Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

 

Historie budování Meteorologické stanice na Marušce

První zmínka o možnosti vybudování meteorologické stanice na vrcholku Maruška se datuje na podzim roku 2002. V letech 2003 a 2004 se postupně prováděly všechny potřebné úkony k tomu aby 26. dubna 2005 mohla začít vlastní stavba meteorologické stanice, která byla ukončena připojením budovy meteostanice k el. rozvodné síti dne 12. října 2005. Tím byl pozemek i budova připravena k zahájení meteorologických měření a pozorování.
Meteorologická stanice zahájila provoz 1. listopadu 2005 jako stanice dočasně účelová a pozorování bylo zaměřeno především na množství spadlých srážek, výšku sněhové pokrývky, teploty a vlhkosti vzduchu.
Dne 14. prosince 2006 byla meteostanice vybavena elektronickými čidly pro měření meteorologických veličin a došlo tak k její automatizaci a zařazení mezi klimatologické stanice. Začátkem roku 2015 bylo rozhodnuto vedením ČHMÚ, že se současná meteorologická pozorování na Marušce rozšíří o synoptická měření. V průběhu roku 2015 došlo k dovybavení stanice dalšími přístroji a dne 1. září 2015 začala stanice se synoptickým pozorováním a odesíláním zprávy SYNOP každou hodinu. Současné rozmístění přístrojů na meteostanici naleznete zde.

Vrcholek Maruška ještě jako "holý" kopec v zimě 2002 - 2003.

Před zahájením stavby meteostanice se musela vybudovat příjezdová komunikace.

plocha

Označené místo pro položení betonových panelů pod budouvu meteostanice.

cesta

Hotová cesta k místu postavení budovy meteostanice 15. června 2005.

panely

Plocha pod budovu.

Dvě buňky jako základ pro budovu meteostanice.

veranda

Přístavba verandy.

veranda

Přístavba verandy.

hotovo

Hotová budova meteostanice 15. července 2005.

meteostanice

Meteostanice připravená k zahájení provozu.

První zima v historii meteostanice 2005 - 2006.

Zima sněhem rozhodně nešetřila.

V únoru 2006 dosáhla sněhová pokrývka výšky 149 cm.

Automatizace stanice v prosinci 2006

automatizace

Montáž elektronických čidel

automatizace

automatizace

automatizace

Hotová automatická meteorologická stanice

Nová střecha v srpnu 2012

V srpnu 2012 byla podle projektu provedená úprava střechy budovy. Dosud rovná střecha byla vyměněna za sedlovou. S tím souvisela i stavba nového stožáru pro větroměrná čidla vedle budovy jako náhrada za původní stožár na střeše budovy.

střecha

střecha

střecha

střecha

střecha

Dne 1. září 2015 Maruška povýšila na synoptickou meteorologickou stanici

Dne 1. září, 2015, deset let od zahájení provozu met. stanice, došlo na Marušce k současnému klimatologickému pozorování ještě k rozšíření meteorologických pozorování o zasílání zprávy SYNOP.  Na synoptických stanicích probíhá nejrozsáhlejší sběr různých meteorologických údajů, jejichž měření probíhá v hodinových intervalech. Data se každou hodinu posílaji elektronickou cestou do centra v Praze Komořanech. Ze zjištěných hodnot se v centru vytvářejí synoptické mapy aktuálního stavu počasí a z nich předpovědi vývoje počasí.

Aby bylo možno získávat data pro synoptická pozorování, bylo nutno stanici doplnit o další přístroje a výpočetní techniku. Tyto práce probíhaly od května až do 1. září 2015. Téhož dne v odpoledních hodinách začala met. stanice na Marušce kromě současného klimatologického pozorování ještě s pravidelným zasíláním zprávy SYNOP do centra. Výstupy ze synoptických meteorologických stanic jsou zde.

Montáž přístrojů pro synoptická pozorování

Synoptická meteorologická stanice Maruška

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1