Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Výlet na haldu Ema ve Slezské Ostravě

V pondělí  30. prosince 2013 se uskutečnila tradiční předsilvestrovská vycházka a setkání členů ČMeS pobočky Ostrava, jejich rodinných příslušníků a přátel. Toto již desáté setkání se uskutečnilo v Ostravě za účasti 13 statečných, kteří se odtrhli od vánočního cukroví. Podnikli výlet na haldu Ema ve Slezské Ostravě. Po desáté hodině dopoledne jsme vyrazili po žluté značce od Černé louky, přes most Miloše Sýkory a kolem radnice městského obvodu Slezská Ostrava jsme došli až na vrchol haldy Ema. Po vyhlídce do kraje a občerstvení jsme vyrazili na zpáteční cestu kolem Slezsko-ostravského hradu zpět na Výstaviště Černá louka. Příjemnou dvouhodinovou vycházku (počasí nám celkem přálo, kvetl už zlatý déšť) jsme zakončili obědem v příjemné restauraci na náměstí v Ostravě.

Halda Ema (někdy také psáno jako Ema-Terezie či Terezie-Ema) je ostravská kuželová halda s vrcholem ve výšce okolo 315 m n. m. Tvoří ji miliony tun vytěžené hlušiny z ostravských dolů. Počátky jejího založení pravděpodobně sahají do doby před rokem 1920. Halda stále pracuje, proto z ní vyvěrají bělostné obláčky plynů obsahující zejména oxid siřičitý. Její povrch je neustále zahříván vnitřními procesy – uvnitř hořící haldy dosahuje teplota až 1500 °C. Při této teplotě mj. vznikají vzácné nerosty – porcelanity a jaspisy. Halda je po zákazu opět přístupná od 30. září 2012.

Ema je třetím nejvyšším místem Ostravy. Tím prvním je kopec v Krásném Poli (334 m n. m.), druhým pak vyvýšenina nad Hošťálkovicemi (318 m n. m.).

1 Výlet
Milan | 02.01.2014, 18:14:16
Vidím, že i počasí Vám přálo, tak můžu jen litovat, že jsem se nemohl zúčastnit, snad příště.:-)
Milan

Upozornění: Provozovatel tohoto serveru, ani autor tohoto webu neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

Přidání komentáře

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1