Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2018

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl teplotně silně nadprůměrný měsíc a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce 0,0 °C, což je o 2,3 °C vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 8,5 °C dne 9. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 15. ledna na hodnotu -7,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -8,4 °C také dne 15. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 37,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 10. ledna 13,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 17 dnů a maximální výšky dosáhla 20 cm dne 22. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,6 m/s (77,8 km/h) dne 3. ledna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 23,6 hod. Nejdéle svítilo slunce 30. ledna 7,6 hod. a bylo registrováno 12 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 23 dnech, námraza se vyskytovala v 15 dnech a ledovka v jednom dni. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 22 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 9 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Únor byl teplotně i srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v únoru na Marušce -5,3 °C což je o 3,8 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na hodnotu 2,8 °C dne 1. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. a 28. února na hodnotu -16,8 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -16,4 °C 26. února. Srážek spadlo celkem v únoru na Marušce 29,1 mm, nejvíce za 24 hod. dne 7. února 10,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 27 dnů a maximální výšky dosáhla 23 cm dne 18. února. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,6 m/s (13 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 17,4 m/s (62,6 km/h) dne 26. února. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z VJV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 61,1 hod. Nejdéle svítilo slunce 28. února 8,7 hod. a bylo registrováno 17 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v únoru zaznamenána v 14 dnech, námraza se vyskytovala v 15 dnech. V únoru bylo na Marušce zaznamenáno 27 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 24 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 4 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

Březen byl teplotně i srážkově podnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v březnu na Marušce -0,3 °C, což je o 2,8 °C teplota nižší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 11,7 °C dne 11. března. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 1. března na hodnotu -15,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -16,7 °C 1. března. Srážek spadlo celkem v březnu na Marušce 37,3 mm, nejvíce za 24 hod. dne 16. března 14,3 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 11 dnů a maximální výšky dosáhla 18 cm ve dnech 1. až 4. března. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,4 m/s (15,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,2 m/s (79,9 km/h) dne 18. března. Převládal vítr z JV směru, naopak nejméně vál vítr ze ZJZ směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 101,6 hod. Nejdéle svítilo slunce 22. března 11,4 hod. a bylo registrováno 24 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v březnu zaznamenána v 10 dnech, námraza se vyskytovala ve třech dnech. V březnu bylo na Marušce zaznamenáno 21 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 10 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Duben byl na Marušce teplotně výrazně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v dubnu na Marušce 12,9 °C, což je o 4,6 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 24,1 °C dne 29. dubna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 2. dubna na hodnotu -0,7 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -0,9 °C také 2. dubna. Srážek spadlo celkem v dubnu na Marušce 23,5 mm, nejvíce za 24 hod. dne 13. dubna 5,8 mm. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,3 m/s (19,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 27,4 m/s (98,6 km/h) dne 8. dubna. Převládal vítr z JV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 240,5 hod. Nejdéle svítilo slunce 20. a 21. dubna 13,2 hod. a bylo registrováno 30 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v dubnu zaznamenána ve dvou dnech. V dubnu byl zaznamenán jeden den s výskytem bouřky. V dubnu byly na Marušce 2 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Květen byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 15,4 °C, což je o 3,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 25,4 °C dne 31. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 6,2 °C dne 6. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena také dne 6. května a měla hodnotu 5,5 °C. Srážek celkem v květnu na Marušce spadlo 91,9 mm a nejvíce za 24 hod. spadlo 28,7 mm srážek dne 17. května. Vítr vál průměrnou rychlostí 3,6 m/s (13 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16 m/s (57,6 km/h) dne 5. května. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr ze ZJZ směru. Slunce svítilo celkem 260 hod. Sluneční svit byl registrován ve 29 dnech a nejdéle svítilo slunce 14,4 hod. dne 26. května. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 9 dnech. V květnu bylo na Marušce 10 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V květnu byl na Marušce 1 letní den (max. teplota 25°C a vyšší).

Červen byl na Marušce teplotně nadprůměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 16,5 °C, což je o 0,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 27,5 °C dne 21. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 6,7 °C dne 23. června a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. a 25. června a měla hodnotu 6,0 °C. Srážek v červnu na Marušce spadlo celkem 66,4 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 19,4 mm dne 27. června. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,3 m/s (11,9 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,4 m/s (69,8 km/h) dne 12. června. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z ZJZ směru. Slunce svítilo v červnu na Marušce celkem 192 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 11. června 13,2 hod. a bylo celkem zaznamenáno 29 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 6 dnech a bylo registrováno 8 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červnu byly na Marušce zaznamenány 4 letní dny (max. teplota 25°C a vyšší).

Červenec byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 18,6 °C, což je o 0,7 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 27,9 °C dne 5. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,5 °C dne 1. července a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla 2. července a měla hodnotu 3,0 °C. Srážek v červenci na Marušce spadlo celkem 76,2 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 27,7 mm dne 18. července. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,0 m/s (10,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16,7 m/s (60,1 km/h) dne 18. července. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z JV směru. Slunce svítilo v červenci na Marušce celkem 265,8 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 4. července 15 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 7 dnech a bylo registrováno 6 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo na Marušce zaznamenáno 11 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší).

Srpen byl na Marušce teplotně silně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 20,7 °C, což je o 3,1 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 30,4 °C dne 20. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,2 °C dne 27. srpna a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 27. srpna a měla hodnotu 7,2 °C. Srážek v srpnu na Marušce spadlo celkem 49,6 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 18,8 mm dne 24. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,2 m/s (11,5 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 15,4 m/s (55,4 km/h) dne 5. srpna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr ze VJV směru. Slunce svítilo v srpnu na Marušce celkem 297,5 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 3. a 7. srpna 14 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 3 dnech a bylo registrováno 5 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu bylo na Marušce zaznamenáno 18 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 2 dny tropické (max. teplota 30°C a vyšší) a 5 tropických nocí (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Září bylo teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 14,7 °C, což je o 1,9 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 25,8 °C dne 13. září, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 1,9 °C dne 25. září a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 26. září a měla hodnotu -1,4 °C. Srážek v září na Marušce spadlo celkem 84,1 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 32,6 mm dne 1. září. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,3 m/s (80,3 km/h) dne 24. září. Převládal vítr z J směru naopak nejméně se vyskytoval vítr z VJV směru. Slunce svítilo v září na Marušce celkem 224 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 12. září 12,3 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 7 dnech. V září byly na Marušce 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V září byl na Marušce zaznamenán 1 letní den (max. teplota 25°C a vyšší).

Říjen byl teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 10,4 °C, což je o 3,2 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 20,1 °C dne 10. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 1,9 °C dne 25. října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 25. října a měla hodnotu -0,4 °C. Srážek v říjnu na Marušce spadlo celkem 47,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 11,7 mm dne 28. října. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,9 m/s (17,6 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 29 m/s (104,4 km/h) dne 29. října. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV a SV směru. Slunce svítilo v říjnu na Marušce celkem 151,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 9. října 10,5 hod. Bylo celkem zaznamenáno 29 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 10 dnech.

Listopad byl teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 4,1 °C, což je o 0,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 16,9 °C dne 4. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -6,8 °C dne 29. a 30. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 29. listopadu a měla hodnotu -10,1 °C. Srážek v listopadu na Marušce spadlo celkem jen 8,8 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 4,3 mm dne 2. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka v listopadu ležela 2 dny a maximalní výšku měla 3 cm. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,1 m/s (18,4 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,3 m/s (80,3 km/h) dne 1. listopadu. Převládal vítr z JV směru, naopak nejméně vál vítr z JJZ a ZJZ směru. Slunce svítilo v listopadu na Marušce celkem 99,8 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 6. listopadu 8,7 hod. Bylo celkem zaznamenáno 22 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 14 dnech, námraza se vyskytovala v 7 dnech. V listopadu bylo na Marušce zaznamenáno 12 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 8 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Prosinec byl teplotně nadnormální měsíc a srážkově normální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla -0,9 °C, což je o 0,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 6,0 °C dne 4. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -8,4 °C dne 1. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 14. prosince a měla hodnotu -10,2 °C. Srážek v prosinci na Marušce spadlo celkem 78,9 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 14,4 mm dne 3. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela v prosinci 18 dnů a její max. výška dosáhla hodnoty 14 cm 12. a 13. prosince. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,1 m/s (76 km/h) dne 22. prosince. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z VJV směru. Slunce svítilo v prosinci na Marušce celkem 17 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 5. prosince 4,9 hod. Bylo celkem zaznamenáno 8 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 24 dnech, námraza se vyskytovala ve 14 dnech a ledovka byla na Marušce 3 dny. V prosinci bylo na Marušce zaznamenáno 25 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 14 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1