Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2013

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl na Marušce v drtivé většině zahalen mlhou a bohatý na srážky. S vyjímkou třech dnů padaly každý den srážky ať už v kapalné nebo tuhé formě. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce -4,5 °C, což je o 1,9 °C teplota nižší než v lednu 2012. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 5,4 °C dne 31. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. ledna na hodnotu -11,8 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -11,6 °C také 27. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 50,5 mm, nejvíce za 24 hod. dne 29. ledna 6,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 25 dnů a maximální výšky dosáhla 28 cm ve dnech 28., 29. a 30. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,9 m/s (14 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,0 m/s (68,4 km/h) dne 30. ledna. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z JV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 16,5 hod. Nejdéle svítilo slunce 1. ledna 7,3 hod. a bylo registrováno 11 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 28 dnech, námraza se vyskytovala v 26 dnech a ledovka byla zaznamenána v 22 dnech. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 23 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 29 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Únor byl stejně jako leden bohatý na srážky s minimem slunečního svitu a převládající mlhou. Průměrná teplota vzduchu byla v únoru na Marušce -2,7 °C, což je o 5 °C teplota vyšší než v únoru 2012, ale je nutno dodat, že loňský únor byl extrémně chladný. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na hodnotu 5,4 °C dne 28. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 21. a 22. února na hodnotu -9,7 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -13,4 °C 21. února. Srážek spadlo celkem v únoru na Marušce 56,8 mm, nejvíce za 24 hod. dne 5. února 14,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce celý měsíc a maximální výšky dosáhla 55 cm dne 24. února. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16,5 m/s (59,4 km/h) dne 27. února. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 19,4 hod. Nejdéle svítilo slunce 28. února 5,1 hod. a bylo registrováno 12 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v únoru zaznamenána v 19 dnech, námraza se vyskytovala v 25 dnech. V únoru bylo na Marušce zaznamenáno 21 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 28 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

maruska

Březen ze začátku vypadal jako by už mělo přijít jaro a se zimou se budeme muset definitívně rozloužit. V polovině měsíce však došlo k ochlazení a dešťové srážky se opět změnily ve sněžení. Nejvíce sněhových srážek spadlo ke konci měsíce. Průměrná teplota vzduchu byla v březnu na Marušce -2,3°C, což je o 6,2 °C teplota nižší než v březnu 2012. Maximální teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 8,5 °C dne 6. března. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 24. března na hodnotu -14,2 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -13,8 °C 24. března. Srážek spadlo celkem v březnu na Marušce 64,5 mm, nejvíce za 24 hod. dne 31. března 27,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce v 19 dnech a maximální výšky dosáhla 30 cm dne 1. března. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,3 m/s (15 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,9 m/s (71,6 km/h) dne 6. března. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z J směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 83,1 hod. Nejdéle svítilo slunce 5. a 17. března 10,4 hod. a bylo registrováno 16 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v březnu zaznamenána v 12 dnech, námraza se vyskytovala v 13 dnech a ledovka v jednom dni. V březnu bylo na Marušce zaznamenáno 15 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 28 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Duben byl teplotně nadprůměrný, naopak srážkově výrazně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v dubnu na Marušce 7,4 °C, což je o 0,1 °C teplota nižší než v dubnu 2012. Maximální teplota vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 22,0 °C dne 26. dubna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 2. dubna na hodnotu -6,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -5,6 °C 8. dubna. Srážek spadlo celkem v dubnu na Marušce 23,2 mm, nejvíce za 24 hod. dne 10. dubna 4,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce v 11 dnech a maximální výšky dosáhla 50 cm dne 1. a 4. dubna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16,7 m/s (60,1 km/h) dne 13. dubna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 162,7 hod. Nejdéle svítilo slunce 15. dubna 13,0 hod. a bylo registrováno 23 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v dubnu zaznamenána v 13 dnech, námraza se vyskytovala v 6 dnech a v jednom dni se vyskytla bouřka. V dubnu bylo na Marušce zaznamenáno 5 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 9 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

mapa

Květen byl teplotně mírně podprůměrný a srážkově zase nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 11,1 °C, což je o 2,4 °C méně než v květnu 2012. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 21,3 °C dne 9. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 3,2 °C dne 23. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 26. května a měla hodnotu 0,4 °C. Srážek celkem v květnu na Marušce spadlo 108,1 mm a nejvíce za 24 hod. spadlo 20,5 mm srážek dne 2. května. Vítr vál průměrnou rychlostí 3,9 m/s (14 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 18,1 m/s (65,2 km/h) dne 19. května. Převládal vítr ze SSZ směru, naopak nejméně vál vítr ze VSV směru. Slunce svítilo celkem 151 hod. Sluneční svit byl registrován v 23 dnech a nejdéle svítilo slunce 13,9 hod. dne 15. a 19. května. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 15 dnech. V květnu byly na Marušce 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky.

Červen byl na Marušce teplotně i srážkově průměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 14,7 °C, což je o 1,3 °C méně než v červnu 2012. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 28,1 °C dne 19. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 6,7 °C dne 27. června a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 1. června a měla hodnotu 5,0 °C. Srážek v červnu na Marušce spadlo celkem 140,1 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 33,5 mm dne 24. června. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,3 m/s (11,9 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 14,5 m/s (52,2 km/h) dne 9. června. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z V a VJV směru. Slunce svítilo v červnu na Marušce celkem 190,1 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 13. června 15 hod. a bylo celkem zaznamenáno 22 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 17 dnech a byly registrovány 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V červnu byly na Marušce zaznamenány 4 letní dny (max. teplota 25°C a vyšší) a jedna tropická noc (min. teplota 20°C a vyšší).

Červenec byl teplotně nadnormální a srážkově výrazně podnormální měsíc. Srážky padaly jen v sedmi dnech a to ještě zanedbatelných úhrnů. Průměrná teplota vzduchu byla 17,0 °C, což je o 0,9 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 32,2 °C dne 28. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,5 °C dne 1. července a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla také 1. července a měla hodnotu 4,6 °C. Srážek v červenci na Marušce spadlo celkem jen 11,2 mm!!! Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 5,4 mm dne 11. července. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,0 m/s (10,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 13,3 m/s (47,9 km/h) dne 30. července. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z VJV a ZJZ směru. Slunce svítilo v červenci na Marušce celkem 310,7 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 21. července 15,0 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 1 dni a byl registrován 1 den s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo na Marušce zaznamenáno 7 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), dva tropické dny (max. teplota 30°C a vyšší) a 3 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší).

pohled

Srpen byl teplý a slunečný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 18,3 °C, což je o 3,5 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 33,1 °C dne 8. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 9,9 °C dne 23. srpna a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 31. srpna a měla hodnotu 8,4 °C. Srážek v srpnu na Marušce spadlo celkem 67,9 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 19,7 mm dne 19. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,1 m/s (11,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,9 m/s (86 km/h) dne 4. srpna. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z VJV směru. Slunce svítilo v srpnu na Marušce celkem 267,5 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 2. srpna 14,3 hod. a bylo celkem zaznamenáno 28 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v devíti dnech a bylo registrováno 5 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu bylo na Marušce zaznamenáno 11 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), čtyři tropické dny (max. teplota 30°C a vyšší) a 5 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší).

Září bylo oblačné s častými srážkami a začalo nás připravovat na přicházející podzim. Průměrná teplota vzduchu byla 10,9 °C, což je o 0,2 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 22,9 °C dne 8. září, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 1,2 °C dne 30. září a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 18. září a měla hodnotu 0,4 °C. Srážek v září na Marušce spadlo celkem 123 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 31,9 mm dne 13. září. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,3 m/s (69,5 km/h) dne 9. září. Převládal vítr z ZSZ směru naopak nejméně se vyskytoval vítr z V směru. Slunce svítilo v září na Marušce celkem 139 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 7. září 12,4 hod. a bylo celkem zaznamenáno 27 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 16 dnech.

Říjen byl teplotně nadnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 9,5 °C, což je o 1,9 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 17,7 °C dne 28. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -0,8 °C dne 3. října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 3. října a měla hodnotu -3,3 °C. Srážek v říjnu na Marušce spadlo celkem 29,2 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 10,4 mm dne 11. října. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,2 m/s (15,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 17,8 m/s (64,1 km/h) dne 18. října. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z SZ směru. Slunce svítilo v říjnu na Marušce celkem 154,1 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 3. října 11 hod. Bylo celkem zaznamenáno 29 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v devíti dnech. V říjnu byly na Marušce zaznamenány 2 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

zima

Listopad nás už pomalu připravoval na příchod zimy. Průměrná teplota vzduchu byla 3,5 °C, což je o 0,7 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 14,1 °C dne 8. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -7,1 °C dne 28. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 28. listopadu a měla hodnotu -10,3 °C. Srážek v listopadu na Marušce spadlo celkem 58,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 9,7 mm dne 3. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka v listopadu byla 6 dnů. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,4 m/s (15,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,0 m/s (68,4 km/h) dne 4. listopadu. Převládal vítr z JZ směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo v listopadu na Marušce celkem jen 47,5 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 8. listopadu 7,6 hod. Bylo celkem zaznamenáno 13 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 21 dnech, námraza se vyskytovala v pěti dnech a ledovka byla zaznamenána ve dvou dnech. V listopadu bylo na Marušce zaznamenáno 9 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 4 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).  

Prosinec od začátku vypadal jako zimní měsíc. Bohužel to nevydrželo dlouho a souvislá sněhová pokrývka rychle ubývala. Průměrná teplota vzduchu byla -0,1 °C, což je o 1,3 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 7,1 °C dne 25. a 26. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -5,7 °C dne 14. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 13. prosince a měla hodnotu -6,6 °C. Srážek v prosinci na Marušce spadlo celkem jen 15,0 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 3,4 mm dne 9. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela v prosinci celkem 9 dnů a maximální výšky 12 cm dosáhla dne 1. a 8. prosince. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,6 m/s (20 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 25,4 m/s (91 km/h) dne 25. prosince. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z VSV, V, VJV a SSZ směru. Slunce svítilo v prosinci na Marušce celkem 58,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 4. prosince 6,9 hod. Bylo celkem zaznamenáno 16 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 20 dnech, námraza se vyskytovala v 15 dnech. V prosinci bylo na Marušce zaznamenáno 23 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 11 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C). 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1