Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2010

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl studený a bohatý na srážky. Průměrná teplota vzduchu byla -6,5 °C což je o 2 °C nižší, než v lednu roku 2009. Maximální teplota vzduchu byla 3,0 °C dne 1. ledna. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -18,1 °C dne 27. ledna a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla téhož dne na hodnotu -18,7 °C. Srážky v lednu převládaly sněhové s vyjímkou dvou dnů, kdy sice pršelo, ale díky teplotě pod bodem mrazu ihned dešťové srážky po dopadu na zem a předměty mrzly a vytvořily silnou ledovku. Celkový úhrn srážek byl 61,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 29 dnů a její max. výška byla dne 31. ledna o hodnotě 45 cm. Vítr měl průměrnou rychlost 3,0 m/s (10,7 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl dne 17. ledna na hodnotu 20,2 m/s (72,7 km/h). Převládal vítr ze SSZ směru, naopak nejméně vál vítr ze SV směru. Slunce svítilo na Marušce v lednu celkem 36,6 hod. Bylo registrováno 11 dnů s výskytem slunečního svitu a jeho maximální délka byla 7,8 hod. dne 27. ledna. Mlha se na Marušce vyskytovala v 22 dnech, námraza byla registrována v 25 dnech a ledovka pokryla Marušku v 9 dnech.

Únor pokračoval v kolejích předešlého měsíce a zejména v první polovině přinášel sněhové srážky, které navýšily sněhovou pokrývku až na 67 cm. Průměrná teplota vzduchu byla -2,8 °C, což je o 0,1 °C nižší, než v únoru 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila nejvíce 25. února na hodnotu 7,9 °C, minimální teplota vzduchu byla registrována dne 8. února o hodnotě -12,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce v únoru klesla na hodnotu -17,7 °C dne 1. února. Celkový srážkový úhrn byl 45,3 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela 27 dnů a její maximální výška dosáhla 67 cm. Vítr vál v únoru na Marušce průměrnou rychlostí 4,5 m/s (16,0 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl hodnoty 23,9 m/s (86,0 km/h) dne 28. února. Převládál vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV. Slunce svítilo na Marušce v únoru celkem 48,2 hod. Dnů se slunečním svitem bylo registrováno celkem 16 a maximální délka slunečního svitu trvala 7,7 hod. dne 25. února. Mlha Marušku zahalila v 16 dnech a námraza byla zaznamenána v 14 dnech.

Rozcestník na Marušce

Březen se v první polovině nechtěl rozloučit se zimou a tak až do 16. března byly teploty pod bodem mrazu a sněhové srážky. Od druhé poloviny měsíce docházelo k postupnému oteplování. Průměrná teplota vzduchu byla 1,5 °C, což je o 0,5 °C více, než v březnu 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupala nejvíce dne 24. března na hodnotu 14,7 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -12,8 °C dne 9. března a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 6. března na hodnotu -14,6 °C. Srážek za březen spadlo celkem 24,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 14 dnů a její maximální výška dosáhla na hodnotu 25 cm dne 18. března. Vítr vál na Marušce o průměrné rychlosti 4,3 m/s (15,4 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 20,9 m/s (75,2 km/h) dne 26. března. V březnu na Marušce převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr ze VSV směru. Slunce svítilo na Marušce celkem 133,2 hod. Dnů se slunečním svitem bylo celkem 27 a nejdéle svítilo slunce dne 24. března o délce 10,6 hod. Dnů s mlhou bylo na Marušce v březnu celkem 5.

Duben byl docela chladný a srážkově mírně nadprůměrný. Průměrná teplota vzduchu byla 6,5 °C, což je o 4,7 °C méně, než v dubnu 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 21,6 °C dne 21. dubna, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 12. dubna na hodnotu -1,4 °C a přízemní teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -3,5 °C dne 22. dubna. Měsíc duben byl na srážky poměrně bohatý. Měsíční úhrn srážek byl 62,7 mm. Vítr vál průměrnou rychlostí 3,0 m/s (10,8 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl dne 4. dubna hodnoty 17,6 m/s (63,4 km/h). Slunce na Marušce v dubnu svítilo celkem 141 hod. a bylo zaznamenáno 20 dnů se slunečním svitem. Nejdelší sluneční svit byl registrován dne 29. dubna o délce 13,2 hod. Mlha zahalila Marušku v deseti dnech.

Blesk

Květen byl teplotně podprůměrný, ale srážkově výrazně nadprůměrný měsíc. S výjimkou tří dnů se vyskytovaly srážky celý měsíc a v některých dnech i vydatné, zejména 16. května, kdy za 24 hod. napršelo 50,7 mm. Srážky v tomto měsíci způsobily velké problémy na vodních tocích, které se vylévaly ze svých koryt a páchaly škody na majetku. Průměrná teplota vzduchu byla 9,9 °C, což je o 2,1 °C méně než v květnu 2009. Maximální teplota vzduchu dosáhla na hodnotu 19,2 °C dne 28. května, minimální teplota vzduchu klesla na 2,0 °C dne 16. května a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí klesla na 3,3 °C také dne 16. května. Celkový úhrn srážek za květen byl 252 mm s maximem za 24 hod. 50,7 mm dne 16. května. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,2 m/s (11,5 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 16,6 m/s (59,8 km/h) dne 17. května. Slunce svítilo na Marušce celkem 67,9 hod. Bylo zaznamenáno 20 dnů se slunečním svitem a jeho maximální délka byla dne 28. května 10,5 hod. Mlha se vyskytovala v 21 dnech a bouřka byla zaznamenána v sedmi dnech.

Červen byl teplý a slunečný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 14,9 °C což je o 1,3 °C více než v červnu 2009. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 12. června o hodnotě 26,7 °C, minimální teplota vzduchu klesla nejvíce na hodnotu 6,6 °C dne 2. června a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí nejvíce klesla dne 17. června na hodnotu 4,7 °C. Srážek spadlo v červnu na Marušce celkem 87,2 mm s maximem za 24 hodin dne 1. června kdy napršelo 42,8 mm. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 19,0 m/s (68,4 km/h) dne 10. června.  Slunce svítilo na Marušce celkem 226,4 hod. a bylo zaznamenáno 25 dnů s výskytem slunečního svitu. Nejdéle svítilo slunce dne 5. června 14,6 h. Mlha byla na Marušce registrována v deseti dnech a bouřka se vyskytla ve třech dnech.

Léto 2010

Červenec pokračoval v trendu předešlého měsíce a až do poloviny měsíce bylo slunečné počasí. Od poloviny července se začaly objevovat bouřky a srážky a od 24. července se i výrazně ochladilo. Průměrná teplota vzduchu byla 18,3 °C což je o 0,3 °C více než v červenci 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 30,2 °C dne 16. července. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 9,8 °C dne 7. července. Přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,8 °C dne 9. července. Celkový úhrn srážek za červenec byl 139,7 mm s maximem srážek za 24 hod. dne 6. července o hodnotě 42,6 mm. Vítr foukal o průměrné rychlosti 2,5 m/s (9 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 17,6 m/s (63,4 km/h) dne 24. července. Slunce svítilo na Marušce celkem 233,8 hod. a celkem bylo 27 dnů se slunečním svitem. Nejdéle slunce svítilo 14,5 hod. dne 9. a 10. července. Mlha se vyskytla na Marušce v deseti dnech a celkem bylo v červenci 7 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky.

večer

Srpen už žádné výrazné zlepšení počasí nepřinesl. Byl teplotně podprůměrný, maximální teplota vzduchu nedosáhla ani na letních 25,0 °C. Průměrná teplota vzduchu byla 16,2 °C, což je o 1,8 °C méně než v srpnu 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila jen na 24,6 °C dne 13. srpna, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 31. srpna na hodnotu 6,7 °C a přízemní minimální teplota vzduchu dosáhla svého minima 6,7 °C dne 26. srpna. Celkový úhrn srážek byl 148,3 mm a nejvíce spadlo srážek za 24 hod. 53,2 mm dne 31. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl na hodnotu 25,1 m/s (90,4 km/h) dne 14. srpna. Slunce svítilo na Marušce v srpnu celkem 194,0 hod. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán dne 2. srpna o délce 13,3 hod. Celkem bylo 28 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 11 dnech a v 6 dnech byla registrována aspoň jedna bouřka.

Září bylo s vyjímkou několika dnů deštivé a chladné. Průměrná teplota vzduchu byla 10,4 °C, což je o 4,1 °C méně než v září 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila jen na 18,1 °C dne 24. září, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu 1,9 °C dne 30. září a přízemní minimální teplota vzduchu klesla dne 30. září na hodnotu 0,9 °C. Srážek spadlo celkem na Marušce 87,5 mm, nejvíce za 24 hodin napršelo 26,9 mm dne 26. září. Průměrná rychlost větru byla 3,4 m/s (12,2 km/h) a maximální náraz měl hodnotu 19,2 m/s (69 km/h) dne 24. září. Slunce svítilo celkem na Marušce 127,3 hod., nejdéle svítilo 11,5 hod. dne 21. září a za celý měsíc bylo zaznamenáno 24 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha byla registrována v 16 dnech.

Říjen byl příjemný, slunečný měsíc s minimálním výskytem srážek. Průměrná teplota vzduchu byla 5,2 °C, což je o 0,7 °C méně než v říjnu 2009. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 15,6 °C dne 6. října. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 22. října na hodnotu -2,1 °C a téhož dne byla zaznamenána i minimální přízemní teplota vzduchu o hodnotě -3,1 °C. Celkový úhrn srážek za říjen byl na Marušce jen 17,2 mm. Srážky byly zaznamenány jen v sedmi dnech, z toho 25. a 26. října padaly srážky sněhové a vytvořily do rána 26. října sněhovou pokrývku o výšce 2 cm. Nejvíce srážek spadlo za 24 hod. 8,8 mm dne 25. října. Vítr vál v říjnu o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl dne 31. října na hodnotu 23,5 m/s (84,6 km/h). Slunce svítilo na Marušce celkem 142,4 hod., nejdéle svítilo slunce 9. a 11. října o délce 10,6 hod. Za říjen bylo celkem 26 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha byla registrována v deseti dnech.

zima

Listopad už byl typický podzimní měsíc s poměrně častými dešťovými srážkami. Déšť vystřídalo sněžení v posledním týdnu měsíce, kdy teploty klesly pod bod mrazu a vytvořila se sněhová pokrývka. Průměrná teplota vzduchu byla 4,5 °C, což je o 0,1 °C více než v listopadu 2009. Maximální teplota vzduchu dosáhla hodnoty 14,5 °C dne 2. listopadu, naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 30. listopadu na hodnotu -12,3 °C. Přízemní teplota vzduchu nejvíce klesla na -7,9 °C dne 28. listopadu. Srážek spadlo celkem 75,4 mm a nejvíce za 24 hod. bylo naměřeno 18,4 mm srážek dne 22. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka se vytvořila 25. listopadu a vydržela až do konce měsíce. Její max. výška byla 18 cm dne 30. listopadu. Průměrná rychlost větru v listopadu na Marušce byla 4,6 m/s (16,6 km/h) a jeho maximální náraz dosáhl hodnoty 19,8 m/s (71 km/h) dne 1. listopadu. Slunce svítilo celkem 54,8 hod. a sluneční svit byl registrován v 17 dnech. Nejdéle svítilo slunce na Marušce 14. listopadu celkem 8,3 hod. Mlha byla zaznamenána v 17 dnech a díky teplotám pod bodem mrazu a výskytu mlhy byla i v 6 dnech registrována tvorba námrazy.

Prosinec nám přinesl pravou zimu s častými sněhovými srážkami. Průměrná teplota vzduchu byla -5,3 °C, což je o 3,2 °C nižší než v prosinci 2009. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 24. prosince o hodnotě 8,5 °C. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -13,7 °C dne 30. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 1. prosince na hodnotu -14,7 °C. Srážek celkem spadlo 70,9 mm, nejvíce za 24 hod. 15 mm dne 1. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 26 dnů a její výška dosáhla na 42 cm dne 15. prosince. Průměrná rychlost větru byla 4,3 m/s (15,5 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 18,4 m/s (66,2 km/h) dne 9. prosince. Slunce svítilo na Marušce celkem 37,8 hod. Sluneční svit byl registrován v 16 dnech a nejdéle slunce svítilo dne 4. prosince 7,8 hod. Mlha byla zaznamenána ve 21 dnech a námraza byla registrována ve 26 dnech.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1