Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Meteorologická stanice Maruška

Meteorologická stanice Maruška se nachází v katastru obce Hošťálková na jednom z hřebenů Hostýnských vrchů, táhnoucím se od místa U tří kamenů přes Troják až po Háje. Vrcholek "Maruška" o souřadnicích z. š. 49°21´ a z. d. 17°49´ a nadmořské výšce 664 m n. m. dal i název nové met. stanici, která se na soukromém pozemku začala budovat v dubnu 2005 a dokončena byla v říjnu 2005. Met. stanice byla zařazena do sítě met. stanic ČHMÚ jako stanice dočasně účelová a provoz byl zahájen 1. listopadu 2005.

V průběhu prosince 2006 byla met. stanice automatizována a zařazena mezi automatické klimatologické stanice AKS. Provoz automatické meteorologické stanice byl zahájen 15. prosince 2006 v 00:00 SEČ. Automatická met. stanice zaznamenává nepřetržitě hodnoty teploty vzduchu, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu, přízemní teploty vzduchu, půdní teploty v hloubkách 5, 10, 20, 50 a 100 cm pod povrchem, sluneční svit, srážky, směr a rychlost větru. Kromě toho musí obsluha stanice třikrát denně v termínech 07, 14 a 21 hod. SEČ provádět pozorování množství oblačnosti, stavu počasí a půdy, sledovat vyskytující se atmosferické jevy a v zimě provádět měření výšky sněhové pokrývky a vodní hodnoty sněhové pokrývky. Zpracované hodnoty se odesílají automaticky každých deset minut do ČHMÚ Ostrava.

Začátkem roku 2015 bylo rozhodnuto vedením ČHMÚ, že se současná meteorologická pozorování na Marušce rozšíří o synoptická měření. V průběhu roku 2015 došlo k dovybavení stanice dalšími přístroji a dne 1. září 2015 začala stanice se synoptickým pozorováním a odesíláním zprávy SYNOP každou hodinu.

Přístup k met. stanici je po zpevněné komunikaci z lyžařského střediska Troják , vzdáleného cca 1,7 km.

 
Mapa
Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1