Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Oznámení pro čtenáře

Vážení návštěvníci těchto stránek meteorologické stanice Hošťálková-Maruška. Tyto měsíční přehledy počasí (na rozdíl od jiných přehledů na tomto webu, které se zpracovávají přímo na met. stanici Maruška) tvoří pracovníci ČHMÚ Ostrava a zde se publikují bez úprav. Stejné měsíční přehledy počasí jsou publikovány i na oficiálním informačním webu ČHMÚ Infomet. Bohužel se stává, že při zpracovávání velkého množství dat, přehledů a výkazů, dojde k občasnému překlepu nebo chybnému údaji v přehledu a ten je i s chybou publikován. Pozorní čtenáři tuto chybu najdou a upozorní na ní buď emailem nebo přímo v diskuzi na Infometu, za což jsme samozřejmě vděčni a s omluvou se chybné údaje opraví. Nikoho netěší, že se přehledy dostanou i s chybou k očím čtenářů, ale věřte, že to nikdo nedělá schválně nebo záměrně a už vůbec ne z důvodu např. úmyslného klamání veřejnosti. Omlouváme se za vniklé chyby a děkujeme za jejich odhalení. Opravené údaje se ale objeví už jen na Infometu, protože ten provozuje ČHMÚ. Tyto stránky si provozuje met. stanice Maruška sama a proto případné opravy v měsíčních přehledech počasí se sem již bohužel nedostanou. Proto se stává, že jsou rozdíly mezi daty měsíčních přehledů zde na stránkách Marušky a mezi daty měsíčních přehledů na Infometu. Vzhledem k tomu, že jsme na tyto rozdíly byli několikrát upozornění a to i ne zrovna slušným způsobem a není bohužel v naších silách zajistit aby měsíční přehledy byly naprosto totožné zde i na stránkách Infomet, tak jsme se rozhodli, že měsíční přehledy již dál na stránkách Marušky publikovat nebudeme. Tyto měsíční přehledy vycházejí pravidelně na informačním webu ČHMÚ Infomet a zde budou i nadále k dispozici.
Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění: Provozovatel tohoto serveru, ani autor tohoto webu neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

 

Přidání komentáře

 

logo

Prosinec 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –0,7 °C, což je o 0,7 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +0,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 0,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci –3,5 °C (o 1,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Osoblaze (1,3 °C), druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenána v Městě Albrechticích-Žárech (+1,0 °C) a třetí nejvyšší byla naměřena na stanicích Chuchelná a Opava (+0,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Lysé hoře (–3,5 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Bílá pod Konečnou (–2,8 °C) a třetí v Rýmařově (–2,7 °C). V prosinci byl nejteplejší 10. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu +9,4 °C ve Frýdku-Místku, Olešné. Nejchladnějším dnem byl 29. prosinec, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu, –9,2 °C, na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Městě Albrechticích-Žárech dne 9. prosince (+12,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 4. prosince na Lysé hoře (–6,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře (–14,1 °C) dne 13. prosince. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 11. prosince na stanici Karviná (+6,1 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově dne 5. prosince, a to –18,5 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 27,4 mm srážek, což je 53 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v prosinci 12,1 mm srážek (33 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 103,4 mm, což odpovídá 104 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Nýdek-Filipka (130,2 mm), druhý nejvyšší na Lysé hoře (103,4 mm) a třetí nejvyšší na Visalajích (99,9 mm). Nejméně srážek spadlo v Hladkých Životicích (4,5 mm), dále pak v Opavě a Vítkově (4,9 mm) a na stanici Slezská Harta (5,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (46,9 mm) byl zaznamenán dne 1. prosince na stanici Nýdek-Filipka.
Nejvíce sněhu spadlo v prosinci na Lysé hoře (75 cm), na Visalajích (60 cm) a v Karlově Studánce (26 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Lysé hoře dne 1. prosince, kdy napadlo 28 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 3. prosince (63 cm), na Visalajích dne 3. prosince (52 cm) a v Hrčavě dne 7. prosince (48 cm).
V kraji svítilo Slunce průměrně 74,6 hod., bylo to o 28,5 hod. více než normál, tj. 162 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (106,9 hod.), dále na Lysé hoře (94,4 hod.) a v Opavě (89,5 hod.). Nejméně pak ve Frenštátě pod Radhoštěm (58,0 hod.), v Rýmařově (58,4 hod.) a ve Frýdku-Místku, Olešné (61,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 16. prosince, kdy Slunce svítilo 8,1 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu –1,1 °C byl o 0,2 °C teplejší než normál. Kraj byl v prosinci klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu –0,4 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 0,2 °C), Šumperk –0,9 °C (o 0,4 °C teplejší než dlouhodobý průměr) a průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v prosinci –2,4 °C (tepleji než průměr o 1,8 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (+1,6 °C), druhá nejvyšší ve Vidnavě (+0,9 °C) a třetí ve Zlatých Horách (+0,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci v Klepáčově (–3,4 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla zaznamenána v Kozlově (–2,8 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána na Paprsku (–2,6 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu v kraji (10,4 °C) byla naměřena ve Zlatých Horách dne 10. prosince, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 22. prosinec, kdy byla naměřena nejnižší průměrná denní teplota vzduchu v Klepáčově (–8,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla změřena ve Zlatých Horách dne 8. prosince (12,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 3. prosince na Šeráku (–6,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–13,1 °C) byla zaznamenána dne 13. prosince na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 11. prosince ve Vidnavě (+6,0 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena na Šeráku dne 13. prosince (–15,2 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 24,5 mm (47 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 8,2 mm, což je 28 % dlouhodobého průměru, v Šumperku 20,1 mm (33 % dlouhodobého průměru) a na Šeráku 63,8 mm (84 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž (77,9 mm), druhý nejvyšší na stanici Malá Morava-Sklenné (75,8 mm) a třetí nejvyšší v Bělé pod Pradědem (74,0 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Kralice na Hané (3,0 mm), Prostějov (3,7 mm) a Kojetín (4,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 1. prosince na stanici Malá Morava-Sklenné (25,9 mm).
Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na stanicích Paprsek (69 cm), dále pak Šerák (53 cm) a Malá Morava-Sklenné (28 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Paprsek dne 2. prosince, kdy napadlo 24 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 26. prosince (33 cm), na Paprsku dne 2. prosince (30 cm) a rovněž dne 2. prosince na stanici Malá Morava-Sklenné (20 cm).
Slunce svítilo v kraji průměrně 58,9 hod., bylo to o 18,5 hod. více než normál, tj. 146 % normálu. V prosinci Slunce svítilo nejvíce na stanicích Jeseník a Šerák (90,2 hod.), Javorník (84,0 hod.) a v Protivanově (61,7 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce v Dubicku (36,4 hod.), v Medlově-Hlivicích (40,3 hod.) a v Bělotíně (43,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově dne 31. prosince, kdy Slunce svítilo 8,0 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v prosinci –1,3 °C. Kraj byl o 0,7 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu –2,0 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr). Ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu –0,4 °C (o 0,4 °C tepleji oproti dlouhodobému průměru). Průměrně nejtepleji bylo v prosinci ve Starém Městě u Uherského Hradiště (–0,2 °C), druhá nejvyšší hodnota byla naměřena v Kroměříži (–0,3 °C) a třetí ve Valašském Meziříčí (–0,4 °C). Průměrně nejchladněji (–3,1 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (–2,7 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (–2,0 °C). Nejteplejší den byl 26. prosinec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 7,7 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 22. prosinec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–7,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 9,5 °C, byla zaznamenána dne 26. prosince v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 22. prosince na Marušce (–5,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 31. prosince ve Štítné nad Vláří (–11,2 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 26. prosince shodně v Kroměříži a Valašském Meziříčí (+5,1 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 5. prosince ve Valašské Senici (–16,4 °C).
V celém kraji spadlo v prosinci průměrně 24,4 mm srážek, což bylo 41 % normálu (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 23,8 mm (44 % průměru), Ve Valašském Meziříčí to bylo 10,0 mm (21 % dlouhodobého průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc prosinec bylo zaznamenáno na Kudlačeně (92,7 mm), ve Velkých Karlovicích (60,6 mm) a ve Valašské Senici (60,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kroměříž (4,4 mm), Staré Město u Uherského Hradiště a Zlín (6,1 mm) a Staré Hutě (6,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 34,7 mm, byl zaznamenán dne 1. prosince na Kudlačeně.
Nejvíce sněhu spadlo v prosinci ve Valašské Senici (54 cm), na Kudlačeně (47 cm) a ve Velkých Karlovicích (23 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán ve Valašské Senici dne 1. prosince, kdy napadlo 32 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Kudlačeně dne 2. prosince (50 cm), ve Velkých Karlovicích dne 2. prosince (42 cm) a ve Valašské Senici dne 1. prosince (40 cm).
V kraji svítilo Slunce průměrně 59,4 hod., což bylo o 16,7 hod. více než normál, tj. 139 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Kateřinice (75,7 hod.), Maruška (73,3 hod.) a Staré Město u Uherského Hradiště (69,5 hod.). Nejméně v Holešově (44,0 hod.), v Kroměříži (44,6 hod.) a ve Valašské Senici (48,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 30. prosince v Kateřinicích, kdy Slunce svítilo 7,7 hod.

Listopad 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,3 °C, což je o 0,6 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 4,6 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,0 °C. Na Lysé hoře byla v listopadu průměrná teplota vzduchu –1,7 °C (o 0,3 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 5,0 °C, byla v listopadu naměřena na stanicích Lučina a Mošnov. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 4,9 °C, byla zaznamenaná ve Frýdku-Místku, Mořkově a Ropici, třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu, 4,8 °C, byla naměřena v Bohumíně, Chuchelné, Karviné a Slezské Ostravě. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře (–1,7 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Javorový vrch (+0,2 °C) a třetí v Karlově Studánce a na Červené (+1,1 °C). V listopadu byl nejteplejší 21. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (14,9 °C) v Mošnově a Karviné. Nejchladnějším dnem byl 30. listopad s průměrnou denní teplotou vzduchu –8,9 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji (18,6 °C) byla změřena v Karviné dne 21. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla změřena dne 29. listopadu na Lysé hoře (–7,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově (–11,7 °C) dne 29. listopadu. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 21. listopadu v Mořkově (13,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 29. listopadu, a to –14,2 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 48,4 mm srážek, což je 83 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme v listopadu naměřili 42,9 mm srážek (91 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 113,8 mm, což odpovídá 118 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé hoře (113,8 mm). Druhý nejvyšší na Visalajích (102,7 mm) a třetí nejvyšší v Hrčavě (89,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (20,7 mm), dále pak v Lichnově (27,5 mm) a v Opavě (28,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (44,5 mm) byl zaznamenán dne 19. listopadu v Malé Morávce.
Nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu na Lysé hoře, celkem 67 cm, dále na Visalajích (54 cm) a v Hrčavě (31 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu (24 cm) byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře dne 30. listopadu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky (17 cm) byla v kraji zaznamenána na Visalajích dne 29. listopadu. Následovaly stanice Lysá hora (14 cm) dne 14. listopadu, Malá Morávka dne 29. listopadu a Hrčava dne 30. listopadu (6 cm).
V kraji svítilo Slunce průměrně 43,4 hod., bylo to o 19,9 hod. méně než normál, tj. 69 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Krnově (60,3 hod.), v Opavě (58,6 hod.) a v Osoblaze (51,9 hod.), nejméně v Karlově Studánce (25,4 hod.), na Lysé hoře (27,0 hod.) a v Rýmařově (28,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově dne 22. listopadu, kdy slunce svítilo 8,7 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 3,0 °C byl o 0,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 4,3 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 0,8 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu –2,2 °C (chladnější než průměr o 2,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena ve Vidnavě (4,8 °C), druhá nejvyšší v Javorníku (4,5 °C) a třetí nejvyšší v Olomouci (4,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku (–2,2 °C). Na Paprsku byla zaznamenána druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu (–0,8 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to +0,9 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena shodně v Bělotíně a ve Vidnavě (12,5 °C) dne 21. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 28. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (–8,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (17,0 °C) byla změřena ve Vidnavě dne 21. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 24. listopadu na Šeráku (–7,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–10,3 °C) byla zaznamenána dne 13. listopadu na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (10,5 °C) byla naměřena dne 21. listopadu ve Zlatých Horách a v Pasece. Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena v Protivanově dne 30. listopadu (–11,7 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 42,5 mm (76 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 39,8 mm, což je 96 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 91,6 mm (119 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji byl zaznamenán na stanici Bělá pod Pradědem (99,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (91,6 mm) a třetí nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž (86,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn zaznamenali na stanicích Luká (25,6 mm), Paseka (25,8 mm) a Náměšť na Hané (27,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 50,9 mm, byl zaznamenán dne 19. listopadu v Bělé pod Pradědem.
Nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž, celkem 32 cm, dále na Šeráku (26 cm) a v Malé Moravě-Sklenném (18 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu (13 cm) byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž dne 30. listopadu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky (12 cm) byla v OL kraji zaznamenána na Šeráku dne 14 listopadu. Následovaly stanice Dlouhé Stráně-dolní nádrž (7 cm) dne 29. listopadu a Paprsek dne 3. listopadu a Rozstání dne 30. listopadu (5 cm).
Slunce svítilo v kraji průměrně 40,2 hod., bylo to o 12,8 hod. méně než normál, tj. 76 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník (57,0 hod.), dále v Jeseníku (53,1 hod.) a v Luké (45,6 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (27,3 hod.), následovaly stanice Medlov-Hlivice (28,1 hod.) a Paseka (32,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Luké dne 29. listopadu, kdy Slunce svítilo 7,2 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 3,7 °C. Kraj byl o 0,2 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 2,1 °C (o 1,2 °C chladněji než průměr), průměrná měsíční teplota vzduchu ve Valašském Meziříčí byla 4,3 °C (o 0,9 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Průměrně nejtepleji (4,6 °C) bylo v listopadu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena na stanicích Holešov, Kroměříž a Štítná nad Vláří (4,4 °C) a třetí v Bystřici pod Hostýnem, Vizovicích a Valašském Meziříčí (4,3 °C). Průměrně nejchladněji (0,6 °C) bylo na Beneškách, dále pak na Marušce (2,1 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Kateřinicích (2,5 °C). Nejteplejší den byl 21. listopad s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu ve Valašském Meziříčí (13,0 °C). Nejchladnějším dnem byl 30. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–6,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 16,4 °C, byla zaznamenána dne 21. listopadu ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 30. listopadu na Marušce (–2,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 15. listopadu ve Štítné nad Vláří (–9,0 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 21. listopadu ve Vsetíně (11,6 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 15. listopadu v Luhačovicích (–12,0 °C).
V celém kraji spadlo v listopadu průměrně 49,1 mm srážek, což bylo 77 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 68,4 mm (151 % průměru), ve Valašském Meziříčí to bylo 47,0 mm (83 % dlouhodobého průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad spadlo ve Velkých Karlovicích (105,8 mm), na Kudlačeně (101,9 mm) a ve Valašské Senici (77,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Hluk (26,2 mm), Morkovice-Slížany (28,8 mm), a Staré Město u Uherského Hradiště (32,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 30. listopadu ve Velkých Karlovicích (36,9 mm).
Nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu na Kudlačeně (40 cm), následovala stanice Velké Karlovice (38 cm) a Valašská Senice (37 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 23 cm, byl v kraji zaznamenán 30. listopadu ve Velkých Karlovicích. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 30. listopadu ve Valašských Kloboukách (18 cm), následovaly stanice Kudlačena dne 29. listopadu (8 cm) a Velké Karlovice dne 29. listopadu (6 cm).
V kraji svítilo Slunce průměrně 44,6 hod., což bylo o 16,3 hodin méně než normál, tj. 73 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě u Uherského Hradiště (61,9 hod.), následovaly stanice Kroměříž (49,4 hod.) a Holešov (48,8 hod.), nejméně svítilo Slunce v Horní Bečvě (30,9 hod.), ve Valašské Senici (33,7 hod.) a ve Štítné nad Vláří (37,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 22. listopadu na stanici Kateřinice, kdy Slunce svítilo 7,8 hod.

Říjen 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 6,9 °C, což je o 1,1 °C nižší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně podnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 8,4 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 1,7 °C (o 2,2 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanicích Osoblaha, Ostrava-Poruba a Chuchelná (8,4 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenaná v Mošnově a Slezské Ostravě (8,3 °C) a třetí nejvyšší byla naměřena na stanicích Bohumín, Karviná a Mořkov (8,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Lysé hoře (1,7 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu u Třince (3,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (5,0 °C). V říjnu bylo nejtepleji 1. den, kdy nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Chuchelné (17,6 °C). Nejchladnějším dnem byl 5. říjen, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Lysé hoře (–2,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Porubě dne 1. října (25,3 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 30. října na Lysé hoře (–0,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově (–4,0 °C) dne 31. října. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 1. října na stanici Nýdek-Filipka (12,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 7. října (–7,8 °C).
V MS kraji spadlo průměrně 108,3 mm srážek, což je 217 % normálu (srážkově silně nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme v říjnu naměřili 106,3 mm srážek (253 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 241,8 mm, což odpovídá 298 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Heřmanovicích (255,7 mm). Druhý nejvyšší na stanici Lysá hora (241,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Nýdek-Filipka (207,1 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (46,5 mm), dále pak v Rýmařově-Harachově (48,5 mm) a v Lomnici u Rýmařova (49,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 5. října na Lysé hoře (83,0 mm). V měsíci říjnu jsme již zaznamenali sněžení a nejvyšší hodnota úhrnu nového sněhu byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora (68 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána na stanici Visalaje (15 cm) a třetí na stanici Vidly (2 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl změřen 5. října na Lysé hoře (38 cm). Maximální výška celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána 6. října na Lysé hoře (38 cm).
V kraji svítilo Slunce průměrně 51,3 hod., bylo to o 71,8 hod. méně než normál, tj. 42 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (65,8 hod.), Lučině (63,7 hod.) a v Ostravě-Porubě (59,8 hod.). Nejméně v Rýmařově (38,2 hod.), Karlově Studánce (39,0 hod.) a ve Světlé Hoře (42,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 1. října, kdy Slunce svítilo 10,0 hodin.

Olomoucký kraj, s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 7,3 °C, byl o 0,9 °C chladnější než normál. Kraj byl v říjnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 8,9 °C (chladnější oproti dlouhodobému průměru o 0,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v říjnu 1,7 °C (chladnější oproti průměru o 2,1 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (8,9 °C), druhá nejvyšší v Prostějově (8,7 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích, Vidnavě a Dubicku (8,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Šeráku (1,7 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji (3,6 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (5,2 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (18,7 °C) dne 1. října, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 5. říjen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (–2,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, byla změřena v Javorníku dne 1. října (26,1 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Šeráku dne 12. října (–0,8 °C). Nejnižší minimální teplota byla zaznamenána dne 7. října na Šeráku (–3,2 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 2. října v Javorníku (13,1 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 7. října (–6,3 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 68,7 mm (143 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 35,7 mm (91 % dlouhodobého průměru) a na Šeráku 199,2 mm (317 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Jeseníku (203,3 mm), druhý nejvyšší měsíční úhrn srážek jsme zaznamenali na Šeráku (199,2 mm) a třetí nejvyšší na Paprsku (196,1 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Dubicko (30,3 mm), Prostějov (31,0 mm) a Šternberk (32,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 5. října v Jeseníku (50,1 mm).
Nejvyšší hodnota úhrnu nového sněhu spadlého v měsíci říjnu byla v kraji zaznamenána na stanici Šerák (44 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána na Paprsku (20 cm) a třetí na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž (1 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl změřen 5. října na Šeráku (21 cm). Maximální výška celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána dne 12. října na Šeráku (30 cm).
Slunce svítilo v kraji průměrně 46,5 hod., bylo to o 72,2 hod. méně než normál, tj. 39 % normálu. V říjnu Slunce svítilo nejvíce na stanicích Přerov (52,9 hod.), Jeseník (51,9 hod.) a Olomouc (51,3 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce na stanicích Šerák (36,9 hod.), Javorník (41,8 hod.) a Medlov-Hlivice (42,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák dne 17. října, kdy Slunce svítilo 9,6 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 7,5 °C. Kraj byl o 1,2 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc říjen (teplotně podnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 6,0 °C (o 0,7 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji bylo v říjnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště (8,7 °C), následně v Kroměříži (8,5 °C) a v Holešově (8,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo na Beneškách (4,3 °C), dále pak na Marušce (6,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (6,1 °C). Nejteplejší den byl 1. října s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 17,8 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnější den byl 5. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–0,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, byla zaznamenána dne 1. října v Holešově (24,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 7. října na Marušce (3,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 28. října v Hošťálkové (–2,8 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 25. října v Bojkovicích (13,2 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 31. října v Luhačovice (–6,7 °C).
V celém kraji spadlo v říjnu průměrně 54,4 mm srážek, což bylo 157 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 99,2 mm (176 % průměru), stanice Valašské Meziříčí zaznamenala 103,1 mm srážek (221 % dlouhodobého průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc říjen bylo zaznamenáno na Kudlačeně (152,7 mm), na Beneškách (141,1 mm) a v Kateřinicích (122,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Buchlovice (52,6 mm), Kroměříž (52,8 mm) a Morkovice-Slížany (53,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 5. října na Kudlačeně (33,9 mm).
Nejvyšší hodnota úhrnu nového sněhu byla v kraji zaznamenána na stanici Benešky (13 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána na stanici Kudlačena (3 cm), ostatní lokality byly bez sněhové pokrývky. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl změřen 5. října na Beneškách (13 cm), zároveň se jednalo o maximální výšku celkové sněhové pokrývky zaznamenánu dne 6. října.
V kraji svítilo Slunce průměrně 54,4 hod., což bylo o 65,4 hod. méně než normál, tj. 45 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (61,3 hod.), Vizovice (59,2 hod.) a Maruška (58,1 hod.), nejméně v Horní Bečvě a Kroměříži (48,8 hod.), Vsetíně (49,7 hod.) a ve Valašském Meziříčí (49,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 1. října na stanici Maruška a Kateřinice, kdy Slunce svítilo 9,8 hodiny.

Září 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,1 °C, což je o 2,6 °C vyšší hodnota oproti krajovému normálu. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 16,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 11,5 °C (o 3,6 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Slezská Ostrava (16,9 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenaná na stanici Chuchelná (16,8 °C) a třetí nejvyšší byla naměřena v Mošnově (16,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Lysé hoře (11,5 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (12,5 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Světlá Hora (13,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Chuchelná dne 11. září (22,6 °C). Nejchladnější den byl 20. září, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Lysé hoře (3,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Osoblaze dne 11. září (30,5 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 20. září (5,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena v Rýmařově dne 23. září (–1,0 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 12. září na Červené (18,6 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 23. září v Rýmařově (–4,6 °C).
V MS kraji spadlo průměrně 35,6 mm srážek, což je 57 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v září 35,7 mm srážek (55 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 73,4 mm, což odpovídá 64 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Pstruží (93,8 mm). Druhý nejvyšší úhrn srážek byl naměřen ve Frenštátě pod Radhoštěm (73,6 mm) a třetí nejvyšší na Lysé hoře (73,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Lomnici u Rýmařova (10,0 mm), dále pak v Rýmařově (10,8 mm) a v Městě Albrechticích-Žárech (18,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 48,0 mm, byl zaznamenán dne 5. září na Lysé hoře.
V kraji svítilo Slunce průměrně 205,7 hod., bylo to o 50,1 hod. více než normál, tj. 132 % normálu. Nejvíce svítilo slunce na Červené (229,0 hod.), dále v Rýmařově (215,8 hod.) a v Opavě (214,5 hod.), nejméně v Karlově Studánce (174,3 hod.), ve Frenštátě pod Radhoštěm (185,4 hod.) a v Bohumíně (196,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 1. září, kdy Slunce svítilo 13,0 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 15,6 °C byl o 2,6 °C teplejší než normál. Kraj byl v září klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 17,5 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v září 11,2 °C, což je o 2,9 °C tepleji než dlouhodobý průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (17,5 °C), druhá nejvyšší v Pasece (17,4 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově (17,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Šeráku (11,2 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla zaznamenána v Klepáčově a ve Štítech (13,2 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána na Paprsku (13,4 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (23,4 °C) dne 13. září. Průměrně nejchladněji bylo 20. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (2,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (31,1 °C) byla změřena v Javorníku 11. září a v Dubicku 12. září. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 20. září na Šeráku (4,6 °C). Nejnižší minimální teplota (–0,3 °C) byla zaznamenána dne 23. září v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 30. září v Javorníku (17,3 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 22. září (–2,4 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 25,8 mm (47 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 40,8 mm, což je 85 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 49,7 mm (47 % dlouhodobého průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Potštátě (75,4 mm), druhý nejvyšší na Šeráku (49,7 mm) a třetí nejvyšší v Branné (48,2 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány v Plumlově (9,0 mm), Luké (12,2 mm) a v Mírově a Rozstání (12,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 17. září v Potštátě (40,9 mm).
Slunce svítilo v kraji průměrně 217,3 hod., bylo to o 66,4 hod. více než normál, tj. 144 % normálu. V září Slunce svítilo nejvíce v Olomouci (239,0 hod.), Šumperku (230,5 hod.) a v Přerově (227,5 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (187,1 hod.), v Javorníku (189,0 hod.) a v Jeseníku (203,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 1. září v Luké a 8. září na Šeráku, kdy Slunce svítilo 12,5 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v září 15,7 °C. Kraj byl o 2,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc září (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 16,1 °C (o 3,6 °C tepleji než průměr), ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 15,8 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,6 °C). Průměrně nejtepleji (17,3 °C) bylo v září ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Kroměříži, následně v Holešově a Bystřici pod Hostýnem (16,7 °C) a v Bojkovicích (16,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo ve Valašské Senici (13,7 °C), v Hošťálkové (13,9 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Horní Bečvě (14,4 °C). Nejteplejší den byl 11. září s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 23,1 °C na Marušce. Nejchladnější den byl 22. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná shodně na Horní Bečvě a ve Valašské Senici (6,1 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, byla zaznamenána dne 12. září ve Starém Městě u Uherského Hradiště (31,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 20. září na Marušce (11,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 23. září ve Štítné nad Vláří (1,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 11. září na Marušce (20,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 23. září ve Vizovicích (–2,3 °C).
V celém kraji spadlo v září průměrně 31,1 mm srážek, což bylo 54 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 40,2 mm (50 % průměru), ve Valašském Meziříčí naměřili 44,9 mm srážek (69 % dlouhodobého průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc září bylo zaznamenáno na Kudlačeně (65,1 mm), na Horní Bečvě (56,0 mm) a v Huslenkách (47,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (12,9 mm), Nivnice (17,7 mm) a v Horní Lhotě u Zlína (17,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 28,8 mm, byl změřen dne 17. září v Huslenkách.
V kraji svítilo Slunce průměrně 209,5 hod., což bylo o 53,6 hod. více než normál, tj. 134 % normálu. Nejdelší úhrn délky slunečního svitu byl zaznamenán na Marušce (229,2 hod.), v Holešově (224,3 hod.) a v Kroměříži (218,1 hod.), nejkratší ve Valašské Senici (176,2 hod.), na Horní Bečvě (180,8 hod.) a ve Štítné nad Vláří (189,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 1. září ve Starém Městě u Uherského Hradiště a na Marušce, kdy Slunce svítilo 12,7 hod.

Srpen 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 16,6 °C, což je o 0,7 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 18,2 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 0,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 11,7 °C, což byla shodná hodnota s dlouhodobým průměrem. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 18,7 °C, byla naměřena ve Slezské Ostravě. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 18,5 °C, byla zaznamenaná na stanici Mošnov, třetí nejvyšší, 18,4 °C, v Bohumíně a Chuchelné. Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Lysé hoře (11,7 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu (13,4 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (14,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Chuchelné dne 4. srpna (25,1 °C). Nejchladnějším dnem byl 11. srpen, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (4,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Osoblaha dne 4. srpna (30,9 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 11. srpna na Lysé hoře (9,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána shodně v Bílé pod Konečnou a Rýmařově dne 12. srpna (2,9 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 4. srpna současně v Mořkově a Opavě (19,3 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána na Lysé hoře dne 12. srpna, a to –1,3 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 66,3 mm srážek, což je 68 % krajového normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v srpnu 66,4 mm srážek (75 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 119,9 mm, což odpovídá 74 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Ropici (129,9 mm), druhý nejvyšší v Karviné (128,4 mm) a třetí nejvyšší v Nýdku (122,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Karlově Studánce (35,0 mm), dále pak v Městě Albrechticích-Žárech (37,2 mm) a v Lichnově (41,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 50,1 mm, byl zaznamenán dne 5. srpna na Lysé hoře.
Slunce svítilo v kraji průměrně 216,4 hod. Bylo to o 5,6 hod. více než normál, tj. 103 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na v Mošnově (238,5 hod.), Krnově (234,5 hod.) a Opavě (233,0 hod.), nejméně na Lysé hoře (191,0 hod.), v Rýmařově (193,0 hod.) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (196,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově a Mošnově dne 8. srpna, kdy Slunce svítilo 14,1 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 17,0 °C byl o 05 °C teplejší než normál. Kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 19,0 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 0,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v srpnu 11,3 °C, což je o 0,6 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (19,0 °C), druhá nejvyšší v Pasece (18,7 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově (18,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Šeráku (11,3 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota v kraji (13,5 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (14,5 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena ve Vidnavě dne 4. srpna (25,9 °C). Průměrně nejchladnějším dnem byl 11. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (4,7 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 31,9 °C, byla změřena v Javorníku dne 4. srpna. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 10. srpna na Šeráku (7,5 °C). Nejnižší minimální teplota (2,5 °C) byla zaznamenána dne 11. srpna na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 29. srpna v Javorníku (18,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 12. srpna (1,6 °C).
Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 47,8 mm (57 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 59,8 mm, což je 92 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 46,5 mm (36 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Plumlově (75,2 mm), druhý nejvyšší v Černé Vodě (72,2 mm) a třetí nejvyšší ve Vidnavě (69,2 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Hoštejn (31,4 mm), Šumperk (31,9 mm) a Dubicko (32,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 21. srpna v Černé Vodě (51,2 mm).
Slunce v kraji svítilo průměrně 215,8 hod. Bylo to o 8,1 hod. více než normál, tj. 104 % normálu. V srpnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově (229,7 hod.), v Luké (229,0 hod.) a Olomouci (226,5 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce na stanicích Javorník (188,2 hod.), Jeseník (194,8 hod.) a na Šeráku (196,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 8. srpna, kdy Slunce svítilo 14,3 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 17,1 °C. Kraj byl o 0,1 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc srpen (teplotně normální měsíc). Ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C (o 0,3 °C tepleji oproti dlouhodobému průměru), na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 16,4 °C (o 1,1 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (19,0 °C) bylo v srpnu v Kroměříži, ve Starém Městě u Uherského Hradiště (18,9 °C) a v Holešově a Bystřici pod Hostýnem (18,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo na Beneškách (14,8 °C), dále pak ve Valašské Senici (15,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě a Hošťálkové (15,5 °C). Nejteplejší den byl 4. srpen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 24,8 °C v Kroměříži. Nejchladnějším dnem byl 10. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (7,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 29,9 °C, byla zaznamenána dne 4. srpna v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 10. srpna na Marušce (11,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 12. srpna v Hošťálkové (3,4 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 4. srpna v Bystřici pod Hostýnem (20,4 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 12. srpna ve Valašské Senici (0,9 °C).
V celém kraji spadlo v srpnu průměrně 66,0 mm srážek, což bylo 80 % normálu (srážkově normální měsíc). Ve Valašském Meziříčí spadlo v měsíci srpnu 60,3 mm srážek (72 % dlouhodobého průměru), na Marušce bylo naměřeno 53,0 mm (74 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc srpen bylo zaznamenáno ve Velkých Karlovicích (153,5 mm), na Beneškách (90,6 mm) a ve Valašské Senici (88,8 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Nivnice (35,1 mm), Hluk (39,5 mm) a  Buchlovice (39,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 68,0 mm, byl zaznamenán dne 1. srpna ve Velkých Karlovicích.
V kraji svítilo Slunce průměrně 223,8 hod., což bylo o 9,0 hod. více než normál, tj. 104 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Staré Město u Uherského Hradiště (247,7 hod.), Maruška (241,9 hod.) a Kroměříž (239,5 hod.). Nejméně pak ve Valašské Senici (189,5 hod.), Horní Bečvě (200,2 hod.) a Vsetíně (204,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 8. srpna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 14,1 hodiny.

 

Červenec 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 18,3 °C, což je o 2,0 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 20,1 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,2 °C (o 1,6 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena shodně na stanicích Mošnov, Ostrava-Poruba a Karviná (20,1 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena ve Slezské Ostravě (20,0 °C) a třetí nejvyšší shodně v Bohumíně a Chuchelné (19,8 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře (13,2 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu u Třince (14,9 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Karlova Studánka (15,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Frýdku-Místku dne 11. července (27,6 °C). Nejchladnější den byl 16. červenec s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (7,0 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Porubě dne 2. července (34,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 16. července na Lysé hoře (7,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 15. července na Lysé hoře (4,1 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 11. července na stanici Město Albrechtice-Žáry (20,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 8. července na Lysé hoře (1,8 °C).
V MS kraji spadlo průměrně 153,2 mm srážek, což je 146 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 135,3 mm srážek 143 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 228,4 mm, což odpovídá 110 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji byl zaznamenán v Horní Lomné (300,3 mm). Druhý nejvyšší na stanici Nýdek-Filipka (287,4 mm) a třetí nejvyšší v Jablunkově (256,6 mm). Nejméně srážek spadlo v Heřmanovicích (70,2 mm), dále pak v Městě Albrechticích-Žárech (82,0 mm) a v Malé Morávce (84,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, byl zaznamenán dne 12. července v Rýmařově (62,6 mm).
Slunce v kraji svítilo průměrně 196,3 hodin. Bylo to o 31,0 hod. méně než dlouhodobý průměr, tj. 86 % průměru. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (219,3 hod.), v Lučině (215,6 hod.) a v Opavě (215,1 hod.), nejméně ve Světlé Hoře (163,0 hod.), na Lysé hoře (169,9 hod.) a v Karlově Studánce (172,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Červené dne 7. července, kdy Slunce svítilo 14,1 hodiny.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 18,6 °C byl o 1,7 °C teplejší než krajový normál. Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 20,7 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 12,6 °C, což je o 0,2 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (20,7 °C). Druhá nejvyšší v Prostějově (20,2 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích a Přerově (20,0 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku (12,6 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji (14,7 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (15,9 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena ve Šternberku (27,9 °C) dne 11. července. Průměrně nejchladnějším dnem byl 14. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (6,4 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu (34,7 °C) byla změřena v Dubicku dne 11. července. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 3. července v Medlově-Hlivicích (4,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (3,7 °C) byla zaznamenána dne 14. července na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 11. července ve Zlatých Horách (20,0 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena v Šumperku dne 7. července (2,8 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 122,0 mm (136 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 168,5 mm, což je 216 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 116,5 mm (76 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Lipníku nad Bečvou (242,5 mm), druhý nejvyšší ve Stříteži (192,4 mm) a třetí nejvyšší v Přerově (183,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán ve Vidnavě (56,7 mm), druhý nejnižší na Paprsku (69,6 mm) a třetí v Černé Vodě (73,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 31. července v Lipníku nad Bečvou (97,1 mm).
Slunce v kraji svítilo průměrně 205,3 hodin. Bylo to o 8,2 hod. méně než dlouhodobý průměr, tj. 96 % průměru. V červenci Slunce svítilo nejvíce v Prostějově (231,7 hod.), v Přerově (230,7 hod.) a v Olomouci (227,6 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku (159,8 hod.), na Šeráku (166,6 hod.) a v Javorníku (177,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 7. července v Prostějově, kdy Slunce svítilo 14,3 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červenci 19,2 °C. Kraj byl o 1,8 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červenec (teplotně silně nadnormální měsíc). Ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,4 °C (o 2,0 °C tepleji než dlouhodobý průměr), na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 18,1 °C (o 0,8 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (21,0 °C) bylo v červenci ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (20,6 °C) a Holešově (20,3 °C). Průměrně nejchladněji (16,5 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (17,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě (17,5 °C). Nejteplejším dnem byl 11. červenec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 28,2 °C v Kroměříži. Nejchladnějším dnem byl 16. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (9,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 34,1 °C, byla zaznamenána dne 11. července v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. července na Marušce (12,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 7. července ve Štítné nad Vláří (5,6 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 11. července v Bystřici pod Hostýnem (21,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 5. července na Marušce (0,4 °C).
V celém kraji spadlo v červenci průměrně 151,8 mm srážek, což bylo 171 % normálu (srážkově silně nadnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 184,3 mm (169 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červenec bylo zaznamenáno na stanicích Rožnov pod Radhoštěm (298,1 mm), Hošťálková (223,2 mm) a Valašská Senice (216,7 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Staré Město u Uherského Hradiště (93,0 mm), Nivnice (99,7 mm) a Koryčany (108,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 87,8 mm, byl zaznamenán dne 31. července ve Zlíně.
V kraji svítilo Slunce průměrně 222,1 hod., což bylo o 4,2 hodiny méně než dlouhodobý průměr, tj. 98 % dlouhodobého průměru. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (246,9 hod.), na Marušce (244,7 hod.) a v Kroměříži (233,7 hod.), nejnižší úhrn délky slunečního svitu jsme zaznamenali v Horní Bečvě (189,2 hod.), ve Valašské Senici (195,6 hod.) a ve Valašském Meziříčí (209,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 7. července v Kroměříži, kdy Slunce svítilo 14,1 hodiny.

Červen 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 17,2 °C, což je o 2,2 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 12,3 °C (o 2,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Mošnově, Karviné a Slezské Ostravě (19,3 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenána v Bohumíně a Ostravě-Porubě (19,0 °C) a třetí nejvyšší teplota vzduchu, 18,8 °C, byla zaznamenána v Chuchelné. Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Lysé hoře (12,3 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (14,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice na Javorovém vrchu u Třince (14,2 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Mořkově dne 25. června (29,1 °C). Nejchladnějším dnem byl 6. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (8,1 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Porubě dne 25. června (36,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 27. června na Lysé hoře (10,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (0,8 °C) byla zaznamenána v Bílé pod Konečnou dne 17. června. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána v Karviné dne 25. června (22,5 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána 7. června ve Frenštátě pod Radhoštěm, a to –1,8 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 71,3 mm srážek, což je 66 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červnu 46,7 mm srážek (48 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 70,2 mm srážek, což odpovídá 41 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Havířově (126,9 mm). Druhý nejvyšší v Městě Albrechticích-Žárech (126,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Světlá Hora (118,5 mm). Nejméně srážek spadlo na stanici Hrčava (10,4 mm), dále pak v Hladkých Životicích (27,7 mm) a ve Fulneku (31,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 60,4 mm, byl zaznamenán dne 1. června v Havířově.

V kraji svítilo Slunce průměrně 233,1 hod., což bylo o 20,6 hod. více než normál, tj. 110 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (267,1 hod.), dále následovaly stanice Opava (259,2 hod.) a Lučina (257,1 hod.). Nejméně svítilo Slunce v Karlově Studánce (172,1 hod.), v Rýmařově (195,0 hod.) a ve Světlé Hoře (210,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Lučině dne 18. června, kdy Slunce svítilo 15,5 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 17,5 °C, byl o 2,0 °C teplejší než krajový normál). Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 19,9 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 2,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červnu 11,5 °C, což je o 1,0 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (19,9 °C), druhá nejvyšší shodně ve Šternberku a Pasece (19,1 °C) a třetí v Prostějově a Medlově-Hlivicích (19,0 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Šeráku (11,5 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla změřena na Paprsku (13,7 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 15,2 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Bělotíně dne 25. června (28,0 °C). Nejchladnějším dnem byl 11. červen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (7,6 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (34,8 °C) byla změřena v Bělotíně dne 24. června. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 11. června na Šeráku (9,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu, 3,5 °C, byla zaznamenána dne 7. června v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 25. června v Olomouci (20,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena dne 7. června v Uhelné, a to 0,0 °C.

Srážek spadlo v kraji průměrně 57,3 mm (61 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 43,3 mm srážek, což je 57 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 104,2 mm (78 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Plumlově (120,7 mm), druhý nejvyšší na Šeráku (104,2 mm) a třetí nejvyšší ve Zlatých Horách (103,1 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měla Oskava (26,9 mm), Mírov (28,8 mm) a Hoštejn (29,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 19. června ve Štítech (71,9 mm).

Slunce svítilo v kraji průměrně 234,7 hod., což bylo o 33,3 hod. více než normál, tj. 117 % normálu. V červnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci (265,5 hod.), následovaly stanice Přerov (259,6 hod.) a Bělotín (258,1 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (200,6 hod.), v Jeseníku (204,6 hod.) a v Pasece (211,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 23. června, kdy Slunce svítilo 15,9 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červnu 18,0 °C. Kraj byl o 1,9 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červen (teplotně nadnormální měsíc). Průměrná teplota vzduchu ve Valašském Meziříčí byla 18,5 °C (o 2,6 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 16,9 °C (o 1,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (19,8 °C) bylo v červnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (19,3 °C) a v Bystřici pod Hostýnem a Holešově (18,9 °C). Nejchladněji (15,9 °C) bylo na Beneškách, dále pak na stanicích Valašská Senice (16,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě (16,7 °C). Nejteplejší den byl 25. červen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 29,2 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 11. červen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (11,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 25. června ve Valašském Meziříčí 35,1 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (16,4 °C) byla zaznamenána dne 11. června v Kateřinicích a 27. června na Marušce. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 7. června v Hošťálkové (2,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 25. června v Kateřinicích (22,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 7. června v Horní Bečvě (–0,4 °C).

V celém kraji spadlo v červnu průměrně 49,3 mm srážek, což bylo 48 % krajového normálu (silně podnormální měsíc). Ve Valašském Meziříčí bylo naměřeno 34,9 mm srážek, tj. 33 % dlouhodobého průměru, na Marušce bylo naměřeno 38,0 mm (37 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červen bylo zaznamenáno na stanicích Valašská Senice (97,6 mm), Koryčany (77,8 mm) a Holešov (76,3 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (19,5 mm), Strání (20,2 mm) a  Vsetín (22,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 30,1 mm, byl zaznamenán dne 12. června v Koryčanech.

V kraji svítilo Slunce průměrně 237,0 hod., což bylo o 23,1 hod. více než normál, tj. 111 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (268,7 hod.), Kroměříž (259,3 hod.) a Staré Město u Uherského Hradiště (257,4 hod.), nejméně svítilo Slunce ve Valašské Senici (199,1 hod.), v Horní Bečvě (208,0 hod.) a ve Vsetíně (217,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 7. června na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.

Květen 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 13,1 °C, což je hodnota o 1,2 °C vyšší oproti krajovému normálu. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 15,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 8,2 °C (o 1,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 15,0 °C, byla naměřena shodně v Ostravě-Porubě, ve Slezské Ostravě, Karviné a Bohumíně. Druhá nejvyšší hodnota průměrné měsíční teploty vzduchu byla zaznamenána v Mošnově (14,7 °C) a třetí v Osoblaze (14,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Lysé hoře (8,2 °C), následoval Javorový vrch (10,3 °C) a Karlova Studánka (10,7 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Mořkově dne 23. května (23,3 °C). Nejchladnějším dnem byl 16. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (–0,2 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena ve Frýdku-Místku dne 23. května (29,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 4. května na Lysé hoře (5,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 16. května (–2,3 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (15,8 °C) byla naměřena dne 23. května v Městě Albrechticích-Žárech a stejná teplota byla zaznamenána dne 29. května v Ostravě-Porubě a Mošnově. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána dne 17. května současně na Lysé hoře a ve Frenštátě pod Radhoštěm (–3,8 °C).
V MS kraji spadlo průměrně 59,2 mm srážek, což je 63,0 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v květnu 41,2 mm srážek (50 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 97,7 mm, což odpovídá 74 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Město Albrechtice-Žáry (225,3 mm), následovaly stanice Třemešná (144,6 mm) a Heřmanovice (134,9 mm). Nejméně srážek spadlo v Odrách (12,5 mm), následovaly Hladké Životice (15,1 mm) a Vítkov (16,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 145,8 mm, byl zaznamenán dne 31. května na stanici Město Albrechtice-Žáry.
Slunce v kraji svítilo průměrně 199,7 hod. Bylo to o 11,5 hod. méně než normál, tj. 95 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Osoblaze (223,7 hod.), v Opavě (219,7 hod.) a v Mošnově (215,5 hod.), nejméně pak ve Frenštátě pod Radhoštěm (172,2 hod.), na Lysé hoře (181,1 hod.) a v Karlově Studánce (182,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 23. května v Mošnově, kdy slunce svítilo 14,2 hodiny.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 13,6 °C, byl o 1,1 °C teplejší než krajový normál. Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 15,6 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v květnu 7,7 °C, což je o 0,5 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena právě v Olomouci (15,6 °C), následovala stanice Medlov-Hlivice (15,4 °C) a Šternberk (15,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Šeráku (7,7 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (10,1 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (11,9 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena dne 23. května v Olomouci (22,2 °C). Nejchladnějším dnem byl 15. květen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–1,1 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v květnu změřena v Bělotíně dne 28. května (28,5 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 17. května na Marušce (1,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 16. května na Šeráku (–2,6 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena shodně dne 23. května ve Zlatých Horách a v Pasece (16,8 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena shodně dne 17. května na stanicích Paprsek, Protivanov a Olomouc (–3,3 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 58,9 mm (74 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 36,3 mm srážek, což je 54 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 110,0 mm (87 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Mikulovicích (172,6 mm), následovaly stanice Zlaté Hory (144,6 mm) a Branná (114,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Potštát (10,5 mm), Bělotín (12,9 mm) a Kojetín (21,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 89,3 mm, byl zaznamenán dne 28. května v Protivanově.
Slunce svítilo v kraji průměrně 213,3 hod. Bylo to o 3,3 hod. více než normál, tj. 102 % normálu. V květnu Slunce svítilo nejvíce v Medlově-Hlivicích (253,8 hod.), dále na stanici Olomouc (231,5 hod.), v Přerově (231,4 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (159,8 hod.), v Jeseníku (170,0 hod.) a v Javorníku (202,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Medlově-Hlivicích dne 25. května, kdy Slunce svítilo 14,7 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v květnu 13,7 °C. Kraj byl o 0,6 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc květen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 12,7 °C (o 0,4 °C tepleji než průměr), ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C (o 1,4 °C tepleji oproti dlouhodobému průměru). Průměrně nejtepleji (15,2 °C) bylo v květnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (14,9 °C) a Bystřici pod Hostýnem (14,6°C). Nejchladněji bylo na Beneškách (11,6 °C), dále pak ve Valašské Senici (12,3 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (12,5 °C). Nejteplejší den byl 29. květen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 22,6 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 16. květen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (3,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 28,5 °C, byla zaznamenána dne 28. května v Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 17. května na Marušce (8,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 1. května v Hošťálkové (–1,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 23. května v Bystřici pod Hostýnem (17,2 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 16. května na stanici Valašská Senice (–4,1 °C).
V celém kraji spadlo v květnu průměrně 51,5 mm srážek, což bylo 63 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 37,5 mm (36 % průměru) a ve Valašském Meziříčí jsme zaznamenali v květnu 44,4 mm (51 % dlouhodobého průměru). Nejvíce srážek za měsíc květen bylo v kraji zaznamenáno na stanicích Bojkovice (85,0 mm), Slavičín (83,5 mm) a Starý Hrozenkov (83,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kostelany (13,1 mm), Bystřice pod Hostýnem (27,9 mm) a Morkovice-Slížany (28,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, a to 40,8 mm, byl zaznamenán dne 3. května ve Valašských Kloboukách.
Slunce v kraji svítilo průměrně 206,2 hod., což bylo o 5,6 hod. méně než normál, tj. 97 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (228,3 hod.), Maruška (223,3 hod.) a Kroměříž (222,0 hod.) a nejnižší v Horní Bečvě (178,9 hod.), ve Štítné nad Vláří (190,7 hod.) a ve Valašské Senici (191,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 22. května na stanicích Holešov a Maruška, kdy Slunce svítilo 14,3 hod.

Duben 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 7,7 °C, což je o 1,0 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. Na stanici Ostrava-Poruba byla průměrná měsíční teplota vzduchu 9,2 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 2,9 °C (o 1,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 9,9 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava, následovaly stanice Bohumín a Karviná s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 9,7 °C a Ostrava-Poruba s 9,2 °C. Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Lysé hoře (2,9 °C), druhá nejchladnější stanice byla na Javorovém vrchu (4,0 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota byla zaznamenána v Karlově Studánce (5,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Slezské Ostravě dne 5. dubna (18,7 °C). Nejchladnější den byl 25. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (–4,6 °C).

Nejvyšší maximální teplota v kraji byla změřena v Karviné dne 5. dubna (27,3 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 25. dubna na Lysé hoře (–2,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 26. dubna (–7,4 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 5. dubna na stanici Červená (12,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána dne 26. dubna na Lysé hoře (–11,1 °C).

V MS kraji spadlo průměrně 66,4 mm srážek, což je 113 % normálu (srážkově normální měsíc). Stanice Ostrava-Poruba naměřila v dubnu 63,7 mm srážek (121 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 106,7 mm, což odpovídá 109 % dlouhodobého průměru a jednalo se o nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji. Následovaly stanice Příbor (100,2 mm) a Pstruží (93,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (36,7 mm), Slezské Hartě (40,7 mm) a Opavě (44,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 22,4 mm, byl zaznamenán dne 9. dubna ve Pstruží.

Nejvíce sněhu v dubnu napadlo na Lysé Hoře, celkem 27 cm. Následovaly stanice Visalaje (9 cm) a Červená (4 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán dne 27. dubna na Lysé Hoře (14 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 1. dubna (41 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 156,6 hod. Bylo to o 6,5 hod. méně než normál, tj. 96 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (169,8 hod.), v Bohumíně (167,9 hod.) a v Opavě (164,7 hod.), nejméně pak v Karlově Studánce (134,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili 21. dubna v Krnově a 30. dubna v Mošnově, kdy Slunce svítilo 13,4 hod.

Olomoucký kraj měl průměrnou měsíční teplotu vzduchu 7,8 °C (o 0,3 °C teplejší než normál). Kraj byl v dubnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 9,7 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 0,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v dubnu 1,8 °C, což je o 1,5 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (9,7 °C), druhá nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Medlově-Hlivicích (9,3 °C) a třetí nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena ve Šternberku (9,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Šeráku (1,8 °C), následoval Paprsek (4,0 °C) a Klepáčov (5,6 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (17,4 °C) dne 5. dubna. Nejchladnějším dnem byl 25. duben s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–5,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v dubnu změřena v Bělotíně dne 5. dubna (26,1 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 5. dubna na Šeráku (–2,9 °C). Nejnižší minimální teplota, a to –6,5 °C, byla zaznamenána dne 26. dubna na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 5. dubna v Protivanově (11,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena ve Zlatých Horách dne 2. dubna (–9,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 61,4 mm (125 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 56,9 mm, což je 157 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 108,5 mm (155 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (108,5 mm), následovaly stanice Bělá pod Pradědem (84,9 mm) a Jeseník (83,3 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Šumperk (33,5 mm), Velké Losiny (37,7 mm) a Dubicko (46,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,2 mm, byl zaznamenán dne 9. dubna ve Zlatých Horách.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na Šeráku, celkem 52 cm, následoval Paprsek (8 cm) a Dlouhé Stráně-dolní nádrž (7 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 12 cm, byl v kraji zaznamenán 26. dubna na Šeráku (12 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 1. dubna, a to 66 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 164,0 hod., což bylo o 4,7 hod. více než normál, tj. 103 % normálu. V dubnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci (185,5 hod.), v Přerově (183,5 hod.) a v Luké (176,6 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 143,7 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 21. dubna, kdy Slunce svítilo 13,8 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 8,5 °C. Kraj byl o 0,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc duben (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,6 °C (o 1,2 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (9,8 °C) bylo v dubnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (9,6 °C) a v Bojkovicích (9,3 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (6,2 °C), ve Valašské Senici (7,2 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě (7,3 °C). Nejteplejší den byl 5. duben s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 17,1 °C v Kateřinicích a na Marušce. Nejchladnějším dnem byl 25. duben, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–1,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 5. dubna ve Vsetíně (26,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 9. dubna na Marušce (4,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 26. dubna v Hošťálkové (–6,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 4. dubna v Bystřici pod Hostýnem (13,3 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 26. dubna ve Valašské Senici (–8,5 °C).

V celém kraji spadlo v dubnu průměrně 65,8 mm srážek, což bylo 118 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 89,6 mm (271 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc duben bylo zaznamenáno na stanicích Kateřinice (103,5 mm), Hošťálková (90,6 mm) a Maruška (89,6 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Hluk (38,6 mm), Staré Město u Uherského Hradiště (42,4 mm) a Buchlovice (45,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 31,0 mm, byl zaznamenán dne 14. dubna v Hošťálkové.

Sněhovou pokrývku jsme v dubnu zaznamenali pouze v Kateřinicích (2 cm). Jednalo se současně o nejvyšší denní úhrn nového sněhu dne 23. dubna a nejvyšší hodnotu celkové sněhové pokrývky v kraji.

V kraji svítilo Slunce průměrně 162,7 hod. což bylo o 0,4 hod. více než normál, tj. 100 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích ve Starém Městě u Uherského Hradiště (181,6 hod.), v Kroměříži (177,8 hod.) a Holešově (175,6 hod.), nejméně v Horní Bečvě (141,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 29. dubna v Kroměříži a 30. dubna v Holešově, kdy Slunce svítilo 13,3 hod.

Březen 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,1 °C, což je o 1,2 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 4,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,2 °C. Na Lysé hoře byla v březnu průměrná teplota vzduchu –2,2 °C (o 0,7 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena ve Slezské Ostravě (5,0 °C), následovaly stanice Bohumín a Karviná (4,9 °C) a Ostrava-Poruba (4,8 °C).  Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Lysé hoře (–2,2 °C), druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Javorovém vrchu (–0,8 °C) a třetí nejnižší průměrnou měsíční teplotu vzduchu měla Karlova Studánka (+0,9 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Jablunkově dne 31. března (12,7 °C), následovaly stanice Bohumín, Frýdek-Místek Olešná, Slezská Ostrava a Ostrava-Poruba (12,5 °C) a Ropice (12,4 °C). Nejchladnějším dnem byl 1. březen s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře
(–6,6 °C), druhý nejnižší denní průměr byl zaznamenán na Javorovém vrchu (–5,7 °C) a třetí v Karlově Studánce (–2,5 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Mořkově dne 21. března (21,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 15. března na Lysé hoře (–4,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–9,4 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 2. března. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 31. března v Bohumíně (8,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu, a to –11,1 °C, byla zaznamenána v Rýmařově dne 17. března.

V MS kraji spadlo průměrně 29,5 mm srážek, což je 69 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v březnu 23,5 mm srážek (66 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 60,5 mm, což odpovídá 72 % dlouhodobého průměru. Nejvíce srážek spadlo ve Pstruží (62,2 mm), dále na Lysé hoře (60,5 mm) a v Jindřichově ve Slezsku (53,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (12,0 mm), následovaly stanice Světlá Hora (12,5 mm) a Hladké Životice (14,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 14. března na Lysé hoře (15,5 mm).

Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Lysé hoře, celkem 53 cm, dále na Visalajích (40 cm) a v Karlově Studánce (30 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře 1. března, a to 20 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 2. března (61 cm).

Slunce v kraji svítilo průměrně 86,8 hodin, což bylo o 31,3 hodiny méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (97,1 hod.), na Lysé hoře (96,7 hod.) a v Jablunkově (93,7 hod.), nejméně v Karlově Studánce (71,8 hod.), Rýmařově (77,7 hod.) a ve Světlé Hoře (79,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 17. března, kdy Slunce svítilo 11,9 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 3,4 °C byl o 1,0 °C teplejší než normál. Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 5,2 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v březnu –2,8 °C, což odpovídá teplotnímu průměru stanice. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci, a to 5,2 °C, následovala stanice Přerov s teplotou vzduchu 5,0 °C a třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu byla naměřena v Pasece a Medlově-Hlivicích (4,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Šeráku (–2,8 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (–0,5 °C) a třetí v Klepáčově (+1,4 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Přerově dne 31. března (13,3 °C), následovala Olomouc (13,0 °C) a Prostějov (12,5 °C), rovněž 31. března. Nejchladnějším dnem byl 15. březen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–6,2 °C), druhá nejnižší hodnota byla změřena na Paprsku (–4,2 °C) a třetí v Klepáčově (–2,2 °C), obě hodnoty dne 1. března.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v březnu změřena v Bělotíně dne 31. března (21,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 14. března na Šeráku (–4,9 °C). Nejnižší minimální teplota, –8,3 °C, byla zaznamenána dne 2. března na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 31. března v Jeseníku (7,1 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 17. března (–10,2 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 28,9 mm (72 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 21,8 mm, což je 77 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 93,2 mm (122 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku, a to 93,2 mm, následovala Branná s 92,3 mm a Paprsek se 77,8 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Plumlov (11,0 mm), Přerov (15,1 mm) a Dubicko (15,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,7 mm, byl zaznamenán dne 2. března v Branné

Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Šeráku, celkem 79 cm. Následovaly stanice Paprsek s 66 cm a Dlouhé Stráně-dolní nádrž se 42 cm sněhu. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 14 cm, byl v kraji zaznamenán 15. března na Šeráku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Paprsku dne 16. března, a to 96 cm.

Slunce v kraji svítilo průměrně 84,6 hodiny. To bylo o 29,1 hodiny méně než normál, tj. 74 % normálu. V březnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově (92,7 hod.), dále v Luké (90,8 hod.) a Prostějově (89,9 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (57,9 hod.), v Jeseníku (69,3 hod.) a v Javorníku (80,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku 27. března, kdy Slunce svítilo 11,9 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v březnu 3,9 °C. Kraj byl o 0,6 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc březen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 2,4 °C (o 0,2 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (5,4 °C) bylo v březnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (5,2 °C) a v Holešově (4,8 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (0,9 °C), následovala stanice Maruška (2,4 °C) a Valašská Senice (2,5 °C). Nejteplejší den byl 31. březen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 15,2 °C v Bojkovicích, následovaly stanice Holešov (14,9 °C) a Kroměříž (14,7 °C). Nejchladnějším dnem byl 1. březen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (–3,4 °C), dále na Marušce (–2,2 °C) a v Kateřinicích (–1,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 21,8 °C, byla zaznamenána dne 31. března v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 15. března na Marušce (–0,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 18. března v Hošťálkové (–5,6 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 29. března v Bystřici pod Hostýnem (7,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 17. března ve Valašské Senici (–8,7 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 19,3 mm srážek, což bylo 44 % normálu (srážkově podnormální měsíc). Ve Valašském Meziříčí spadlo celkem 21,2 mm srážek (51 % dlouhodobého průměru) a na Marušce bylo naměřeno 29,5 mm (50 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc březen bylo zaznamenáno v Kostelanech (39,9 mm), v Kateřinicích (38,9 mm) a v Rožnově pod Radhoštěm (30,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Huslenky (9,9 mm), Luhačovice (11,0 mm) a  Vsetín (12,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 17,9 mm, byl zaznamenán dne 1. března v Kostelanech.

Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Marušce, celkem 30 cm, v Kateřinicích (20 cm) a v Horní Bečvě (14 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán ve Strání 1. března, a to 10 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Maruška dne 16. března (11 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 94,3 hod., tj. o 19,1 hod. méně než krajový normál (83 % normálu). Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Strání (107,5 hodiny), Staré Město u Uherského Hradiště (102,1 hod.) a Vsetín (99,5 hod.), nejméně svítilo Slunce ve Valašské Senici (81,8 hod.), Valašském Meziříčí (85,7 hod.) a v Kroměříži (89,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 17. března na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 11,3 hodiny.

 

 

Únor 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,1 °C, což je o 4,8 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 4,6 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 4,7 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru –2,3 °C (o 3,2 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (4,8 °C) byla naměřena na stanicích Bohumín, Frýdek-Místek-Olešná, Karviná a Mořkov. Druhá nejvyšší teplota vzduchu (4,7 °C) byla naměřena v Mošnově, Slezské Ostravě, Ropici a Lučině, třetí nejvyšší v Ostravě-Porubě (4,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Lysé hoře (–2,3 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (–1,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (+1,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Karviné dne 22. února (13,1 °C). Nejchladnější den byl 26. únor s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (–7,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 22. února (15,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 5. února na stanici Lysá hora (–5,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–9,1 °C) byla zaznamenána dne 27. února na Lysé hoře. Naopak nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 22. února na stanicích Ropice a Frýdek-Místek-Olešná (10,6 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána na Červené dne 26. února, a to –13,5 °C.

V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 87,4 mm srážek, což je 199 % normálu (srážkově silně nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v únoru 72,1 mm srážek (240 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 165,7 mm, což odpovídá 206 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé hoře, 165,7 mm. Druhý nejvyšší srážkový úhrn v měsíci byl zaznamenán na Visalajích (164,9 mm) a třetí na Šancích (138,2 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (57,4 mm). Druhý nejnižší srážkový úhrn byl změřen v Hladkých Životicích (58,8 mm) a třetí v Opavě (59,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 42,9 mm, byl zaznamenán dne 10. února na Lysé hoře.

Nejvíce sněhu v únoru napadlo na Lysé hoře, celkem 123 cm, druhá nejvyšší nadílka byla naměřena na Visalajích (103 cm) a třetí nejvyšší byla zaznamenána na Šancích (64 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán dne 10. února na Lysé hoře, a to 37 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 21. února (72 cm). V kraji svítilo Slunce průměrně 47,5 hodin (61 % normálu). Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (62,8 hod.), Osoblaze (61,2 hod.) a Opavě (59,1 hod.), nejméně na Lysé hoře (33,4 hod.), ve Světlé Hoře (34,6 hod.) a v Rýmařově (35,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Červená dne 26. února, kdy slunce svítilo 8,0 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 3,2 °C byl o 0,1 °C teplejší než Moravskoslezský kraj a o 4,6 °C teplejší než normál pro Olomoucký kraj, který byl v únoru klasifikován jako teplotně mimořádně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 4,9 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 5,0 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v únoru –3,0 °C, což je o 3,2 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a Přerově (4,9 °C), druhá nejvyšší ve Šternberku (4,5 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově (4,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Šeráku (–3,0 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena na Paprsku (–0,9 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (+1,2 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Olomouci (12,8 °C) dne 22. února. Nejchladnějším dnem byl 26. únor s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–7,6 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v únoru (17,6 °C) byla změřena dne 22. února v Olomouci. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 25. února na Šeráku (–5,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–9,5 °C) byla zaznamenána dne 26. února na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 22. února v Javorníku (10,0 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena na Šeráku dne 26. února (–10,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 81,9 mm (205 % normálu, srážkově silně nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 74,5 mm, což je 326 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 140,6 mm, což odpovídá 211 % průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Branné (145,8 mm). Druhá nejvyšší hodnota srážkového úhrnu byla změřena na Šeráku (140,6 mm) a třetí na Dlouhých Stráních (132,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Plumlov (48,9 mm), druhá nejnižší hodnota srážkového úhrnu byla zaznamenána v Dubicku (60,1 mm) a třetí v Javorníku (64,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 33,8 mm, byl zaznamenán 18. února ve Vidnavě.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Šeráku, celkem 83 cm, druhá nejvyšší nadílka byla zaznamenána v Ramzové (62 cm) a třetí nejvyšší na Dlouhých Stráních (44 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán 29. února v Ramzové (12 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 21. února na Šeráku, a to 58 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 46,6 hod. (66 % normálu). V únoru Slunce svítilo nejvíce v Javorníku (63,7 hod.), Prostějově (59,2 hod.) a v Luké (57,2 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (18,9 hod.), v Šumperku (33,9 hod.) a v Pasece (39,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Prostějově 26. února, kdy Slunce svítilo 8,6 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v únoru 3,9 °C. Kraj byl o 4,4 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc únor (teplotně mimořádně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná měsíční teplota vzduchu 2,0 °C (o 4,4 °C tepleji než průměr). Ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 4,4 °C, což je o 5,0 °C tepleji oproti dlouhodobému průměru. Průměrně nejtepleji (5,0 °C) bylo v únoru ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Holešově a Kroměříži (4,9 °C) a v Bojkovicích (4,7 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (0,4 °C), následovaly stanice Maruška (2,0 °C) a Valašská Senice (2,3 °C). Nejteplejší den byl 22. únor s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 11,8 °C v Kroměříži. Nejchladnějším dnem byl 26. únor, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (–4,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 16,8 °C, byla zaznamenána dne 22. února ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 5. února na Marušce (–0,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 27. února v Hošťálkové (–8,3 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 22. února v Bystřici pod Hostýnem (8,6 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 27. února ve Valašské Senici (–10,8 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 89,7 mm srážek, což bylo 195 % normálu (srážkově silně nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 104,7 mm (233 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc únor bylo zaznamenáno na stanicích Kudlačena (119,5 mm), Kateřinice (117,2 mm) a Valašská Senice (113,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Valašské Meziříčí (65,4 mm), Hluk (67,5 mm) a  Staré Město u Uherského Hradiště (68,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 24,6 mm, byl zaznamenán dne 10. února v Kateřinicích.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Kudlačeně (60 cm), ve Valašské Senici (51 cm) a na Marušce (50 cm). Největší výška nově napadlého sněhu byla zaznamenána na stanici Kudlačena dne 10. února, kdy napadlo 23 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Kudlačeně 11. února (23 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 49,4 hod., tj. 67 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (61,5 hod.), Kroměříž (58,5 hod.) a Strání (52,7 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (25,2 hod.), Horní Bečvě (40,2 hod.) a Štítné nad Vláří (44,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 26. února v Holešově, kdy Slunce svítilo 9,4 hod.

Leden 2016 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –2,2 °C, což je o 1,0 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu –1,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 0,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu –5,9 °C (shodná teplota s dlouhodobým průměrem). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (–0,9 °C) byla naměřena na stanici Osoblaha, druhá nejvyšší teplota vzduchu (–1,0 °C) byla zaznamenaná v Bohumíně a Opavě, třetí nejvyšší teplota vzduchu  byla naměřena ve Slezské Ostravě a Frýdku-Místku, Olešné (–1,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Lysé hoře (–5,9 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla na Javorovém vrchu (–4,4 °C) a třetí na Červené (–3,7 °C). V lednu byl nejteplejší 27. leden, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (+10,8 °C) ve Frýdku-Místku, Olešné. Nejchladnějším dnem byl 3. leden s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu v Opavě (–16,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Osoblaze dne 28. ledna (+14,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 19. ledna na Lysé hoře (–12,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–21,4 °C) byla zaznamenána v Opavě dne 4. ledna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (+6,1 °C) byla naměřena 27. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána v Mořkově dne 22. ledna, a to –24,8 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 32,8 mm srážek, což je 78 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v lednu 25,2 mm srážek (90 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 95,3 mm, což odpovídá 121 % dlouhodobého průměru a zároveň se jedná o nejvyšší měsíční úhrn srážek. Druhý nejvyšší úhrn srážek byl zaznamenán na Visalajích (91,3 mm) a třetí nejvyšší v Hrčavě (90,1 mm). Nejméně srážek spadlo na stanici Slezská Harta (8,5 mm), dále pak ve Vítkově (9,7 mm) a v Opavě (10,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (17,4 mm) byl naměřen dne 15. ledna na Lysé hoře.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Lysé hoře (109 cm), Visalajích (91 cm) a v Hrčavě (59 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Lysé hoře dne 15. ledna, kdy napadlo 25 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 25. ledna (53 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána dne 22. ledna na Visalajích (50 cm) a třetí nejvyšší hodnotu naměřili 24. ledna v Hrčavě (30 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 46,8 hod., bylo to o 17,2 hod. méně než normál, tj. 73 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (61,3 hod.), Osoblaze (57,7 hod.) a v Mošnově (55,0 hod.), nejméně v Rýmařově (36,1 hod.), Frýdku-Místku, Olešné (37,5 hod.) a na Červené (37,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 22. ledna, kdy Slunce svítilo 8,3 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu –2,3 °C byl o 0,8 °C teplejší než normál. Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu –1,6 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 0,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v lednu –6,0 °C (chladněji než průměr o 0,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (–0,4 °C), druhá nejvyšší v Olomouci, Zlatých Horách a Přerově (–1,6 °C) a třetí nejvyšší byla v Jeseníku (–1,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku (–6,0 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena na Paprsku (–4,9 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to –4,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (+11,3 °C) dne 27. ledna, v nejteplejším dni měsíce. Následovaly stanice Zlaté Hory (10,1 °C) a Jeseník (9,3 °C), rovněž 27. ledna. Průměrně nejchladnějším dnem byl 3. leden s průměrnou denní teplotou vzduchu –15,0 °C zaznamenanou ve Zlatých Horách, následovaly stanice Šerák (–14,5 °C) dne 19. ledna a Bělotín (–13,5 °C) dne 3. ledna. Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla změřena v Javorníku dne 26. ledna (+13,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (–12,2 °C) byla zaznamenána 4. ledna na Paprsku. Nejnižší minimální teplota vzduchu  byla zaznamenána dne 3. ledna ve Zlatých Horách (–18,7 °C) . Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 27. ledna v Javorníku (+8,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena na Šeráku dne 22. ledna (–20,9 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 32,7 mm (78 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 23,0 mm (94 % dlouhodobého průměru) a na Šeráku 98,5 mm (115 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (98,56 mm), druhý nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně (91,9 mm) a třetí nejvyšší na Paprsku (76,9 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány v Prostějově (13,7 mm), Protivanově (13,8 mm) a ve Šternberku (14,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (17,2 mm) byl zaznamenán v Bělé pod Pradědem dne 30. ledna.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Šeráku (98 cm), Paprsku (76 cm) a na Dlouhých Stráních (70 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Šeráku dne 12. ledna, kdy napadlo 14 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 22. ledna (57 cm), na Paprsku dne 24. ledna (47 cm) a na  Dlouhých Stráních dne 25. ledna (36 cm). 

Slunce svítilo v kraji průměrně 44,0 hod., bylo to o 10,4 hod. méně než normál, tj. 81 % normálu. V měsíci lednu Slunce svítilo nejvíce na stanicích Javorník (60,2 hod.), Prostějov (58,1 hod.) a Luká (53,7 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce v Šumperku (28,8 hod.), Dubicku (30,1 hod.) a v Medlově-Hlivicích (34,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká dne 22. ledna, kdy Slunce svítilo 8,3 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v lednu –2,0 °C. Kraj byl o 0,5 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc leden (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu –3,0 °C (o 0,6 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (–1,1 °C) bylo v lednu v Kroměříži a Bystřici pod Hostýnem, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště (–1,2 °C) a dále v Holešově (–1,4 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (–4,2 °C), ve Valašské Senici (–3,1 °C) a na Marušce (–3,0 °C). Nejteplejší den byl 27. leden s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (+8,8 °C) v Bystřici pod Hostýnem, následovaly stanice Kroměříž dne 28. ledna (+6,6 °C) a ve stejný den Staré Město u Uherského Hradiště a Holešov (+6,1 °C). Nejchladnějším dnem byl 22. leden, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná v Hošťálkové (–14,8 °C), dále na stanicích Valašské Meziříčí dne 3. ledna (–12,5 °C) a ve Štítné nad Vláří (–12,0 °C) dne 22. ledna. Nejvyšší maximální teplota vzduchu (+11,8 °C) byla zaznamenána dne 28. ledna v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (–8,9 °C) byla naměřena v Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 22. ledna v Hošťálkové (–20,6 °C) a nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 30. ledna v Bystřici pod Hostýnem (+5,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 22. ledna v Hošťálkové (–22,4 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 40,5 mm srážek, což bylo 86 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 51,6 mm (88 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc leden bylo zaznamenáno na stanicích Kudlačena (74,6 mm), Valašská Senice (62,5 mm) a Slavičín (60,7 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (13,5 mm), Kvasice (14,0 mm) a  Kostelany (19,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (14,7 mm) byl zaznamenán dne 25. ledna v Horní Bečvě.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Kudlačeně (69 cm), v Horní Bečvě (59 cm) a ve Valašské Senici (54 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Kudlačeně a v Horní Bečvě dne 15. ledna, kdy napadlo 17 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Kudlačeně dne 25. ledna (34 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána v Horní Bečvě dne 17. ledna (29 cm) a třetí ve Valašské Senici dne 26. ledna (26 cm). 

V kraji průměrně svítilo Slunce 44,0 hod., což bylo o 17,4 hodin méně než normál, tj. 86 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici v Kroměříži (59,4 hod.), ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Holešově (54,3 hod.) a dále v Kateřinicích (43,5 hod.), nejméně ve Valašské Senici (32,7 hod.), Štítné nad Vláří (34,3 hod.) a ve Strání (34,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 22. ledna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 8,5 hod.

Archív dalších měsíčních přehledů ZDE

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1