Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

 

Počasí na Marušce v roce 2009

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

 

Leden byl oblačný s častým slabým občasným sněžením. Průměrná teplota vzduchu byla -4,5 °C což je o 4,7 °C méně než měl průměrnou teplotu leden v roce 2008. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 6,4 °C dne 21. ledna. Minimální teplota vzduchu nejvíce  klesla dne 12. ledna na hodnotu -12,9 °C a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí nejvíce klesla dne 3. ledna na hodnotu -15,1 °C. Srážky v lednu převládaly sněhové s vyjímkou 20., 21., 23. a 24. ledna, kdy pršelo nebo mrholilo. Celkový srážkový úhrn byl 34,5 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 24 dnů a její maximální výška dosáhla na 20 cm. Vítr měl za měsíc leden průměrnou rychlost 2,9 m/s (10,5 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 22,9 m/s (82,4 km/h). Slunce svítilo na Marušce v lednu celkem 46,3 hod. Nejdéle svítilo dne 11. ledna o délce 8,1 hod. a celkem bylo 18 dnů, v kterých byl zaznamenán sluneční svit. Mlha byla registrována celkem v 26 dnech a námraza se vyskytovala celkem  24 dnů v měsíci lednu.

zima

Únor nám konečně přinesl zimu bohatou na sníh, což přivítali především vyznavači zimních sportů. S vyjímkou sedmi dnů prakticky každý den sněžilo a po dvou předešlých zimách, které byly na sněhovou pokrývku opravdu velice skromné, nám únor připoměl, že zimu není radno podceňovat. Průměrná teplota vzduchu za únor byla -2,7 °C, což je o 3,8 °C méně než v únoru 2008, kdy byla průměrná teplota vzduchu 1,1 °C. Maximální teplota vzduchu vystopala na 8,5 °C dne 7. února, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -11,1 °C dne 22. února a minimální přízemní teplota vzduchu nejvíce klesla na -11,3 °C dne 19. února. Celkový srážkový úhrn za únor činil 61,5 mm (61,5 litrů vody na 1 m2), nejvíce srážek spadlo dne 23. února 10,8 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 72 cm dne 24. února a nejvíce nového sněhu (za 24 hod.) napadlo 13. února a to 20 cm. Vítr měl průměrnou rychlost 4,2 m/s (15 km/h) a jeho maximální náraz za měsíc únor měl hodnotu 20,4 m/s (73,4 km/h) dne 7. února. Slunce svítilo na Marušce celkem jen 16,9 hod., nejdelší sluneční svit byl zaznamenán  7. února o délce 3,4 hod. a dnů kdy byl registrován sluneční svit bylo v únoru celkem 17. Mlha byla zaznamenána v 15 dnech a 21 dnů byla na Marušce registrována námraza.

zima

Mlha v údolí Hošťálkové

Březen přinesl hned na začátku měsíce oteplení při němž sněhová pokrývka rychle ubývala. V průběhu měsíce se střídalo teplejší období s chladnějším, ale bylo už jasné, že zima svou vládu ukončila a nastupuje jaro. Průměrná teplota vzduchu byla 1,0 °C což je o 0,8 °C méně než v březnu 2008. Maximální teplota vzduchu vystoupala na 11,6 °C dne 28. března. Minimální teplota vzduchu klesla na -7,7 °C dne 25. března a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí klesla nejvíce na -7,8 °C rovněž 25. března. Srážek spadlo za březen na Marušce celkem 115,9 mm (115,9 litrů vody na 1 m2), nejvíce za 24 hodin dne 29.3. o hodnotě 22,6 mm. Nejvíce sněhu 58 cm leželo na Marušce 1. března. Nejvíce nového sněhu 18 cm za 24 hod. napadlo 10. března. Vítr měl průměrnou rychlost 4,2 m/s (15,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 24,7 m/s (88,9 km/h) dne 28. března. Slunce svítilo na Marušce celkem 44,4 hod. Výskyt slunečního svitu byl registrován v 21 dnech a nejdéle slunce svítilo 8,3 hod. dne 28. března. Mlha zahalila Marušku v 17 dnech a námraza byla zaznamenána ve 2 dnech v měsíci březnu.

jaro

Jaro na Marušce

Duben byl teplý a slunečný jarní měsíc s minimem srážek. Průměrná teplota vzduchu byla 11,2 °C což je o 3,9 °C více než v dubnu 2008. Maximální teplota vzduchu dosáhla na hodnotu 19,7 °C dne 11. dubna, minimální teplota vzduchu klesla na 2,7 °C dne 13. dubna a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí byla naměřena dne 3. a 25. dubna o hodnotě 1,2 °C. Srážkově byl duben výrazně podprůměrný, srážky se vyskytly pouze ve třech dnech v měsíci a jejich celkový úhrn za duben činil pouze 5,2 mm. Vítr měl průměrnou rychlost 3,8 m/s (13,6 km/h) a jeho maximální náraz byl změřen dne 27. dubna o hodnotě 25,5 m/s (91,8 km/h). Slunce svítilo na Marušce v dubnu celkem 293,6 hod. Sluneční svit byl registrován ve všech 30 dnech a jeho maximální délka byla změřena dne 28. dubna o délce 13,4 hod. Výskyt mlhy byl zaznamenán v pěti dnech. V dubnu byly na Marušce zaznamenány i první dvě letošní bouřky.

Květen nám přinesl slunečné a teplé počasí s přeháňkami a bouřkami. Celkově byl květen s průměrnou teplotou vzduchu 12,0 °C o 0,4 °C chladnější, než květen v roce 2008. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 23,7 °C dne 26. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 2,7 °C dne 30. května a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí byla změřena dne 13. května o hodnotě -0,7 °C. Celkový úhrn srážek měl hodnotu 81,0 mm, nejvíce spadlo srážek za 24 hod. dne 29. května o hodnotě 21,4 mm. Vítr vál na Marušce v květnu průměrnou rychlostí 3,2 m/s (11,5 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl hodnoty 17,4 m/s (62,6 km/h) dne 11. května. Slunce svítilo na Marušce celkem 222,4 hod. Sluneční svit byl registrován v 28 dnech za měsíc květen. Jeho maximální délka byla změřena dne 13. května o délce 14,0 hod. Mlha zhoršila dohlednost na Marušce v 10 dnech a ve čtyřech dnech byla registrována aspoň jedna bouřka.

zapad

"Strašidelný" západ Slunce

Červen byl oblačný a bohatý na srážky zejména v druhé polovině měsíce. Průměrná teplota vzduchu byla 13,6 °C což je o 3,2 °C méně než v červnu loňského roku. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 15. června o hodnotě 23,6 °C. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla  dne 13. června na hodnotu 4,5 °C a minimální přízemní teplota vzduchu byla 2,8 °C dne 5. června.  Srážek spadlo v červnu na Marušce celkem 124,9 mm, nejvíce 37,4 mm dne 19. června. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 18,6 m/s (67,0 km/h) dne 11. června. Slunce svítilo na Marušce celkem 139,3 hod., nejvíce dne 14. června o délce 13,9 hod. Sluneční svit byl registrován ve 27 dnech. Mlha se vyskytla na Marušce celkem ve 14 dnech. Za měsíc červen bylo registrováno 9 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky.

Červenec nám přinesl hodně proměnlivé počasí s poměrně častým výskytem srážek a bouřek. Průměrná teplota vzduchu byla 17,4 °C což je o 0,5 °C více než v červenci 2008. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. července o hodnotě 27,4 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 11. července na hodnotu 8,4 °C a v pěti centimetrech nad zemí nejvíce minimální teplota vzduchu klesla dne 12. července na hodnotu 4,6 °C. Celkový srážkový úhrn za měsíc červenec měl hodnotu 120,8 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek za bouřky dne 18. července o hodnotě 31,8 mm. Vítr foukal na Marušce o průměrné rychlosti 3,2 m/s (11,4 km/h) s maximálním nárazem dne 23. července o hodnotě 23,2 m/s (83,5 km/h). Sluneční svit trval celkem za červenec 237,8 hod. s maximální délkou slunečního svitu dne 27. července o délce 13,9 hod. Za měsíc červenec byl sluneční svit registrován v každém dni v měsíci.  Mlha se vyskytla na Marušce v deseti dnech a dnů, kdy byla zaznamenána alespoň jedna bouřka bylo za měsíc červenec na Marušce celkem 13.

Blesk

Noční bouře nad Maruškou zachycená kamerou 15. 7. v 00:22 hod SELČ.

 

Srpen přinesl teplé a suché počasí. Průměrná teplota vzduchu byla 18,0 °C což je o 0,9 °C více než v srpnu 2008. Maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 2. srpna o hodnotě 27,2 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 30. srpna na hodnotu 8,8 °C a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 24. srpna o hodnotě 4,7 °C. Srážkově byl srpen velice chudý, celkový úhrn za měsíc byl jen 37,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 11,2 mm dne 22. srpna. Vítr foukal na Marušce o průměrné rychlosti 2,9 m/s (10,6 km/h) a jeho maximální náraz byl zaznamenán dne 18. srpna o hodnotě 20,1 m/s (72,4 km/h). Za srpen převládal  vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr ze SSZ směru. Slunce svítilo celkem 249,7 hod. Dnů se slunečním svitem bylo registrováno celkem 30 a nejdéle Slunce svítilo 13,5 hod. dne 2. srpna. Mlha zahalila Marušku v pěti dnech a bouřka byla zaznamenána ve čtyřech dnech.

Září bylo teplé a slunečné s minimálním výskytem srážek. Průměrná teplota vzduchu byla 14,5 °C což je o 3,4 °C více než v září 2008. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 3. září o hodnotě 23,1 °C. Minimální teplota vzduchu klesla nejvíce dne 30. září na hodnotu 5,4 °C a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí byla změřena také dne 30. září o hodnotě 3,1 °C. Srážek bylo velice málo, celkový měsíční úhrn srážek byl 32,6 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek dne 17. září 15,5 mm. Vítr foukal na Marušce o průměrné rychlosti 2,8 m/s (10,1 km/h) s maximálním nárazem 15,7 m/s (56,5 km/h) dne 5. září. V září převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr ze SZ směru. Slunce svítilo na Marušce celkem 191,9 hod. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán dne 1. září o délce 12,9 hod. Celkem bylo 28 dnů s registrací slunečního svitu. Mlha se vyskytovala v šesti dnech za měsíc září.

mlha

Ranní mlha v údolí Hošťálkové

Říjen se na začátku projevoval jako klasický podzimní měsíc. V polovině měsíce došlo k výrazné změně, která překvapila nejen nás, ale i přírodu, která ještě na tak vydatné sněhové srážky nebyla připravena. Sněžit začalo 13. října a sněžilo téměř nepřetržitě až do 17. října. Sníh nadělal velké škody zejména na listnatých stromech, které se ještě nestačily zbavit listí a proto nevydržely množství a váhu sněhu a docházelo k rozsáhlým polomům. Průměrná teplota vzduchu byla 5,9 °C, což je o 2,4 °C méně než v říjnu 2008. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 19,7 °C dne 7. a 8. října, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -2,7 °C dne 31. října. Přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -3,4 °C dne 31. října. Srážkově byl říjen bohatý s celkovým úhrnem 70,8 mm. Srážky byly převážně v podobě deště a mrholení s vyjímkou dnů od 13. - 17. října a 20. října, kdy padaly srážky sněhové. Maximální úhrn srážek za 24 hod. byl změřen dne 12. října o hodnotě 18,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 6 dnů a její maximální výška byla 13 cm. Vítr foukal v říjnu na Marušce o průměrné rychlosti 3,7 m/s (13,3 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl hodnoty 19,7 m/s (70,9 km/h) dne 14. října. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vítr vál ze SV směru. Slunce svítilo na Marušce v říjnu celkem 59,3 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 21. října, celkem 9,1 hod. Dnů se slunečním svitem bylo registrováno celkem 20. Mlha byla na Marušce zaznamenána ve 21 dnech a námraza se vyskytla ve dvou dnech v měsíci říjnu.

Listopad byl celkově na podzimní měsíc teplý s mírně nadprůměrným množstvím srážek. Průměrná teplota vzduchu byla 4,4 °C, což je o 0,3 °C více než v listopadu 2008. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 12,2 °C dne 20. listopadu, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -2,8 °C dne 1. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu měla hodnotu -7,5 °C také dne 1. listopadu. Srážkový úhrn za měsíc listopad byl 72,5 mm. Sníh ležel na Marušce pouze ve třech dnech o výšce 1 cm. Vítr foukal o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,3 km/h) s maximálním nárazem 27,8 m/s (100,1 km/h) dne 30. listopadu. Převládal vítr z jižního směru, naopak nejméně vál vítr ze SSV a V směru. Slunce svítilo na Marušce v listopadu celkem 75,3 hod. Celkem bylo 20 dnů s výskytem slunečního svitu a nejdéle slunce svítilo dne 14. a 20. listopadu o délce 7,4 hod. Mlha byla na Marušce v listopadu registrována v 17 dnech.

zima09

Prosinec byl velice proměnlivý. Z počátku byl poměrně teplý, což se výrazně změnilo 12. prosince, kdy došlo k nástupu mrazivého počasí. To trvalo do 21. prosince, kdy došlo opět k oteplení. Průměrná teplota vzduchu na Marušce byla -2,1 °C což je o 2 °C méně, než v prosinci 2008. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 1. prosince o hodnotě 10,2 °C. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -17,4 °C dne 20. prosince a téhož dne byla změřena i nejnižší minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí o hodnotě -18,8 °C. V prosinci bylo celkem 11 ledových dnů, což znamená, že v těchto dnech ani max. teplota vzduchu nevystoupala  nad bod mrazu a jeden den arktický, což znamená, že max. teplota vzduchu byla nižší než -10,0 °C. Srážek spadlo na Marušce celkem 59,3 mm. Nejvíce srážek za 24 hod. spadlo 1. prosince o hodnotě 12,7 mm. Srážky padaly převážně v podobě sněhu. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce celkem ve 14 dnech a její maximální výška byla 9 cm. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,8 m/s (13,7 km/h) s maximálním nárazem 25,2 m/s (90,7 km/h) dne 23. prosince. Převládal vítr z jižního směru, nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo na Marušce v prosinci celkem 30,7 hod. a sluneční svit byl registrován v 15 dnech. Nejdéle slunce svítilo 29. prosince o délce 7,1 hod. Mlha se vyskytovala na Marušce v 15 dnech a námraza byla registrována ve 4 dnech.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1