Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2015

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce -1,2 °C, což je o 1,2 °C vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 9,8 °C dne 10. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. ledna na hodnotu -9,6 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -12,2 °C také 7. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 73,3 mm, nejvíce za 24 hod. dne 24. ledna 13,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 23 dnů a maximální výšky dosáhla 32 cm dne 31. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,0 m/s (18 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,4 m/s (84,2 km/h) dne 10. ledna. Převládal vítr z JJV a JJZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce jen 21 hod. Nejdéle svítilo slunce 13. ledna 6,9 hod. a bylo registrováno 10 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 21 dnech, námraza se vyskytovala v 20 dnech a ledovka byla zaznamenána ve dvou dnech. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 17 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 27 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Únor byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v únoru na Marušce -1,2 °C což je o 1,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na hodnotu 7,4 °C dne 22. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. února na hodnotu -8,2 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -8,6 °C 7. února. Srážek spadlo celkem v únoru na Marušce 37,1 mm, nejvíce za 24 hod. dne 9. února 10,1 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 25 dnů a maximální výšky dosáhla 42 cm dne 10. února. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,4 m/s (15,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 20,6 m/s (74,2 km/h) dne 21. února. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 86 hod. Nejdéle svítilo slunce 13. a 15. února 9,6 hod. a bylo registrováno 15 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v únoru zaznamenána v 14 dnech, námraza se vyskytovala v 9 dnech. V únoru bylo na Marušce zaznamenáno 23 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 11 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Březen byl teplotně normální a srážkově mírně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v březnu na Marušce 3,1 °C, což je o 0,5 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 14,1 °C dne 25. března. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. března na hodnotu -5,1 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -5,7 °C 23. března. Srážek spadlo celkem v březnu na Marušce 79 mm, nejvíce za 24 hod. dne 29. března 26,8 mm.  Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 27,1 m/s (97,6 km/h) dne 31. března. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 143,1 hod. Nejdéle svítilo slunce 19. března 11,2 hod. a bylo registrováno 24 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v březnu zaznamenána v 13 dnech, námraza se vyskytovala v 6 dnech a ledovka v 5 dnech. V březnu bylo na Marušce zaznamenáno 15 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Duben byl na Marušce teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v dubnu na Marušce 7,0 °C, což je o 1,7 °C teplota nižší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 19,3 °C dne 16. dubna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 6. dubna na hodnotu -2,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -4,1 °C také 6. dubna. Srážek spadlo celkem v dubnu na Marušce 39,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 2. dubna 11 mm. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,5 m/s (81 km/h) dne 1. dubna. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z VSV a V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 196 hod. Nejdéle svítilo slunce 23. dubna 13 hod. a bylo registrováno 29 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v dubnu zaznamenána v 10 dnech, námraza se vyskytla ve dvou dnech a v jednom dni byla zaznamenána bouřka. V dubnu bylo na Marušce 8 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Květen byl teplotně i srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 11,3 °C, což je o 1,0 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 20,2 °C dne 19. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 4,5 °C dne 15. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 18. května a měla hodnotu -0,4 °C. Srážek celkem v květnu na Marušce spadlo 70,8 mm a nejvíce za 24 hod. spadlo 11,0 mm srážek dne 26. května. Vítr vál průměrnou rychlostí 4,0 m/s (14,4 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16,2 m/s (58,3 km/h) dne 30. května. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z JZ směru. Slunce svítilo celkem 177 hod. Sluneční svit byl registrován v 25 dnech a nejdéle svítilo slunce 13,7 hod. dne 18. května. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 12 dnech. V květnu byly na Marušce 3 dny s výskytem aspoň jedné bouřky.

Červen byl na Marušce teplotně průměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 15,4 °C, což je o 0,4 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 27,1 °C dne 13. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 6,9 °C dne 17. a 21. června a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 20. června a měla hodnotu 3,5 °C. Srážek v červnu na Marušce spadlo celkem 28,9 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 9,7 mm dne 13. června. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,6 m/s (13 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,2 m/s (79,9 km/h) dne 13. června. Převládal vítr ze SSZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo v červnu na Marušce celkem 248 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 5. června 15,2 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 6 dnech a byly registrovány 2 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V červnu bylo na Marušce zaznamenáno 6 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší).

Červenec byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 20,0 °C, což je o 2,7 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 32,6 °C dne 22. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,3 °C dne 10. července a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla  11. července a měla hodnotu 4,2 °C. Srážek v červenci na Marušce spadlo celkem 57,6 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 17,4 mm dne 24. července. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,8 m/s (13,7 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 18,2 m/s (65,5 km/h) dne 23. července. Převládal vítr z JJZ směru, naopak nejméně vál vítr z SV směru. Slunce svítilo v červenci na Marušce celkem 296,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 2. července 15,2 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 4 dnech a byly registrovány 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo na Marušce zaznamenáno 18 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 7 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší) a 6 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší).

Srpen byl na Marušce teplotně silně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 21,2 °C, což je o 3,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 32,4 °C dne 11. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,6 °C dne 20. srpna a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 20. srpna a měla hodnotu 7,9 °C. Srážek v srpnu na Marušce spadlo celkem 79,4 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 30 mm dne 18. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,6 m/s (13 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 20,6 m/s (74,2 km/h) dne 24. srpna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z ZJZ směru. Slunce svítilo v srpnu na Marušce celkem 270,3 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 1. srpna 13,1 hod. a bylo celkem zaznamenáno 27 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 4 dnech a bylo registrováno 6 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu bylo na Marušce zaznamenáno 18 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 10 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší) a 10 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší).

Září bylo teplotně průměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 12,9 °C, což je o 0,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 28,1 °C dne 1. září, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 4,8 °C dne 28. září a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 28. září a měla hodnotu 4,0 °C. Srážek v září na Marušce spadlo celkem 54,8 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 20,6 mm dne 3. září. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,4 m/s (69,8 km/h) dne 14. září. Převládal vítr z JJV směru naopak nejméně se vyskytoval vítr z VJV a ZJZ směru. Slunce svítilo v září na Marušce celkem 146 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 22. září 11 hod. a bylo celkem zaznamenáno 27 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 7 dnech. V září byly na Marušce 3 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V září byly na Marušce zaznamenány 2 letní dny (max. teplota 25°C a vyšší).

Říjen byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 7,3 °C, což je o 0,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 17,4 °C dne 5. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -1,6 °C dne 11. října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 11. října a měla hodnotu -1,5 °C. Srážek v říjnu na Marušce spadlo celkem 33,2 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 10 mm dne 14. října. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,8 m/s (13,7 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 18,6 m/s (67 km/h) dne 11. října. Převládal vítr z SSZ směru, naopak nejméně vál vítr z JZ směru. Slunce svítilo v říjnu na Marušce celkem 100,6 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 1. a 2. října 11,2 hod. Bylo celkem zaznamenáno 21 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 18 dnech, námraza byla zaznamenána v jednom dni. V říjnu byly na Marušce zaznamenány 3 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Listopad byl teplotně silně nadnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 4,9 °C, což je o 1,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 13,7 °C dne 6. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -4,4 °C dne 24. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 24. listopadu a měla hodnotu -8,1 °C. Srážek v listopadu na Marušce spadlo celkem 88,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 18,5 mm dne 20. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka v listopadu ležela pouze dva dny o výšce 2 cm. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,7 m/s (17 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,5 m/s (77,4 km/h) dne 18. listopadu. Převládal vítr z ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo v listopadu na Marušce celkem 94,2 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 2 a 3. listopadu 9,4 hod. Bylo celkem zaznamenáno 23 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 17 dnech, námraza se vyskytovala v jednom dni. V listopadu bylo na Marušce zaznamenáno 9 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 2 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).

Prosinec byl také teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla +1,9 °C, což je o 4,2 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 8,0 °C dne 24. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -7,0 °C dne 31. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu byla také změřena dne 31. prosince a měla hodnotu -8,0 °C. Srážek v prosinci na Marušce spadlo celkem 20,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 6,0 mm dne 18. prosince. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,7 m/s (16,9 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 17,5 m/s (63 km/h) dne 1. prosince. Převládal vítr z JJZ směru, naopak nejméně vál vítr z SSZ a VJV směru. Slunce svítilo v prosinci na Marušce celkem 68 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 31. prosince 7,8 hod. Bylo celkem zaznamenáno 17 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 21 dnech, námraza se vyskytovala v 6 dnech a ledovka ve 2 dnech. V prosinci bylo na Marušce zaznamenáno 12 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 3 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1