Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Seismická stanice na Marušce

Geofyzikální ústav AV ČR instaloval na Marušce dne 24. září 2015 seismickou stanici.
Seismická stanice na Marušce je součástí sítě 500 seismických stanic mezinárodního projektu AlpArray. Lokalita byla vybrána jako nejvhodnější ze seismologického hlediska v blízkém okolí teoretického měřicího bodu. Získaná měření slouží k výzkumu hluboké stavby (do 500 km) širokého okolí Alp, včetně Českého masívu. Tento mezinárodní projekt (Francie, Švýcarsko, Rakousko, ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Itálie a Chorvatsko) je podporován Grantovou agenturou České republiky. Seismická stanice se skládá ze seismometru (válec o průměru 23 cm), registračního zařízení (kufřík 30 x 30 cm) a několika přídavných částí jako dobíječka, kabely, modem a 2 malé anténky.  Stanice pracuje autonomně. Umístění stanice je plánováno na dobu asi dvou let.

Mobilní seismicke stanice postaveny pro projekt AlpArray.

Mobilní seismické stanice v České republice.

 

Upozornění: Provozovatel tohoto serveru, ani autor tohoto webu neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

 

Přidání komentáře

 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1