 3. ledna ve Zlatých Horách, a to –15,0 °C, dále 19. ledna na Šeráku (–14,5 °C) a 3. ledna v Bělotíně (–-13,5 °C).
Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena dne 24. června v Bělotíně (34,8 °C), dne 11. července v Dubicku (34,7 °C), v Medlově-Hlivicích a Olomouci (34,5 °C). Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (–18,7 °C) byla naměřena 3. ledna ve Zlatých Horách, 22. ledna v Šumperku (–17,7 °C) a 23. ledna v Hanušovicích (–17,5 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–20,9 °C) byla naměřena dne 22. ledna na Šeráku, dále v Šumperku (–20,0 °C) a v Olomouci (–18,0 °C).

Roční úhrn srážek měl v kraji průměrnou hodnotu 693,1 mm, což je 95 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2016 byl srážkově charakterizován jako normální. Podle hodnocení „normality“ byly měsíce leden, březen, duben, květen a listopad hodnoceny jako srážkově normální, jako suché (podnormální) byly hodnoceny měsíce červen, srpen, září a prosinec, jako vlhké (nadnormální) byly hodnoceny měsíce červenec a říjen a měsíc únor byl hodnocen jako velmi vlhký (silně nadnormální). Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrným úhrnem 122,0 mm (136 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec s 24,5 mm (47 % srážkového normálu). Nejvyšší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl únor (+115 %) a nejnižší již uvedený prosinec a září (–53 %).
Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Šerák (1222,3 mm), dále Bělá pod Pradědem (1173,5 mm) a Dlouhé Stráně-dolní nádrž (1070,6 mm). Nejnižší krajské úhrny byly naměřeny na stanicích Prostějov (462,7 mm), Náměšť nad Oslavou (513,9 mm) a Dubicko (515,1 mm).
Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v červenci v Lipníku nad Bečvou (244,5 mm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána v říjnu v Jeseníku (203,3 mm) a na Šeráku (199,2 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v prosinci v Prostějově (3,7 mm), v Kojetíně (4,3 mm) a v Kralicích na Hané (4,8 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 31. července v Lipníku nad Bečvou (97,1 mm) a dne 28. května v Protivanově (89,3 mm) a ve Velkých Losinách (87,3 mm).

V roce 2016 spadlo v kraji průměrně 64 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 435 cm na Šeráku, 303 cm na Paprsku a 293 cm na Ramzové. Nejméně nového sněhu za rok napadlo v Plumlově (10 cm), v Prostějově (13 cm) a v Kralicích na Hané (14 cm). Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v lednu na Šeráku (98 cm) a v Ramzové (85 cm) a v únoru na Šeráku (83 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2016 v kraji napadl dne 1. prosince na Paprsku (24 cm), 5. října na Šeráku (21 cm) a ve stejný den na Paprsku (20 cm).
Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 16. března (96 cm) a na Paprsku (48 cm) a dne 25. ledna na Dlouhých Stráních-dolní nádrži (36 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno 24. ledna v Kralicích na Hané a 25. ledna ve Stříteži nad Ludinou (5 cm).
Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 28. března na Šeráku
(264,1 mm) a na Paprsku (128,0 mm) a 25. ledna na Dlouhých Stráních-dolní nádrži (66,0 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1567 hod. (98 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2016 bylo zaznamenáno na stanici Olomouc (1713,4 hod.), v Přerově (1701,1 hod.) a v Prostějově (1684,3 hod.). Nejméně svítilo Slunce na Šeráku (1322,0 hod.), v Jeseníku (1446,2 hod.) a v Dubicku (1490,0 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červnu v Olomouci (265,5 hod.), v Přerově (259,6 hod.) a v Bělotíně (258,1 hod.). Nejméně svítilo Slunce v únoru na Šeráku (18,9 hod.), v listopadu na Šeráku (27,3 hod.) v Medlově-Hlivicích (28,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 23. června na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,9 hod., dále ve stejný den v Luké (15,5 hod.) a 7. června v Prostějově a 23. června v Medlově-Hlivicích (15,0 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 13 tropických dnů v Olomouci, 11 dnů v Dubicku a 10 dnů v Javorníku, Pasece, Šumperku a Přerově. V kraji byl zaznamenán 1 den s tropickou nocí, a to v Protivanově, Olomouci, Luké, Šternberku a ve Zlatých Horách. Nejvyšší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 25. června v Protivanově a Olomouci (20,5 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno na stanicích Paprsek (225 dnů), Šerák (222 dny) a Bělá pod Pradědem (220 dnů). Nejméně srážkových dnů měly Kralice na Hané (112 dnů), Plumlov (117 dnů) a Hranice, Oskava a Střítež nad Ludinou (121 dnů).

Zlínský kraj
Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,0 °C, což je o 0,9 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2016 byl hodnocen jako teplý (teplotně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce leden, březen, duben, květen, srpen, listopad a prosinec charakterizovány jako normální, měsíc červen jako teplý, měsíce červenec a září jako velmi teplé, měsíc únor jako mimořádně teplý a jako chladný (podnormální) byl hodnocen měsíc říjen. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,2 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –2,0 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v únoru (+4,4 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–1,2 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 10,4 °C, zaznamenala stanice Staré Město u Uherského Hradiště. Druhou nejvyšší měla Kroměříž (10,2 °C), třetí nejvyšší Bystřice pod Hostýnem a Holešov (9,8 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Beneškách (6,5 °C), druhá nejnižší byla ve Valašské Senici (7,4 °C), třetí nejnižší byla v Horní Bečvě (7,9 °C). V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena v červenci na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (21,0 °C), dále v Kroměříži (20,6 °C) a v Holešově (20,3 °C). Nejnižší měsíční teplota byla v lednu na Beneškách (–4,2 °C), ve Valašské Senici (–3,1 °C) a na Marušce (–3,0 °C). Nejvyšší průměrné denní teploty byly v kraji zaznamenány dne 26. června v Bystřici pod Hostýnem (29,2 °C), ve Vizovicích (28,9 °C) a Starém Městě u Uherského Hradiště (28,8 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 22. ledna v Hošťálkové (–14,8 °C), 3. ledna ve Valašském Meziříčí (–12,5 °C), a 22. ledna a ve Štítné nad Vláří (–12,0 °C).
Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena 25. června ve Valašském Meziříčí (35,1 °C) a ve Vsetíně (34,7 °C) a 11. července v Kroměříži (34,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 22. ledna v Hošťálkové (–20,6 °C), ve Štítné nad Vláří (–18,9 °C) a ve Strání (–16,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla naměřena dne 22. ledna v Hošťálkové (–22,4 °C) a ve Štítné nad Vláří (–20,8 °C) a 23. ledna v Horní Bečvě (–19,7 °C).

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 747 mm, což je 95 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2016 byl charakterizován jako srážkově normální. Podle hodnocení „normality“ byly jako normální hodnoceny měsíce leden, duben, květen, srpen, září a listopad, jako suché (podnormální) byly hodnoceny měsíce březen a prosinec, jako velmi suchý (silně podnormální) byl hodnocen měsíc červen, jako nadnormální (vlhký) měsíc byl hodnocen měsíc říjen a jako velmi vlhké (silně nadnormální) byly hodnoceny měsíce únor a červenec.
Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrným úhrnem 151,8 mm (171 % normálu) a nejsušším měsícem byl březen s 19,3 mm (44 % normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl únor (+95 %) a nejnižší prosinec (–59 %).
Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Horní Bečva (1105,7 mm), Benešky (1103,6 mm) a Velké Karlovice (1072,8 m). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Morkovice-Slížany (498,0 mm), Staré Město u Uherského Hradiště (513,8 mm) a Kroměříž (549,1 mm). Nejvyšší měsíční srážkový úhrn byl změřen v červenci na stanici Rožnov pod Radhoštěm (250,2 mm), ve Velkých Karlovicích (245,1 mm) a v Hošťálkové (224,4 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v prosinci v Kroměříži (4,4 mm) v Morkovicích-Slížanech a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (6,1 mm) a v Koryčanech (9,0 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 31. července ve Zlíně (87,8 mm), ve Starých Hutích (87,1 mm) a v Rožnově pod Radhoštěm (79,0 mm).

V roce 2016 v kraji průměrně spadlo 62 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 283 cm na Beneškách, 234 cm na Kudlačeně a 203 cm ve Valašské Senici. Nejméně sněhu napadlo na stanicích Kvasice (11 cm), Morkovice-Slížany (12 cm) a Napajedla (15 cm). Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v lednu na Beneškách (74 cm) a na Kudlačeně (69 cm) a v únoru na Beneškách (63 cm).
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v kraji v roce 2016 napadl dne 1. prosince ve Valašské Senici (32 cm), na Beneškách (30 cm) a 10. února na Beneškách (25 cm).
Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Beneškách dne 2. prosince (52 cm), na Kudlačeně (50 cm) a ve Velkých Karlovicích (42 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno 24. ledna v Kvasicích a Morkovicích-Slížanech (5 cm).
Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 5. prosince ve Velkých Karlovicích (52,3 mm), 25. ledna v Kateřinicích (48,0 mm) a 5. prosince ve Valašské Senici (43,1 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1606 hod. (96 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2016 bylo zaznamenáno na stanicích Holešov (1747,5 hod.), Staré Město u Uherského Hradiště (1741,8 hod.) a Maruška (1722,1 hod.). Nejméně slunečního svitu bylo ve Valašské Senici (1366,2 hod.), v Horní Bečvě (1422,0 hod.) a ve Štítné nad Vláří (1495,5 hod.).
Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červnu v Holešově (267,8 hod.), v Kroměříži (259,3 hod.) a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (257,4 hod.). Nejméně svítilo Slunce v únoru ve Valašské Senici (25,2 hod.), v listopadu v Horní Bečvě (30,9 hod.) a v lednu ve Valašské Senici (32,7 hod.).
Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen dne 7. června na Marušce (15,3 hod.), v a v Kroměříži (14,8 hod.) a 8. června v Holešově (14,6 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 20 tropických dnů ve Starém Městě u Uherského Hradiště, 14 dnů v Bojkovicích a 12 dnů v Kroměříži.
V kraji byly zaznamenány 4 dny s tropickou nocí na Marušce, 3 dny v Bystřici pod Hostýnem a 1 den ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Bojkovicích, Holešově a v Kateřinicích. Nejvyšší minimální teplota byla zaznamenána 25. června v Kateřinicích (22,0 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno v Kateřinicích (207 dnů), ve Valašské Senici (198 dnů) a na Marušce (193 dny). Nejméně srážkových dnů měly stanice Nivnice (110 dnů), Morkovice-Slížany (111 dnů) a Kvasice (123 dny).

Rok 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Moravskoslezský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,2 °C, což je o 2,2 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2015 byl hodnocen jako mimořádně teplý (teplotně mimořádně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce únor, březen, duben, květen, červen a říjen hodnoceny jako normální, měsíc září jako teplý (nadnormální), měsíce leden, listopad a prosinec jako velmi teplé (silně nadnormální), měsíce červenec a srpen jako mimořádně teplé (mimořádně nadnormální). Nejteplejším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrnou teplotou vzduchu 20,9 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -3,2 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v prosinci (+4,6 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–0,5 °C).
Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji (11,1 °C) zaznamenala stanice Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota byla na stanici Bohumín (10,8 °C) a třetí nejvyšší na stanicích Karviná, Osoblaha a Ostrava-Poruba (10,7 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Lysé hoře, 4,5 °C. Druhá nejnižší byla na Javorovém vrchu u Třince (5,7 °C) a třetí v Karlově Studánce (6,8 °C).
V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v srpnu: na stanici Slezská Ostrava 23,3 °C, v Karviné 22,8 °C, dále pak v Bohumíně a Ostravě-Porubě 22,7 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla změřena v lednu na Lysé hoře (–4,6 °C), druhá nejnižší opět na Lysé hoře, avšak v únoru (–4,4 °C) a třetí nejnižší byla v únoru na Javorovém vrchu (–3,1 °C).
Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 8. srpna v Krnově, a to 29,9 °C, ve stejný den v Městě Albrechticích-Žárech 29,6 °C, v Bohumíně a Mošnově shodně 29,3 °C. Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 6. ledna v Rýmařově (–12,6 °C), na Lysé hoře (–11,0 °C) a ve Světlé Hoře (–10,5 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu (37,0 °C) byla v kraji změřena v Ostravě-Porubě a v Karviné dne
8. srpna, v Lučině dne 15. srpna (36,9 °C) a 8. srpna v Osoblaze (8. srpen byl nejteplejším dnem v roce, absolutní rekord pro tento den však nebyl překonán).
Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (–19,0 °C) byla naměřena na stanici Rýmařov dne
7. ledna, –18,8 °C ve Světlé Hoře a –15,8 °C v Lučině, shodně dne 7. ledna.
Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–23,2 °C) byla naměřena v Rýmařově, druhá nejnižší
(–21,3 °C) ve Světlé Hoře a třetí nejnižší hodnota (–20,0 °C) byla naměřena ve Frenštátě pod Radhoštěm. Všechny tyto hodnoty byly změřeny dne 7. ledna.
Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 533 mm, což je 65 % ročního krajového srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl rok 2015 charakterizován jako srážkově silně podnormální. Měsíce únor, březen, duben, květen, září, říjen a listopad byly hodnoceny jako srážkově normální, měsíc srpen jako suchý (podnormální), měsíce červen, červenec a prosinec jako velmi suché (silně podnormální) a jediný měsíc leden byl hodnocen jako vlhký (nadnormální). Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl květen s průměrným úhrnem 72 mm (76 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec s 18 mm (34 % normálu). Nejvyšší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl leden (+41 %) a nejnižší prosinec (–66 %). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Lysá hora (1111,1 mm), dále Visalaje (1063,3 mm) a Morávka-Uspolka (1037,2 mm). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Opava (312,6 mm), Krnov (314,8 mm) a Osoblaha (374,5 mm). Nejvyšší měsíční srážkový úhrn byl naměřen v listopadu na stanicích Malá Morávka (158,8 mm) a Vislaje (154,3 mm) a v lednu na Lysé hoře (147,4 mm). Nejnižší měsíční úhrny srážek byly zaznamenány v prosinci ve Světlé Hoře (4,2 mm), v Třemešné (7,8 mm), v Rýmařově a Osoblaze (8,1 mm). Nejvyšší denní srážkové úhrny byly v kraji zaznamenány dne 15. srpna na Lysé hoře (65,8 mm), 12. srpna v Heřmanovicích (61,5 mm) a 28. dubna na Bílé pod Konečnou (52,8 m).

V roce 2015 v kraji průměrně spadlo 87 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 411 cm na Lysé hoře, 262 cm na Visalajích a 202 cm na Bílé pod Konečnou. Nejméně pak napadl 22 cm v Třemešné, 26 cm v Osoblaze, Krnově a Jindřichově ve Slezsku a 27 cm v Opavě. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v lednu na stanicích Lysá hora (138 cm), Malá Morávka (116 cm) a Visalaje (102 cm), stejná hodnota, 102 cm, byla zaznamenána také na Lysé hoře v únoru. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2015, a to 44 cm, napadl v kraji dne 9. února na Lysé hoře, ve stejný den pak na Visalajích (32 cm) a na stanici Bílá-Hlavatá (28 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 11. února na Lysé hoře, a to 145 cm, dále v Bílé-Hlavaté a na Visalajích (68 cm) a v Bílé pod Konečnou (57 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno dne 6. ledna Třemešné (6 cm) a v Jindřichově ve Slezsku (7 cm) a 25. ledna v Lichnově (9 cm). Nejvyšší hodnota meteorologického prvku vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v roce 2015 na Lysé hoře (404,0 mm) dne 16. března, dne 16. února na Visalajích (204,0 mm) a na Šancích (104,0 mm).


V kraji svítilo Slunce průměrně 1710 hodin (102 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2015 bylo zaznamenáno na stanici Mošnov (1863,6 hod.), dále v Krnově (1820,5 hod.) a Opavě (1800,2 hod.). Nejméně svítilo Slunce v Karlově Studánce (1536,3 hod.), v Rýmařově (1577,6 hod.) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (1589,7 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Mošnově (294,1 hod.), na Červené (284,6 hod.) a v Lučině (282,0 hod.). Nejméně svítilo Slunce v lednu ve Frenštátě pod Radhoštěm (23,1 hod.), na Lysé hoře (23,7 hod.) a v Rýmařově (25,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 2. července v Krnově, kdy Slunce svítilo 15,3 hod., dne 6. června na Lysé hoře (15,2 hod.) a dne 5. června na Červené a v Lučině (15,1 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 35 tropických dnů v Karviné, 34 dny v Bohumíně a Osoblaze a 32 dny ve Frýdku-Místku, Slezské Ostravě a Ostravě-Porubě. V kraji bylo zaznamenáno 9 dnů s tropickou nocí (kdy minimální teplota vzduchu v noci neklesla pod 20 °C), a to na stanici Červená. Nejvyšší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 31. srpna v Albrechticích-Žárech (23,0 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno na stanicích Lysá hora (236 dnů), Červená (213 dnů) a Karlova Studánka (194 dny). Nejméně srážkových dnů měl Nýdek (83 dny), Vidnava (91 den) a Hnojník (114 dnů).

Olomoucký kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,2 °C, což je o 1,8 °C více než krajový teplotní normál. Rok byl hodnocen jako mimořádně teplý (teplotně mimořádně nadnormální). Podle charakteristik „normality“ byly měsíce únor, březen, duben, květen, červen, září a říjen hodnoceny jako normální, měsíc leden jako teplý, měsíce listopad a prosinec jako velmi teplé a měsíce červenec a srpen jako mimořádně teplé. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrnou teplotou vzduchu 21,4 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –3,1 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla změřena v srpnu (+4,9 °C) a nejvyšší záporná v říjnu (–0,4 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 10,8 °C, zaznamenala stanice Olomouc, druhý nejteplejší byl Prostějov (10,4 °C), třetí nejteplejší shodně Medlov-Hlivice, Paseka, Šternberk a Přerov (10,3 °C). Nejnižší roční průměr jsme naměřili na stanici Šerák 4,2 °C, druhá nejnižší byla stanice Paprsek (5,8 °C) a třetí Klepáčov (7,1 °C).
Na stanicích byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v srpnu, a to 23,5 °C v Olomouci, 23,2 °C ve Šternberku a 23,1 °C v Pasece. Nejnižší teplota vzduchu byla zaznamenána v lednu na Šeráku (–4,6 °C), v únoru na Šeráku (–4,4 °C) a v lednu a únoru na Paprsku (–3,2 °C).
Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 8. srpna na stanici Javorník, a to 30,7 °C, dále 7. srpna v Pasece (30,2 °C) a 9. srpna ve Šternberku (29,9 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 6. února na Šeráku, a to –11,4 °C, dále 7. ledna na Paprsku (–9,4 °C) a 6. ledna v Klepáčově (–-8,9 °C).
Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena dne 8. srpna v Javorníku (38,2 °C), dne 7. srpna v Pasece (37,9 °C) a 7. srpna v Medlově-Hlivicích (37,8 °C). Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (–16,6 °C) byla naměřena 4. února v Šumperku, 7. ledna v Jeseníku (–12,7 °C) a 7. ledna v Kozlově (–12,6 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–18,8 °C) byla naměřena dne 7. ledna v Šumperku, dále v Kozlově (–15,4 °C) a ve Šternberku (–14,8 °C).

Roční úhrn srážek měl v kraji průměrnou hodnotu 497 mm, což je 68 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2015 byl charakterizován jako velmi suchý rok (silně podnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce srpen, září, říjen a listopad hodnoceny jako srážkově normální, jako suché (podnormální) byly hodnoceny měsíce únor, duben, květen a červen, jako velmi suché (silně podnormální) měsíce červenec a prosinec, jako vlhké (nadnormální) byly hodnoceny měsíce leden a březen. Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrným úhrnem 60,4 mm (72 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec s 15,2 mm (29 % srážkového normálu). Nejvyšší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl březen (+47 %) a nejnižší již uvedený prosinec (–71 %).
Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Dlouhé Stráně-dolní nádrž (937,2 mm), dále Ramzová (857,1 mm) a Šerák (842,8 mm). Nejnižší krajské úhrny byly naměřeny na stanicích Javorník (351,5 mm), Prostějov (360,8 mm) a Olomouc (376,4 mm).
Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v březnu na Dlouhých Stráních (149,7 mm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána v lednu na Dlouhých Stráních (132,6 mm) a v březnu v Bělé pod Pradědem (132,5 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v únoru v Šumperku (7,0 mm), v Javorníku (7,1 mm) a v Plumlově (7,2 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 18. srpna v Mírově (54,7 mm), v Dřevohosticích (54,5 mm) a v Medlově-Hlivicích (50,4 mm).

V roce 2015 v kraji průměrně spadlo 71 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 302 cm v Ramzové, 280 cm na Šeráku a 238 cm na Paprsku. Nejméně nového sněhu za rok napadlo v Plumlově (5 cm), Javorníku (7 cm) a v Prostějově (11 cm). Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v lednu v Ramzové (136 cm), na Šeráku (54 cm) a na Paprsku (101 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2015 v kraji napadl dne 5. ledna ve Velkých Losinách a dne 2. dubna na stanici ve Starém Městě-Kunčicích (20 cm), 5. ledna na Paprsku (19 cm) a třetí nejvyšší hodnota byla zaznamenána 5. ledna v Ramzové a 2. dubna na stanici Dlouhé Stráně (18 cm).
Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 7. dubna (90 cm), 10. února na Paprsku (74 cm) a na Dlouhých Stráních (48 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno 25. ledna v Javorníku (3 cm), v Plumlově (5 cm), v Náměšti na Hané a ve Vidnavě (6 cm).
Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 16. března na Šeráku
(278,8 mm), dne 23. února na Paprsku (158,0 mm) a 16. března na Dlouhých Stráních (102,0 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1731 hod. (108 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2015 bylo zaznamenáno na stanici Prostějov (1874,9 hod.), v Luké (1835,9 hod.) a v Přerově (1823,5 hod.). Nejméně svítilo Slunce na Šeráku (1577,2 hod.), na Pasece (1652,6 hod.) a v Dubicku (1681,2 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Prostějově (318,6 hod.), v Medlově-Hlivicích (305,7 hod.) a v Přerově (302,0 hod.). Nejméně svítilo Slunce v prosinci na stanici Medlov-Hlivice (14,6 hod.) a v Dubicku (21,1 hod.) a v lednu na Šeráku (23,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 5. června na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,8 hod., dále ve stejný den v Luké (15,2 hod.) a v Olomouci (15,1 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 35 tropických dnů v Olomouci a Šternberku, 34 dny v Medlově-Hlivicích a 32 dny v Prostějově. V kraji bylo zaznamenáno 7 dnů s tropickou nocí, a to na Pasece. Nejvyšší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 14. srpna ve Šternberku (22,9 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno na stanicích Luká (184 dny), Dubicko (176 dnů) a Olomouc (167 dnů). Nejméně srážkových dnů měl Třebařov (77 dnů), Plumlov (108 dnů) a Velký Újezd (112 dnů).

Zlínský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,6 °C, což je o 1,5 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2015 byl hodnocen jako velmi teplý (teplotně silně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce únor, březen, duben, květen, červen, září a říjen charakterizovány jako normální, měsíc leden jako teplý, měsíce listopad a prosinec jako velmi teplé, měsíce červenec a srpen jako mimořádně teplé. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrnou teplotou vzduchu 21,5 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou –2,5 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v srpnu (+4,5 °C) a nejvyšší záporná v květnu a říjnu (–0,4 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 11,0 °C, zaznamenala stanice Staré Město u Uherského Hradiště. Druhou nejvyšší měla Kroměříž (10,8 °C), třetí nejvyšší Holešov (10,6 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Beneškách (7,2 °C), druhá nejnižší byla ve Valašské Senici (8,2 °C), třetí nejnižší byla na Horní Bečvě a na Marušce (8,3 °C). V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena v srpnu na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (23,2 °C), dále v Kroměříži (23,1 °C) a v Holešově (23,0 °C). Nejnižší měsíční teplota byla v lednu na Beneškách (–2,5 °C), dále v únoru opět na Beneškách (–2,3 °C) a v lednu a únoru na Marušce (–1,2 °C). Nejvyšší průměrné denní teploty byly v kraji zaznamenány dne 9. srpna v Bystřici pod Hostýnem (30,3 °C), 22. července ve Starém Městě u Uherského Hradiště (29,6 °C) a 8. srpna v Holešově (29,4 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 7. ledna na Beneškách (–9,6 °C), 6. ledna ve Štítné nad Vláří (–9,1 °C), a dne 6. ledna a ve Strání (–8,9 °C).
Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena 12. srpna ve Starém Městě u Uherského Hradiště (37,5 °C), 22. července v Bojkovicích (36,9 °C) a ve stejný den ve Vsetíně (36,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 7. ledna Štítné nad Vláří (–18,9 °C), ve Strání (–16,2 °C) a ve Vsetíně (–14,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla naměřena dne 7. ledna ve Štítné nad Vláří (–23,6 °C), v Horní Bečvě (–18,9 °C) a ve Strání (–18,8 °C).

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 567 mm, což je 72 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2015 byl charakterizován jako velmi suchý (srážkově silně podnormální). Podle hodnocení „normality“ byly jako normální hodnoceny měsíce únor, březen, květen, srpen, září, říjen a listopad, jako suché (podnormální) byly hodnoceny měsíce duben a červenec, jako velmi suché (silně podnormální) byly hodnoceny měsíce červen a prosinec a jako nadnormální (vlhký) měsíc byl hodnocen měsíc leden.
Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrným úhrnem 89,6 mm (108 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec se 17,3 mm (29 % normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl leden (+33 %) a nejnižší prosinec (–71 %).
Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Horní Bečva (867,7 mm), Velké Karlovice (853,9 mm) a Benešky (842,6 m). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Valašské Meziříčí (392,9 mm), Kroměříž (400,3 mm) a Kostelany (424,4 mm). Nejvyšší měsíční srážkový úhrn byl změřen v listopadu na stanici Velké Karlovice (137,2 mm), v srpnu na stanicích Nivnice (134,2 mm) a Luhačovice (132,1 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v prosinci v Kostelanech (10,9 mm) a ve Valašském Meziříčí (11,6 mm) a v únoru ve Starém Městě u Uherského Hradiště (11,7 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 18. srpna v Nivnici (57,5 mm), ve Starém Hrozenkově (52,8 mm) a v Uherském Brodě (52,0 mm).

V roce 2015 v kraji průměrně spadlo 73 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 215 cm na Beneškách, 185 cm ve Valašské Senici a 167 cm na Kudlačeně. Nejméně napadlo na stanicích Morkovice-Slížany (17 cm), v Kroměříži (18 cm) a Kvasicích (22 cm). Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v lednu na Beneškách (100 cm), ve Valašské Senici (93 cm) a na Marušce (85 cm).
Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v kraji v roce 2015 napadl dne 9. února na Beneškách (30 cm), v Horní Bečvě (24 cm) a na Kudlačeně (23 cm).
Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Beneškách dne 10. února (70 cm), 11. února na Kudlačeně (53 cm) a 10. února v Horní Bečvě (46 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno 31. ledna v Uherském Brodě (10 cm), 26. ledna v Kroměříži a 25. ledna v Kvasicích (11 cm) a 26. ledna v Hluku (12 cm).
Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 16. února na Marušce (112,0 mm), v Horní Bečvě (86,0 mm) a ve Velkých Karlovicích (83,2 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1749 hod. (106 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2015 bylo zaznamenáno na stanicích Holešov (1871,3 hod.), Staré Město u Uherského Hradiště (1859,0 hod.) a Maruška (1848,9 hod.). Nejméně slunečního svitu bylo ve Valašské Senici (1476,4 hod.), v Horní Bečvě (1525,0 hod.) a ve Štítné nad Vláří (1663,0 hod.).
Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Holešově (299,6 hod.), v Kroměříži (296,5 hod.) a na Marušce (296,4 hod.). Nejméně svítilo Slunce v lednu ve Valašské Senici (18,4 hod.), Vizovicích (18,8 hod.) a v Horní Bečvě (20,7 hod.).
Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 5. června na Marušce (15,2 hod.), v Holešově
(14,8 hod.) a v Kroměříži (14,7 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 41 tropických dnů ve Starém Městě u Uherského Hradiště, 37 dnů v Bojkovicích a 34 dnů ve Vsetíně a Štítné nad Vláří.
V kraji bylo zaznamenáno 14 dnů s tropickou nocí na Marušce, 9 dnů v Bystřici pod Hostýnem a 8 dnů v Kroměříži. Nejvyšší minimální teplota byla zaznamenána 8. srpna v Bystřici pod Hostýnem (24,2 °C).
Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno v Holešově (190 dnů), v Horní Bečvě (189 dnů) a v Hošťálkové (185 dnů). Nejméně srážkových dnů měly Koryčany (99 dnů), Vlkoš (101 den) a Nivnice (110 dnů).

Rok 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

S menším zpožděním přinášíme hodnocení loňského roku. Pokud čtenář nenajde právě to, co ho zajímá, tak se omlouváme. Toho hodnocení a zejména uváděné hodnoty jsou „jen“ jakýmsi příjemným vedlejším produktem podrobných kontrol dat uplynulého roku, které nyní intenzivně provádíme. Kontrolujeme úplnost dat, extrémy jednotlivých prvků a zejména u srážek podrobněji prověřujeme i měsíční sumy.

Rovněž se může občas stát, zejména u plošných průměrů, že v tomto hodnocení budou uváděny některé hodnoty jinak, než byly uváděny na tomto místě za každý kalendářní měsíc. Každoměsíční hodnocení je připravováno z dostupných dat v klimatologické databázi vždy k 10. dni následujícího měsíce. Tato data a uváděné charakteristiky, jsou tak označována jako předběžná. Mnoho dat k tomuto datu ještě neprošla všemi typy kontrol a obvykle nejsou k dispozici data z manuálních měření srážkoměrných stanic. Rozdíly mohou být i v uváděných charakteristikách od jiných autorů. Toto zpracování a mapové výstupy byly vytvořeny ze všech dostupných dat s úplnou roční řadou pozorování. Mapy meteorologických prvků jsou tvořeny z datových řad dostupných v klimatologické databázi ČHMÚ a zpravidla počítány v GIS metodou vyvinutou v ČHMÚ (lokální lineární regrese). Její popis byl uveden v příspěvku na Infometu někdy v roce 2011. Jsou zde zahrnuta i některá doplňková měření v uvedených krajích a souběžná manuální měření na klimatologických stanicích. Toto roční zpracování je obohaceno daty z polských stanic podél celé hranice mezi ČR a PL, které zlepšují výsledky zejména v horských příhraničních oblastech.

Primárně se věnujeme zpracování 3 výše uvedených krajů, které pokrývá celkově nebo podstatnou částí pobočka ČHMÚ Ostrava. Jen pro porovnání a zpestření uvádíme celorepublikové průměry a některé krajské extrémy. Uvedené textové informace vycházejí z kompletních ročních řad meteorologických prvků: teplota vzduchu (MS kraj 25 standardních stanic, OL kraj 18 stanic a ZL kraj 18 stanic. Srážkové charakteristiky jsou uváděny pro: MS kraj 67 stanic, OL kraj 47 stanic a ZL kraj 39 stanic. Sluneční svit měří v MS 15 stanic, v OL kraji 12 stanic a ve ZL 11 stanic.

Průměrná roční teplota vzduchu celé České republiky byla 9,4 °C (dlouhodobý průměr za období let 1961–1990 je 7,5 °C). Nejteplejší byl kraj Hlavní město Praha (11,0 °C), dále Jihomoravský kraj (10,5 °C) a Středočeský kraj (10,0 °C). Nejchladnější byl Karlovarský kraj (8,3 °C), dále Jihočeský kraj (8,9 °C) a Liberecký kraj a Vysočina (9,0 °C). Tyto hodnoty odpovídají nadmořským výškám krajů. Česká republika má průměrnou nadmořskou výšku (počítáno z gridových bodů) 448 m n.m. Praha má průměrnou nadm. výšku 274 m n.m., Jihomoravský kraj (306 m n.m.), Středočeský kraj bez Prahy 355 m n.m., Karlovarský kraj (618 m n.m.), Jihočeský kraj (566 m n.m.), kraj Vysočina (540 m n.m. a Liberecký kraj (450 m n.m.). Z popisovaných krajů má MS (456 m n.m.), OL (428 m n.m.) a ZL (400 m n.m.).

Průměrná roční republiková srážka byla 665 mm (srážkový normál je 674 mm). Nejvíce srážek spadlo průměrně v Moravskoslezském kraji (827 mm), dále ve Zlínském kraji (775 mm) a třetí nejvyšší úhrn byl v Libereckém kraji (702 mm). Nejméně srážek spadlo ve Středočeském kraji (586 mm), v Hlavním městě Praha (594 mm) a Ústeckém kraji (612 mm).

Slunce svítilo v Česku průměrně 1526 hodin (normál svitu je 1624 hodin). Nejvíce v Jihomoravském kraji (1609 hodin), v kraji Hlavní město Praha (1595 hodin) a ve Zlínském kraji (1591 hodin). Nejméně svítilo Slunce v Karlovarském kraji (1366 hodin), Plzeňském kraji (1417 hodin) a Libereckém kraji (1439 hodin).

Průměrně v Česku v roce 2014 napadlo 22 cm nového sněhu. Nejvíce v Karlovarském kraji (44 cm), Libereckém kraji (34 cm) a v Plzeňském kraji (30 cm). Nejméně v Jihomoravském kraji (7 cm), v Pardubickém kraji a kraji Vysočina (13 cm) a v kraji Hlavní město Praha (14 cm).

Moravskoslezský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,3 °C, což je o 2,3 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2014 byl hodnocen jako mimořádně teplý (teplotně mimořádně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce květen, červen a srpen hodnoceny jako normální, měsíce leden, září, říjen a prosinec jako teplé (nadnormální), měsíc duben byl velmi teplý (silně nadnormální) a měsíce únor, březen, červenec a listopad jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální). Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,0 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou 0,0 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v únoru (+4,6 °C) a nejvyšší záporná v srpnu (–0,1 °C).

Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji (11,3 °C) zaznamenala stanice Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota byla na stanici Slezská Ostrava (10,9 °C) a třetí nejvyšší na stanici Bohumín (10,8 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Lysé hoře, 4,9 °C. Druhá nejnižší byla na Javorovém vrchu u Třince (7,0 °C) a třetí v Karlově Studánce, a to 7,1 °C.

V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci: na stanici Ostrava-Zábřeh 21,5 °C, ve Slezské Ostravě, Ostravě-Porubě a Karviné 21,0 °C, dále pak v Bohumíně 20,8 °C. Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla změřena v lednu na Lysé hoře (–3,0 °C), druhá nejnižší v v lednu na Červené (–1,9 °C) a třetí nejnižší byla v prosinci na Javorovém vrchu (–1,5 °C).

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 20. července v Bohumíně, a to 26,5 °C, v Ostravě-Zábřehu dne 20. července 26,3 °C a ve Slezské Ostravě shodně 9. června a 20. července 26,2 °C. Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 25. ledna na Lysé hoře, a to -19,5 °C, dále -18,0 °C dne 25. ledna na Javorovém vrchu a -16,0 °C dne 26. ledna v Opavě.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (34,2 °C) byla v kraji změřena na stanici Ostrava-Zábřeh dne 9. června, 33,8 °C v Karviné a Lučině dne 10. června a 33,7 °C v  Ostravě-Porubě (10. červen byl nejteplejším dnem v roce na Moravě, absolutní rekord pro tento den však nebyl překonán).

Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (–20,6 °C) byla naměřena na stanici Lysá hora dne 25. ledna, –20,5 °C v Mořkově dne 31. prosince a –19,8 °C dne 27. ledna v Opavě.

Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–25,3 °C) byla naměřena na stanici Frenštát pod Radhoštěm, druhá nejnižší (–25,1 °C) v Mořkově a třetí nejnižší hodnota (–23,9 °C) byla naměřena v Jablunkově. Všechny tyto hodnoty byly změřeny dne 31. prosince.

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 775 mm, což je 95 % ročního krajového srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl rok 2013 charakterizován jako srážkově normální. Měsíce březen, duben, červenec, srpen, říjen a prosinec byly hodnoceny jako srážkově normální, měsíce leden, únor, červen a listopad jako suché (podnormální), květen a září jako vlhké (nadnormální).

Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl květen s průměrným úhrnem 145 mm (155 % normálu) a nejsušším měsícem byl únor s 19 mm (43 % normálu). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Lysá hora (1292,8 mm), dále Morávka-Uspolka (1273,7 mm) a Visalaje (1251,6 mm). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Rýmařov (571,5 mm), Osoblaha (610,1 mm), a Světlá Hora (615,8).

Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v květnu na stanicích Morávka-Uspolka (316,8 mm), Nýdek (279,6 mm) a Lysá hora (243,8 mm). Nejnižší měsíční úhrny srážek byly zaznamenány v únoru v Jindřichově ve Slezsku (2,0 mm), v Třemešné (3,0 mm) a v Městě Albrechticích-Žárech a Heřmanovicích (5,1 mm).

Nejvyšší denní srážkové úhrny byly v kraji zaznamenány dne 15. května na stanicích Morávka-Uspolka (131,0 mm), Visalaje (106,4 mm) a Lysá hora (94,3 mm).

V roce 2014 v kraji průměrně spadlo 28 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 162 cm na Lysé hoře, 78 cm na Visalajích a 68 cm na Bílé-Hlavaté. Nejméně pak napadly 2 cm v Dolní Lutyni-Neradu, 3 cm v Osoblaze a 5 cm v Českém Těšíně. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v prosinci na stanicích Lysá hora (57 cm), Staré Hamry a Visalaje (46 cm) a Vidly (41 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2014, a to 19 cm, napadl v kraji dne 29. prosince ve Vidlích, 15 cm dne 15. dubna na Lysé hoře 29. prosince v Malé Morávce a 13 cm dne 29. prosince ve Starých Hamrech. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Lysé hoře dne 30. prosince, a to 28 cm, dále 25 cm dne 30. prosince ve Vidlích a 24 cm 30. prosince ve Starých Hamrech. Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Dolní Lutyni-Neradu, Osoblaze a Českém Těšíně (pouze 2 cm), 3 cm v Hati a Karviné a 4 cm v Opavě, Slezské Ostravě, Ropici a Rýmařově. Nejvyšší hodnota meteorologického prvku vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v roce 2014 na Lysé hoře (54,1 mm) dne 6. ledna a dále na téže stanici 3. března (33,6 mm) a 24. února (31,7 mm), z dalších stanic pak ve Starých Hamrech dne 29. prosince (15,4 mm), na stanici Morávka-Uspolka dne 10. února a 29. prosince a ve Vidlích 29. prosince (12,0 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1561 hodin (93 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2014 bylo zaznamenáno na stanici Mošnov (1736 hod.), dále v Ostravě-Porubě (1707 hod.) a Osoblaze (1660 hod.). Nejméně svítilo Slunce v Karlově Studánce (1366 hod.), v Rýmařově (1404 hod.) a na Lysé hoře (1475 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Krnově (259,3 hod.), v Mošnově (258,2 hod.) a v Ostravě-Porubě (254,2 hod.). Nejméně svítilo Slunce v listopadu v Rýmařově (17,3 hod.), v prosinci na Červené (29,1 hod.) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (30,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 7. června v Krnově, kdy Slunce svítilo 15,3 hod., na Lučině, v Opavě a na Lysé hoře (15,2 hod.) a na Červené (15,1 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 16 tropických dnů v Karviné, 15 dnů v Bělotíně a 14 dnů v Osoblaze. V kraji byly zaznamenány 4 dny s tropickou nocí (kdy minimální teplota vzduchu v noci neklesla pod 20 °C). Nejvyšší minimální teplota byla zaznamenána dne 21. července v Albrechticích-Žárech (20,8 °C).

Na Červené bylo zaznamenáno 229 dnů s výskytem srážek, 228 dnů na Lysé hoře, 198 dnů v Lomnici u Rýmařova. Nejméně srážkových dnů měl Nýdek (82 dnů), Hnojník (110 dnů) a Paskov a Fulnek (125 dnů).

Olomoucký kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,4 °C, což je o 2,0 °C více než krajový teplotní normál. Rok byl hodnocen jako mimořádně teplý (teplotně mimořádně nadnormální). Podle charakteristik „normality“ byly měsíce květen a červen hodnoceny jako normální, měsíce leden, duben, září, říjen a prosinec jako teplé, měsíce únor, březen a červenec jako velmi teplé a měsíc listopad jako mimořádně teplý. Jako chladný měsíc byl hodnocen srpen. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,4 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou +0,2 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla změřena v březnu (+4,0 °C) a nejvyšší záporná v srpnu (–0,6 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 11,1 °C, zaznamenala stanice Olomouc, druhá nejteplejší byla Paseka (10,8 °C), třetí nejteplejší Přerov (10,5 °C). Nejnižší roční průměr jsme naměřili na stanici Šerák 4,5 °C, druhá nejnižší byla stanice Paprsek (6,1 °C) a třetí Klepáčov (7,5 °C).

Na stanicích byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci, a to 21,5 °C v Olomouci, 21,2 °C v Medlově-Hlivicích a na 21,0 °C Pasece. Nejnižší teplota vzduchu byla zaznamenána v lednu a prosinci na Šeráku (–3,6 °C), v lednu na Paprsku (–3,0 °C) a v Klepáčově (–1,3 °C).

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 20. července na stanici Paseka, a to 27,5 °C, dále 11. června v Olomouci a 20. července v Šumperku (26,7 °C) a 20. července ve Zlatých Horách (26,5 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla dne 25. ledna zaznamenána na Šeráku, a to –17,3 °C, dále ve stejný den na Paprsku (–14,2 °C) a v Kozlově (–-13,9 °C).

Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena dne 10. června v Olomouci (35,1 °C), v Bělotíně (34,5 °C), v Dubicku a na Pasece (34,1 °C). Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (–19,8 °C) byla naměřena 25. ledna na Šeráku, 26. ledna na Paprsku (–18,3 °C) a 26. ledna ve Zlatých Horách (–18,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (–20,0 °C) byla naměřena v Bělotíně a 26. ledna na Šeráku, dále 26. ledna na Paprsku (–19,6 °C) a v Protivanově (–16,3 °C).

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 658 mm, což je 90 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2014 byl charakterizován jako normální rok. Podle hodnocení „normality“ byly měsíce leden, březen, duben, květen, červenec srpen, říjen a prosinec hodnoceny jako srážkově normální, jako podnormální (suché) byly hodnoceny měsíce únor, červen a listopad, jako nadnormální (vlhký) byl hodnocen měsíc září. Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl srpen s průměrným úhrnem 101,8 mm (121 % normálu) a nejsušším měsícem byl únor se 14,5 mm (36 % srážkového normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu mělo září (+69 %) a nejnižší již uvedený únor.

Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Šerák (114,3 mm), dále Paprsek (1081,7 mm) a Bělá pod Pradědem (1080,2 mm). Nejnižší krajské úhrny byly naměřeny na stanicích Paseka (486,4 mm), Hranice (495,3 mm) a Šternberk (505,2 mm).

Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v květnu ve Zlaté Horách (347,0 mm), v Mikulovicích (315,2 mm) a v Bělé pod Pradědem (225,2 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v únoru v Javorníku (1,0 mm), ve Vidnavě (3,5 mm) a v Černé Vodě (4,6 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 16. května ve Zlatých Horách (85,0 mm), a 3. srpna v Mírově (80,0 mm) a v Hoštejně (72,2 mm).

 V roce 2014 v kraji průměrně spadlo 21 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 158 cm na Šeráku, 115 cm na Paprsku a 80 cm na Ramzové. Nejméně za rok napadlo v Plumlově, Hoštejně a Přerově, pouze 3 cm, v Dubicku, Klášterním Hradisku, na Pasece, ve Štěpánově a ve Šternberku 4 cm a v Olomouci a Lipníku nad Bečvou 5 cm. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v prosinci na Šeráku (64 cm), na Paprsku (54 cm) a na Dlouhých Stráních (50 cm).

Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2014, a to 20 cm, v kraji napadl dne 29. prosince na stanici Dlouhé Stráně, 14 cm na Šeráku 23. března a 12 cm 11. prosince v Ramzové a 29. prosince ve Starém Městě-Kunčicích. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 31. prosince (28 cm), na Dlouhých Stráních (27 cm) a v Bělé pod Pradědem (26 cm dne 30. prosince. Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Plumlově a Hoštejně (pouze 1 cm), 2 cm v Náměšti na Hané, Dubicku, Klášterním Hradisku, Olomouci, Oskavě, Štěpánově, Šternberku, Lipníku nad Bečvou a Přerově a 3 cm v Kojetíně, Kralicích na Hané, Rozstání, ve Velkých Losinách, v Luké, Mírově, Pasece, Šumperku a Hranicích.

Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána pokaždé na Šeráku, a to dne 13. ledna (66,1 mm), dne 17. února (57,8 mm) a 17. března (57,7mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1555 hod. (97 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2014 bylo zaznamenáno na stanici Olomouc (1693,6 hodin), 1611,4 hodin v Javorníku a 1597,7 hodin v Luké. Nejméně svítilo Slunce na Šeráku (1359,6 hod.), na Pasece (1478,5 hodin) a v Protivanově (1511,4 hodiny). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červnu v Prostějově (274,1 hodiny), v červenci v Medlově (268,5 hodin), a v Olomouci (255,7 hodin). Nejméně svítilo Slunce v listopadu v Medlově (12,0 hodin), v prosinci na Šeráku (15,4 hodiny) a v Dubicku v listopadu (15,5 hodin). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 7. června na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,4 hodiny.

V kraji jsme zaznamenali 16 tropických dnů v Olomouci, 15 dnů na Pasece a v Dubicku a 14 dnů v  Jevíčku. V kraji byl zaznamenán 1 den s tropickou nocí, a to na Pasece, kdy nejvyšší minimální teplota zaznamenána dne 23. května byla 20,5 °C.

Na Šeráku bylo zaznamenáno 229 dnů s výskytem srážek. 222 dny na Luké a 203 dny v Ramzové. Nejméně srážkových dnů měla Vidnava (97), Střítež nad Ludinou (121) a Plumlov (123).

Zlínský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 9,9 °C, což je o 1,8 °C více než krajový teplotní normál. Rok 2014 byl hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. Podle hodnocení „normality“ byly měsíce duben, květen, červen a září charakterizovány jako normální, měsíc srpen jako chladný, měsíce říjen a prosinec jako teplé, leden, únor, březen a červenec jako velmi teplé a listopad jako mimořádně teplý. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,4 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou 1,1 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v únoru (+3,8 °C) a nejvyšší záporná v srpnu (–0,7 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 11,2 °C, zaznamenala stanice Staré Město u Uherského Hradiště. Druhou nejvyšší měla Kroměříž (11,0 °C), třetí nejvyšší Holešov (10,9 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Beneškách (7,5 °C), druhá nejnižší byla ve Valašské Senici a na Marušce (8,7 °C), třetí nejnižší byla na Horní Bečvě (8,9 °C). V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena v červenci na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (21,4 °C), dále v Kroměříži (21,0 °C) a v Bystřici pod Hostýnem (20,7 °C). Nejnižší měsíční teplota byla v únoru na Beneškách (–1,5 °C), dále v prosinci opět na Beneškách (–1,4 °C) a v lednu na Marušce (–0,7 °C). Nejvyšší průměrné denní teploty byly v kraji zaznamenány dne 20. července v Bystřici pod Hostýnem (27,7 °C), ve Starém Městě u Uherského Hradiště (27,5 °C) a v Holešově (26,8 °C). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla dne 25. ledna zaznamenána na Beneškách (–16,4 °C), na Marušce 25. ledna (–15,2 °C), v Horní Bečvě a Valašské Senici dne 25. ledna a v Hošťálkové dne 26. ledna (–13,6 °C).

Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu byla v kraji změřena vždy 10. června na stanicích Kroměříž (34,4 °C), ve Starém Městě u Uherského Hradiště (34,3 °C) a v Bojkovicích (33,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 31. prosince na stanici Hošťálková (–20,6 °C), ve Štítné nad Vláří (–19,2 °C), ve Vizovicích (–17,4 °C) a dne 30. prosince ve Strání (–17,4 °C).  Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla naměřena dne 31. prosince v Hošťálkové (–23,4 °C), ve Štítné nad Vláří (–23,1 °C) a ve Vizovicích (–19,8 °C).

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 745 mm, což je 95 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2014 byl charakterizován jako srážkově normální. Podle hodnocení „normality“ byly jako normální hodnoceny měsíce únor, březen, duben, květen, červenec, srpen, říjen a prosinec, jako silně podnormální (velmi suchý) byl hodnocen měsíc červen, jako podnormální (suché) byly hodnoceny měsíce leden a listopad a jako nadnormální (vlhký) měsíc bylo hodnoceno září.

Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrným úhrnem 111,2 mm (125 % normálu) a nejsušším měsícem byl březen se 27,5 mm (63 % normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu měl červenec (+25 %) a nejnižší červen.

Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Kudlačena (1114,3 mm), Horní Bečva (1092,7 mm) a Velké Karlovice (1067,4 mm). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanicích Morkovice-Slížany (519,5 mm), Staré Město u Uherského Hradiště (529,3 mm) a Kvasice (534,2 mm). Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn změřen vždy v červenci, a to na stanici Kudlačena (235,6 mm), Velké Karlovice (211,1 mm) a Rajnochovice (207,4 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen vždy v březnu v Morkovicích-Slížanech (5,0 mm), v Kroměříži (5,2 mm) a ve Kvasicích (9,2 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 15. května v Horní Bečvě (88,3 mm) a na Kudlačeně (84,8 mm) a dne 11. srpna ve Valašské Bystřici (78,6 mm).

V roce 2014 v kraji průměrně spadlo 22 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 75 cm na Beneškách, 60 cm na Kudlačeně a 58 cm na Marušce. Nejméně napadlo ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Kvasicích (4 cm), v Kostelanech a Morkovicích-Slížanech (5 cm) a v Napajedlích a Buchlovicích (7 cm). Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v březnu na Beneškách (39 cm), Kudlačeně (30 cm na Marušce a v Rajnochovicích (28 cm).

Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v kraji v roce 2014 napadl dne 12. února na Marušce (16 cm) a ve Valašské Senici (12 cm) a 29. prosince v Rajnochovicích a ve Valašské Bystřici (11 cm).

Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Beneškách a Kudlačeně dne 30. prosince (19 cm), v Rajnochovicích (18 cm) a dne 13. února na Marušce a 30. prosince v Horní Bečvě (16 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Kostelanech, Kroměříži, Morkovicích-Slížanech a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (3 cm), dále v Buchlovicích, Kvasicích, Napajedlích a Koryčanech (4 cm) a v Nivnici (5 cm).

Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v Horní Bečvě dne 29. prosince, a to 10,1 mm. Následovaly Rajnochovice dne 27. ledna (7,8 mm) a Strání 29. prosince (7,0 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 1590 hod. (96 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2014 bylo zaznamenáno na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (1693,6 hodin), v Holešově (1723,3 hodin) a na Marušce (1703,6 hodin). Nejméně slunečního svitu bylo ve Valašské Senici (1339,9 hodin), na Horní Bečvě (1454,5 hodin) a ve Štítné nad Vláří (1510,4 hodin).

Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červnu v Holešově (264,0 hodin), v Kroměříži (263,0 hodin) a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (259,1 hodin). Nejméně svítilo Slunce v listopadu ve Valašské Senici (30,6 hodin), v lednu ve Vizovicích (34,9 hodin) a ve Valašské Senici (35,1 hodin).

Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 7. června na Marušce (15,4 hodin), v Holešově (14,9 hodin) a v Kroměříži (14,8 hodin). 

V kraji jsme zaznamenali 17 tropických dnů ve Starém Městě, 15 dnů v Kroměříži a 11 dnů v Bojkovicích.

V kraji byly zaznamenány 2 dny s tropickou nocí na Marušce a v Bystřici pod Hostýnem a 1 den v Holešově, Kroměříži a Vizovicích. Nejvyšší minimální teplota byla zaznamenána 10. června na Marušce (21,7 °C).

Nejvíce dnů s výskytem srážek bylo zaznamenáno v Holešově (205 dnů), 186 dnů ve Valašské Senici a 185 dnů na Marušce a v Horní Bečvě. Nejméně srážkových dnů měly Morkovice-Slížany (115 dnů), Kostelany (120 dnů) a Huslenky (121 dnů).

Rok 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Jako již tradičně, přináším hodnocení loňského roku. Pokud čtenář nenajde právě to, co ho zajímá, tak se omlouvám. Toho hodnocení a zejména uváděné hodnoty jsou „jen“ jakýmsi příjemným vedlejším produktem podrobných kontrol dat uplynulého roku, které nyní intenzivně provádíme. Kontrolujeme úplnost dat, extrémy jednotlivých prvků a zejména u srážek podrobněji prověřujeme i měsíční sumy.

Rovněž se může občas stát, zejména u plošných průměrů, že v tomto hodnocení budu uvádět některé hodnoty jinak, než byly uváděny na tomto místě za každý kalendářní měsíc. Každoměsíční hodnocení je připravováno z dostupných dat v klimatologické databázi vždy k 10. dni následujícího měsíce. Tato data a uváděné charakteristiky, jsou tak označována jako předběžná. Mnoho dat k tomuto datu ještě neprošla všemi typy kontrol a obvykle nejsou k dispozici data z manuálních měření srážkoměrných stanic. Rozdíly mohou být i v uváděných charakteristikách od jiných autorů. Toto zpracování a mapové výstupy byly vytvořeny ze všech dostupných dat s úplnou roční řadou pozorování. Mapy meteorologických prvků jsou tvořeny z datových řad dostupných v klimatologické databázi ČHMÚ a zpravidla počítány v GIS metodou vyvinutou v ČHMÚ (lokální lineární regrese). Její popis byl uveden v příspěvku na Infometu někdy v roce 2011.

Jsou zde zahrnuta i některá doplňková měření v uvedených krajích a souběžná manuální měření na klimatologických stanicích. Toto roční zpracování je obohaceno daty z polských stanic podél celé hranice mezi ČR a PL, které zlepšují výsledky zejména v horských příhraničních oblastech.

Primárně se věnuji zpracování 3 výše uvedených krajů, které pokrývá celkově nebo podstatnou částí pobočky ČHMÚ Ostrava. Jen pro porovnání a zpestření uvádím celorepublikové průměry a některé krajské extrémy. Do zpracování Olomouckého kraje byla zařazena i data z relativně nové automatické stanice Slaměnka nedaleko Králického Sněžníku, která leží na území Pardubického kraje, ale pouze asi 3 km od hranic Olomouckého kraje a data z této stanice vhodně doplňují poznatky klimatologie z horských oblastí OL kraje.

Uvedené textové informace vycházejí z kompletních ročních řad meteorologických prvků: teplota vzduchu (MS kraj 24 standardních stanic, OL kraj 17 stanic a ZL kraj 17 stanic. Srážkové charakteristiky jsou uváděny pro: MS kraj 70 stanic, OL kraj 47 stanic a ZL kraj 42 stanic. Sluneční svit měří v MS 14 stanic, v OL kraji 12 stanic a ve ZL 11 stanic.

Průměrná roční teplota vzduchu celé České republiky byla 7,9 °C (dlouhodobý průměr za období let 1961–1990 je 7,5 °C). Nejteplejší byl kraj Hlavní město Praha (9,2 °C), dále Jihomoravský kraj (9,1 °C) a Středočeský kraj (8,5 °C). Nejchladnější byl Karlovarský kraj (6,6 °C), dále Liberecký kraj (7,3 °C) a Jihočeský kraj (7,4 °C). Tyto hodnoty odpovídají nadmořským výškám krajů. Česká republika má průměrnou nadmořskou výšku (počítáno z gridových bodů) 448 m n.m. Praha má průměrnou nadm. výšku 274 m n.m., Jihomoravský kraj (306 m n.m.), Středočeská kraj bez Prahy 355 m n.m., Karlovarský kraj (618 m n.m.), Jihočeský (566 m n.m.) a Liberecký (450 m n.m.). Z popisovaných krajů má MS (456 m n.m.), OL (428 m n.m.) a ZL (400 m n.m.).

Průměrná roční republiková srážka byla 709 mm (srážkový normál je 674 mm). Nejvíce srážek spadlo průměrně v Libereckém kraji (948 mm), dále ve Zlínském kraji (781 mm) a třetí nejvyšší úhrn byl v Moravskoslezském kraji (775 mm). Nejméně srážek spadlo v Jihomoravském kraji (611 mm), v Hlavním městě Praha (698 mm) a kraji Vysočina (700 mm).

Slunce svítilo v Česku průměrně 1482 hodin. Nejvíce (1648) hodin v Jihomoravském kraji, 1548 hodin ve Zlínském kraji na Vysočině (1534 hod.). Nejméně svítilo Slunce v Karlovarském kraji (1279 hodin), Libereckém kraji (1345 hodin) a Plzeňském kraji (1349 hodin).

Průměrně v Česku v roce 2013 napadlo 171 cm nového sněhu. Nejvíce, 186 cm Moravskoslezském kraji, 168 cm ve Zlínském kraji a 165 cm v Libereckém kraji. Nejméně 73 cm v Praze, 79 cm ve Středočeském kraji a 84 cm v Jihomoravském kraji.

 

Moravskoslezský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,0 °C, což je o devět desetin stupně Celsia více než krajový teplotní normál. Rok 2013 byl hodnocen jako teplý (teplotně nadnormální). Podle hodnocení „normality“ byly měsíce březen a září charakterizovány jako chladné (podnormální), měsíc říjen jako teplý (nadnormální), měsíce srpen, listopad a prosinec jako velmi teplé (silně nadnormální) a červenec jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální). Zbylé měsíce roku byly charakterizovány jako normální měsíce.

Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,1 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -3,0 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v prosinci (+3,0 °C) a nejvyšší záporná v lednu (-3,2 °C).

Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 9,8 °C, zaznamenala stanice Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota byla na stanici Slezská Ostrava a Karviná (9,4 °C), třetí nejvyšší na stanici Bohumín a Ostrava-Poruba (9,3 °C), dále Osoblaha (9,1 °C) a 9,0 °C bylo naměřeno v Mošnově. Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Lysé hoře, 3,6 °C. Druhá nejnižší byla na Javorovém vrchu u Třince a v Karlově Studánce (5,5 °C), třetí na Červené a Světlé Hoře a to 6,2 °C, dále na Bílé pod Konečnou (6,5 °C) a 6,6 °C měla roční teplotu stanice Rýmařov.

V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci: na stanici Ostrava-Zábřeh (21,3 °C), 21,0 °C ve Slezské Ostravě a 20,8 °C v Ostravě-Porubě, dále 20,7 °C v Karviné a 20,5 °C v Bohumíně.  Nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla změřena v lednu na Lysé hoře (-6,0 °C), druhá nejnižší v únoru a v březnu na Lysé hoře (-5,7 °C), třetí nejnižší byla v lednu na Javorovém vrchu (-5,0 °C), dále na Červené -4,8 °C a -4,3 na Javorovém v únoru i v březnu.

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 29. července ve Slezské Ostravě a to 30,3 °C, v Karviné 29. července a ve Slezské Ostravě 8. srpna (30,0 °C) a 29,9 °C ve Frenštátě a Mořkově 29. července  Ostravě-Zábřehu 8. srpna. Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla dne 23. března zaznamenána na Lysé hoře a to -15,1 °C, dále -13,4 °C 25. ledna na Lysé hoře a 23. března na Javorovém vrchu.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (38,9 °C) byla v kraji změřena na stanici Ostrava-Zábřeh, 38,4 °C v Karviné, 38,0 v Ropici a Ostravě-Porubě, 37,9 °C ve Vítkově a 37,7 °C na Slezské Hartě a na Lučině (8. srpna byl nejteplejší den v roce na Moravě s překonaným absolutním rekordem na většině stanic v kraji, nejvyšší zaznamenaná maximální teplota vzduchu v Česku v roce 2013 byla 8. srpna na stanici Brod nad Dyjí a to 39,7 °C, v Česku a přilehlém polském příhraničí mělo maximální teplotu vzduchu 37 °C více 38 stanic tento den).

Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (-19,5 °C) byla naměřena na stanici v Karlově Studánce dne 24. Března, -17,7 °C na Lysé hoře dne 24. března, -17,4 °C dne 27. ledna v Ropici, 26. ledna ve Světlé Hoře a na Bílé 24. března. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (-23,0 °C) byla naměřena na stanici Karlova Studánka dne 24. března, -21,3 °C v Rýmařově dne 21. února a -21,2 °C dne 24. března na Bílé. 

 

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 764 mm, což je 94 % ročního krajového srážkového normálu. Podle hodnocení „normality“ byl rok 2013 charakterizován jako srážkově normální. Měsíc červenec byl srážkově velmi podnormální (26 % normálu), měsíc duben (46 %), srpen (60 %) a prosinec (39 %) byly podnormální. Měsíc leden (148 %), červen (144 %) a září (186 %) byly srážkově nadnormální. Ostatní měsíce roku byly srážkově normální.

Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červen s průměrným úhrnem 156 mm (108 % normálu) a nejsušším měsícem byl prosinec s 20 mm (52 % normálu). Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Lysá hora (1376,7 mm), dále 1253 mm Morávka-Uspolka, 1128,7 mm Tyra, 1109,3 mm Heřmanovice a 1101,1 mm Visalaje. Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Rýmařov (547,5 mm), dále Světlá Hora (572,8 mm), 592,2 mm v Hladkých Životicích, 592,8 v Mošnově a 598,4 v Ostravě-Porubě.

Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v červnu na stanici Lysá hora (252,3 mm), Heřmanovice (249 mm) a Frenštát pod Radhoštěm (237,8 mm). Nejnižší měsíční úhrn, 5,3 mm v červenci v Lomnici u Rýmařova, 7 mm v prosinci v Osoblaze a 7,1 mm v červenci v Dlouhé Stráni u Bruntálu.

Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 13. září na stanici Hrabyně (61,3 mm), 53,9 mm měla stanice Skřipov (10. června) a 51,8 mm Frenštát pod Radhoštěm (6. června).

V roce 2013 v kraji průměrně spadlo 186 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 477 cm na Lysé hoře, 445 cm na Visalajích, 374 cm na Starých Hamrech, 350 cm na Bílé-Hlavaté a 343 cm na Bílé pod Konečnou. Nejméně pak napadlo 93 cm v Hati, 106 cm ve Fulneku, Příboře a na Olešné, 107 cm v Sudicích a 113 cm v Mošnově, Krnově, Slezské Ostravě a Bílovci. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v březnu na Visalajích (132 cm), na Lysé hoře v březnu (131 cm) ve starých Hamrech v březnu (118 cm) a 104 cm na Bílé pod Konečnou. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2013 a to 42 cm v kraji napadl dne 14. března na Visalajích, 39 cm dne 31. března na Lysé hoře a 36 cm dne 31. března v Mořkově a ve Skřipově. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Lysé hoře dne 24. února a to 147 cm, dále 144 cm dne 3. dubna na Lysé hoře a 87 cm 23. února na Visalajích. Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno ve Fulneku (pouze 16 cm), 22 cm v Mošnově a 24 cm v Sudicích.

Nejvyšší hodnota meteorologického prvku vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána v roce 2013 na Ovčárně (510,7 mm) dne 1. dubna, na Lysé hoře dne 1. dubna, to bylo 504,5 mm a 244 mm dne 8. dubna na Visalajích. 

V kraji svítilo Slunce průměrně 1478 hod. (88 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2013 bylo zaznamenáno tradičně na stanici Opava (1646 hod.), dále v Mošnově (1579 hod.) a Ostravě-Porubě (1577 hod.). Nejméně svítilo Slunce na Lysé hoře (1295 hod.), v Karlově Studánce (1297 hod.) a v Rýmařově (1300 hod.). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Opavě (305,4 hod.), v Ostravě-Porubě (304 hod.) a v Mošnově (303,6 hod.). Nejméně svítilo Slunce v lednu ve Frenštátě pod Radhoštěm (9,9 hod.), v únoru tamtéž (10,4 hod.) a v únoru v Bohumíně (15,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 2. července v Opavě, kdy Slunce svítilo 15,2 hod. a 15,1 hod. na Lučině a v Opavě 13. června a v Krnově 21. července.

V kraji jsme zaznamenali 19 tropických dnů v Ostravě-Porubě, 18 dnů v Karviné, 16 dnů v Bohumíně, Hladkých Životicích, ve Vítkově a Ostravě-Zábřehu.

V kraji bylo zaznamenáno 39 dnů s tropickou nocí (kdy minimální teplota vzduchu v noci neklesla pod 20 °C). Nejvyšší minimální teplota byla zaznamenána dne 29. července v Žárech (23,4 °C) a 8. srpna na Červené (23,1°C). 6 tropických nocí bylo i na Javorovém vrchu (nad 900 m n.m.), 5 v Ostravě-Zábřehu a Slezské Ostravě a 4 na Červené.

Na Lysé hoře bylo zaznamenáno 247 dnů s výskytem srážek. 239 dnů na Červené, 226 dnů v Mošnově, 207 dnů a v Těrlicku 223 dnů. Nejméně srážkových dnů měl Bukovec (123), Odry 135 a Hnojník 143.

 

Olomoucký kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,1 °C, což je o sedm desetin více než krajový teplotní normál. Rok byl hodnocen jako teplý (teplotně nadnormální).

Podle charakteristik „normality“ byl měsíc červenec hodnocen jako mimořádně teplý (mimořádně nadnormální), měsíce srpen, listopad a prosinec hodnoceny jako velmi teplé, měsíc říjen jako teplý a měsíce březen a září jako chladné. Zbylé měsíce roku byly charakterizovány jako teplotně normální. Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,6 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -2,7 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla změřena v červenci (+2,7 °C) a nejvyšší záporná v březnu (-3,2 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 9,7 °C, zaznamenala stanice Olomouc, druhá nejteplejší byla na Pasece (9,3 °C), třetí nejteplejší Přerov a Javorník (9,2 °C) a dále 9,0 °C mělo Dubicko a 8,8 °C Bělotín. Nejnižší roční průměr jsme naměřili na stanici Šerák 3,0 °C, druhá nejnižší byla stanice Paprsek a Slaměnka (4,6 °C), třetí Klepáčov (5,9 °C), dále Protivanov (7,0 °C) a Kozlov (7,1 °C).

Na stanicích byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena vždy v červenci v Olomouci (21,9 °C), 21,4 °C v Medlově, na Pasece (21,1 °C) a 20,7 °C v Přerově. Nejnižší teplota vzduchu byla zaznamenána v březnu na Šeráku (-6,6 °C), v únoru na Šeráku (-6,5 °C), v lednu na Šeráku (-6,4 °C), v lednu na Paprsku (-5,4 °C), v březnu na Slaměnce (-5,3 °C), v lednu na Slaměnce (-5,2 °C), v únoru na Slaměnce (-5,1 °C) a v březnu na Paprsku (-5,0 °C).

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 28. července na stanici Paseka a to 30,1 °C, dále 30,0 °C dne 8. srpna také na Pasece, 29,1 °C v Olomouci (29. července a 8. srpna) a ve Zlatých Horách (28. července). Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla dne 23. března zaznamenána na Šeráku a to -16,2 °C, dále na Šeráku 25. ledna (-14,7 °C), -14,0 °C 23. března na Paprsku a 23. března na Slaměnce (-13,4 °C).

Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu (37,5 °C) byla v kraji změřena na stanici Bělotín dne 8. srpna, dne 28. července v Medlově (37,4 °C), 37,3 °C v Javorníku (28. července), na Pasece (8. srpna) 37,2 °C 8. srpna v Javorníku a 3. srpna v Olomouci. Nejnižší minimální denní teplota vzduchu (-18,6 °C) byla naměřena 24. března na Šeráku, téhož dne -18,2 °C v Jeseníku, 26. ledna v Šumperku (-17,8 °C), 25. ledna na Šeráku (-15,7 °C) a -15,5 °C 27. ledna v Přerově a 23. března na Slaměnce. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (-20,8 °C) byla naměřena na stanici Šumperk dne 22. února, -19,6 °C dne 26. ledna v Šumperku a v 17. března na Šeráku. 

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 705 mm, což je 96 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2013 byl charakterizován jako normální rok.

Podle hodnocení „normality“ byly měsíce červen a září hodnoceny jako vlhké (nadnormální), měsíce duben a prosinec jako suché (podnormální) a červenec jako velmi suchý. Zbylé měsíce roku byly charakterizovány jako srážkově normální.

Nejdeštivějším měsícem roku v kraji byl červen s průměrným úhrnem 131 mm (139 % normálu) a nejsušším měsícem byl červenec s 21,7 mm (24 % srážkového normálu) a prosinec s 22,9 mm (44 % normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu mělo září (+95 %) a nejnižší již uvedený červenec.

Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Šerák (1151,9 mm), dále Dlouhé Stráně (1132,8 mm), Bělá pod Pradědem 1116,1 mm, Ramzová 1081,2 mm a Branná 1015,8 mm. Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Paseka (558,8 mm), 560,4 mm spadlo v Šumperku, 567,1 mm ve Štěpánově, 577,8 mm v Dubicku a v Náměšti na Hané.

Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn naměřen v červnu na stanici Zlaté Hory (313,3 mm), 231,9 mm ve Skleném a 216,6 mm ve Vidnavě. Nejnižší měsíční úhrn, 0,4 mm, byl v červenci naměřen ve Štěpánově, 0,8 mm v Olomouci-Klášterním Hradisku a 1,5 mm v Náměšti na Hané. Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán vždy dne 13. září na Sklené a to 68,1 mm, 64,4 mm spadlo na Slaměnce a 64 mm v Oskavě.

V roce 2013 v kraji průměrně spadlo 137 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 365 cm na Ramzové, 359 cm na Dlouhých Stráních, 308 cm na Šeráku, 258 cm na Paprsku a 243 cm ve Starém Městě-Kunčicích. Nejméně za rok napadlo v Dubicku, pouze 58 cm, 61 cm v Přerově, 62 cm ve Štěpánově, 65 cm Olomouci a Medlově a 68 cm ve Šternberku. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v únoru na Ramzové (110 cm), na Šeráku 92 cm a na Dlouhých Stráních 91 cm.

Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2013 a to 30 cm v kraji napadl dne 19. února na stanici Staré Město-Kunčice, 25 cm na Paprsku 19. února a rovněž 31. března a 6. prosince na Dlouhých Stráních. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 24. února 121 cm a 108 cm 1. března 106 cm a dne 10. dubna Šeráku (103 cm). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Dubicku (pouze 12 cm), 14 cm v Šternberk a 15 cm v Přerově.

Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku (367 mm) dne 8. dubna, dále 308 mm na Šeráku dne 25. února, na Paprsku (300 mm) dne 25. února. 

V kraji svítilo Slunce průměrně 1516 hod. (95 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2013 bylo zaznamenáno na stanici Olomouc (1663,5 hod.), 1620 hodin v Přerově a 1568,1 hod. na Luké. Nejméně svítilo Slunce na Šeráku (1307,5 hod.), na Slaměnce (1380,5 hodin) a v Jeseníku (1443,4 hodin). Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Přerově (350,7 hodin), v Medlově (343 hodin), a v Olomouci (340,7 hod.). Nejméně svítilo Slunce v únoru na Šeráku (10,6 hod.), lednu v Medlově (12,5 hod.) a v Dubicku v lednu (13,6 hod.).

Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 13. června v Olomouci a 21. července na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.

V kraji jsme zaznamenali 20 tropických dnů v Olomouci, 17 dnů na Pasece a v Dubicku  a 16 dnů v v Bělotíně.

V kraji bylo zaznamenáno 4 dny s tropickou nocí na Pasece a 3 dny v Olomouci.

Na Šeráku bylo zaznamenáno 238 dnů s výskytem srážek. 225 dnů na Luké, 222 dnů na Ostružné, 217 dnů v Mikulovicích. Nejméně srážkových dnů měla Vidnava (113), Kralice na Hané (116) Hranice (126) a Oskava (130).

 

Zlínský kraj

Průměrná roční teplota vzduchu v kraji byla 8,4 °C, což je o tři desetiny stupně Celsia více než krajový teplotní normál. Rok 2013 byl hodnocen jako teplotně normální. Podle hodnocení „normality“ byly měsíce březen a září charakterizovány jako chladné (podnormální), měsíce srpen a říjen až prosinec jako teplé (nadnormální) a červenec jako mimořádně nadnormální (mimořádně teplý). Ostatní měsíce roku byly charakterizovány jako teplotně normální.

Nejteplejším měsícem roku v kraji byl červenec s průměrnou teplotou vzduchu 19,6 °C a nejchladnějším leden s průměrnou teplotou -2,7 °C. Nejvyšší kladná teplotní odchylka od normálu byla zjištěna v červenci (+2,2 °C) a nejvyšší záporná v březnu (-3,2 °C). Nejvyšší průměrnou roční teplotu vzduchu v kraji, 9,7 °C, zaznamenala stanice Staré Město. Druhá nejvyšší Kroměříž (9,6 °C), třetí nejvyšší Bystřice pod Hostýnem a Holešov (9,4 °C) a dále 8,8 °C Vizovice a Valašské Meziříčí (8,7 °C). Nejnižší průměrná roční teplota vzduchu byla na Beneškách a to 6,0 °C, druhá nejnižší ve Valašské Senici (7,0 °C), třetí nejnižší na Marušce (7,1 °C), dále na Horní Bečvě (7,4 °C) a v Hošťálkové (7,7 °C). V kraji byla nejvyšší průměrná měsíční teplota naměřena v červenci na stanici Staré Město (21,7 °C), dále 21,2 °C v červenci v Kroměříži a v Bystřici pod Hostýnem a 20,8 °C v červenci v Bojkovicích a v Holešově. Nejnižší měsíční teplota byla v únoru na Beneškách a to -5 °C, dále v lednu na Marušce (-4,5 °C), v únoru na Beneškách (-3,8 °C) a v lednu ve Valašské Senici (-3,5 °C).

Nejvyšší průměrná denní teplota byla v kraji zaznamenána dne 8. srpna v Bojkovicích a to 31,6 °C, 30,7 °C ve Vizovicích dne 29. července a 30,5 °C ve Štítné nad Vláří dne 29. července. Nejnižší průměrná denní teplota vzduchu byla dne 26. ledna zaznamenána v Hošťálkové a to -11,7 °C, -11,5 °C na Beneškách 25. ledna a tamtéž 23. března (-11,3 °C) a -11,2 dne 26. ledna.

Nejvyšší maximální denní teplota vzduchu (37,8 °C) byla v kraji změřena vždy 8. srpna na stanici Staré Město, 37,7 °C v Bystřici pod Hostýnem, 37,4 °C v Bojkovicích, 37,1 °C v Kroměříži a 36,9 °C v Holešově. Nejnižší minimální teplota vzduchu (-18 °C) byla naměřena na stanici ve Štítné nad Vláří  dne 26. ledna, -17,1 °C dne 27. ledna v Hošťálkové a -16,5 °C 21. Února tamtéž. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (-23,9 °C) byla naměřena dne 2. února, -22,3 °C 26. ledna, -20,2 °C 24. března a 2. dubna (vše ve Valašské Senici), dále -20 °C ve Štítné 26. ledna a -19,1 °C v Hošťálkové (21. února).

Roční úhrn srážek byl v kraji průměrně 750 mm, což je 95 % ročního krajového srážkového normálu. Rok 2013 byl charakterizován jako srážkově normální.  Podle hodnocení „normality“ byly měsíce leden, únor a září označeny jako vlhké (nadnormální). Měsíce duben a prosinec byly hodnoceny jako velmi suché (silně podnormální). Červenec byl mimořádně suchý (mimořádně podnormální). Zbylé měsíce roku byly charakterizovány jako srážkově normální.

Nejdeštivějším měsícem roku v kraji bylo září s průměrným úhrnem 118 mm (203 % normálu) a nejsuššími měsíci byl červenec se 12,5 mm (14 % normálu). Největší procentní kladnou odchylku srážek od normálu mělo říjen (203 %) a nejnižší již uvedený červenec.

Nejvyšší roční srážkový úhrn v kraji zaznamenala stanice Benešky (1077,3 mm), Horní Bečva-Kudlačena (1005,1 mm), Horní Bečva (988,8 mm), Valašská Senice 963,2 mm a Velké Karlovice (937 mm). Nejnižší krajský úhrn byl naměřen na stanici Štítná nad Vláří (604,9 mm), dále Staré Město (607,1 mm), Morkovice-Slížany (639,2 mm), Valašské Meziříčí (655,4 mm) a Kvasice (755,7 mm). Na stanicích byl nejvyšší měsíční srážkový úhrn změřen vždy v září na stanici Valašská Senice (182,8 mm), Valašská Bystřice (181 mm) v v červnu, opět v červnu Rajnochovice (174,8 mm), v září Benešky (173,7 mm) a v červnu Vsetín (171,4 mm). Nejnižší měsíční úhrn byl naměřen v červenci v Kvasicích (1,7 mm), v červenci v Napajedlích (2,2 mm) a opět v červenci v Kroměříži (2,7 mm). Nejvyšší denní srážkový úhrn byl v kraji zaznamenán dne 9. srpna v Kvasicích (72,7 mm), 52,1 mm dne 19. srpna na Beneškách a 51,6 mm dne 9. srpna ve Starém Hrozenkově.

V roce 2013 v kraji průměrně spadlo 168 cm nového sněhu. Na stanicích jsme nejvíce naměřili 378 cm na Beneškách, 312 cm ve Valašské Senici, 307 cm na Horní Bečvě-Kudlačeně, 290 cm na Marušce a 278 cm ve Velkých Karlovicích. Nejméně napadlo 67 cm ve Starém Městě, 80 cm v Napajedlích a 83 cm v Kvasicích. Nejvyšší měsíční úhrn nového sněhu byl zaznamenán v březnu na Beneškách (117 cm), v únoru na Beneškách a Kudlačeně (103 cm), v únoru na Marušce a v březnu na Horní Bečvě (94 cm) a 88 cm v březnu ve Valašské Senici a na Marušce.

Nejvyšší denní úhrn nového sněhu v roce 2013 a to 36 cm v kraji napadl dne 14. března na Kudlačeně, 34 cm dne 31. března v Kelči a 33 cm dne 31. března v Rožnově pod Radhoštěm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Beneškách dne 21. února a to 88 cm, 70 cm tamtéž (1. dubna) a 68 cm na Kudlačeně (21. února). Nejnižší maximum celkové sněhové pokrývky bylo zaznamenáno v Kvasicích (14 cm), 15 cm v Napajedlích a Starém Městě a 17 cm v Uherském Brodě.

Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Beneškách (180 mm) dne 11. února. Dále na Marušce 150 mm dne 8. dubna a 140 mm na Kudlačeně dne 18. února. 

V kraji svítilo Slunce průměrně 1548 hod. (93 % normálu). Nejvíce slunečního svitu v roce 2013 bylo zaznamenáno na stanici v Holešově (1707,9 hod.), ve Starém Město (1657,5 hod.) a 1652,18 hod v Kroměříži. Nejméně slunečního svitu bylo ve Valašské Senici (1344,3 hod.), na Horní Bečvě (1384,7 hod.), ve Vsetíně (1450,4 hod.) a ve Vizovicích (1479,4 hod.).

Nejvyšší měsíční suma slunečního svitu byla zaznamenána v červenci v Holešově (339,9 hodin), v Kroměříži (334,9 hod.) a ve Strání (331,1 hod.). Nejméně svítilo Slunce v lednu na Horní Bečvě (10,6 hod.), v lednu ve Valašském Meziříčí (12,8 hod.) a v lednu ve Vsetíně (13,7 hod.).

Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu byl změřen 13. června na Marušce a tamtéž 21. července kdy Slunce svítilo 15,0 hod., v Holešově 13. června a 21. července tamtéž (14,8 hod.).

V kraji jsme zaznamenali 24 tropických dnů ve Starém Městě, 19 dnů v Kroměříži, 18 dnů ve Štítné, 17 dnů v Holešově, Hošťálkové a Vsetíně.

V kraji bylo zaznamenáno 7 dnů s tropickou nocí na Marušce, 6 v Bystřici pod Hostýnem, 5 v Holešově a Starém Městě.

Na Marušce bylo zaznamenáno 212 dnů s výskytem srážek. 207 dnů ve Vsetíně a na Horní Bečvě, 202 dnů ve Velkých Karlovicích a Valašské Senici a 201 dnů v Hošťálkové. Nejméně srážkových dnů měly Kvasice 131 dnů, Morkovice-Slížany 136 dnů a Valašské Klobouky 144 dnů

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1