Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2019

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl teplotně podprůměrný měsíc a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce -3,8 °C, což je o 1,5 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 3,6 °C dne 17. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. ledna na hodnotu -13,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -15,3 °C také dne 23. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 81,4 mm, nejvíce za 24 hod. dne . ledna 19,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 31 dnů a maximální výšky dosáhla 48 cm dne 29. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,2 m/s (15,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 20,8 m/s (74,9 km/h) dne 2. ledna. Převládal vítr ze SZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 47,5 hod. Nejdéle svítilo slunce 21. a 22. ledna 7,1 hod. a bylo registrováno 16 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 17 dnech a námraza se vyskytovala ve 20 dnech. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 31 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 24 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Únor byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v únoru na Marušce 1,6 °C což je o 3,1 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na hodnotu 11,0 °C dne 28. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. února na hodnotu -10,1 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -10,3 °C také 23. února. Srážek spadlo celkem v únoru na Marušce 42,7 mm, nejvíce za 24 hod. dne 21. února 14,7 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 14 dnů a maximální výšky dosáhla 43 cm dne 1. února. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 24,0 m/s (86,4 km/h) dne 2. února. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 119,9 hod. Nejdéle svítilo slunce 17. února 9,7 hod. a bylo registrováno 23 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v únoru zaznamenána v 10 dnech, námraza se vyskytovala v 12 dnech a ledovka ve 4 dnech. V únoru bylo na Marušce zaznamenáno 16 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 3 ledové dny (max. teplota nižší jak 0 °C).

Březen byl teplotně nadprůměrný a srážkově mírně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v březnu na Marušce 4,7 °C, což je o 2,2 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 16,0 °C dne 23. března. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 2. března na hodnotu -2,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -3,9 °C 21. března. Srážek spadlo celkem v březnu na Marušce 57,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 10. března 12,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce jen 1 den a měla výšku 1 cm dne 14. března. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 25,2 m/s (90,7 km/h) dne 11. března. Převládal vítr ze Z směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 152,2 hod. Nejdéle svítilo slunce 30. března 12,3 hod. a bylo registrováno 30 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v březnu zaznamenána v 10 dnech a v jednom dni se vyskytla bouřka. V březnu bylo na Marušce zaznamenáno 10 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Duben byl na Marušce teplotně i srážkově slabě nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v dubnu na Marušce 8,7 °C, což je o 0,4 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 22,2 °C dne 26. dubna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 13. dubna na hodnotu -1,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -2,0 °C 16. dubna. Srážek spadlo celkem v dubnu na Marušce 51,3 mm, nejvíce za 24 hod. dne 30. dubna 20,8 mm. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,8 m/s (17,3 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,2 m/s (83,5 km/h) dne 4. dubna. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z JZ a ZJZ směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 212,9 hod. Nejdéle svítilo slunce 21. dubna 13,3 hod. a bylo registrováno 24 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v dubnu zaznamenána v pěti dnech, námraza byla v jednom dni a v dubnu byl zaznamenán jeden den s výskytem bouřky. V dubnu byly na Marušce 2 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Květen byl teplotně výrazně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 9,7 °C, což je o 2,3 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 20,7 °C dne 27. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -0,6 °C dne 5. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 4. a 7. května a měla hodnotu -0,3 °C. Srážek celkem v květnu na Marušce spadlo 172 mm a nejvíce za 24 hod. spadlo 45,7 mm srážek dne 22. května. Vítr vál průměrnou rychlostí 3,9 m/s (14 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,5 m/s (70,2 km/h) dne 8. a 9. května. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr ze SV směru. Slunce svítilo celkem 131,3 hod. Sluneční svit byl registrován ve 19 dnech a nejdéle svítilo slunce 13 hod. dne 18. a 24. května. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 18 dnech a námraza v jednom dni. V květnu byly na Marušce 3 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V květnu byl na Marušce 1 mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C).

Červen byl na Marušce teplotně výrazně nadprůměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 20,1 °C, což je o 4,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 29,0 °C dne 26. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 12,2 °C dne 28. června a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 1. června a měla hodnotu 9,3 °C. Srážek v červnu na Marušce spadlo celkem 49,1 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 12,0 mm dne 6. června. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,8 m/s (13,7 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,1 m/s (76 km/h) dne 13. června. Převládal vítr ze SSV směru, naopak nejméně vál vítr z JJZ a ZJZ směru. Slunce svítilo v červnu na Marušce celkem 323,2 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 29. června 15,1 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 2 dnech a bylo registrováno 9 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červnu bylo na Marušce zaznamenáno 12 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší) a 4 tropické noci (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Červenec byl teplotně a srážkově normální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 18,0 °C, což je o 0,1 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 30,4 °C dne 1. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 9,7 °C dne 10. července a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla 8. a 9. července a měla hodnotu 7,6 °C. Srážek v červenci na Marušce spadlo celkem 96,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 29,1 mm dne 27. července. Vítr vál o průměrné rychlosti 2,8 m/s (10,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 31,3 m/s (112,7 km/h) dne 1. července. Převládal vítr ze SZ směru, naopak nejméně vál vítr z VJV směru. Slunce svítilo v červenci na Marušce celkem 256,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 4. července 15,3 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 2 dnech a bylo registrováno 9 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo na Marušce zaznamenáno 12 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 1 den tropický (max. teplota 30°C a vyšší) a 1 tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Srpen byl na Marušce teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 18,9 °C, což je o 1,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 28 °C dne 29. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 11,2 °C dne 3. srpna a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 15. srpna a měla hodnotu 7,2 °C. Srážek v srpnu na Marušce spadlo celkem 137 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 21,7 mm dne 6. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3 m/s (10,8 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,2 m/s (83,5 km/h) dne 12. srpna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr ze Z směru. Slunce svítilo v srpnu na Marušce celkem 235,7 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 9. srpna 12,9 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 3 dnech a bylo registrováno 14 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu bylo na Marušce zaznamenáno 13 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší) a 1 tropická noc (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Září bylo teplotně průměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 13,0 °C, což je o 0,1 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 27,0 °C dne 1. září, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 5,1 °C dne 18. a 19. září a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 21. září a měla hodnotu 1,0 °C. Srážek v září na Marušce spadlo celkem 102,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 34,6 mm dne 8. září. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 20,5 m/s (73,8 km/h) dne 30. září. Převládal vítr z J směru naopak nejméně se vyskytoval vítr z VSV směru. Slunce svítilo v září na Marušce celkem 186,2 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 4. září 12,7 hod. a bylo celkem zaznamenáno 27 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 10 dnech. V září byly na Marušce 2 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V září byl na Marušce zaznamenán 1 letní den (max. teplota 25°C a vyšší).

Říjen byl teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 10,1 °C, což je o 2,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 21,0 °C dne 24. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -3,4 °C dne 31. října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 31. října a měla hodnotu -5,8 °C. Srážek v říjnu na Marušce spadlo celkem 57 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 15 mm dne 9. října. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,7 m/s (16,9 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,4 m/s (77 km/h) dne 15. října. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z V a ZJZ směru. Slunce svítilo v říjnu na Marušce celkem 183,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 1. října 10,9 hod. Bylo celkem zaznamenáno 28 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 9 dnech. V říjnu byla zaznamenána na Marušce 1 bouřka. V říjnu byly na Marušce 2 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Listopad byl teplotně i srážkově nadnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 6,2 °C, což je o 2,6 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 14,2 °C dne 17. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -2,8 °C dne 30. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 1. listopadu a měla hodnotu -6,0 °C. Srážek v listopadu na Marušce spadlo celkem 59,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 18,6 mm dne 13. listopadu. Vítr vál o průměrné rychlosti 6,0 m/s (21,6 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,9 m/s (78,8 km/h) dne 27. listopadu. Převládal vítr z JV směru, naopak nejméně vál vítr z SSV směru. Slunce svítilo v listopadu na Marušce celkem 70,0 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 14. listopadu 8,5 hod. Bylo celkem zaznamenáno 17 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 12 dnech. V listopadu byly na Marušce zaznamenány 3 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Prosinec byl teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 1,1 °C, což je o 3,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 12,2 °C dne 18. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -6,1 °C dne 30. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 11. prosince a měla hodnotu -9,7 °C. Srážek v prosinci na Marušce spadlo celkem 69,7 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 27,8 mm dne 21. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela v prosinci 11 dnů a její max. výška dosáhla hodnoty 4 cm 13., 14., 29., 30. a 31. prosince. Vítr vál o průměrné rychlosti 5,1 m/s (18,4 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 25,4 m/s (91,4 km/h) dne 20. prosince. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z VSV a ZJZ směru. Slunce svítilo v prosinci na Marušce celkem 59,1 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 11. prosince 7,8 hod. Bylo celkem zaznamenáno 20 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 17 dnech, námraza se vyskytovala ve 14 dnech a ledovka byla na Marušce 4 dny. V prosinci bylo na Marušce zaznamenáno 17 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 8 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1