Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2018

Leden byl teplotně silně nadprůměrný měsíc a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce 0,0 °C, což je o 2,3 °C vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 8,5 °C dne 9. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 15. ledna na hodnotu -7,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -8,4 °C také dne 15. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 37,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 10. ledna 13,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 17 dnů a maximální výšky dosáhla 20 cm dne 22. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,6 m/s (77,8 km/h) dne 3. ledna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 23,6 hod. Nejdéle svítilo slunce 30. ledna 7,6 hod. a bylo registrováno 12 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 23 dnech, námraza se vyskytovala v 15 dnech a ledovka v jednom dni. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 22 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 9 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1