Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Synoptická meteorologická pozorování na Marušce

Meteorologická stanice na Marušce díky své poloze na otevřeném hřebeni Hostýnských vrchů reprezentuje široké okolí a proto je snaha od jejího uvedení do provozu o co možná nejširší využití této lokality k meteorologickým pozorováním. Rok po uvedení do provozu se stanice vybavila elektronickými čidly a zahájila provoz automatická klimatologická stanice. Deset let od zahájení met. pozorování na Marušce došlo k velmi významnému kroku a stanice byla dovybavena dalšími přístroji a zařazena mezi synoptické meteorologické stanice. Takže k dosavadnímu klimatologickému měření a pozorování přibylo ještě zasílání zprávy SYNOP každou hodinu. Na synoptických stanicích probíhá nejrozsáhlejší sběr různých meteorologických údajů, jejichž měření probíhá v hodinových intervalech. Data se každou hodinu posílaji elektronickou cestou do centra v Praze Komořanech. Ze zjištěných hodnot se v centru vytvářejí synoptické mapy aktuálního stavu počasí a z nich předpovědi vývoje počasí. Synoptická pozorování byla na Marušce zahájena dne 1. září 2015 v odpoledních hodinách. Výstupy ze synoptických meteorologických stanic jsou zde.

 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1