Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2007

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl s průměrnou teplotou vzduchu 1,5°C o 7,9°C teplejší než leden v roce 2006. Grafické srovnání průměrných teplot zde . Díky převažujícím teplotám nad bodem mrazu převažovaly srážky dešťové a jejich úhrn za celý leden byl 92,0 mm. Sníh začal padat až při mírném ochlazení 23. ledna a sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 27. ledna o hodnotě 26 cm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce celkem jen deset dnů. Celý měsíc byl poměrně větrný s průměrnou rychlostí větru 5,4 m/s. Maximální náraz 37,8 m/s (136 km/h) byl zaznamenán při vichřici, která postihla ČR v noci z 18. na 19. ledna. Tuto noc při přechodu studené fronty byla zaznamenána i první bouřka v roce 2007. Sluneční svit trval celkem 41,6 hod. Dnů se slunečním svitem bylo celkem 18, dnů kdy byla Maruška schovaná v mlze bylo v lednu 12.


Velké větry

Únor nám zimu také nepřinesl. S průměrnou teplotou vzduchu 1,0°C byl o 6,2°C teplejší než v roce 2006. Grafické srovnání průměrných teplot zde . Téměř všechny srážky, které za měsíc únor na Marušce padaly byly až na výjimky dešťové a jejich úhrn byl 38,6 mm. Sněhová pokrývka, která napadla koncem ledna, roztála 4. února a pak byly zaznamenány ještě dva dny se souvislou sněhovou pokrývkou 7. a 8. února a tři dny od 26. do 28. února. Nejvíce sněhu leželo 1. února 12 cm. Docela rozdíl proti 149 cm z února 2006. Průměrná rychlost větru byla v tomto měsíci 4,1 m/s a maximální náraz větru byl zaznamenán 18. února o hodnotě 24,1 m/s (86,8 km/h). Slunce svítilo na Marušce celkem 35,7 hod., převažovaly dny kdy byla Maruška zahalená mlhou.


Západ Slunce

Březen vypadal, že půjde v kolejích dvou předcházejících měsíců. Dokonce se vyskytly v polovině měsíce velmi teplé dny, které daly jasně najevo, že na zimu můžeme letos definitivně zapomenout. Zlom nastal v noci z 19. na 20. března, kdy se zima rozhodla dohnat srážkový deficit v podobě sněhu za celou zimu a vydatným sněžením od půlnoci do 7 hod. ráno 20. března nadělila Marušce 21 cm sněhu. Sněžilo ještě celý den až do večerních hodin. Ve středu 21. března ležela na Marušce souvislá sněhová pokrývka o výšce 30 cm. Souvislá sněhová pokrývka vydržela do 25. března. Průměrná teplota 4,3°C byla o 5,9°C vyšší, než v březnu 2006. Grafické srovnání průměrných teplot zde . Srážkový úhrn byl téměř stejný jako v březnu 2006, ale s vyjímkou dnů od 19. do 23. 3. padaly srážky dešťového charakteru. Slunce svítilo na Marušce v březnu celkem 137,4 hod. v 24 dnech, kdy byl registrován sluneční svit. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán 13. března 11,3 hod. Průměrná rychlost větru byla 3,7 m/s a maximální náraz větru byl zaznamenán 7. března o hodnotě 22,4 m/s (80,6 km/h).

Duben se projevil suchým a teplým počasím. Srážkový úhrn za celý měsíc byl jen 6,1 mm a srážky se vyskytly jen ve třech dnech v měsíci. Průměrná teplota vzduchu byla 9,7 °C což je o 2,3 °C více jako v dubnu 2006. Sluneční svit byl zaznamenán ve všech dnech v měsíci. Celkem svítilo slunce na Marušce v dubnu 277,5 hod. s denním maximem 13,6 hod. dne 13.4. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,0 m/s s maximálním nárazem 21,3 m/s (76,7 km/h) dne 18. dubna.

Bouřka nad Jeseníky fotografováno z Lysé hory


Květen byl s průměrnou teplotou vzduchu 13,7°C o 2,5°C teplejší, než v roce 2006. Déšť se vyskytl ve dvanácti dnech v měsíci a jeho celkový úhrn za květen činil 63,7 mm. Celkově byl měsíc květen teplý a slunečný. Sluneční svit byl zaznamenán ve 29 dnech a jeho celková doba byla 235,6 hod. Nejdéle svítilo slunce na Marušce 2. května 13,7 hod. Bouřka byla zaznamenána celkem šestkrát. Mlha zahalila Marušku v květnu jen v pěti dnech. Vítr foukal většinou nárazový s průměrnou rychlostí 3,8 m/s a maximálním nárazem 27. května 21,3 m/s (77km/h)

Červen na Marušce

Červen byl slunečný a teplý. Jeho průměrná teplota 17,5°C je o 1,7°C vyšší, něž v červnu 2006. V šesti dnech překročila maximální teplota hodnotu 25°C, což se už považuje za letní dny. Nejvýše vystoupala rtuť teploměru 20. června na hodnotu 27,6°C. Srážkový úhrn dosáhl hodnoty 89,2 mm a to jen díky bouřce 21. června, kdy za 24 hod. napršelo 45,6 mm. Takže polovina srážkového úhrnu za celý měsíc napršela v jeden den. Sluneční svit byl registrován ve všech dnech v měsíci s maximem 11. června 14,1 hod. a celkovou dobou 215,4 hod. slunečního svitu. Bouřka se vyskytla ve 13 dnech, v mlze se Maruška ztratila v šesti dnech. Průměrná rychlost větru na Marušce za červen byla 3,0 m/s a maximální náraz dosáhl hodnoty 20,3 m/s 26. června.

Červenec až do 13. 7. se vůbec neprojevoval jako letní měsíc a s maximálními teplotami okolo 20°C to na koupání v první polovině prázdnin vůbec nevypadalo. Druhá polovina července byla ovšem výrazně teplejší. Průměrná teplota vzduchu byla 18,1°C což je o 3,3°C méně než v červenci 2006. Max. teplota vystoupala na 32,2°C dne 20.7. Naopak minimální teplota klesla ve 2 m nad zemí na hodnotu 7,4°C dne 31.7. a v 5 cm nad zemí téhož dne klesla na 4,1°C. V červenci se na Marušce vyskytly i 4 dny s tropickou nocí, kdy teplota vzduchu neklesla za 24 hod. pod 20°C. Srážek spadlo na Marušce celkem 66,2 mm s maximem 9. července, kdy při bouřce napršelo 26,0 mm. Sluneční svit byl registrován na Marušce ve 30 dnech. Jeho celková doba za červenec byla 253,4 hod. a nejdelší sluneční svit byl změřen 16.7. v délce 14,4 hod. Bouřka se vyskytla ve 4 dnech a mlha byla zaznamenána pouze v jednom dni v červenci. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,9 m/s a maximální náraz byl dne 2. července o hodnotě 19,5 m/s.

Západ Slunce z Lysé hory
 

Srpen byl teplotně příjemný měsíc s průměrnou teplotou 17,6°C, která byla o 3,4°C vyšší než v srpnu 2006. Maximální teplota vyšplhala na 28,5°C dne 16. srpna, zatím co minimální teplota vzduchu klesla na 8,8°C dne 30. srpna. Za celý měsíc bylo zaznamenáno 7 letních dnů, tropický den nebyl ani jeden. Srážek napadlo v srpnu 72,5 mm. Nejvíce srážek spadlo 20. srpna o celkovém úhrnu 23,2 mm za 24 hod. Tento den se postupně vyskytlo v okolí Marušky pět poměrně silných bouřek. Celkem bylo za celý měsíc 7 dnů s bouřkou. Sluneční svit byl zaznamenán v každém dni v měsíci srpnu, jeho celková délka byla 226,6 hod. a maximální délka slunečního svitu byla změřena 5. srpna o hodnotě 13,6 hod. V mlze Maruška zmizela ve třech dnech v měsíci srpnu. Vítr foukal na Marušce průměrnou rychlostí 3,0 m/s a maximální náraz byl zaznamenán 23. srpna o hodnotě 20,9 m/s.

Září nám hned na začátku přineslo citelné ochlazení a vydatné srážky. Největší srážkové úhrny byly zaznamenány 5. září, kdy za 24 hod. napršelo 41,3 mm a 6. září s úhrnem za 24 hod. 69,6 mm (69,6 litrů vody na 1m2). Celkový měsíční úhrn srážek se vyšplhal na hodnotu 191,5 mm. Teplotně bylo září s průměrnou teplotou vzduchu 10,9 °C o 4,4 °C chladnější než září v loňském roce. Maximální teplota vzduchu vystoupila jen na 20,5 °C dne 17. září, minimální teplota vzduchu klesla na 3,8 °C dne 5. září a přízemní minimální teplota vzduchu klesla dne 20. září na 0,0 °C. Bouřka byla zaznamenána jedna 28. září. Slunce svítilo na Marušce v 25 dnech, celkem bylo 155,3 hod. slunečního svitu a nejdéle svítilo slunce 21. září 11,7 hod. Mlha zahalila Marušku v devíti dnech. Vítr v září foukal na Marušce průměrnou rychlostí 3,7 m/s, maximální náraz byl zaznamenán 5. září o hodnotě 22,7 m/s (82 km/h).

Záznam z registračního srážkoměru (pluwiografu) ve dnech 5. a 6. září na Marušce

Říjen byl s průměrnou teplotou vzduchu 6,5 °C o 3,3 °C chladnější, než říjen loňského roku. Maximální teplota stoupla jen na 17,9 °C, minimální teplota klesla na -1,6 °C a těsně nad zemí ve výšce 5 cm klesla na -3,1 °C. Srážkový úhrn za říjen měl hodnotu 56 mm. Nejvíce srážek za 24 hod. spadlo 5. října 14,8 mm. Dočkali jsme se i první letošní sněhové nadílky, která přišla o 15 dnů dříve, než v loňském roce, kdy byly první sněhové srážky zaznamenány 2. listopadu 2006. Sněžit začalo 19. října a sněžilo ještě i druhý den. Celková výška sněhové pokrývky byla 4 cm 20. října. Slunce svítilo na Marušce celkem 96,5 hod. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán 1. října o délce 10,7 hod. Celkově bylo za říjen na Marušce 21 dnů, kdy aspoň na chvíli vykouklo sluníčko. Naopak v mlze se Maruška schovávala 16 dnů. Bouřka byla zaznamenána jen jedna dne 5. října. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,4 m/s a maximální náraz větru byl zaznamenán 22. října o hodnotě 21,8 m/s (78,5 km/h).

 

Inverze, pohled z Lysé hory pří východu slunce.
 

Listopad se projevoval proměnlivým počasím. Krátce po začátku měsíce začalo sněžit a sněhové srážky vydržely až do 16. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka se vytvořila 7. listopadu a trvala do 20. listopadu. Její maximum dosáhlo dne 16. listopadu výšky 32 cm. Další sněhové srážky se vyskytly 25. a 26. listopadu a 29. a 30. listopadu.Průměrná teplota vzduchu byla 0,2 °C což je o 2,9 °C méně než v listopadu 2006. Svého maxima teplota vzduchu dosáhla 23. listopadu o hodnotě 9,2 °C, naopak minimální teplota vzduchu byla změřena 17. listopadu o hodnotě -9,0 °C. Přízemní teplota vzduchu téhož dne klesla na -11,4 °C. Celkem bylo 20 dnů, kdy teplota vzduchu klesla pod bod mrazu a z toho 12 dnů, kdy ani maximální teplota vzduchu nevystoupila nad bod mrazu. Srážek spadlo na Marušce v listopadu celkem 45,9 mm a vyskytovaly se v drtivé většině ve tvaru sněžení. Slunce svítilo v listopadu celkem pouze 46,5 hod. Dnů, kdy byl zaznamenán sluneční svit, bylo 16 a maximální doba slunečního svitu byla zaznamenána 21. listopadu o délce 7,7 hod. Mlhou byla Maruška v listopadu zahalena po 18 dnů a námraza byla zaznamenána v 7 dnech. Průměrná rychlost větru byla na Marušce 4,7 m/s a maximální náraz větru byl zaznamenán 26. listopadu o hodnotě 23,8 m/s (85,7 km/h).

 

Silná námraza na Marušce znemožnila provoz větroměrných čidel i přes jejich vyhřívání

 

Prosinec byl s průměrnou teplotou vzduchu -3,2°C o celé 3°C chladnější než prosinec 2006. Na začátku měsíce se teploty vzduchu držely okolo nuly, ale od 13. prosince došlo k ochlazení, kdy až do konce měsíce teplota vzduchu nevystoupila nad bod mrazu a pohybovala se jen v záporných hodnotách. Max. teplota vzduchu vystoupila dne 3.12. na 4,9°C, min. teplota vzduchu klesla 27.12. na -9,3°C a při zemi min. teplota vzduchu klesla 21.12. na hodnotu -10,2°C. Srážkově byl prosinec podprůměrný. Celkový úhrn srážek činil 52,1 mm. Srážky se vyskytovaly převážně v podobě slabého sněžení s vyjímkou tří dnů každý den v prosinci. Slunce svítilo na Marušce pouze v devíti dnech a celkový úhrn slunečního svitu za prosinec činil jen 22,2 hod. Nejdéle svítilo slunce 26. prosince o délce 7,1 hod. Naopak v mlze byla Maruška "ztracena" po 26 dnů v prosinci. Díky záporným teplotám se v těchto dnech na Marušce vytvořila silná námraza, která místy dosahovala tloušťky až 20 cm. Námraza se začala tvořit 15. prosince a vydržela až do konce prosince. Krásný dojem z námrazy, která proměnila okolí Marušky v pohádkovou krajinu kazil fakt, že svůj boj s námrazou prohrála větroměrná čidla, která i přes zabudované vyhřívání nestačila roztávat. Proto od 15. prosince nejsou data o rychlosti větru z Marušky k dispozici. Podobně dopadla i větrná elektrárna, kterou silná námraza také obalila a do konce měsíce vyřadila z provozu.


Stožár s anemometry a anténami na střeše budovy

 

Nový rok na Marušce

 

 

 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1