Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

První rok činnosti videostanice Maruška

Již více jak jeden rok je v činnosti stanice pro videopozorování meteorických rojů na meteorologické stanici Maruška na stejnojmenném vrcholu Hostýnských vrchů. První kamera, orientovaná JV směrem, byla spuštěna 25.6.2012. Druhá kamera, tentokrát orientovaná JZ směrem, byla následně spuštěna 6.10.2012 (před maximem meteorického roje Drakonid a Orionid).

Umístění stanice zapadá do celkového konceptu rozvoje sítě CEMENT (Central European MEteor NeTwork), která zahrnuje amatérské video stanice v České a Slovenské republice a zohledňuje také snahu disponovat stanicemi, které se nacházejí nad hranicí podzimních a zimních inverzí, které jsou v nížinách v ČR a SR v tomto období běžné. Obě kamery disponují shodným vybavením, jako snímací zařízení je využita analogová CCTV kamera KPF 131 HR s objektivy Goyo s proměnným ohniskem (3-8 mm) a vysokou světelností (0,95). Převod analogového signálu do digitální podoby je realizován A/D převodníky Dazzle DVC 101 a kompletní záznam a vyhodnocení je prováděn softwarem z balíku programů UFO Tools. Důležitou součástí sestavy je vždy také venkovní kryt s dostatečně výkonným vnitřním vyhříváním, které je potřebné při běžném provozu v zimním období (námraze, sníh, atd.).

Vzhledem k umístění doplňuje video stanice Maruška základní osu sítě CEMENT na Moravě a ve Slezsku, která sestává dále ze stanic v Kroměříži, Otrokovicích, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Nýdku a na Bílém Kříži. Stanice na Bílém Kříži je uvažována, vzhledem ke své nadmořské výšce (865 m.n.m.), jako druhá stanice pro období inverzního počasí. Celková koncepce párování zorných polí jednotlivých stanic pak vychází z předpokladu vícenásobného zaznamenání jednotlivých meteorů, kdy je potom možné při zpracování ponechat pouze nejpřesnější záznamy z jednotlivých stanic.


Obr.1.: 2D projekce atmosférických drah vícestaničních meteorů ze stanic Maruška, Kroměříž a Bílý Kříž


Obr.2.: Dráhy 3899 vícestaničních meteorů ze stanic Maruška, Kroměříž a Bílý Kříž ve Sluneční soustavě

Kamera Maruška_SE (JV kamera) zaznamenala od svého spuštění 25.6.2012 celkem 5775 jednostaničních video meteorů (stav k 22.12.2013), kamera Maruška_SW (JZ kamera) zaznamenala od svého spuštění 6.10.2012 celkem 4123 jednostaničních video meteorů (stav k 22.12.2013). Kamera Maruška_SE tak zaznamenala více meteorů jak kamera Kroměříž_ENE (5323) a to i přes to, že kamera Kroměříž_ENE byla v činnosti o půl roku delší dobu (první pololetí roku 2012). Z tohoto je také jasný další význam této stanice, která se nachází v místě s nízkým světelným znečištěním, na rozdíl od stanice Kroměříž.


Obr.3.: Přehled počtů zaznamenaných single video meteorů na stanici Maruška od 06/2012


Obr.4.: Přehled četností jednotlivých meteorických rojů – vícestaniční dráhy ze stanic Maruška, Kroměříž a Bílý Kříž

Mezi 3899 vícestaničními dráhami ze stanic Kroměříž, Maruška a Bílý Kříž bylo identifikováno 91 meteorických rojů s jedním a více meteory, nejvíce bylo samozřejmě sporadických (2324 drah), z meteorických rojů byly nejvíce zastoupeny Perseidy (673) drah, následovány Geminidami (181 drah), Orionidami (113 drah), jižními Tauridami (50 drah).

Obr.5.: Dráhy 673 vícestaničních Perseid ve Sluneční soustavě


Obr.6.: Fyzické radianty 3899 vícestaničních drah ze stanic Kroměříž, Maruška a Bílý Kříž

I na konci roku 2013 fungují na stanici Maruška 2 videokamery pro sledování meteorických rojů v roce 2014 je plánováno využití posledního volného místa pro umístění kamery pro spektrální analýzu meteorů. Data z této kamery pak budou schopna poskytnout údaje o materiálové skladbě meteorů.

Obr.7.: Spektrum jasné Capricornidy 20130721_232907

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1