Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy
 

Oznámení pro čtenáře

Vážení návštěvníci těchto stránek meteorologické stanice Hošťálková-Maruška. Tyto měsíční přehledy počasí (na rozdíl od jiných přehledů na tomto webu, které se zpracovávají přímo na met. stanici Maruška) tvoří pracovníci ČHMÚ Ostrava a zde se publikují bez úprav. Stejné měsíční přehledy počasí jsou publikovány i na oficiálním informačním webu ČHMÚ Infomet. Bohužel se stává, že při zpracovávání velkého množství dat, přehledů a výkazů, dojde k občasnému překlepu nebo chybnému údaji v přehledu a ten je i s chybou publikován. Pozorní čtenáři tuto chybu najdou a upozorní na ní buď emailem nebo přímo v diskuzi na Infometu, za což jsme samozřejmě vděčni a s omluvou se chybné údaje opraví. Nikoho netěší, že se přehledy dostanou i s chybou k očím čtenářů, ale věřte, že to nikdo nedělá schválně nebo záměrně a už vůbec ne z důvodu např. úmyslného klamání veřejnosti. Omlouváme se za vniklé chyby a děkujeme za jejich odhalení. Opravené údaje se ale objeví už jen na Infometu, protože ten provozuje ČHMÚ. Tyto stránky si provozuje met. stanice Maruška sama a proto případné opravy v měsíčních přehledech počasí se sem již bohužel nedostanou. Proto se stává, že jsou rozdíly mezi daty měsíčních přehledů zde na stránkách Marušky a mezi daty měsíčních přehledů na Infometu. Vzhledem k tomu, že jsme na tyto rozdíly byli několikrát upozornění a to i ne zrovna slušným způsobem a není bohužel v naších silách zajistit aby měsíční přehledy byly naprosto totožné zde i na stránkách Infomet, tak jsme se rozhodli, že měsíční přehledy již dál na stránkách Marušky publikovat nebudeme. Tyto měsíční přehledy vycházejí pravidelně na informačním webu ČHMÚ Infomet a zde budou i nadále k dispozici.
Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění: Provozovatel tohoto serveru, ani autor tohoto webu neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

 

Přidání komentáře

 

logo

 

 

Prosinec 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji +3,2 °C, což je o 4,6 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +3,9 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 4,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci –0,2 °C (o 4,6 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Osoblaze (5,2 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenána v Opavě a Městě Albrechticích-Žárech (+4,7 °C) a třetí nejvyšší byla naměřena na stanici Frýdek-Místek, Olešná (+4,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Lysé hoře (–0,2 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Červená (+1,1 °C) a třetí v Rýmařově (+1,2 °C). V prosinci byl nejteplejší 26. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu +12,1 °C v Městě Albrechticích-Žárech. Nejchladnějším dnem byl 31. prosinec, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu, –8,9 °C, na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Městě Albrechticích-Žárech dne 27. prosince (+15,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 31. prosince na Lysé hoře (–6,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm (–11,9 °C) dne 5. prosince. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 23. prosince na stanici Frýdek-Místek, Olešná (+8,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 31. prosince, a to –14,9 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 17,8 mm srážek, což je 34 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v prosinci 19,7 mm srážek (54 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 47,9 mm, což odpovídá 48 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Visalajích (57,1 mm), druhý nejvyšší na Lysé hoře (47,9 mm) a třetí nejvyšší na Šancích (38,0 mm). Nejméně srážek spadlo ve Světlé Hoře (4,2 mm), dále pak na Slezské Hartě (7,4 mm) a na stanici Lichnov (7,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (20,3 mm) byl zaznamenán dne 9. prosince na Lysé hoře.

Nejvíce sněhu spadlo v prosinci na Lysé hoře (7 cm), v Hrčavě (3 cm) a ve Světlé Hoře (2 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Lysé hoře dne 9. prosince, kdy napadlo 7 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 1. prosince (19 cm), v Hrčavě dne 12. prosince (3 cm) a Světlé Hoře dne 12. prosince (2 cm). 

V kraji svítilo Slunce průměrně 72,7 hod., bylo to o 26,6 hod. více než normál, tj. 158 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na Lysé hoře (100,3 hod.), dále v Osoblaze (89,8 hod.) a v Krnově (88,0 hod.). Nejméně pak v Rýmařově (35,1 hod.), na Červené (47,5 hod.) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (65,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 30. prosince, kdy Slunce svítilo 8,1 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu +2,5 °C byl o 3,8 °C teplejší než normál. Kraj byl v prosinci klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu +2,9 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 3,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v prosinci –0,1 °C (tepleji než průměr o 4,2 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (+6,5 °C), druhá nejvyšší ve Zlatých Horách (+5,0 °C) a třetí nejvyšší v Jeseníku (+4,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Šeráku (–0,1 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla zaznamenána na Paprsku (+0,4 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (+0,9 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (12,4 °C) dne 26. prosince, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 31. prosinec, kdy byla naměřena nejnižší průměrná denní teplota vzduchu na Paprsku (–8,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla změřena v Jeseníku dne 23. prosince. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 31. prosince na Paprsku (–6,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–10,2 °C) byla zaznamenána dne 31. prosince v Přerově. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. prosince v Javorníku (+10,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena ve Zlatých Horách dne 31. prosince (–13,9 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 15,2 mm (29 % normálu, srážkově silně podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 17,0 mm, což je 58 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 23,3 mm (31 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Osoblaha (30,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (30,3 mm) a třetí nejvyšší na stanici Ramzová (25,1 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Javorník (7,1 mm), Protivanov (8,5 mm) a Bělotín (8,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 9,5 mm, byl zaznamenán dne 12. prosince na stanici Ramzová.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na stanicích Šerák (7 cm), Paprsek (4 cm), Šumperk a Oskava (1 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Šerák dne 11. prosince, kdy napadlo 5 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 1. prosince (15 cm), 6 cm na stanici Paprsek dne 1. prosince a 1 cm v Oskavě a Šumperku dne 12. prosince. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 50,2 hod., bylo to o 9,8 hod. více než normál, tj. 124 % normálu. V prosinci Slunce svítilo nejvíce na stanici Jeseník (103,2 hod.), Javorník (89,8 hod.) a na Šeráku (65,0 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce v Medlově-Hlivicích (14,6 hod.), v Dubicku (21,1 hod.) a v Šumperku (30,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově dne 31. prosince, kdy Slunce svítilo 7,7 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v prosinci 2,6 °C. Kraj byl o 3,2 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu +1,9 °C (o 4,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (3,4 °C) bylo v prosinci ve Valašském Meziříčí, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena v Bystřici pod Hostýnem (3,3 °C) a třetí v Kroměříži a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (3,1 °C). Průměrně nejchladněji (+0,7 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (+1,5 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (+1,9 °C). Nejteplejší den byl 22. prosinec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 9,0 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnější den byl 31. prosinec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–7,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 12,0 °C, byla zaznamenána dne 23. prosince v Horní Bečvě. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 31. prosince na Marušce (–3,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 31. prosince v Hošťálkové (–10,0 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 5. prosince v Bystřici pod Hostýnem (+5,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 31. prosince ve Valašské Senici  (–13,8 °C).

V celém kraji spadlo v prosinci průměrně 17,3 mm srážek, což bylo 29 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 20,5 mm (38 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc prosinec bylo zaznamenáno na Beneškách (34,4 mm), v Horní Bečvě (27,1 mm) a v Rožnově pod Radhoštěm (25,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Valašské Meziříčí (11,6 mm), Staré Město u Uherského Hradiště a v Luhačovicích (11,8 mm) a  v Bystřici pod Hostýnem (11,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 9,5 mm, byl zaznamenán dne 9. prosince na Beneškách a 18. prosince v Horní Bečvě.

Sněžení se ve ZL kraji vyskytovalo v prosinci poskrovnu, nejvíce nově spadlého sněhu bylo zaznamenáno pouze ve Valašské Senici, a to jen 2 cm, což byl i nejvyšší denní úhrn nového sněhu zaznamenaný dne 11. prosince ve Vsetíně a nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky dne 12. prosince.

V kraji svítilo Slunce průměrně 63,9 hod., což bylo o 21,2 hod. více než normál, tj. 150 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Maruška (68,0 hod.), Valašské Meziříčí (64,2 hod.) a Vsetín (63,8 hod.). Nejméně ve Strání (44,0 hod.), v Kroměříži (46,5 hod.) a ve Štítné nad Vláří (50,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 31. prosince na Marušce, kdy Slunce svítilo 7,8 hod.

Listopad 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 5,6 °C, což je o 2,9 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 6,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 1,7 °C (o 3,2 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 7,1 °C, byla v listopadu naměřena na stanici Opava. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 7,0 °C, byla zaznamenaná ve Slezské Ostravě, Bohumíně a v Osoblaze, třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu, 6,8 °C, byla naměřena v Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře (1,7 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Javorový vrch (2,6 °C) a třetí v Rýmařově (4,0 °C). V listopadu byl nejteplejší 10. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (15,2 °C) v Opavě. Nejchladnějším dnem byl 24. listopad s průměrnou denní teplotou vzduchu –7,4 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji (20,4 °C) byla změřena ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 3. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla změřena dne 26. listopadu na Lysé hoře
(–5,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (–12,0 °C) dne 24. listopadu. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 11. listopadu v Opavě (13,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 24. listopadu, a to –13,0 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 53,0 mm srážek, což je 91 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme v listopadu naměřili 32,2 mm srážek (68 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 116,1 mm, což odpovídá 121 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Malé Morávce (158,8 mm). Druhý nejvyšší na Visalajích (154,3 mm) a třetí nejvyšší na Lysé hoře (116,1 mm). Nejméně srážek spadlo v Opavě (12,9 mm), dále pak v Krnově (16,8 mm) a v Hladkých Životicích (18,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (44,6 mm) byl zaznamenán dne 15. listopadu na Visalajích.

Sněžení jsme zaznamenali jen občas, nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu na Lysé hoře, celkem 42 cm, dále na Visalajích (22 cm) a na Hrčavě (8 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu (15 cm) byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře dne 20. listopadu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky (17 cm) byla v kraji zaznamenána na Lysé hoře dne 29. listopadu. Následovaly stanice Visalaje (7 cm) dne 29. listopadu, Malá Morávka dne 24. listopadu a Červená dne 27. listopadu (5 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 88,3 hod., bylo to o 25,0 hod. více než normál, tj. 140 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Krnově (107,0 hod.), v Opavě (104,5 hod.) a v Osoblaze (104,3 hod.), nejméně ve Frýdku-Místku-Olešné (63,4 hod.), v Rýmařově (67,9 hod.) a na Lysé hoře (79,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 1. listopadu, kdy slunce svítilo 9,8 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 5,1 °C byl o 2,4 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 5,9 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 2,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu 1,7 °C (teplejší než průměr o 1,7 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (7,6 °C), druhá nejvyšší v Jeseníku (6,4 °C) a třetí nejvyšší v Olomouci (5,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku (1,7 °C). Na Paprsku byla zaznamenána druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu (2,8 °C). Třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 3,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (14,8 °C) dne 10. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 24. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku
(–8,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (18,7 °C) byla změřena v Javorníku dne 8. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 24. listopadu na Šeráku (–6,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–9,4 °C) byla zaznamenána dne 24. listopadu na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (13,1 °C) byla naměřena dne 10. listopadu v Javorníku. Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena ve Zlatých Horách dne 25. listopadu (–13,1 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 56,6 mm (101 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 24,3 mm, což je 59 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 120,2 mm (156 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé stráně-dolní nádrž (147,0 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (120,2 mm) a třetí nejvyšší na Paprsku (110,5 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Prostějov (20,5 mm), Kojetín (23,3 mm) a Kralice na Hané (24,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 40,0 mm, byl zaznamenán dne 15. listopadu na Šeráku.

Nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu na Šeráku, celkem 32 cm, dále na Paprsku (24 cm) a v Ramzové (15 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu (13 cm) byl v kraji zaznamenán na Šeráku dne 29. listopadu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky (22 cm) byla v OL kraji zaznamenána na Šeráku dne 30. listopadu. Následovaly stanice Paprsek (13 cm) dne 27. listopadu a Ramzová dne 29. listopadu (7 cm).

Slunce svítilo v kraji průměrně 76,5 hod., bylo to o 23,5 hod. více než normál, tj. 144 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Luká, a to 92,2 hod., dále v Javorníku (89,6 hod.) a v Prostějově (87,8 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov-Hlivice, a to 52,8 hod., následovaly stanice Šerák (60,2 hod.) a Dubicko (67,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově dne 1. listopadu, kdy Slunce svítilo 9,5 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 5,3 °C. Kraj byl o 1,8 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 4,9 °C (o 1,6 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (6,5 °C) bylo v listopadu v Kroměříži, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště (6,3 °C) a třetí v Bystřici pod Hostýnem (6,0 °C). Průměrně nejchladněji (3,2 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (4,3 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (4,7 °C). Nejteplejší den byl 10. listopad s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu ve Starém Městě u Uherského Hradiště (15,0 °C). Nejchladnějším dnem byl 24. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–4,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 18,9 °C, byla zaznamenána dne 8. listopadu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 27. listopadu na Marušce (–1,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 25. listopadu v Hošťálkové (–7,6 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 11. listopadu v Kroměříži (12,4 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 25. listopadu ve Valašské Senici (–10,9 °C).

V celém kraji spadlo v listopadu průměrně 65,2 mm srážek, což bylo 102 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 88,1 mm (194 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad bylo zaznamenáno na Kudlačeně (125,9 mm), ve Valašské Senici (121,6 mm) a v Horní Bečvě (97,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (20,7 mm), Kroměříž (30,4 mm) a  Kostelany (30,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 15. listopadu na Kudlačeně (31,7 mm).

Sněžení zaznamenané v listopadu ve ZL kraji bylo celkem slabé s lokálním výskytem, nejvíce nového sněhu napadlo v listopadu ve Valašské Senici (12 cm), následovala stanice Kudlačena
(11 cm) a Horní Bečva (6 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 6 cm, byl v kraji zaznamenán 28. listopadu na Kudlačeně. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 29. listopadu ve Valašské Senici a na Kudlačeně (6 cm), následovaly stanice Horní Bečva (4 cm), Luhačovice a Bojkovice (2 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 76,4 hod., což bylo o 19,7 hodin více než normál, tj. 132 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na Marušce (94,2 hod.), následovaly stanice Strání (89,3 hod.) a Staré Město u Uherského Hradiště (87,3 hod.), nejméně svítilo Slunce ve Valašské Senici (64,3 hod.), v Horní Bečvě (70,3 hod.) a v Holešově (76,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 2. listopadu na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 9,4 hod.

Říjen 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 7,5 °C, což je o 0,5 °C nižší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 8,7 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 4,3 °C (o 0,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Slezská Ostrava (9,1 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla zaznamenaná v Osoblaze (9,0 °C) a třetí nejvyšší byla naměřena na stanici Bohumín (8,8 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Lysé hoře (4,3 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu u Třince (5,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (5,8 °C). V říjnu byl nejteplejší 4. den, kdy nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu, 17,3 °C, byla v kraji naměřena v Osoblaze. Nejchladnějším dnem byl 12. říjen, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Javorovém vrchu u Třince (–4,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 4. října (24,9 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 12. října na Javorovém vrchu (–2,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře (–5,8 °C) dne 12. října. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 4. října v Osoblaze (13,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 28. října, a to –8,5 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 35,9 mm srážek, což je 72 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme v říjnu naměřili 30,3 mm srážek (72 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 47,6 mm, což odpovídá 59 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Malé Morávce (88,7 mm). Druhý nejvyšší na stanici Vidly (87,9 mm) a třetí nejvyšší v Karlově Studánce (76,2 mm). Nejméně srážek spadlo v Lučině (20,5 mm), dále pak v Karviné (21,5 mm) a v Bohumíně (23,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 30,4 mm, byl zaznamenán dne 15. října na stanici Malá Morávka. V měsíci říjnu jsme zaznamenali v kraji na stanici Lysá hora dne 21. října 1 cm nového sněhu, což byl zároveň nejvyšší denní úhrn nového sněhu i maximální sněhová pokrývka v měsíci, která však vydržela pouze jeden den.

V kraji svítilo Slunce průměrně 91,2 hod., bylo to o 31,9 hod. méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo slunce na Lysé hoře (108,4 hod.), dále pak v Mošnově (103,6 hod.) a v Lučině (101,3 hod.) a nejméně v Rýmařově (72,7 hod.), Karlově Studánce (75,5 hod.) a na Červené (78,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 2. října, kdy slunce svítilo 11,6 hodiny.

Olomoucký kraj, s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 7,8 °C, byl o 0,4 °C chladnější než normál. Kraj byl v říjnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 9,1 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 0,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v říjnu 3,7 °C (chladnější oproti průměru o 0,2 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena shodně v Olomouci a v Pasece (9,1 °C), druhá nejvyšší ve Šternberku (8,9 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích (8,8 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Šeráku (3,7 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji (5,1 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (5,9 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (17,4 °C) dne 4. října, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 12. říjen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (–5,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 24,5 °C, byla změřena v Javorníku dne 4. října. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Šeráku dne 12. října (–5,0 °C). Nejnižší minimální teplota (–6,6 °C) byla zaznamenána dne 12. října na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 4. října v Pasece (13,2 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 12. října (–6,2 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 36,4 mm (76 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 28,3 mm, což je 72 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 52,9 mm (84 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Branné (80,1 mm), druhý nejvyšší v Malé Moravě-Skleném (66,1 mm) a třetí nejvyšší na Paprsku (64,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Velké Losiny (23,4 mm), Hranice (24,1 mm) a Dřevohostice (24,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 20,5 mm, byl zaznamenán dne 15. října v Branné. Sníh, který v měsíci říjnu padal na hřebenech Jeseníků, odtával a nevytvořil souvislou sněhovou pokrývku.

Slunce svítilo v kraji průměrně 75,0 hod., bylo to o 43,7 hod. méně než normál, tj. 63 % normálu. V říjnu Slunce svítilo nejvíce na stanicích Jeseník (100,9 hod.), Šerák (97,4 hod.) a Javorník (81,8 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce na stanicích Medlov-Hlivice (52,7 hod.), Paseka (62,8 hod.) a Protivanov (64,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká dne 1. října, kdy Slunce svítilo 11,2 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 8,3 °C. Kraj byl o 0,4 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc říjen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,3 °C (o 0,6 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (9,5 °C) bylo v říjnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (9,1 °C) a v Bojkovicích (9,0 °C). Průměrně nejchladněji (6,4°C) bylo na Beneškách, dále pak v Hošťálkové a na Marušce (7,3 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (7,4 °C). Nejteplejší den byl 3. října s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 16,0 °C v Bystřici pod Hostýnem a Bojkovicích. Nejchladnější den byl 12. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–2,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 22,0 °C, byla zaznamenána dne 4. října ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 12. října na Marušce (1,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 1. října v Hošťálkové
(–2,9 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 4. října ve Valašském Meziříčí (13,4 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 1. října v Hošťálkové (–5,2 °C).

V celém kraji spadlo v říjnu průměrně 80,1 mm srážek, což bylo 56 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 33,0 mm (58 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc říjen bylo zaznamenáno ve Strání (44,5 mm), v Horní Bečvě (39,8 mm) a ve Starých Hutích (39,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Luhačovice (18,7 mm), Slavičín (18,8 mm) a  třetí nejnižší hodnota byla naměřena shodně ve Vizovicích a Valašském Meziříčí (19,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 16,0 mm, byl zaznamenán dne 15. října v Koryčanech.

V kraji svítilo Slunce průměrně 80,1 hod., což bylo o 39,7 hodiny méně než normál, tj. 67 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Maruška (100,6 hod.), Horní Bečva (89,3 hod.) a Vsetín (86,0 hod.), nejméně ve Štítné nad Vláří (70,9 hod.), Starém Městě u Uherského Hradiště (71,5 hod.) a v Kroměříži (71,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 1. října na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 11,2 hodiny.

Září 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 13,6 °C, což je o 1,1 °C vyšší hodnota oproti normálu. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 15,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 8,2 °C (o 0,2 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 15,9 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 15,4 °C, byla zaznamenaná na stanicích Karviná a Bohumín, třetí nejvyšší, 15,3 °C, byla naměřena v Mošnově a Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v září na Lysé hoře (8,2 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (9,2 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (10,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Mořkov dne 1. září (27,7 °C). Nejchladnějším dnem byl 30. září, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Lysé hoře (0,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Lučině dne 1. září (36,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 30. září (3,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově dne 22. září (-0,6 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 1. září v Městě Albrechticích-Žárech (20,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (-2,6 °C) byla zaznamenána v Opavě dne 28. září.

V MS kraji spadlo průměrně 41,7 mm srážek, což je 66 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v září 42,6 mm srážek (65 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 74,2 mm, což odpovídá 65 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Malá Morávka (81,9 mm). Druhý nejvyšší úhrn srážek byl naměřen v Hrčavě (76,8 mm) a třetí nejvyšší na Lysé hoře (74,2 mm). Nejméně srážek spadlo ve Vítkově (22,9 mm), dále pak v Odrách (25,5 mm) a na Slezské Hratě-dolní nádrži (25,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 41,2 mm, byl zaznamenán dne 6. září v Malé Morávce.

V kraji svítilo Slunce průměrně 128,6 hod., bylo to o 27,0 hod. méně než normál, tj. 83 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Mošnově (148,0 hod.), dále v Osoblaze (138,4 hod.) a v Ostravě-Porubě (137,6 hod.), nejméně na Lysé hoře (100,3 hod.), v Jablunkově (113,7 hod.) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (114,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 1. září, kdy Slunce svítilo 13,0 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 13,7 °C byl o 0,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v září klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 15,9 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v září 7,6 °C, což je o 0,6 °C chladněji než dlouhodobý průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (15,9 °C), druhá nejvyšší v Javorníku (15,4 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově (15,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Šeráku (7,6 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 9,8 °C (druhá nejnižší v kraji) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 11,1 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (29,1 °C) dne 1. září. Průměrně nejchladnější den byl 30. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (1,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (37,4 °C) byla změřena v Javorníku 1. září. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 30. září na Šeráku (3,0 °C). Nejnižší minimální teplota (0,0 °C) byla zaznamenána dne 30. září na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 1. září v Javorníku (20,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 22. září (-1,5 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 31,0 mm (56 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 23,1 mm, což je 48 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 72,5 mm (68 % dlouhodobého průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Šeráku (72,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž (68,9 mm) a třetí nejvyšší v Ramzové (61,7 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány ve Vidnavě (11,2 mm), Šternberku (17,4 mm) a v Protivanově (18,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 22,2 mm, byl zaznamenán dne 6. září na stanici Dlouhé stráně-dolní nádrž.

Slunce svítilo v kraji průměrně 139,9 hod., bylo to o 11,0 hod. méně než normál, tj. 93 % normálu. V září Slunce svítilo nejvíce v Přerově (162,7 hod.), Olomouci (152,8 hod.) a v Luké (148,6 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (111,0 hod.), v Pasece (125,3 hod.) a v Jeseníku (132,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Přerově dne 1. září, kdy Slunce svítilo 11,9 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v září 14,1 °C. Kraj byl o 0,7 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc září (normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 12,9 °C (o 0,4 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (15,7 °C) bylo v září ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (15,6 °C) a Holešově (15,3 °C). Průměrně nejchladněji (11,4 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (12,7 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Horní Bečvě (12,8 °C). Nejteplejší den byl 17. září s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 26,1 °C v Bojkovicích. Nejchladnější den byl 30. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná v Hošťálkové (4,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 32,9 °C, byla zaznamenána dne 1. září ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 30. září na Marušce (9,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 30. září ve Štítné nad Vláří (-0,9 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 17. září v Bojkovicích (20,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 30. září ve Štítné nad Vláří (-3,2 °C).

V celém kraji spadlo v září průměrně 53,7 mm srážek, což bylo 93 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 54,8 mm (68 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc září bylo zaznamenáno ve Valašských Kloboukách (79,7 mm), Valašské Senici (79,5 mm) a ve Vizovicích (79,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kroměříž (22,6 mm), Holešov (23,6 mm) a  Morkovice-Slížany (27,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,3 mm, byl změřen dne 3. září ve Vizovicích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 141,6 hod., což bylo o 14,3 hod. méně než normál, tj. 91 % normálu. Nejdelší úhrn délky slunečního svitu byl zaznamenán v Kroměříži (159,4 hod.), ve Strání (159,3 hod.) a v Holešově (156,4 hod.), nejkratší ve Valašské Senici (103,4 hod.), Horní Bečvě (119,9 hod.) a ve Valašském Meziříčí (132,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 1. září ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kdy Slunce svítilo 12,5 hod.

 

Srpen 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 20,9 °C, což je o 5,0 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 22,7 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 5,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 17,0 °C (o 5,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 23,3 °C, byla naměřena ve Slezské Ostravě. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 22,9 °C, byla zaznamenaná na stanici Ostrava-Zábřeh, třetí nejvyšší, 22,8 °C, v Karviné. Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Lysé hoře (17,0 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (17,7 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byl Javorový vrch (18,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Krnově dne 8. srpna (29,9 °C). Nejchladnějším dnem byl 25. srpen, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (9,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Karviná dne 8. srpna (37,0 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 22. srpna na Lysé hoře (13,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 1. srpna (4,2 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 31. srpna v Městě Albrechticích-Žárech (23,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 26. srpna, a to +0,6 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 43,6 mm srážek, což je 45 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v srpnu pouze 24,2 mm srážek (27 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 99,5 mm, což odpovídá 61 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (99,5 mm), druhý nejvyšší v Hodslavicích (99,0 mm) a třetí nejvyšší v Novém Jičíně (93,9 mm). Nejméně srážek spadlo v Karviné (8,9 mm), dále pak v Havířově (11,2 mm) a ve Slezské Ostravě (11,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 61,5 mm, byl zaznamenán dne 12. srpna v Heřmanovicích.

Slunce svítilo v kraji průměrně 258,8 hod. Bylo to o 48,0 hod. více než normál, tj. 123 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově a Ostravě-Porubě, shodně 274,6 hod., dále v Krnově (271,8 hod.) a Jablunkově (268,5 hod.), nejméně v Karlově Studánce (218,9 hod.), ve Frenštátu pod Radhoštěm (227,6 hod.) a v Rýmařově (240,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Ostravě-Porubě dne 7. srpna, kdy Slunce svítilo 13,6 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 21,4 °C byl o 4,9 °C teplejší než normál. Kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně mimořádně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 23,5 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 5,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v srpnu 16,3 °C, což je o 4,4 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (23,5 °C), druhá nejvyšší ve Šternberku (23,2 °C) a třetí nejvyšší v Pasece (23,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Šeráku (16,3 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota v kraji (18,4 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Hanušovicích (19,0 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku dne 8. srpna (30,7 °C). Průměrně nejchladnějším dnem byl 22. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (9,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 38,2 °C, byla změřena v Javorníku 8. srpna a byla tak překročena předchozí extrémní hodnota maximální teploty vzduchu z Bělotína, naměřená v srpnu 2013 (37,5 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 20. srpna na Šeráku (13,1 °C). Nejnižší minimální teplota (5,0 °C) byla zaznamenána dne 1. srpna v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 14. srpna ve Šternberku (22,9 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Hanušovicích dne 18. srpna (0,0 °C).

Srážek spadlo v Olomouckém kraji průměrně 60,4 mm (72 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 42,1 mm, což je 65 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 41,9 mm (30 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Hanušovicích (97,4 mm), druhý nejvyšší v Dřevohosticích (94,5 mm) a třetí nejvyšší ve Velkých Losinách (89,5 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Javorník (17,6 mm), Zlaté Hory (19,6 mm) a Bělá pod Pradědem (20,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 18. srpna na stanici Mírov (54,7 mm).

Slunce v kraji svítilo průměrně 266,0 hod. Bylo to o 58,3 hod. více než normál, tj. 128 % normálu. V srpnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci (285,6 hod.), v Přerově (283,3 hod.) a Prostějově (280,0 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce v Javorníku (251,5 hod.), na Šeráku (256,8 hod.) a v Šumperku (257,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Přerově dne 4. srpna, kdy Slunce svítilo 13,7 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 21,5 °C. Kraj byl o 4,5 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc srpen (teplotně mimořádně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 21,2 °C (o 3,8 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (23,2 °C) bylo v srpnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, dále pak v Kroměříži (23,1 °C) a v Holešově (23,0 °C). Průměrně nejchladněji (19,8 °C) bylo v Horní Bečvě a Hošťálkové, dále pak ve Valašské Senici (20,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Beneškách (20,2 °C). Nejteplejší den byl 9. srpen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 30,3 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 25. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (12,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 37,5 °C, byla zaznamenána dne 12. srpna ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 19. srpna na Marušce (15,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 1. srpna v Hošťálkové (5,5 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 8. srpna v Bystřici pod Hostýnem (24,2 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 1. srpna v Hošťálkové (4,2 °C).

V celém kraji spadlo v srpnu průměrně 89,6 mm srážek, což bylo 108 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 79,4 mm (111 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc srpen bylo zaznamenáno v Nivnici (134,2 mm), Luhačovicích (132,1 mm) a ve Strání (127,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Valašské Meziříčí (43,0 mm), Huslenky (43,9 mm) a  Vsetín (49,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 57,5 mm, byl zaznamenán dne 18. srpna v Nivnici.

V kraji svítilo Slunce průměrně 257,6 hod., což bylo o 42,8 hodiny více než normál, tj. 123 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Staré Město u Uherského Hradiště (286,0 hod.), Kroměříž (279,6 hod.) a Holešov (278,0 hod.). Nejméně pak ve Valašské Senici (217,1 hod.), Horní Bečvě (225,0 hod.) a Vsetíně (237,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 4. srpna na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 13,4 hodiny.

Červenec 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků mimořádně teplý, průměrná teplota vzduchu byla 20,2 °C (tepleji než normál o 3,3 °C). Průměrná republiková srážka, 35,5 mm, odpovídá přibližně 45 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově podnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 269,2 hod., což odpovídá 125 % normálu.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,9 °C, což je o 3,6 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně teplý. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 21,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 14,9 °C (o 3,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 22,4 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 21,8 °C, byla naměřena současně v Ostravě-Porubě, Karviné a Ostravě-Zábřehu a třetí nejvyšší, 21,6 °C, v Bohumíně a Mošnově. Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře (14,9 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu u Třince (16,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Karlova Studánka (16,2 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Slezské Ostravě dne 22. července (29,0 °C). Nejchladnější den byl 10. červenec s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (6,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena ve Slezské Ostravě dne 22. července (36,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 10. července na Lysé hoře (12,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (2,0 °C) byla zaznamenána dne 11. července v Rýmařově. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 23. července v Karviné (21,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově dne 11. července, a to –2,4 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 38,5 mm srážek, což je 37 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 24,9 mm srážek (26 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 80,9 mm, což odpovídá 39 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji byl zaznamenán na Lysé hoře (80,9 mm). Druhý nejvyšší na stanici Hrčava (74,8 mm) a třetí nejvyšší na Visalajích (62,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Lichnově (16,9 mm), dále pak v Opavě-Oticích (19,6 mm) a ve Frýdku-Místku, Olešné (21,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, byl zaznamenán dne 24. července v Bílé pod Konečnou (31,2 mm).

Slunce v kraji svítilo průměrně 269,0 hodin. Bylo to o 41,7 hod. více než dlouhodobý průměr, tj. 118 % dlouhodobého průměru. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (294,1 hod.), na Červené (284,6 hod.) a v Lučině (282,0 hod.) a nejméně v Rýmařově (249,4 hod.), Karlově Studánce (250,7 hod.) a na Lysé hoře (252,8 h). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově 2. července, kdy Slunce svítilo 15,3 hodiny.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 20,1 °C byl o 3,2 °C teplejší než krajový normál. Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně mimořádně teplý měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 22,4 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 3,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 14,1 °C, což je o 1,3 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (22,4 °C). Druhá nejvyšší ve Šternberku a Prostějově (21,7 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích a Přerově (21,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku (14,1 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji (16,1 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 17,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena ve Šternberku (28,7 °C) dne 22. července. Průměrně nejchladnějším dnem byl 10. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (5,3 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (36,8 °C) byla změřena na stanici Medlov-Hlivice 22. července. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 10. července na Šeráku (9,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (2,4 °C) byla zaznamenána dne 10. července na Šeráku a 11. července v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 20. července v Olomouci (21,1 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena v Protivanově dne 11. července (–0,5 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 35,6 mm (40 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 35,2 mm, což je 45 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 73,4 mm (48 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (73,4 mm), druhý nejvyšší v Branné (55,8 mm) a třetí nejvyšší v Oskavě (52,4 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Dubicku (14,7 mm), druhý nejnižší v Medlově-Hlivicích (17,6 mm) a třetí v Přerově (20,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 25,4 mm, byl zaznamenán dne 27. července v Oskavě.

Slunce v kraji svítilo průměrně 278,8 hodin. Bylo to o 65,3 hod. více než dlouhodobý průměr, tj. 131 % dlouhodobého průměru. V červenci Slunce svítilo nejvíce v Prostějově (318,6 hod.), Medlově- Hlivicích (304,9 hod.) a v Přerově (302,0 hod.), naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku (247,3 hod.), na Šeráku (250,6 hod.) a v Pasece (253,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 2. července na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,7 hodiny.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červenci 20,7 °C. Kraj byl o 3,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červenec (teplotně mimořádně teplý měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 20,0 °C (o 2,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (22,6 °C) bylo v červenci ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (22,1 °C) a Holešově (21,8 °C). Průměrně nejchladněji (18,6 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (18,8 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě (19,2 °C). Nejteplejším dnem byl 22. červenec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 29,6 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 10. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (9,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 37,0 °C, byla zaznamenána dne 22. července ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 10. července na Marušce (16,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 11. července v Hošťálkové (2,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 23. července v Holešově (22,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 11. července ve Valašské Senici (0,2 °C).

V celém kraji spadlo v červenci průměrně 42,2 mm srážek, což bylo 47 % normálu (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 57,6 mm (53 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červenec bylo zaznamenáno na stanicích Buchlovice (79,7 mm), Hošťálková (77,6 mm) a Staré Hutě (59,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Nivnice (26,5 mm), Valašské Meziříčí (26,7 mm) a  Rožnov p. Radhoštěm (26,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 36,5 mm, byl zaznamenán dne 24. července v Buchlovicích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 280,7 hod., což bylo o 54,4 hodiny více než dlouhodobý průměr, tj. 124 % dlouhodobého průměru. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (299,6 hod.), v Kroměříži (296,5 hod.) a na Marušce (296,4 hod.), nejnižší úhrn délky slunečního svitu jsme zaznamenali v Horní Bečvě (238,7 hod.), ve Valašské Senici (250,1 hod.) a ve Vsetíně (260,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 2. července na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,2 hodiny.

 

Červen 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 16,1 °C (tepleji než normál o 0,6 °C). Průměrná republiková srážka (58,1 mm) odpovídá přibližně 69 % srážkového normálu, což hodnotíme jako suchý měsíc podle kritérií hodnocení normality. Průměrná délka slunečního svitu činila 201,9 hod., což odpovídá 98 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,9 °C, což je o 0,9 °C vyšší hodnota než krajový normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 10,7 °C (o 0,8 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Karviné (18,3 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 18,3 °C, byla zaznamenána ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší teplota vzduchu, 18,1 °C, byla zaznamenána na stanici Ostrava-Zábřeh. Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Lysé hoře (10,7 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (11,4 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (12,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Karviné dne 13. června (26,5 °C). Nejchladnější den byl 20. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (4,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 13. června (34,3 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 23. června na Lysé hoře (8,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (1,7 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 17. června. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána v Mořkově dne 13. června (21,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána 18. června na Lysé hoře, a to –1,3 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 49,1 mm srážek, což je pouze 46 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červnu 49,7 mm srážek (51 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 64,2 mm srážek, což odpovídá 37 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Heřmanovicích (108,0 mm). Druhý nejvyšší v Třemešné (96,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Vidly (80,6 mm). Nejméně srážek spadlo na stanici Frýdek-Místek, Olešná (27,8 mm), dále pak ve Vítkově (30,6 mm) a v Bohumíně (35,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 45,8 mm, byl zaznamenán dne 13. června v Heřmanovicích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 198,8 hod., což bylo o 13,7 hod. méně než normál, tj. 94 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (230,7 hod.), dále následovaly stanice Červená (213,3 hod.) a Ostrava-Poruba (211,9 hod.). Nejméně svítilo Slunce ve Světlé Hoře (167,3 hod.), na Lysé hoře (177,2 hod.) a v Osoblaze (183,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově dne 5. června a na Lysé hoře dne 6. června, kdy Slunce svítilo 15,2 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 16,1 °C, byl o 0,6 °C teplejší než krajový normál). Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,5 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červnu 9,7 °C, což je o 0,8 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (18,5 °C), druhá nejvyšší shodně v Medlově-Hlivicích, Prostějově a Přerově (17,8 °C) a třetí nejvyšší ve Šternberku (17,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Šeráku (9,7 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla změřena na Paprsku (11,7 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 13,8 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Bělotíně dne 13. června (25,4 °C). Nejchladnějším dnem byl 19. červen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (3,9 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (32,1°C) byla změřena v Bělotíně dne 13. června. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 9. června na Šeráku (7,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu, 1,6 °C, byla zaznamenána dne 17. června na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 13. června v Olomouci (17,9 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Paprsku dne 17. června, a to –0,1 °C.

Srážek spadlo v kraji průměrně 54,8 mm (58 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 43,3 mm srážek, což je 57 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 88,8 mm (67 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (88,8 mm), druhý nejvyšší v Branné (76,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž (74,6 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Mírov (35,5 mm), Plumlov (38,4 mm) a Šumperk (38,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 32,6 mm, byl zaznamenán dne 13. června v Přerově.

Slunce svítilo v kraji průměrně 212,4 hod., což bylo o 11,0 hod. více než normál, tj. 106 % normálu. V červnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově (249,8 hod.), následovaly stanice Olomouc (238,9 hod.) a Medlov-Hlivice (228,1 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku (153,1 hod.), na Šeráku (165,5 hod.) a v Javorníku (182,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 5. června, kdy Slunce svítilo 15,8 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červnu 16,9 °C. Kraj byl o 0,8 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červen (teplotně normální měsíc). Průměrná teplota vzduchu ve Valašském Meziříčí byla 17,0 °C (o 1,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 15,4 °C (o 0,4 °C chladněji než průměr 2007–2012). Průměrně nejtepleji (18,8 °C) bylo v červnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži a Bojkovicích (18,1 °C) a v Holešově (18,0 °C). Nejchladněji (14,2 °C) bylo na Beneškách, dále pak na stanicích Valašská Senice (15,3 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (15,4 °C). Nejteplejší den byl 12. červen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 25,4 °C v Bystřici pod Hostýnem a Bojkovicích a se stejnou teplotou 13. červen v Holešově. Nejchladnějším dnem byl 21. červen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (7,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 13. června ve Valašském Meziříčí (31,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 23. června na Marušce (13,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 18. června v Hošťálkové (2,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 13. června v Bystřici pod Hostýnem (22,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 18. června ve Vizovicích (0,1 °C).

V celém kraji spadlo v červnu průměrně 36,4 mm srážek, což bylo 36 % krajového normálu (velmi suchý měsíc). Ve Valašském Meziříčí bylo naměřeno 25,5 mm srážek, tj. 24 % dlouhodobého průměru, na Marušce bylo naměřeno 28,9 mm (28 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červen bylo zaznamenáno na stanicích Staré Hutě (53,3 mm), Rožnov pod Radhoštěm (49,0 mm) a Horní Lhota u Zlína (47,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Staré Město u Uherského Hradiště (19,7 mm), Valašské Meziříčí (25,5 mm) a  Nivnice (27,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 17,3 mm, byl zaznamenán dne 27. června v Buchlovicích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 243,5 hod., což bylo o 29,6 hodiny více než normál, tj. 114 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov (274,5 hod.), Staré Město u Uherského Hradiště (265,3 hod.) a Strání (263,6 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (198,3 hod.), Valašském Meziříčí (215,9 hod.) a Valašské Senici (220,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 5. června na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,2 hod.

 

Květen 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc květen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 12,4 °C (tepleji oproti normálu o 0,1 °C). Průměrná republiková srážka, 48,0 mm, odpovídá přibližně 65 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 173,4 hod., což odpovídá 84 % průměru.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 11,9 °C, což je zároveň i hodnota dlouhodobého průměru. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,5 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 6,5 °C (o 0,4 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 14,1 °C, byla naměřena v Ostravě-Zábřehu, dále pak v Slezské Ostravě (14,0 °C) a v Karviné (13,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Lysé hoře (6,5 °C), následoval Javorový vrch (7,7 °C) a Karlova Studánka (9,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Mořkově dne 5. května (20,4 °C). Nejchladnější den byl 27. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (1,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 5. května a v Bohumíně dne 19. května (26,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 1. května na Lysé hoře (4,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–1,7  °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 3. května. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 19. května v Mořkově (13,5 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána v Bílé pod Konečnou dne 20. května, a to –7,0 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 71,7 mm srážek, což je 76,3 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v květnu 99,2 mm srážek (121 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 140,7 mm, což odpovídá 106 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Visalaje (141,9 mm), následovaly stanice Lysá hora (140,7 mm) a Ropice (128,8 mm). Nejméně srážek spadlo na stanici Město Albrechtice-Žáry (35,5 mm), následovala Světlá Hora (35,9 mm) a Osoblaha (37,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 39,0 mm, byl zaznamenán dne 20. května na stanici Visalaje.

Slunce v kraji svítilo průměrně 157,0 hod. Bylo to o 54,2 hod. méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (172,7 hod.), Osoblaze (169,6 hod.) a na Červené (163,5 hod.), nejméně pak na Lysé hoře (140,7 hod.), v Jablunkově (142,3 hod.) a v Rýmařově (148,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 15. května v Lučině a dne 16. května na Červené, kdy slunce svítilo 13,2 hodiny.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 12,2 °C, byl o 0,3 °C chladnější než normál. Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 14,1 °C (chladnější oproti dlouhodobému průměru o 0,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v květnu 6,2 °C, což je o 0,9 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (14,1 °C), následoval Přerov (13,7 °C) a Prostějov (13,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Šeráku (6,2 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (8,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (10,0 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Jeseníku (19,8 °C) dne 5. května. Nejchladnějším dnem byl 27. květen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (1,2  °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v květnu změřena v Jesníku dne 5. května (24,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 1. května na Šeráku (2,8 °C). Nejnižší minimální teplota, –1,0 °C, byla zaznamenána dne 3. května v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 6. května v Prostějově (14,8 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Paprsku dne 15. května (–3,4 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 47,5 mm (59 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 45,7 mm, což je 68 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 61,7 mm (49 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Branné (71,9 mm), následovaly stanice Kozlov (71,4 mm) a Potštát (69,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měla stanice Medlov-Hlivice (28,8 mm), následovaly stanice Velké Losiny (31,5 mm) a Protivanov (33,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 21,0 mm, byl zaznamenán dne 5. května v Přerově.

Slunce svítilo v kraji průměrně 169,0 hod. Bylo to o 41 hod. méně než normál, tj. 81 % normálu. V květnu Slunce svítilo nejvíce v Javorníku (182,0 hod.), dále v Luké (180,0 hod.), v Medlově-Hlivicích a Olomouci (178,3 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (151,2 hod.), v Jeseníku (156,0 hod.) a v Protivanově (158,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově dne 11. května, kdy Slunce svítilo 14,1 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v květnu 12,7 °C. Kraj byl o 0,4 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc květen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 11,3 °C (o 1,0 °C chlaadněji než průměr). Průměrně nejtepleji (14,4 °C) bylo v květnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Holešově  a v Kroměříži (13,9 °C) a v Bojkovicích (13,7°C). Nejchladněji (9,8 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (11,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na stanicích Maruška a Horní Bečva (11,3 °C). Nejteplejší den byl 5. květen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 21,0 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 27. květen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (4,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 29,2 °C, byla zaznamenána dne 8. května ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 21. května (9,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 3. května v Hošťálkové (–0,8 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 19. května v Bojkovicích (15,1 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 3. května na stanici v Horní Bečvě (–3,2 °C).

V celém kraji spadlo v květnu průměrně 61,0 mm srážek, což bylo 74 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 70,8 mm (67 % průměru). Nejvíce srážek za měsíc květen bylo v kraji zaznamenáno na stanicích Valašská Senice (86,4 mm), Horní Bečva (82,9 mm) a Valašská Bystřice (76,8 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Buchlovice (34,5 mm), Morkovice-Slížany (38,6 mm) a Koryčany (39,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 19,8 mm, byl zaznamenán dne 20. května v Horní Bečvě.

Slunce v kraji svítilo průměrně 157,7 hod., což bylo o 54,1 hod. méně než normál, tj. 75 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Maruška (177,4 hod.), Holešov (168,2 hod.) a Kroměříž (162,0 hod.) a nejnižší ve Valašské Senici (138,4 hod.), Horní Bečva (141,4 hod.) a Štítná nad Vláří (146,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 18. května na stanicích Holešov a Maruška, kdy Slunce svítilo 13,7 hodiny.

 

Duben 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc duben byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 7,8 °C (o 0,5 °C tepleji než normál). Průměrná republiková srážka, 28,8 mm, odpovídá přibližně 61 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 203,0 hod., což odpovídá 126 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 7,6 °C, což je o 0,9 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. Na stanici Ostrava-Poruba byla průměrná měsíční teplota vzduchu 9,4 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 1,8 °C (o 0,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 10,1 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava, následovaly stanice Bohumín s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 9,6 °C a Karviná s 9,5 °C. Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Lysé hoře (1,8 °C), druhá nejchladnější stanice byla na Javorovém vrchu (3,2 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota byla zaznamenána v Karlově Studánce (4,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Karviné dne 27. dubna (20,1 °C). Nejchladnější den byl 2. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (–5,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota v kraji byla změřena v Karviné dne 27. dubna (25,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. dubna na Lysé hoře (–4,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 6. dubna (–7,7 °C) . Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. dubna v Slezské Ostravě (12,3 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 6. dubna, a to –10,7 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 38,5 mm srážek, což je 65,3 % normálu (srážkově normální měsíc). Stanice Ostrava-Poruba naměřila v dubnu 34,9 mm srážek (66 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 104,8 mm, což odpovídá 107 % dlouhodobého průměru a jednalo se o nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji. Následovaly stanice Hrčava (82,1 mm) a Bílá pod Konečnou (82,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (10,9 mm), Lichnově (13,6 mm) a Slezské Hartě (17,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 52,8 mm, byl zaznamenán dne 28. dubna v Bílé pod Konečnou.

Nejvíce sněhu v dubnu napadlo na Lysé Hoře, celkem 69 cm. Následovaly stanice Karlova Studánka (36 cm)      a Hrčava (33 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán dne 2. dubna na Lysé Hoře (27 cm), dále v Karlově Studánce (17 cm) a v Jablunkově (13 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanicích Lysá hora dne 7. dubna (108 cm), v Hrčavě dne 5. dubna (30 cm) a v Karlově Studánce dne 3. dubna (23 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 189,0 hodin. Bylo to o 25,9 hodiny více než normál, tj. 116 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Rýmařově (210,9 hod.), v Krnově (207,9 hod.) a ve Světlé Hoře (206,2 hod.), nejméně pak na Lysé Hoře (151,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 23. dubna v Krnově a dne 25. dubna ve Frýdku-Místku, Olešné, kdy Slunce svítilo 12,8 hodiny.

Olomoucký kraj měl průměrnou měsíční teplotu vzduchu 7,8 °C (o 0,3 °C teplejší než normál). Kraj byl v dubnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 9,8 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 0,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v dubnu 1,7 °C, což je o 1,7 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (9,8 °C), druhá nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Prostějově (9,6 °C) a třetí nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Přerově (9,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Šeráku (1,7 °C), následoval Paprsek (3,9 °C) a Klepáčov (5,4 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Přerově (18,2 °C) dne 27. dubna. Nejchladnějším dnem byl 2. duben s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–6,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v dubnu změřena v Jeseníku dne 27. dubna (23,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 5. dubna na Šeráku (–4,4 °C). Nejnižší minimální teplota, –8,3 °C, byla zaznamenána dne 6. dubna na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. dubna v Luké (11,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 6. dubna (–10,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 28,1 mm (57 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 21,4 mm, což je 59 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 64,9 mm (93 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (64,9 mm), následovaly stanice Bělá pod Pradědem (55,3 mm) a Branná-Filipovice (50,7 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly Kralice na Hané (13,9 mm), Bělotín (15,2 mm)        a Přerov (16,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 24,0 mm, byl zaznamenán dne 28. dubna na stanici Kozlov.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na Šeráku, celkem 56 cm, následovaly stanice Staré Město-Kunčice (40 cm)       a Branná-Filipovice (21 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 20 cm, byl v kraji zaznamenán 2. dubna ve Starém Městě-Kunčicích, dále dne 6. dubna na Šeráku (15 cm) a 2. dubna v Šumperku (8 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 7. dubna, a to 90 cm. Následovaly stanice Staré Město-Kunčice s 28 cm dne 4. dubna a dále Šumperk, Branná-Filipovice a Hanušovice s 10 cm dne 3. dubna.

Slunce svítilo v kraji průměrně 208,9 hodiny, což bylo o 49,6 hodiny více než normál, tj. 131 % normálu. V dubnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci (230,7 hod.), v Medlově-Hlivicích (225,0 hod.) a v Luké (224,7 hod.). Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 174,0 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 21. dubna, kdy Slunce svítilo 13,1 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 8,1 °C. Kraj byl o 0,1 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc duben (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,0 °C (o 1,7 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (9,8 °C) bylo v dubnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (9,7 °C) a v Holešově (9,4 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (5,4 °C), v Horní Bečvě (6,3 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena ve Valašské Senici (6,4 °C). Nejteplejší den byl 27. duben s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 18,6 °C v Holešově. Nejchladnějším dnem byl 2. duben, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–2,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 16. dubna ve Starém Městě u Uherského Hradiště (24,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 2. dubna na Marušce (0,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 6. dubna v Luhačovicích (–5,5 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 26. dubna v Bystřici pod Hostýnem (11,4 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 6. dubna v Luhačovicích (–9,7 °C).

V celém kraji spadlo v dubnu průměrně 31,9 mm srážek, což bylo 57 % normálu (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 39,6 mm (120 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc duben bylo zaznamenáno na stanicích Horní Bečva (68,0 mm), Kudlačena (66,8 m) a Valašská Senice (53,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kroměříž (13,6 mm), Bojkovice (15,8 mm), Holešov a Vizovice (16,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 34,0 mm, byl zaznamenán dne 28. dubna na stanici Horní Bečva.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu ve Valašské Senici (22 cm), na Kudlačeně (21 cm) a v Horní Bečvě (16 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán dne 2. dubna na stanicích Kudlačena (11 cm), Maruška         a Valašská Senice (10 cm) a Horní Bečva (5 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 3. dubna na stanicích  Valašská Senice (16 cm), Kudlačena (14 cm) a Maruška (10 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 195,2 hodiny, což bylo o 32,9 hodiny více než normál, tj. 120 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (217,2 hod.), ve Strání (216,2 hod.) a v Kroměříži (211,9 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (150,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 23. dubna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 13,0 hod.

 

Březen 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc březen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normálně, průměrná teplota vzduchu byla 4,0 °C (o 1,5 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka 47,2 mm odpovídá přibližně 118 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 142,6 hodin, což odpovídá 123 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,7 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 5,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C. Na Lysé hoře byla v březnu průměrná teplota vzduchu –1,6 °C (o 1,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena ve Slezské Ostravě (5,8 °C), následovaly stanice Bohumín (5,5 °C), Osoblaha a Ostrava-Poruba (5,3 °C).  Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Lysé hoře (–1,6 °C), druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Javorovém vrchu (–0,3 °C) a třetí nejnižší průměrnou měsíční teplotu vzduchu měla Karlova Studánka (+1,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Slezské Ostravě dne 25. března (13,7 °C). Nejchladnějším dnem byl 6. březen s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře, a to –5,8 °C.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Bohumíně dne 25. března (19,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 6. března na Lysé hoře (–4,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–8,3 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 23. března. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 25. března v Mořkově (10,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu, a to –11,0 °C, byla zaznamenána na Lysé hoře dne 5. března.

V MS kraji spadlo průměrně 50,3 mm srážek, což je 117 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v březnu 21,7 mm srážek (61 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 68,3 mm, což odpovídá 81 % dlouhodobého průměru. Nejvíce srážek spadlo v Karlově Studánce (105,8 mm), dále na Šancích (102,5 mm) a v Lomnici u Rýmařova (84,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Karviné (19,1 mm), následovaly stanice Bohumín (20,1 mm) a Sudice (20,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 29. března na Šancích (39,1 mm).

Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Lysé hoře, celkem 52 cm, dále v Karlově Studánce a Světlé Hoře (23 cm) a na Visalajích (22 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře 11. března, a to 22 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 12. března (117 cm).

Slunce v kraji svítilo průměrně 138,0 hodin, což bylo o 19,9 hodin více než normál, tj. 117 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (155,9 hodiny) hodin, v Jablunkově (146,1 hodiny) a v Osoblaze (143,4 hodiny), nejméně v Karlově Studánce (115,1 hodiny). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 19. března, kdy Slunce svítilo 11,7 hodiny.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 3,8 °C byl o 1,4 °C teplejší než normál. Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 5,5 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v březnu –1,8 °C, což je o 1,0 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci, a to 5,5 °C, následovala stanice Paseka s teplotou vzduchu 5,4 °C a třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu byla naměřena ve Šternberku (5,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Šeráku (–1,8 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (+0,2 °C) a třetí v Klepáčově (+1,7 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na Pasece (12,4 °C) dne 25. března. Nejchladnějším dnem byl 22. březen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–7,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v březnu změřena v Medlově-Hlivicích dne 25. března
(18,3 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 5. března na Šeráku (–5,0 °C). Nejnižší minimální teplota, –9,2 °C, byla zaznamenána dne 23. března na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 26. března v Pasece (9,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 23. března (–12,5 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 58,8 mm (147 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 43,3 mm, což je 155 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 96,9 mm (127 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Dlouhých Stráních – dolní nádrži (DN), a to 153,7 mm, následoval Šerák s 96,9 mm a Branná s 85,9 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Rozstání (28,8 mm), Dřevohostice (31,1 mm) a Kojetín (32,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 38,2 mm, byl zaznamenán dne 26. března na Dlouhých Stráních - DN. 

Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Šeráku, celkem 42 cm. Následovaly Dlouhé Stráně - DN se 34 cm a Paprsek s 28 cm sněhu. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 10 cm, byl v kraji zaznamenán 2. března na stanici Dlouhé Stráně - DN. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 15. března, a to 87 cm. Slunce v kraji svítilo průměrně 138,3 hodiny. To bylo o 24,6 hodiny více než normál, tj. 122 % normálu. V březnu Slunce svítilo nejvíce v Javorníku (149,1 hodiny), dále V Šumperku (145,8 hodiny) a v Luké (145,1 hodiny). Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici v Medlov-Hlivice, a to 124,7 hodiny. Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku 20. března, kdy Slunce svítilo 11,6 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v březnu 4,0 °C. Kraj byl o 0,7 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc březen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 3,1 °C (o 0,5 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (5,6 °C) bylo v únoru ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (5,5 °C) a v Holešově (5,4 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (1,5 °C), následovala stanice Valašská Senice (2,5 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě (2,7 °C). Nejteplejší den byl 26. březen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 13,6 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 22. březen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (–2,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 18,7 °C, byla zaznamenána dne 25. března ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 14. března na Marušce (0,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 20. března v Hošťálkové (–6,6 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 25. března v Bystřici pod Hostýnem (10,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 23. března v Horní Bečvě (–9,7 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 48,6 mm srážek, což bylo 111 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 79,0 mm (135 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc březen bylo zaznamenáno v Hošťálkové (90,3 mm), na Marušce (79,0 mm) a ve Valašské Senici (77,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Bojkovice (26,0 mm), Hluk (27,7 mm) a  Luhačovice (28,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 31,0 mm, byl zaznamenán dne 29. března na stanici Hošťálková.

Sněhová nadílka ve ZL kraji již byla v měsíci březnu slabší, nejvíce sněhu v březnu napadlo ve Valašské Senici (22 cm), dále na Kudlačeně (15 cm) a v Horní Bečvě (13 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán ve Valašské Senici 31. března, a to 11 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Kudlačena dne 5. března (18 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 134,3 hod., tj. 118 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (151,2 hodiny), následovaly stanice Strání (147,1 hodiny) a Maruška (143,1 hodiny), nejméně svítilo Slunce ve Valašské Senici (100,6 hodiny.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 19. března na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 11,2 hodiny.

Únor 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc únor byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla –0,2 °C (o +0,9 °C teplejší než republikový normál). Průměrná republiková srážka, 11,4 mm, odpovídá přibližně 30 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově silně podnormální (velmi suchý) měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 81,9 hodin, což odpovídá 112 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –0,2 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 1,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru
–4,4 °C (o 1,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 1,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena v Osoblaze (1,6 °C) a třetí nejvyšší ve Slezské Ostravě (1,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Lysé hoře (–4,4 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (0,8 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (–1,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ropici dne 23. února (7,1 °C). Nejchladnější den byl 6. únor s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (–10,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 23. února (12,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 6. února na stanici Lysá hora (–9,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–17,5 °C) byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 12. února. Naopak nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 24. února v Ostravě-Zábřehu (4,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 4. února, a to –18,0 °C.

Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 33,5 mm srážek, což je 76 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v únoru 29,2 mm srážek (98 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 111,3 mm, což odpovídá 141 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé hoře,
111,3 mm. Druhý nejvyšší srážkový úhrn v měsíci byl zaznamenán na Visalajích (87,3 mm) a třetí na Šancích (84,6 mm). Nejméně srážek spadlo ve Městě Albrechticích-Žárech (8,4 mm). Druhý nejnižší srážkový úhrn byl změřen v Krnově (9,7 mm) a třetí ve Světlé Hoře (9,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 44,6 mm, byl zaznamenán dne 9. února na Lysé hoře.

Nejvíce sněhu v únoru napadlo na Lysé hoře, celkem 102 cm, druhá nejvyšší nadílka byla naměřena na Visalajích (72 cm) a třetí nejvyšší byla zaznamenána ve Vidlích (41 cm). Největší výška nově napadlého sněhu byla v kraji zaznamenána dne 9. února na Lysé hoře
(44 cm), na Visalajích (32 cm) a na Hrčavě (19 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 11. února (145 cm) a na Visalajích (68 cm) a dne 10. února na Hrčavě (43 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 84,3 hodin (108 % normálu). Nejvíce svítilo Slunce na Lysé hoře, 95,7 hodin a nejméně na Červené (65,5 hodin). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 16. února, kdy slunce svítilo 10,1 hodiny.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu –0,1 °C byl o 0,1 °C teplejší než Moravskoslezský kraj a o 1,3 °C teplejší než normál pro OL kraj. Kraj byl v únoru klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 1,2 °C (tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v únoru –4,4 °C, což je o 1,9 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a Pasece (1,2 °C), druhá nejvyšší ve Šternberku, Medlově-Hlivicích a Prostějově (1,0 °C) a třetí nejvyšší v Dubicku (0,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Šeráku (–4,4 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena na Paprsku (–3,2 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (–1,7 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (5,9 °C) dne 24. února. Nejchladnějším dnem byl 6. únor s nejnižším denním průměrem na Šeráku (–11,4 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v únoru (11,4 °C) byla změřena dne 20. února ve Zlatých Horách. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 6. února na Šeráku (–9,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–16,6 °C) byla zaznamenána dne 4. února
v Šumperku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 25. února v Olomouci (4,1 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena v Šumperku dne 7. února (–16,7 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 16,4 mm (41 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 10,1 mm, což je 45 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 32,0 mm, což odpovídá 54 % průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Dlouhých stráních-dolní nádrži (33,1 mm). Druhá nejvyšší hodnota srážkového úhrnu byla změřena na Šeráku (32,0 mm) a třetí v Branné (29,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Šumperk (7,0 mm), druhá nejnižší hodnota srážkového úhrnu byla zaznamenána v Plumlově (7,2 mm) a třetí ve Šternberku (7,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,1 mm, byl zaznamenán dne
9. února ve Zlatých Horách.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Dlouhých stráních, celkem 53 cm, druhá nejvyšší nadílka byla zaznamenána na Šeráku (37 cm) a třetí nejvyšší na Paprsku (33 cm). Největší výška nově napadlého sněhu byla v kraji zaznamenána 7. února na Dlouhých stráních (17 cm), dále na Paprsku dne 9. února (15 cm) a 9. února v Oskavě a Šternberku (9 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána dne 10. února na Šeráku, a to 80 cm, následovaly stanice Paprsek (74 cm) a Dlouhé stráně (48 cm).

Slunce svítilo v kraji průměrně 84,8 hod. (119 % normálu). V únoru Slunce svítilo nejvíce na Šeráku, a to 96,4 hodin. Naopak nejméně svítilo Slunce v Medlově-Hlivicích, a to 66,3 hodin. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku 20. února, kdy Slunce svítilo 9,7 hodiny.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v únoru 0,2°C. Kraj byl o 0,7 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc únor (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná měsíční teplota vzduchu –1,2 °C (o 1,4 °C tepleji než průměr). Ve Valašském Meziříčí byla průměrná měsíční teplota vzduchu 0,7 °C, což je o 1,4 °C tepleji oproti dlouhodobému průměru. Průměrně nejtepleji (1,4 °C) bylo v únoru ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Holešově a Kroměříži (1,3 °C) a v Bystřici pod Hostýnem (1,2 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (–2,3 °C °C)  , následovaly stanice Maruška (–1,2 °C) a Valašská Senice
(–1,0 °C). Nejteplejší den byl 21. únor s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 6,4 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 7. únor, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána ve Štítné nad Vláří (–8,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 11,8 °C, byla zaznamenána dne 22. února ve Valašském Meziříčí, Bojkovicích a Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána
6. února na Marušce (–4,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne
5. února ve Štítné nad Vláří (–15,8 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 22. února ve Vizovicích (4,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 5. února ve Štítné nad Vláří (–19,0 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 31,0 mm srážek, což bylo pouze 67 % normálu (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 37,1 mm (95 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc únor bylo zaznamenáno na stanicích Kudlačena (66,2 mm), Benešky (63,2 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (53,5 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Staré Město u Uherského Hradiště (11,7 mm), Kroměříž (17,8 mm) a  Holešov a Buchlovice (19,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,0 mm, byl zaznamenán dne 9. února na Beneškách.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Beneškách (57cm), v Horní Bečvě (50 cm) a na Kudlačeně (44 cm). Největší výška nově napadlého sněhu byla zaznamenána na stanici Benešky dne
9. února, kdy napadlo 30 cm sněhu, dále v Horní Bečvě (24 cm) a na Kudlačeně (23 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Beneškách 10. února
(70 cm), na Kudlačeněi dne 11. února (53 cm), a v Horní Bečvě 10. února (46 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 89,6 hodin, tj. 121 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanicích Holešov a Staré Město u Uherského Hradiště (105,3 hodiny) a nejméně ve Valašské Senici (73,8 hodiny). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu
v kraji byl změřen dne 13. února na Marušce, kdy Slunce svítilo 9,6 hodiny.

Leden 2015 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc leden byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla +0,9 °C (o 3,2 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka, 49,6 mm, odpovídá přibližně 118 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 28,4 hod., což odpovídá pouze 52 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji +0,4 °C, což je o 3,6 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +1,6 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu –4,6 °C (o 1,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (+2,2 °C) byla naměřena na stanicích Osoblaha a Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu (+1,8 °C) byla zaznamenaná v Karviné a Frýdku-Místku, Olešné a třetí nejvyšší teplota vzduchu (+1,7 °C) byla naměřena v Lučině, Opavě a Slezské Ostravě. Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Lysé hoře (–4,6 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu (–2,8 °C) a třetí na Červené (–1,6 °C). V lednu byl nejteplejší 10. leden, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (+12,0 °C) v Osoblaze. Nejchladnější den byl 6. leden, kdy nejnižší denní průměr teploty vzduchu (–12,6 °C) byl změřen v Rýmařově. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Osoblaze dne 10. ledna (+15,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 6. ledna na Lysé hoře (–8,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (–19,0 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 7. ledna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (+5,5 °C) byla naměřena 16. ledna v Ropici. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově dne 7. ledna, a to –23,2 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 59,1 mm srážek, což je 141 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v lednu 62,2 mm srážek (221 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 147,4 mm, což odpovídá 187 % dlouhodobého průměru a zároveň se jedná o nejvyšší měsíční úhrn srážek. Druhý nejvyšší úhrn srážek byl zaznamenán v Hrčavě (131,2 mm) a třetí nejvyšší ve Pstruží (99,2 mm). Nejméně srážek spadlo v Lichnově (25,1 mm), dále pak v Krnově (28,3 mm) a v Osoblaze (30,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (31,3 mm) byl naměřen dne 4. ledna v Hrčavě.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Lysé hoře (138 cm), v Hrčavě (74 cm) a na stanici Světlá Hora (70 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán ve Světlé Hoře dne 24. ledna a na Lysé hoře dne 30. ledna, kdy napadlo 23 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 31. ledna (90 cm), druhá nejvyšší hodnota (31 cm) byla zaznamenána dne 9. ledna ve Světlé Hoře a třetí nejvyšší hodnotu naměřili 31. ledna v Hrčavě (30 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 34,3 hod., bylo to o 29,7 hod. méně než normál, tj. 54 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (48,3 hod.) a nejméně ve Frenštátě pod Radhoštěm (23,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanicích Lysá hora a Mošnov dne 13. ledna, kdy Slunce svítilo 6,9 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu +0,2 °C byl o 3,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu +1,3 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 3,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v lednu –4,6 °C (tepleji než průměr o 1,1 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (+1,4 °C), druhá nejvyšší v Prostějově, Olomouci a Přerově (+1,3 °C) a třetí nejvyšší ve Zlatých Horách (+1,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku (–4,6 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena na Paprsku (–3,2 °C) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to –1,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Prostějově (+11,3 °C) dne 10. ledna, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 7. leden s průměrnou denní teplotou vzduchu –9,4 °C zaznamenanou na stanici Paprsek. Nejvyšší maximální teplota vzduchu, +15,1 °C byla změřena v Prostějově dne 10. ledna. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (-7,8 °C) byla zaznamenána 26. ledna na Šeráku. Nejnižší minimální teplota vzduchu (–16,1 °C) byla zaznamenána dne 7. ledna v Šumperku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 13. ledna v Javorníku a 10. ledna ve Zlatých Horách (+4,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 7. ledna (–18,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 56,3 mm (134 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 42,6 mm, což je 173 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 114 mm (133 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Dlouhých Stráních – dolní nádrži (132,6 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (114,3 mm) a třetí nejvyšší na Paprsku (91,4 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány v Plumlově (20,1 mm), v Prostějově (24,2 mm) a v Javorníku (30,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (28,1 mm) byl zaznamenán dne 9. ledna v Bělé pod Pradědem.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Šeráku (106 cm), na Dlouhých Stráních – dolní nádrži (96 cm) a v Hanušovicích (72 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Šeráku dne 8. ledna a v Jeseníku a Oskavě dne 5. ledna, kdy napadlo 15 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 31. ledna (67 cm), na Paprsku dne 31. ledna (55 cm) a na  Dlouhých Stráních – dolní nádrži dne 6. ledna (30 cm). 

Slunce svítilo v kraji průměrně 31,3 hod., bylo to o 23,1 hod. méně než normál, tj. 58 % normálu. V lednu Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník, a to 39,3 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 23,7 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká dne 6. ledna, kdy Slunce svítilo 7,7 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v lednu +0,5 °C. Kraj byl o 3,0 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc leden (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu –1,2 °C (o 1,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (+1,6 °C) bylo v lednu v Kroměříži, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem (+1,4 °C) a dále ve Valašském Meziříčí (+1,1 °C). Nejchladněji (–2,5 °C) bylo na Beneškách, na Marušce (–1,2 °C) a třetí nejnižší teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (–0,9 °C). Nejteplejší den byl 10. leden s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (+11,2 °C) v Kroměříži. Nejchladnějším dnem byl 7. leden, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (–9,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (+14,8 °C) byla zaznamenána dne 10. ledna v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (–6,8 °C) byla naměřena na Marušce. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 7. ledna ve Štítné nad Vláří (–18,9 °C) a nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 16. ledna v Bojkovicích (+4,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 7. ledna ve Štítné nad Vláří (–23,6 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 62,3 mm srážek, což bylo 133 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 73,3 mm (126 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc leden bylo zaznamenáno na stanicích Kudlačena (116,5 mm), Benešky (113,4 mm) a Valašská Senice (102,3 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (24,7 mm), Holešov (40,0 mm) a  Valašské Meziříčí (41,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,7 mm, byl zaznamenán dne 10. ledna na Beneškách.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Beneškách (100 cm), ve Valašské Senici (93 cm) a na Marušce (85 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Beneškách a ve Valašské Senici dne 30. ledna, kdy napadlo 21 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Beneškách dne 31. ledna (40 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána ve Valašské Senici dne 9. ledna (36 cm) a třetí na stanicích Staré Hutě a Maruška dne 31. ledna (32 cm). 

V kraji průměrně svítilo Slunce 24,2 hod., což bylo o 37,2 hodin méně než normál, tj. 39 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (30,2 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (18,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 13. ledna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 6,9 hod.

Prosinec 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc prosinec byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadnormální, teplejší oproti normálu o 2,6 °C s průměrnou teplotou vzduchu 1,6 °C. Průměrná republiková srážka 36,9 mm odpovídá přibližně 77 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 30,5 hod., což odpovídá 71 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 0,9 °C, což je o 2,3 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 2,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci -3,1 °C (o 1,7 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 2,7 °C, byla naměřena v Ostravě-Zábřehu. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 2,3 °C, byla zaznamenána v Osoblaze a třetí nejvyšší, 2,1 °C, byla naměřena na stanici Opava. Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Lysé hoře (-3,1 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Javorový vrch u Třince (-1,4 °C) a třetí na stanici Červená (-0,7 °C). V prosinci byl nejteplejší 19. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 11,5 °C v Karviné a Frýdku-Místku. Nejchladnějším dnem byl 30. prosinec, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu, -14,8 °C, na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ropici dne 13. prosince (14,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 30. prosince na Lysé hoře (-14,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Mořkově (-20,5 °C) dne 31. prosince. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 23. prosince na stanici Osoblaha (9,5 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 31. prosince, a to -25,3 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 31,4 mm srážek, což je 60 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v prosinci 21,3 mm srážek (58 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 72,5 mm, což odpovídá 73 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Visalajích (91,4 mm). Druhý nejvyšší na Lysé hoře (72,5 mm) a třetí nejvyšší ve Pstruží (54,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (12,1 mm), dále pak v Krnově (12,4 mm) a na stanici Slezská Harta (13,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 16,6 mm, byl zaznamenán dne 18. prosince na Visalajích.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Lysé hoře (57 cm), na Visalajích (46 cm) a v Karlově Studánce (38 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Lysé hoře dne 26. prosince, kdy napadlo 14 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 30. prosince (28 cm), na Visalajích dne 30. prosince (21 cm) a v Karlově Studánce dne 30. prosince (17 cm). 

V kraji svítilo Slunce průměrně 39,0 hod., bylo to o 7,1 hod. méně než normál, tj. 85 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (49,3 hod.) a nejméně na Červené (29,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 27. prosince, kdy Slunce svítilo 7,2 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 1,0 °C (o 0,1 °C více než v MS kraji) byl o 2,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v prosinci klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 2,4 °C (teplejší než dlouhodobý průměr o 2,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v prosinci -3,6 °C (teplejší než průměr o 0,6 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (2,4 °C), druhá nejvyšší v Přerově (2,2 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově a Dubicku (2,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Šeráku (-3,6 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota vzduchu -2,3 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to -0,7 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Přerově (11,4 °C) dne 19. prosince, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 28. prosinec, kdy byla na Šeráku naměřena nejnižší průměrná denní teplota vzduchu (-14,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 13,7 °C, byla změřena v Prostějově 19. prosince. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 30. prosince na Šeráku (-11,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-17,7 °C) byla zaznamenána dne 30. prosince v Bělotíně. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 23. prosince v Přerově (8,3 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena na Šeráku dne 27. prosince (-17,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 38,5 mm (74 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 32,1 mm, což je 109 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 83,8 mm (110 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (95,8 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (83,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Branná (75,9 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Javorník (18,0 mm), Jeseník (19,2 mm) a Kojetín (19,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,8 mm, byl zaznamenán dne 1. prosince na stanici Kralice na Hané.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na stanicích Šerák (64 cm), Dlouhé stráně – dolní nádrž (52 cm) a Branná (23 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž dne 29. prosince, kdy napadlo 20 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 31. prosince (28 cm), 27 cm na stanici Dlouhé stráně – dolní nádrž dne 30. prosince a 12 cm v Jeseníku dne 31. prosince. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 36,9 hod., bylo to o 3,5 hod. méně než normál, tj. 91 % normálu. V prosinci Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník, a to 51,4 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 15,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká dne 30. prosince, kdy Slunce svítilo 6,7 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v prosinci 1,5 °C. Kraj byl o 2,1 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -0,2 °C (o 2,1 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (2,3 °C) bylo v prosinci na stanicích Bojkovice a Staré Město u Uherského Hradiště, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena v Kroměříži a Holešově (2,2 °C) a třetí ve Štítné nad Vláří a Strání (2,1 °C). Průměrně nejchladněji (-1,4 °C) bylo na Beneškách, dále pak na Marušce (-0,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (0,5 °C). Nejteplejší den byl 19. prosinec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 11,1 °C v Kroměříži. Nejchladnější den byl 30. prosinec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná v Hošťálkové (-13,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 14,1 °C, byla zaznamenána dne 19. prosince v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 30. prosince na Marušce (-8,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 31. prosince v Hošťálkové (-20,6 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 19. prosince v Holešově (7,8 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 31. prosince v Hošťálkové (-23,4 °C).

V celém kraji spadlo v prosinci průměrně 42,8 mm srážek, což bylo 71 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 62,0 mm (115 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc prosinec bylo zaznamenáno na stanici Valašská Senice (71,5 mm), Kudlačena (68,2 mm) a na Marušce (62,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany a Kostelany (18,9 mm), Valašské Klobouky (26,0 mm) a  Staré Město u Uherského Hradiště (28,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,7 mm, byl zaznamenán dne 1. prosince ve Zlíně.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Kudlačeně, celkem 30 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Marušce (28 cm) a třetí nejvyšší ve Valašské Senici, Horní Bečvě a Vsetíně (23 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 10 cm, byl v kraji zaznamenán 29. prosince ve Vsetíně. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanicích Kudlačena dne 30. prosince (19 cm), Horní Bečva dne 30. prosince (16 cm) a Vsetín dne 30. prosince (14 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 50,2 hod., což bylo o 7,5 hodin více než normál, tj. 118 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (65,9 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (39,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 24. prosince ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kdy Slunce svítilo 7,5 hod.

Listopad 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc listopad byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně mimořádně nadnormální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 3,3 °C s průměrnou teplotou vzduchu 6,0 °C. Průměrná republiková srážka, 20,6 mm, odpovídá přibližně 42 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově podnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila
30,8 hod., což odpovídá 56 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 6,2 °C, což je o 3,5 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 7,2 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 2,3 °C (o 3,8 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 8,1 °C, byla v listopadu naměřena na stanici
Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 7,4 °C, byla zaznamenaná ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu, 7,3 °C, byla naměřena současně na stanicích Ropice, Bohumín, Frýdek-Místek, Mořkov a Osoblaha. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře (2,3 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Javorový vrch (4,1 °C) a třetí v Karlově Studánce (4,6 °C). V listopadu byl nejteplejší 5. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (16,9 °C) na stanicích Bohumín, Karviná, Slezská Ostrava a Ostrava-Zábřeh. Nejchladnější den byl 27. listopad s průměrnou denní teplotou vzduchu -6,3 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji (20,8 °C) byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne
11. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla změřena dne
30. listopadu na Červené (-5,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-7,3 °C) dne 30. listopadu. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 5. listopadu v Bohumíně (14,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Vítkově dne 26. listopadu, a to -7,3 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 30,3 mm srážek, což je 52 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme v listopadu naměřili 36,2 mm srážek (76 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 49,7 mm, což odpovídá 52 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (49,7 mm). Druhý nejvyšší na Šancích (47,9 mm) a třetí nejvyšší na stanici Visalaje (43,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (11,0 mm), dále pak v Heřmanovicích (18,2 mm) a v Jindřichově ve Slezsku
(19,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek (21,3 mm) byl zaznamenán dne 7. listopadu na stanici Lučina.

Sněžení jsme zaznamenali jen sporadicky, nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Lysé hoře a na Visalajích (celkem 4 cm), následovala stanice Hrčava (2 cm) a stanice Bílá pod Konečnou a Červená (1 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu (4 cm) byl v kraji zaznamenán na Visalajích 24. listopadu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky (4cm) byla v kraji zaznamenána na stanicích Visalaje dne 25. listopadu a Lysá hora dne 26. listopadu. Následovaly stanice Hrčava (2 cm), Bílá pod Konečnou a Červená (1 cm) dne 25. listopadu.

V kraji svítilo Slunce průměrně 50,8 hod., bylo to o 12,5 hod. méně než normál, tj. 80 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Mošnově (64,2 hod.) a nejméně v Rýmařově (17,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 2. listopadu, kdy slunce svítilo 9,3 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 6,3 °C (o 0,1 °C více než v MS kraji) byl o 3,6 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně mimořádně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 7,4°C (teplejší než dlouhodobý průměr o 3,8 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu 2,4 °C (teplejší než průměr o 2,4 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Paseka (7,5 °C), druhá nejvyšší v Olomouci (7,4 °C) a třetí nejvyšší na stanicích Šternberk a Přerov (7,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku
(2,4 °C). Na Paprsku byla zaznamenána druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu (3,1°C). Třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 4,7 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Přerov (13,3 °C) dne 5. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 27. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-6,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (19,2 °C) byla změřena ve Zlatých Horách dne 2. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 27. listopadu na Šeráku
(-4,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-7,6 °C) byla zaznamenána dne 29. listopadu na Paprsku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (12,7 °C) byla naměřena dne
5. listopadu v Přerově a 12. listopadu v Jeseníku (10,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena na Šeráku dne 29. listopadu (-7,9 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 23,0 mm (41 % normálu, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 18,9 mm, což je 46 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 31,4 mm
(41 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Paprsek (45,8 mm), druhý nejvyšší na stanici Potštát (41,5 mm) a třetí nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (39,6 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Jeseník (10,8 mm), Zlaté Hory (13,2 mm) a Velké Losiny (15,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 21,2 mm, byl zaznamenán dne 18. listopadu na stanici Rozstání.

Sněhovou pokrývku jsme v listopadu nezaznamenali.

Slunce svítilo v kraji průměrně 34,4 hod., bylo to o 18,6 hod. méně než normál, tj. 65 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Šerák, a to 75,3 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov-Hlivice, a to 10,8 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák dne 2. listopadu, kdy Slunce svítilo 8,7 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 7,1 °C. Kraj byl o 3,6 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně mimořádně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 5,4 °C (o 2,1 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (8,1 °C) bylo v listopadu v Bojkovicích, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště (8,0 °C) a třetí ve Vizovicích (7,9 °C). Průměrně nejchladněji (4,3 °C) bylo na Beneškách, dále pak na Marušce (5,4 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (6,2 °C). Nejteplejší den byl
5. listopadu s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu v Holešově (15,6 °C). Nejchladnějším dnem byl 30. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Marušce (-5,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 18,3 °C, byla zaznamenána dne 11. listopadu ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 30. listopadu na Marušce (-3,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 30. listopadu na Marušce (-5,7 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 6. listopadu v Bojkovicích (13,9 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 30. listopadu v Horní Bečvě (-7,2 °C).

V celém kraji spadlo v listopadu průměrně 35,2 mm srážek, což bylo 55 % normálu (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 46,0 mm (101 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad bylo zaznamenáno ve Valašské Senici (56,2 mm), ve Strání
(52,8 mm) a Valašských Kloboukách (49,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany (13,6 mm), Kvasice (18,4 mm) a  Valašské Meziříčí
(26,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 7. listopadu ve Valašských Kloboukách (34,6 mm).

Sněžení zaznamenané v listopadu ve ZL kraji bylo jen slabé s lokálním výskytem, nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Beneškách, celkem 2 cm, následovala stanice Kudlačena
s 1 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 2 cm, byl v kraji zaznamenán 25. listopadu na Beneškách. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Beneškách dne 26. listopadu, a to 2 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 45,6 hod., což bylo o 15,3 hodin méně než normál, tj. 75 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (53,6 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (30,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 4. listopadu na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 8,1 hod.

Říjen 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc říjen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti normálu o 2,0 °C s průměrnou teplotou vzduchu 10,0 °C. Průměrná republiková srážka, 47,2 mm, odpovídá přibližně 112 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 76,4 hodiny, což odpovídá 64 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,7 °C, což je o 1,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 5,8 °C (o 1,9 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Osoblaha (11,2 °C). Druhá nejvyšší teplota vzduchu (11,1 °C) byla zaznamenaná ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší 11,0 °C byla naměřena na stanici Bohumín. Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Lysé hoře (5,8 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu u Třince (7,8 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (7,9 °C). V říjnu byl nejteplejší 9. den, kdy nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu, 18,2 °C, byla v kraji naměřena na stanicích Ropice a Mořkov. Nejchladnější den byl 24. října, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na na Lysé hoře (-3,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 11. října (24,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 24. října na Lysé hoře (-0,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově (-5,5 °C) dne 28. října. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 9. října v Mořkově (15,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 28. října, a to -9,3 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 50,1 mm srážek, což je 100 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v říjnu 42,4 mm srážek (101 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 115,2 mm, což odpovídá 142 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (115,2 mm). Druhý nejvyšší na stanici Pstruží (105,6 mm) a třetí nejvyšší na stanici Frenštát pod Radhoštěm (102,1 mm). Nejméně srážek spadlo v Rýmařově (16,2 mm), dále pak ve Světlé Hoře (23,4 mm) a na Slezské Hartě (27,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 47,1 mm, byl zaznamenán dne 1. října na stanici Frenštát pod Radhoštěm. V měsíci říjnu jsme zaznamenali v kraji na stanici Lysá hora dne 22. října 10 cm nového sněhu, což byl zároveň nejvyšší denní úhrn nového sněhu i maximální sněhová pokrývka v měsíci.

V kraji svítilo Slunce průměrně 103,6 hod., bylo to o 19,5 hod. méně než normál, tj. 84 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Osoblaze (135,8 hod.) a nejméně v Rýmařově (62,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 27. října, kdy slunce svítilo 10,1 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 9,6 °C byl o 1,4 °C teplejší než normál. Kraj byl v říjnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 10,8 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v říjnu 5,7 °C (teplejší oproti průměru o 1,8 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (10,8 °C), druhá nejvyšší v Pasece (10,6 °C) a třetí nejvyšší v Prostějově (10,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Šeráku (5,7 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji, a to 6,9 °C. Třetí nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 7,9 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (16,8 °C) dne 12. října, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnějším dnem byl 24. říjen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-1,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 22,8 °C, byla změřena v Dubicku dne 12. října. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Šeráku dne 24. října (-0,1 °C). Nejnižší minimální teplota (-4,5°C) byla zaznamenána dne 29. října v Pasece. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 1. října v Bělotíně (14,0 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Prostějově dne 28. října (-5,7 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 40,2 mm (84 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 28,7 mm, což je 73 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 88,4 mm (141 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Paprsku (95,1 mm), druhý nejvyšší na Šeráku (88,4 mm) a třetí nejvyšší na stanicích
Dlouhé Stráně – dolní nádrž a Bělá pod Pradědem (73,3 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Šumperk (16,3 mm), Velké Losiny (19,4 mm) a třetí nejnižší na stanici Hoštejn (21,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 43,5 mm, byl zaznamenán dne 22. října v Jeseníku. Sníh, který v měsíci říjnu padal na hřebenech Jeseníků, nevytvořil souvislou sněhovou pokrývku.

Slunce svítilo v kraji průměrně 88,5 hod., bylo to o 41,2 hod. méně než normál, tj. 65 % normálu. V říjnu Slunce svítilo nejvíce na stanici Jeseník, a to 129,6 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov-Hlivice, a to 44,7 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 26. října, kdy Slunce svítilo 9,4 hodiny.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 10,1 °C. Kraj byl o 1,4 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc říjen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 9,4 °C (o 2,6 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (11,3 °C) bylo v říjnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Holešově (11,0 °C) a dále v Bojkovicích a Kroměříži (10,9 °C). Průměrně nejchladněji (7,9 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (9,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě (9,3 °C). Nejteplejší den byl 9. října s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 17,9 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnější den byl 24. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-0,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 23,4 °C, byla zaznamenána dne 12. října ve Štítné nad Vláří. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 24. října na Marušce (1,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 29. října v Hošťálkové
(-4,0 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 9. října v Bystřici pod Hostýnem (15,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 28. října ve Valašské Senici (-6,7 °C).

V celém kraji spadlo v říjnu průměrně 52,2 mm srážek, což bylo 104 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 62,4 mm (111 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc říjen bylo zaznamenáno na Beneškách (96,5 mm), na Kudlačeně (82,8 mm) a ve Zlíně (72,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice – Slížany (28,7 mm), Holešov (34,7 mm) a  třetí nejnižší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště (38,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,8 mm, byl zaznamenán dne 1. října v Kostelanech.

V kraji svítilo Slunce průměrně 92,4 hod., což bylo o 27,4 hodiny méně než normál, tj. 77 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Horní Bečva (113,6 hod.) a nejméně v Kroměříži (74,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 3. října na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 10,4 hod.

 

Září 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc září byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti normálu o 1,2 °C, průměrná teplota vzduchu byla 14,0 °C. Průměrná republiková srážka, 94,6 mm, odpovídá přibližně 182 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 131,9 hod., což odpovídá 85 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 14,0 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 15,5 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 9,8 °C (o 1,9 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 15,5 °C, byla naměřena shodně na stanicích Ostrava-Poruba, Bohumín a Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 15,4 °C, byla zaznamenaná na stanici Karviná a třetí nejvyšší 15,3 °C v Osoblaze. Průměrně nejchladněji bylo v září na Lysé hoře (9,8 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (11,7 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byl Javorový vrch u Třince (11,9 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Slezská Ostrava dne 8. září (20,2 °C). Nejchladnějším dnem bylo 23. září, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Lysé hoře (1,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 6. září (27,3 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 23. září (3,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-2,2 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 24. září. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 14. září v Karviné (16,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu (-3,7 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 24. září.

V MS kraji spadlo průměrně 98,2 mm srážek, což je 156 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v září 86,7 mm srážek (133 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 166,5 mm, což odpovídá 145 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Uspolka (177,9 mm). Druhý nejvyšší na stanici Lysá hora (166,5 mm) a třetí nejvyšší v Těrlicku (162,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Lomnici u Rýmařova (64,0 mm), dále pak v Rýmařově (68,7 mm) a v Lichnově (69,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 55,2 mm byl zaznamenán dne 1. září v Třemešné.

V kraji svítilo Slunce průměrně 135,7 hod., bylo to o 19,9 hod. méně než normál, tj. 87 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Mošnově (152,1 hod.) a nejméně v Karlově Studánce (113,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 5. září, kdy Slunce svítilo 12,4 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 14,2 °C byl o 1,2 °C teplejší než normál. Kraj byl v září klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 15,8 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v září 9,4 °C, což je o 1,2 °C tepleji než dlouhodobý průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (15,8 °C), druhá nejvyšší v Pasece (15,7 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích (15,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Šeráku (9,4 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 11,3 °C (druhá nejnižší v kraji) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 12,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (20,2 °C) dne 5. září. Průměrně nejchladnějším dnem bylo 23. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (1,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (28,1 °C) byla změřena v Medlově-Hlivicích 5. září. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 23. září na Šeráku (3,1 °C). Nejnižší minimální teplota (-1,3 °C) byla zaznamenána dne 24. září v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 4. září v Olomouci, Pasece,  Medlově-Hlivicích a dne 14. září v Bělotíně (shodně 15,7 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Paprsku dne 24. září (-3,1 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 93,1 mm (169 % normálu, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 74,6 mm, což je 155 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 147,3 mm (138 % dlouhodobého průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Mikulovicích (162,9 mm), druhý nejvyšší v Černé Vodě (150,5 mm) a třetí nejvyšší na Šeráku (147,3). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Paseka (55,9 mm), Velké Losiny (56,6 mm) a Šternberk (57,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 69,2 mm, byl zaznamenán dne 1. září na stanici Černá Voda.

Slunce svítilo v kraji průměrně 138,9 hod., bylo to o 12,0 hod. méně než normál, tj. 92 % normálu. V září Slunce svítilo nejvíce na stanici Šumperk, a to 159,0 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 106,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Přerově dne 8. září, kdy Slunce svítilo 11,8 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v září 14,4 °C. Kraj byl o 1,0 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc září (normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 13,5 °C (o 1,1 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (15,7 °C) bylo v září v Kroměříži a ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Holešově (15,6 °C) a dále v Bystřici pod Hostýnem (15,1 °C). Průměrně nejchladněji (12,5 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (13,1 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Horní Bečvě (13,3 °C). Nejteplejší den byl 5. září s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 20,0 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnější dnem bylo 23. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (4,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 27,6 °C, byla zaznamenána dne 4. září ve Štítné nad Vláří. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 23. září na Marušce (9,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 24. září ve Valašské Senici (0,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 4. září v Holešově a dne 14. září v Kroměříži (shodně 15,8 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 24. září ve Valašské Senici (-3,5 °C).

V celém kraji spadlo v září průměrně 108,9 mm srážek, což bylo 188 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 111,5 mm (139 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc září bylo zaznamenáno ve Velkých Karlovicích (175,3 mm), ve Valašských Kloboukách (148,1 mm) a na stanici Horní Bečva-Kudlačena (143,7 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Valašské Meziříčí (81,6 mm), Vsetín (85,2 mm) a  Rožnov pod Radhoštěm (85,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 47,2 mm, byl zaznamenán dne 17. září v Huslenkách.

V kraji svítilo Slunce průměrně 136,0 hod., což bylo o 19,9 hodiny méně než normál, tj. 87 % normálu. Nejdelší úhrn délky slunečního svitu byl zaznamenán na Marušce (155,5 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (105,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 8. září ve Starém Městě u Uherského Hradiště a na Marušce, kdy Slunce svítilo 12,0 hod.


Srpen 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc srpen byl v Česku podle předběžných výsledků teplý, průměrná teplota vzduchu byla 15,7 °C (chladněji než normál o 0,7 °C, teplotně podnormální měsíc). Průměrná republiková srážka, 90,8 mm, odpovídá přibližně 116 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 155,5 hod., což odpovídá 74 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,8 °C, což je o 0,1 °C nižší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 11,0 °C (o 0,6 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,5 °C, byla naměřena v Osoblaze. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 17,4 °C, byla zaznamenaná na stanicích Slezská Ostrava, Karviná a Ostrava-Poruba, třetí nejvyšší, 17,3 °C, v Bohumíně. Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Lysé hoře (11,0 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (13,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byl Javorový vrch (13,5 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Mošnově dne 2. srpna (24,5 °C). Nejchladnějším dnem byl 24. srpen, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (5,1 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Frýdek-Místek Olešná dne 2. srpna (32,0 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 27. srpna na Lysé hoře (9,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (0,9 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 25. srpna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 2. srpna v Karviné. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 29. srpna, a to -1,0 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 105,7 mm srážek, což je 108 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v srpnu 128,3 mm srážek (144 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 126,5 mm, což odpovídá 78 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Malé Morávce (156,1 mm). Druhý nejvyšší na stanici Mošnov (140,5 mm) a třetí nejvyšší ve Frenštátě pod Radhoštěm (138,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (60,4 mm), dále pak ve Fulneku (61,6 mm) a v Třemešné (64,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 52,8 mm, byl zaznamenán dne 11. srpna v Novém Jičíně.
V kraji svítilo Slunce průměrně 154,6 hod. Bylo to o 56,2 hod. méně než normál, tj. 73 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově (174,2 hod.) a nejméně na Lysé hoře (130,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Frýdek-Místek Olešná dne 2. srpna, kdy Slunce svítilo 13,0 hodin.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 15,9 °C byl o 0,6 °C chladnější než normál. Kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně podnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 17,8 °C (chladnější oproti dlouhodobému průměru o 0,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v srpnu 10,5 °C, což je o 1,4 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (17,8 °C). Druhá nejvyšší v Prostějově a Pasece (17,4 °C) a třetí nejvyšší v Přerově (17,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Šeráku (10,5 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota v kraji 12,2 °C a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 13,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka dne 2. srpna (25,9 °C). Průměrně nejchladnějším dnem byl 24. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (4,7 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 32,1 °C, byla změřena v Bělotíně 2. srpna. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. srpna na Šeráku (7,9 °C). Nejnižší minimální teplota (2,1 °C) byla zaznamenána dne 25. srpna v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 2. srpna v Pasece (18,9 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 25. srpna (-0,3 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 101,8 mm (121 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 90,6 mm, což je 139 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 118,0 mm (84 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Kozlově (169,2 mm), druhý nejvyšší v Mírově (165,9 mm) a třetí nejvyšší v Šumperku (136,0 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Vidnava (43,3 mm), Černá Voda (43,3 mm) a Zlaté Hory (54,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 3. srpna na stanici Mírov (80,0 mm).
Slunce v kraji svítilo průměrně 159,7 hod. Bylo to o 48,0 hod. méně než normál, tj. 77 % normálu. V srpnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci, a to 177,0 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 145,1 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Dubicko dne 2. srpna, kdy Slunce svítilo 12,5 hodin.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 16,3 °C. Kraj byl o 0,7 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc srpen (teplotně podnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 15,3 °C (o 2,2 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (18,0 °C) bylo v srpnu v Kroměříži, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště (17,7 °C) a dále v Holešově (17,5 °C). Průměrně nejchladněji (13,7 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (14,6 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Horní Bečvě (14,8 °C). Nejteplejší den byl 2. srpen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 24,6 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 24. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (7,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 31,4 °C, byla zaznamenána dne 2. srpna ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 27. srpna na Marušce (12,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 25. srpna ve Valašské Senici (2,8 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 3. srpna na Marušce (18,9 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 25. srpna ve Valašské Senici (0,4 °C).
V celém kraji spadlo v srpnu průměrně 101,7 mm srážek, což bylo 123 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 109,1 mm (152 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc srpen bylo zaznamenáno ve Valašské Senici (184,1 mm), Valašské Bystřici (153,6 mm) a v Rožnově pod Radhoštěm (140,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kostelany (51,8 mm), Vizovice (55,6 mm) a  Staré Město u Uherského Hradiště (62,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 60,9 mm, byl zaznamenán dne 11. srpna ve Valašské Bystřici.
V kraji svítilo Slunce průměrně 158,9 hod., což bylo o 55,9 hodiny méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Kroměříž (178,2 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (134,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 2. srpna na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 13,6 hodin.

Červenec 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků velmi teplý, průměrná teplota vzduchu byla 19,2 °C (tepleji než normál o 2,3 °C). Průměrná republiková srážka, 101,6 mm, odpovídá přibližně 129 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 227,7 hod., což odpovídá 104 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,0 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 21,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru (1968–2000) o 2,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,9 °C (o 2,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,5 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 21,0 °C byla naměřena současně v Ostravě-Porubě, Karviné a Slezské Ostravě a třetí nejvyšší, 20,8 °C, v Bohumíně. Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře (13,9 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce a na Javorovém vrchu u Třince (16,2 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Bílá (17,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Bohumíně dne 20. července (26,5 °C). Nejchladnější den byl 1. červenec s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (7,3 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 20. července (33,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 11. července na Lysé hoře (11,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (4,8 °C) byla zaznamenána současně dne 1. července v Karlově Studánce a Světlé Hoře. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 21. července v Městě Albrechticích – Žárech (20,8 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 1. července, a to 2,1 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 106,1 mm srážek, což je 101 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 79,8 mm srážek (84 % dlouhodobého průměru). Na Lysé hoře to bylo 177,4 mm, což odpovídá 85 % dlouhodobého průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji byl zaznamenán v Hukvaldech (217,1 mm). Druhý nejvyšší na stanici Bílá (192,5 mm) a třetí nejvyšší na stanici Lysá hora (177,4 mm). Nejméně srážek spadlo v Rýmařově (56,3 mm), dále pak Lomnici u Rýmařova (61,1 mm) a ve Světlé Hoře (65,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 72,1 mm, byl zaznamenán dne 21. července v Hukvaldech.

Slunce v kraji svítilo průměrně 231,2 hodin. Bylo to o 3,9 h více než normál, tj. 102 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově (259,3 h) a nejméně na Lysé hoře (183,7 h). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Lučině 19. července, kdy Slunce svítilo 14,4 hodiny.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 19,4 °C byl o 2,5 °C teplejší než normál. Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 21,5 °C (teplejší oproti dlouhodobému průměru 1961–2000 o 2,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 14,1 °C, což je o 1,3 °C tepleji než průměr (2004–2012). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (21,5 °C). Druhá nejvyšší v Medlově – Hlivicích (21,2 °C) a třetí nejvyšší v Pasece (20,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku (14,1 °C). Na Paprsku byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji (15,9 °C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 17,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (27,5 °C) dne 20. července. Průměrně nejchladnějším dnem byl 1. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (7,3 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (33,6 °C) byla změřena na stanici Medlov - Hlivice 7. července. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 10. července na Šeráku (10,5 °C). Nejnižší minimální teplota (4,9 °C) byla zaznamenána dne 1. července na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 7. července v Pasece (25,2 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 3. července (3,3 °C).

Srážek spadlo v OL kraji průměrně 81,4 mm (90 % normálu, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 91,9 mm, což je 118 % dlouhodobého průměru a na Šeráku 118,8 mm (78 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Paprsku (181,3 mm), druhý nejvyšší ve Zlatých Horách (142,4 mm) a třetí nejvyšší v Protivanově (137,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Dřevohosticích (37,0 mm), druhý nejnižší v Bělotíně (38,4 mm) a třetí ve Šternberku (40,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 55,2 mm, byl zaznamenán dne 21. července v Kojetíně.

Slunce v kraji svítilo průměrně 237,2 hodin. Bylo to o 23,7 h více než dlouhodobý průměr, tj. 111 % normálu. V červenci Slunce svítilo nejvíce na stanici Medlov – Hlivice (269,5 h), naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku (202,9 h). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 3. července současně v Prostějově a v Luké, kdy Slunce svítilo 14,8 hodin.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červenci 19,4 °C. Kraj byl o 2,0 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červenec (teplotně velmi teplý měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 18,5 °C (o 1,1 °C tepleji než průměr 2007–2012). Průměrně nejtepleji (21,4 °C) bylo v červenci ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (21,0 °C) a Bystřici pod Hostýnem (20,7 °C). Průměrně nejchladněji (17,1 °C) bylo na Beneškách, dále pak v Horní Bečvě (17,7 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (17,8 °C). Nejteplejší den byl 20. červenec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 27,7 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 2. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (11,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 34,2 °C, byla zaznamenána dne 21. července ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 11. července na Marušce (16,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 4. července v Hošťálkové (6,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 8. července v Bystřici pod Hostýnem (21,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 2. července ve Valašské Senici (3,9 °C).

V celém kraji spadlo v červenci průměrně 111,2 mm srážek, což bylo 125 % normálu (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 162,6 mm (150 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červenec bylo zaznamenáno na stanicích Kudlačena (235,6 mm), Horní Bečva (193,8 mm) a Maruška (162,6 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Bystřice pod Hostýnem (51,5 mm), Kroměříž (76,1 mm) a  Holešov (77,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 77,2 mm, byl zaznamenán dne 14. července na Kudlačeně.

V kraji svítilo Slunce průměrně 219,4 hodin, což bylo o 6,9 hodiny méně než normál, tj. 97 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Maruška (244,2 h) a nejméně v Horní Bečvě (191,3 h). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 4. července na stanici Maruška a 16. července v Holešově, kdy Slunce svítilo 14,2 hodiny.

Červen 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc červen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 16,0 °C (tepleji než průměr 1961–2000 o 0,5 °C). Průměrná republiková srážka (37,2 mm) odpovídá přibližně 44 % srážkového průměru, což hodnotíme jako velmi suchý měsíc podle kritérií hodnocení normality. Průměrná délka slunečního svitu činila 234,8 hod., což odpovídá 114 % průměru.

 

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 15,3 °C, což je o 0,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C, což je tepleji oproti průměru 1968–2000 o 0,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 10,2 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 17,5 °C, byla zaznamenána ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší 17,2 °C na stanicích Ostrava-Poruba a Bohumín. Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Lysé hoře (10,2 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (12,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (12,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Slezské Ostravě dne 9. června (26,2 °C). Nejchladnější den byl 2. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (3,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 9. června (34,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 3. června na Lysé hoře (7,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (1,1 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 16. června. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána na stanici Červená dne 10. června (20,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 27. června, a to -1,5 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 69,5 mm srážek, což je pouze 64 % dlouhodobého průměru (suchý měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červnu 59,5 mm srážek (62 % průměru). Na Lysé hoře to bylo 87,6 mm, což odpovídá 51 % průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Jablunkově (94,4 mm). Druhý nejvyšší na Bílé (89,4 mm) a třetí nejvyšší v Krnově (87,8 mm). Nejméně srážek spadlo v Lomnici u Rýmařova (53,4 mm), dále pak na Červené (53,7 mm) a v Opavě (56,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 34,9 mm, byl zaznamenán dne 30. června na Lysé hoře.

V kraji svítilo Slunce průměrně 211,6 hod. Bylo to o 0,9 hod. méně než průměr 1961–2000, tj. 99,6 % průměru. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově, 240,2 hod. a nejméně v Karlově Studánce (163,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově dne 7. června, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 15,9 °C byl o 0,4 °C teplejší než dlouhodobý průměr. Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,3 °C (teplejší oproti průměru 1961–2000 o 1,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červnu 9,7 °C, což je o 0,9 °C chladněji než průměr 2004–2012. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (18,3 °C), druhá nejvyšší shodně v Medlově-Hlivicích, Prostějově a v Pasece (17,5 °C) a třetí nejvyšší v Přerově (17,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Šeráku (9,7 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 11,8 °C (druhá nejnižší v kraji) a třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 13,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Olomouc (26,7 °C) dne 11. června. Nejchladnějším dnem byl 2. červen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (3,9 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (35,1°C) byla změřena v Olomouci dne 10. června. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 3. června na Šeráku (6,7 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu, 2,6 °C, byla zaznamenána dne 2. června na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 12. června v Olomouci (19,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 16. června, a to -0,4 °C.

Srážek spadlo v kraji průměrně 52,2 mm (56 % průměru, suchý měsíc). V Olomouci spadlo 40,1 mm srážek, což je 53 % průměru a na Šeráku 88,6 mm (70 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Zlatých Horách, 91,0 mm, druhý nejvyšší na Paprsku (89,5 mm) a třetí nejvyšší na Šeráku (88,6 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Plumlov (24,6 mm), Kojetín (27,5 mm) a Rozstání (34,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 43,3 mm, byl zaznamenán dne 25. června ve Zlatých Horách.

Slunce svítilo v kraji průměrně 225,3 hod., což bylo o 23,9 hod. více než průměr 1961–2000, tj. 112 % průměru. V červnu Slunce svítilo nejvíce v Prostějově, a to 274,1 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku, a to 178,5 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 7. června, kdy Slunce svítilo 15,4 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červnu 16,4 °C. Kraj byl o 0,3 °C teplejší než teplotní průměr pro měsíc červen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 15,4 °C (o 0,3 °C chladněji než průměr 2007–2012). Průměrně nejtepleji (18,3 °C) bylo v červnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (17,8 °C) a v Holešově (17,7 °C). Nejchladněji (13,9 °C) bylo na Beneškách, dále pak na stanicích Valašská Senice a Horní Bečva (14,8 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (15,3 °C). Nejteplejší den byl 10. červen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 26,1 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 3. červen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (7,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 34,4 °C, byla zaznamenána dne 10. června v Kroměříži. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 3. června v Horní Bečvě (12,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 27. června v Hošťálkové (3,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 10. června na Marušce (21,7 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 16. června v Horní Bečvě (0,4 °C).

V celém kraji spadlo v červnu průměrně 48,4 mm srážek, což bylo 48 % průměru (velmi suchý měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 65,4 mm (63 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červen bylo zaznamenáno na stanicích Slavičín (75,2 mm), Rožnov pod Radhoštěm (66,3 mm) a Maruška (65,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (21,5 mm), Srání (31,3 mm) a  Nivnice (32,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 49,6 mm, byl zaznamenán dne 25. června v Slavičíně.

V kraji svítilo Slunce průměrně 240,6 hod., což bylo o 26,7 hodiny více než průměr 1961–2000, tj. 114 % průměru. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (264,0 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (197,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 7. června na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,4 hod.

 

Květen 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc květen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 12,1 °C (chladněji než průměr 1961 — 2000 o 0,2 °C). Průměrná republiková srážka, 110,5 mm, odpovídá přibližně 149 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 175,7 hod., což odpovídá 85 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 12,1 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 6,9 °C (o 0,1 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 14,4 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh, dále pak v Slezské Ostravě (14,0 °C) a v Bohumíně a Karviné (13,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Lysé hoře (6,9 °C), následovala Karlova Studánka (9,6 °C) a Červená (10,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ostravě-Zábřehu dne 23. května (24,4 °C). Nejchladnější den byl 4. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (-1,0 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 23. května (31,4 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 14. května na Lysé hoře (2,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-3,2 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 4. května. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 23. května v Mořkově (20,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 6. května, a to -5,5 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 145,2 mm srážek, což je 154,5 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v květnu 124,0 mm srážek (151 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 243,8 mm, což odpovídá 184 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Morávka — Uspolka (316,8 mm), následovaly stanice Malá Morávka (298,4 mm) a Nýdek (279,6 mm). Nejméně srážek spadlo v Dolní Lutyni – Neradu (80,5 mm), následoval Bohumín (83,4 mm) a Karviná (84,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 131,0 mm, byl zaznamenán dne 15. května na stanici Morávka — Uspolka. V MS kraji jsme zaznamenali výskyt sněhové pokrývky pouze na Lysé hoře, maximální hodnota nového sněhu byla 3 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán dne 14. května (2 cm) a nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla naměřena dne 15. května (2 cm).
Slunce v kraji svítilo průměrně 172,8 hod. Bylo to o 38 hod. méně než normál, tj. 82 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Ostravě-Porubě (190,3 hod.) a nejméně na Lysé hoře (153,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Mošnově dne 23. května, kdy slunce svítilo 14,5 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 12,3 °C, byl o 0,2 °C chladnější než normál. Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 14,4 °C (teplejší oproti normálu o 0,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v květnu 6,1 °C, což je o 0,3 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (14,4 °C), následovala Paseka a Medlov – Hlivice (14,0 °C) a Přerov (13,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Šeráku (6,1 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (8,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (10,2 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (23,7 °C) dne 23. května. Nejchladnějším dnem byl 3. květen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-2,3 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v květnu změřena v Medlově — Hlivicích dne 23. května (28,5 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 4. května na Šeráku (2,0 °C). Nejnižší minimální teplota, -3,6 °C, byla zaznamenána dne 5. května na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 23. května v Pasece (20,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 6. května (-6,5 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 100,6 mm (126 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 45,3 mm, což je 68 % normálu a na Šeráku 192,1 mm (193 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Zlatých Horách (347,0 mm), následovaly stanice Mikulovice (315,2 mm) a Ramzová (215,2 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn mělo Dubicko (40,3 mm), následovaly stanice Olomouc (45,3 mm) a Protivanov (46,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 85,0 mm, byl zaznamenán dne 16. května ve Zlatých Horách.
V OL kraji jsme zaznamenali výskyt sněhové pokrývky pouze na Šeráku, maximální hodnota nového sněhu byla 4 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán dne 2. května (3 cm) a nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla naměřena dne 3. května (3 cm).
Slunce svítilo v kraji průměrně 179,3 hod. Bylo to o 31 hod. méně než normál, tj. 85 % normálu. V květnu Slunce svítilo nejvíce v Medlově — Hlivicích, a to 206,9 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 148,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci dne 20. května, kdy Slunce svítilo 14,8 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v květnu 12,7 °C. Kraj byl o 0,4 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc květen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 11,2 °C (o 0,1 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (14,2 °C) bylo v květnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Holešově (14,1 °C) a v Kroměříži (14,0 °C). Nejchladněji (9,8 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (11,1 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na stanici Maruška (11,2 °C). Nejteplejší den byl 23. květen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 23,9 °C v Bojkovicích. Nejchladnějším dnem byl 3. květen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (1,1 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 29,3 °C, byla zaznamenána dne 23. května ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 3. května (7,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 6. května v Hošťálkové (1,8 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 23. května v Bystřici pod Hostýnem (20,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 6. května na stanici v Horní Bečvě (-5,6 °C).
V celém kraji spadlo v květnu průměrně 93,4 mm srážek, což bylo 114 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 161,4 mm (181 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc květen bylo zaznamenáno na stanicích Rožnov pod Radhoštěm (181,0 mm), Horní Bečva- Kudlačena (170,2 mm) a Valašská Bystřice (165,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Štítná nad Vláří (38,4 mm), Bojkovice (49,1 mm) a Valašské Klobouky (52,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 88,3 mm, byl zaznamenán dne 15. května v Horní Bečvě. Sněhová pokrývka nebyla zaznamenána.
V kraji průměrně svítilo Slunce 178,3 hod., což bylo o 33,5 hodiny méně než normál, tj. 84 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Kroměříž (204,0 hod.) a nejnižší ve Valašské Senici (150,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 20. května na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 14,5 hod.
Duben 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc duben byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 9,7 °C (tepleji než průměr 1961 - 2000 o 2,4 °C). Průměrná republiková srážka, 39,3 mm, odpovídá přibližně 84 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 161,8 hod., což odpovídá 101 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,4 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 11,1 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 4,6 °C (o 2,9 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 11,8 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh, následovaly stanice Slezská Ostrava a Karviná s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 11,3 °C a s 11,2 °C stanice Bohumín. Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Lysé hoře (4,6 °C), druhá nejchladnější stanice byla Karlova Studánka (6,7 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota byla zaznamenána na Javorovém vrchu (7,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ostravě-Zábřehu dne 27. dubna (17,4 °C). Nejchladnější den byl 15. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (-2,9 °C).

Nejvyšší maximální teplota v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 27. dubna (23,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. dubna na Lysé Hoře (-2,0 °C). Nejnižší minimální teplota (-4,7 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 18. dubna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 28. dubna v Ostravě-Zábřehu (12,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána rovněž v Rýmařově dne 18. dubna, a to -9,1 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 58,8 mm srážek, což je 99,7 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v dubnu 27,7 mm srážek (53 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 134,7 mm, což odpovídá 98 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé Hoře (134,7 mm), následovaly Vidly (113,7 mm) a Město Albrechtice - Žáry (106,8 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (23,6 mm), Rýmařově (24,5 mm) a Lomnici u Rýmařova (26,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 50,7 mm, byl zaznamenán dne 22. dubna v Lichnově.

Nejvíce sněhu v dubnu napadlo na Lysé Hoře, celkem 39 cm. Následovaly Visalaje (9 cm) a Vidly (5 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé Hoře dne 15. dubna, a to 15 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 11. dubna, 16 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 151,1 hod. Bylo to o 12,0 hod. méně než normál, tj. 93 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na Červené u Libavé (169,0 hod.) a nejméně v Karlově Studánce (127,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Osoblaze dne 30. dubna, kdy Slunce svítilo 12,5 hod.

Olomoucký kraj měl průměrnou měsíční teplotu vzduchu 9,6 °C (o 2,1 °C teplejší než normál). Kraj byl v dubnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 11,5 °C (teplejší oproti normálu o 2,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v dubnu 4,0 °C, což je o 2,8 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (11,5 °C), druhá nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána na stanici Paseka (11,3 °C) a třetí nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Medlov – Hlivice (10,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Šeráku (4,0 °C), následoval Paprsek 6,3 °C a Klepáčov se 7,8 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Medlově - Hlivicích (16,7 °C) dne 24. dubna. Nejchladnějším dnem byl 16. duben s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-3,5 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v dubnu změřena v Javorníku dne 3. dubna (23,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. dubna na Šeráku (-2,3 °C). Nejnižší minimální teplota, -5,4 °C, byla zaznamenána dne 15. dubna na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 25. dubna v Olomouci (12,9 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 18. dubna (-8,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 45,1 mm (92 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 34,1 mm, což je 94 % normálu a na Šeráku 63,6 mm (96 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Paprsku (93,6 mm), následovaly stanice Branná - Františkov (86,9 mm) a Dlouhé Stráně – dolní nádrž (83,3 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Plumlov (14,0 mm), Šumperk (18,1 mm) a Paseka (20,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 24,9 mm, byl zaznamenán dne 28. dubna na stanici Paprsek.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na Šeráku, celkem 21 cm, následovaly stanice Paprsek (10 cm) a Dlouhé Stráně – dolní nádrž (5 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 7 cm, byl v kraji zaznamenán 15. dubna na Šeráku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 11. dubna, a to 10 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 167,8 hod., což bylo o 8,5 hod. více než normál, tj. 105 % normálu. V dubnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci, a to 188,6 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 113,2 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově dne 17. dubna, kdy Slunce svítilo 12,6 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 9,7 °C. Kraj byl o 1,5 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc duben (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 8,9 °C (o 3,0 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (11,4 °C) bylo v dubnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (11,3 °C) a v Holešově (11,0 °C). Nejchladněji (7,6 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici a Horní Bečvě (8,5 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Hošťálkové (8,6 °C). Nejteplejší den byl 24. duben s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 17,0 °C v Holešově. Nejchladnějším dnem byl 16. duben, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-0,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 23,2 °C, byla zaznamenána dne 24. dubna v Bojkovicíchi. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. dubna na Marušce (2,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 18. dubna v Hošťálkové (-3,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 26. dubna ve Starém Městě u Uherského Hradiště (12,3 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 12. dubna ve Valašské Senici (-6,1 °C).

V celém kraji spadlo v dubnu průměrně 59,8 mm srážek, což bylo 107 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 85,6 mm (131 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc duben bylo zaznamenáno na stanicích Huslenky (132,0 mm), Valašská Senice (120,6 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (98,7 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany (14,0 mm), Kostelany (15,2 mm) a  Kroměříž (15,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 51,0 mm, byl zaznamenán dne 4. dubna na stanici Huslenky.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu v Horní Bečvě (2 cm). Jednalo se i o nejvyšší denní úhrn nového sněhu, který napadal dne 14. dubna a současně i o nejvyšší hodnotu celkové sněhové pokrývky.

V kraji průměrně svítilo Slunce 161,4 hod., což bylo o 0,9 hodiny méně než normál, tj. 99 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (182,1 hod.) a nejméně, 135,7 hod., v Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 17. dubna na stanici Staré Město u Uherského Hradiště, kdy Slunce svítilo 12,6 hod.

Bžezen 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc březen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 6,1 °C (tepleji než průměr 1961 — 2000 o 3,6 °C). Touto průměrnou měsíční teplotou vzduchu byl vyrovnán teplotní rekord z roku 1990 za období let 1961 – 2013. Průměrná republiková srážka, 31,4 mm, odpovídá přibližně 79 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 172,2 hod., což odpovídá 149 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 6,0 °C, což je o 4,1 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální a stal se tak nejteplejším měsícem za období let 1961 – 2013 (překročen teplotní rekord 5,8 °C pro měsíc březen z roku 1990). V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 7,3 °C, což je tepleji oproti normálu o 3,7 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v březnu 1,8 °C (o 4,7 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Ostravě-Zábřehu (8,2 °C), následovaly stanice Slezská Ostrava (7,9 °C) a Bohumín (7,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Lysé hoře (1,8 °C), druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena v Karlově Studánce (3,8 °C) a třetí nejnižší průměrnou měsíční teplotu vzduchu měl Javorový vrch (4,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ropici dne 21. března (16,8 °C). Nejchladnějším dnem byl 25. březen s nejnižší denní průměrnou teplotou vzduchu na Lysé hoře (-3,3 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 22. března (23,0 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 6. března na Lysé hoře (-2,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-6,9 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 11. března. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 21. března ve Frenštátě pod Radhoštěm (11,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 11. března, a to -10,3 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 32,9 mm srážek, což je 77 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v březnu 16,5 mm srážek (46 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 52,4 mm, což odpovídá 62 % normálu. Nejvíce srážek spadlo v Karlově Studánce (89,9 mm), dále na Visalajích (83,4 mm) a na stanici Vidly (75,6 mm). Nejméně srážek spadlo na stanici Frýdek-Místek, Olešná (10,0 mm), následovaly stanice Mošnov (13,0 mm) a Fulnek (13,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 23. března v Karlově Studánce (42,0 mm).
Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Lysé hoře, celkem 9 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře 15. března, a to 5 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 1. března, 10 cm.
V kraji svítilo Slunce průměrně 167,4 hod. Bylo to o 49,3 hod. více než normál, tj. 142 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na Lysé hoře (180,1 hod.) hod. a nejméně v Karlově Studánce (152,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře dne 30. března, kdy slunce svítilo 11,7 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 6,4 °C byl o 0,4 °C teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 4,0 °C teplejší než normál). Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc a také se stal nejteplejším za období let 1961 – 2013 (překročen teplotní rekord 6,1 °C pro měsíc březen z roku 1990. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 8,1 °C (tepleji oproti normálu o 4,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v březnu 1,2 °C, což je o 4,4 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a Pasece, a to 8,1 °C, následovaly stanice Javorník, Přerov a Medlov-Hlivice s teplotou vzduchu 7,4 °Ca třetí nejvyšší průměrná teplota vzduchu byla naměřena v Dubicku (7,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Šeráku (1,2 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (3,6 °C) a třetí v Klepáčově (4,6 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (16,6 °C) dne 21. března. Nejchladnějším dnem byl 7. březen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-4,4 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v březnu změřena v Javorníku dne 21. března (22,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 21. března na Šeráku (-3,0 °C). Nejnižší minimální teplota, -5,7 °C, byla zaznamenána dne 8. března v Jeseníku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 21. března v Javorníku (10,3 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 26. března (-9,9 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 36,6 mm (92 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 19,8 mm, což je 71 % normálu a na Šeráku 98,6 mm (142 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Bělé pod Pradědem (105,4 mm), následoval Šerák (98,6 mm) a Ramzová (85,5 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly stanice Kojetín (5,9 mm), Kralice na Hané (10,7 mm) a Plumlov (12,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 51,8 mm, byl zaznamenán dne 23. března na Šeráku.
Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Šeráku, celkem 30 cm. Následoval Paprsek s 20 cm a Ramzová s 8 cm sněhu. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 14 cm, byl v kraji zaznamenán 23. března na stanici Šerák. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 16. března, 20 cm. Slunce svítilo v kraji průměrně 178,7 hod. Bylo to o 65,0 hod. více než normál, tj. 157 % normálu. V březnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci, a to 191,8 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 159,9 hod. Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově 30. března, kdy Slunce svítilo 11,5 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v březnu 6,7 °C. Kraj byl o 3,4 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc březen (teplotně silně nadnormální měsíc) a jako předešlé dva kraje se stal nejteplejším za období let 1961 – 2013 (překročen teplotní rekord 6,2 °C pro měsíc březen z roku 1977. Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 6,1 °C (o 4,9 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (8,2 °C) bylo v únoru ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (8,1 °C) a v Bystřici pod Hostýnem a Holešově (7,7 °C). Nejchladněji bylo na Beneškách (4,7 °C), následovala stanice Valašská Senice (5,3 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Hošťálkové (5,4 °C). Nejteplejší den byl 21. březen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 15,8 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 25. březen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (-0,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 21,0 °C, byla zaznamenána dne 22. března ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 6. března na Marušce (3,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 11. března v Hošťálkové (-6,8 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 21. března v Bystřici pod Hostýnem (11,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 10. března ve Valašské Senici (-9,3 °C).
V celém kraji spadlo průměrně 27,5 mm srážek, což bylo pouze 63 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 33,2 mm (57 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc březen bylo zaznamenáno na Kudlačeně (57,8 mm), ve Valašské Senici (52,4 mm) a v Horní Bečvě (50,6 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (5,0 mm), Kroměříž (5,2 mm) a  Kvasice (9,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 27,4 mm, byl zaznamenán dne 16. března na stanici Valašská Senice.
Sněhové nadílky bylo v měsíci březnu poskrovnu, jediný úhrn nového sněhu zaznamenala stanice Horní Bečva, a to 1 cm. Jedná se zároveň o nejvyšší denní úhrn nového sněhu na této stanici dne 7. března a o nejvyšší hodnotu celkové sněhové pokrývky, která byla na stanici Horní Bečva zaznamenána dne 8. března.
V kraji průměrně svítilo Slunce 178,8 hod., tj. 158 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (196,8 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (150,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 30. března na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 11,4 hod.
Únor 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc únor byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 2,1 °C (tepleji než průměr 1961–2000 o 3,2 °C). Průměrná republiková srážka, 9,7 mm, odpovídá přibližně 26 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově silně podprůměrný měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 83,0 hod., což odpovídá 113 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 2,9 °C, což je o 4,6 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 4,2 °C, což je tepleji oproti normálu o 4,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru -1,9 °C (o 3,6 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 4,8 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu byla naměřena ve Slezské Ostravě (4,7 °C) a třetí nejvyšší v Bohumíně (4,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Lysé hoře (-1,9 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce 0,8 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byly stanice Červená, Javorový vrch a Rýmařov (1,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ostravě-Zábřehu dne 26. února (8,2 °C). Nejchladnější den byl 2. únor s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (-4,5 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 26. února (14,5 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 10. února na stanici Lysá hora (-1,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-8,9 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 13. února. Naopak nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 15. února v Ropici (6,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 13. února, a to -15,0 °C.

V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 19,1 mm srážek, což je 43 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v únoru 21,3 mm srážek (71 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 37,3 mm, což odpovídá 47 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé hoře, 37,3 mm. Druhý nejvyšší srážkový úhrn v měsíci byl zaznamenán v Novém Jičíně (32,9 mm) a třetí na Visalajích (31,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Jindřichově ve Slezsku (2,0 mm). Druhý nejnižší srážkový úhrn byl změřen v Osoblaze (2,7 mm) a třetí v Třemešné (3,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 15,7 mm, byl zaznamenán dne 12. února v Novém Jičíně.

Nejvíce sněhu v únoru napadlo na Lysé hoře, celkem 33 cm, druhá nejvyšší nadílka byla naměřena v Bílé pod Konečnou (17 cm) a třetí nejvyšší byla zaznamenána na stanici Visalaje (12 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán dne 12. února na Lysé hoře, a to 13 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 13. února, 23 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 96,0 hod. (123 % normálu). Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově, 117,4 hod. a nejméně v Karlově Studánce (66,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Červená dne 24. února, kdy slunce svítilo 9,5 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 2,4 °C byl o 0,5 °C chladnější než Moravskoslezský kraj a o 3,8 °C teplejší než normál pro OL kraj. Kraj byl v únoru klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 3,4 °C (tepleji oproti normálu o 3,6 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v únoru -2,3 °C, což je o 3,0 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (4,6 °C). Druhá nejvyšší ve Zlatých Horách (3,8 °C) a třetí nejvyšší v Bělotíně (3,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Šeráku (-2,3 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota v kraji byla naměřena na Paprsku (-1,1 °C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 0,5 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (8,1 °C) dne 15. února. Nejchladnějším dnem byl 4. únor s nejnižším denním průměrem na Paprsku (-5,4 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v únoru (12,5 °C) byla změřena dne 20. února v Javorníku a shodná teplota byla zaznamenána 23. února v Medlově - Hlivicích. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 12. února na Šeráku (-3,9 °C). Nejnižší minimální teplota, -6,8 °C, byla zaznamenána dne 4. února na Paprsku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. února v Pasece (5,7 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena ve Zlatých Horách dne 13. února (-10,3 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 14,5 mm (36 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 14,1 mm, což je 62 % normálu a na Šeráku 16,6 mm, což odpovídá 28 % průměru. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Potštátě (27,5 mm). Druhá nejvyšší hodnota srážkového úhrnu byla změřena v Kozlově (27,4 mm) a třetí v Bělotíně (24,6 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Javorník (1,0 mm), druhá nejnižší hodnota srážkového úhrnu byla zaznamenána v Rozstání (2,5 mm) a třetí ve Vidnavě (3,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 10,1 mm, byl zaznamenán dne 12. února v Bělotíně.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Šeráku, celkem 17 cm, druhá nejvyšší nadílka byla zaznamenána v Potštátě (10 cm) a třetí nejvyšší v Kozlově (7 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 10 cm, byl v kraji zaznamenán 12. února v Potštátě. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 14. února, a to 22 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 74,8 hod. (105 % normálu). V únoru Slunce svítilo nejvíce v Javorníku, a to 104,5 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Medlově – Hlivicích, a to 48,8 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili shodně v Luké a na Šeráku 24. února, kdy Slunce svítilo 9,9 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v únoru 3,3 °C. Kraj byl o 3,8 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc únor (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 2,2 °C (o 4,0 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (4,2 °C) bylo v únoru v Bystřici pod Hostýnem a Holešově, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště a Valašském Meziříčí (4,1 °C) a 4,0 °C byly v Bojkovicích. Nejchladněji (0,7 °C) bylo na Beneškách, následovaly stanice Maruška a Valašská Senice (2,2 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě, Strání a Hošťálkové (3,0 °C). Nejteplejší den byl 26. únor s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 7,9 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 12. únor, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána na Beneškách (-1,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 12,2 °C, byla zaznamenána dne 26. února ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 1. února ve Strání (-0,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 2. února ve Valašské Senici (-10,1 °C). Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 26. února ve Vizovicích (5,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 13. února ve Strání (-10,9 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 31,6 mm srážek, což bylo pouze 69 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 30,9 mm (58 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc únor bylo zaznamenáno na stanici Strání (45,0 mm), Horní Lhota (43,5 mm) a Valašské Klobouky (41,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (16,5 mm), Kroměříž (19,0 mm) a  Staré Hutě (21,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,5 mm, byl zaznamenán dne 12. února na stanici Strání.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru ve Valašské Senici (21cm), na Marušce (18 cm) a na Beneškách (16 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Maruška dne 12. února, kdy napadlo 16 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Marušce 13. února (16 cm), ve Valašské Senici dne 13. února (12 cm), na stanicích Horní Bečva a Valašské Meziříčí 13. února a na Beneškách 12. února (10 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 84,7 hod., tj. 115 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Horní Bečva (98,2 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (64,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 24. února na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 9,6 hod.

Leden 2014 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc leden byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 0,4 °C (tepleji než průměr 1961 - 2000 o 3,2 °C). Průměrná republiková srážka, 24,8 mm, odpovídá přibližně 59 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 42,6 hod., což odpovídá pouze 78 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 0,0 °C, což je o 3,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 0,9 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,4 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu -3,0 °C (o 2,9 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 1,5 °C, byla naměřena na stanici Jablunkov. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 1,4 °C byla zaznamenaná v Mořkově a třetí nejvyšší teplota vzduchu 1,2 °C byla naměřena v Ostravě-Zábřehu. Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Lysé hoře (-3,0 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Červená (-1,9 °C) a třetí v Karlově Studánce (-1,6 °C). V lednu byl nejteplejší 19. leden, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 11,0 °C ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejchladnější den byl 25. leden, kdy nejnižší denní průměr teploty vzduchu -19,5 °C byl změřen na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Ropici dne 19. ledna (16,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 8. ledna na Lysé hoře (6,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-20,6 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 25. ledna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu (-13,5 °C) byla naměřena 25. ledna ve Slezské Ostravě a 26. ledna v Jablunkově. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Opavě dne 27. ledna, a to -21,7 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 27,5 mm srážek, což je 66 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v lednu 26,2 mm srážek (93 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 29,1 mm, což odpovídá 37 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Karlova Studánka (56,9 mm). Druhý nejvyšší na Ovčárně (53,5 mm) a třetí nejvyšší ve Světlé Hoře (36,8 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (14,8 mm), dále pak v Jablunkově (16,8 mm) a ve Frenštátě pod Radhoštěm (17,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 17,1 mm byl zaznamenán dne 20. ledna na stanici Visalaje.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu v Hukvaldech (11 cm), ve Vítkově 8 cm a na stanicích Lysá hora, Nový Jičín a Pstruží 7 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán v Novém Jičíně dne 24. ledna, kdy napadlo 7 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 1. ledna (23 cm), druhá nejvyšší hodnota (7 cm) byla zaznamenána dne 25. ledna v Novém Jičíně a 26. ledna ve Vítkově a třetí nejvyšší hodnotu naměřili 29. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Hukvaldech (6 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 47,6 hod., bylo to o 16,4 hod. méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na Lysé hoře (56,5 hod.) a nejméně v Rýmařově (39,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 13. ledna, kdy Slunce svítilo 8,1 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 0,2 °C byl o 3,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 1,3 °C (teplejší než normál o 3,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v lednu -3,6 °C (tepleji než normál o 2,1 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Olomouc (1,3 °C), druhá nejvyšší v Pasece (1,2 °C) a třetí nejvyšší v Javorníku, Přerově a Dubicku (1,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku (-3,6 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota -3,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to -1,3 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (9,9 °C) dne 19. ledna, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 25. leden, Šerák (-17,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 14,6 °C byla změřena ve Zlatých Horách 9. ledna. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (4,0 °C) byla zaznamenána 8. ledna na Šeráku. Nejnižší minimální teplota (-19,8 °C) byla zaznamenána dne 25. ledna na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 26. ledna v Šumperku (-11,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku 26. ledna a v Bělotíně dne 27. ledna (-20,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 31,1 mm (74 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 33,5 mm, což je 136 % normálu a na Šeráku 59,5 mm (97 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (59,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Branná (58,6 mm) a třetí nejvyšší v Bělé pod Pradědem (53,4 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán ve Zlatých Horách (14,4 mm), 19,5 mm v Protivanově a na Paprsku 20,8 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek, 22,0 mm, byl zaznamenán dne 20. ledna v Kralicích na Hané.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Šeráku (22 cm), na Paprsku 18 cm a v Branné 7 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Šeráku dne 14. ledna, kdy napadlo 5 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 1. ledna (25 cm), 13 cm na Paprsku dne 1. ledna a 6 cm v Javorníku dne 26. ledna. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 44,1 hod., bylo to o 10,3 hod. méně než normál, tj. 81 % normálu. V lednu Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník, a to 65,0 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Dubicko, a to 28,8 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká dne 26. ledna, kdy Slunce svítilo 8,2 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v lednu 1,1 °C. Kraj byl o 3,6 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc leden (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -0,7 °C (o 2,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (2,0 °C) bylo v lednu ve Štítné nad Vláří a Bojkovicích, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště (1,8 °C) a v Holešově a ve Strání (1,7 °C). Nejchladněji (-1,5 °C) bylo na Beneškách, na Marušce (-0,7 °C) a třetí nejnižší teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (0,2 °C). Nejteplejší den byl 19. leden s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (11,3 °C) ve Vizovicích. Nejchladnějším dnem byl 25. leden, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-16,4 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 15,1 °C byla zaznamenána dne 19. ledna v Holešově. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu (10,7 °C) byla naměřena na Marušce. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 26. ledna na stanici Hošťálková (-17,3 °C) a nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána 26. ledna ve Starém Městě u Uherského Hradiště (-12,3 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 26. ledna ve Valašské Senici (-18,5 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 31,9 mm srážek, což bylo 68 % průměru (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 45,3 mm (89 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc leden bylo zaznamenáno na stanici Strání (55,9 mm), Hošťálková (46,5 mm) a Valašská Senice (45,5 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Hluk (16,1 mm), Uherský Brod (21,5 mm) a  Bojkovice (21,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 21,4 mm, byl zaznamenán dne 20. ledna v Koryčanech.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Marušce (12 cm), v Hošťálkové a Valašské Senici (9 cm) a ve Valašských Kloboukách (6 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Valašské Klobouky dne 22. ledna, kdy napadly 4 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána ve Valašské Senici 31. ledna (8 cm), druhá nejvyšší hodnota byla zaznamenána na Marušce dne 30. ledna (5 cm) a třetí ve Strání 31. ledna, Valašských Kloboukách 22. ledna, Horní Bečvě 25. ledna a Hošťálkové 26. ledna (4 cm). 

V kraji průměrně svítilo Slunce 43,5 hod., což bylo o 17,9 hodin méně než normál, tj. 71 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (54,6 hod.) a nejméně ve Vizovicích (34,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 26. ledna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 8,3 hod.

Prosinec 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc prosinec byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 2,2 °C s průměrnou teplotou vzduchu 1,2 °C. Průměrná republiková srážka 18,7 mm odpovídá přibližně 39 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově silně podnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 50,6 hod., což odpovídá 119 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 1,6 °C, což je o 3,0 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 2,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci -1,1 °C (o 3,7 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 3,4 °C, byla naměřena na stanici Osoblaha. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 2,9 °C byla zaznamenána v Ostravě-Zábřehu a třetí nejvyšší 2,7 °C byla naměřena současně na stanicích Bohumín, Karviná, Slezská Ostrava a Ostrava-Poruba. Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Lysé hoře. Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Červená (-0,7 °C) a třetí ve Světlé Hoře (-0,6 °C). V prosinci byl nejteplejší 26. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 11,9 °C na stanici Karviná. Nejchladnější den byl 7. prosinec, kdy nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl -8,8 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 28. prosince (15,2 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 7. prosince (-7,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-10,4 °C) dne 15. prosince. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. prosince na stanicích Lučina a Mošnov (10,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 15. prosince, a to -13,1 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 22,7 mm srážek, což je 44 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v prosinci 13,5 mm srážek (37 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 62,8 mm, což odpovídá 63 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Bukovci (95,8 mm). Druhý nejvyšší na Lysé hoře a třetí nejvyšší na stanicích Grúň a Visalaje (60,2 mm). Nejméně srážek spadlo v Osoblaze (6,8 mm), dále pak v Hrabyni (7,9 mm) a v Děhylově (8,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 32,1 mm byl zaznamenán dne 9. prosince na Lysé Hoře.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Lysé hoře (56 cm), na Visalajích 39 cm a na Malé Morávce 38 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán v Lomnici u Rýmařova dne 5. prosince, kdy napadlo 20 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 10. prosince (70 cm), na Visalajích a Malé Morávce dne 9. prosince (38 cm) a na stanici Vidly dne 8. prosince (36 cm). 

V kraji svítilo Slunce průměrně 79,0 hod., bylo to o 32,9 hod. více než normál, tj. 171 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Krnově (115,3 hod.) a nejméně v Rýmařově (20,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 12. prosince, kdy slunce svítilo 8,1 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 1,3 °C (o 0,3 °C méně než v MS kraji) byl o 2,6 °C teplejší než normál. Kraj byl v prosinci klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 2,2 °C (teplejší než normál o 2,8 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v prosinci -1,2 °C (teplejší než normál o 3,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Javorník (4,0 °C), druhá nejvyšší ve Zlatých Horách (2,7 °C) a třetí nejvyšší v Olomouci a Přerově (2,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Paprsku (-1,4 °C). V Klepáčově byla průměrná teplota -1,3 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána na Šeráku, a to -1,2 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (10,4 °C) dne 26. prosince, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 7. prosinec, kdy byla na Šeráku naměřena nejnižší teplota vzduchu (-8,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 12,2 °C byla změřena v Javorníku 28. prosince. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 7. prosince na Šeráku (-7,7 °C). Nejnižší minimální teplota (-10,2 °C) byla zaznamenána dne 7. prosince na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty byla naměřena dne 26. prosince v Bělotíně (9,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 3. prosince (-11,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 22,9 mm (44 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 12,2 mm, což je 41 % normálu a na Šeráku 53,1 mm (71 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (74,8 mm), druhý nejvyšší na stanici Paprsek (73,3 mm) a třetí nejvyšší na stanici Ramzová (63,8 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Plumlov (7,3 mm), Přerov (7,4 mm) a Kralice na Hané (8,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 32,0 mm, byl zaznamenán dne 6. prosince na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (51 cm), v Ramzové 48 cm a na Šeráku 39 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž dne 6. prosince, kdy napadlo 25 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Šeráku dne 9. prosince (44 cm), 35 cm na Paprsku dne 8. prosince a 32 cm na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž dne 8. prosince. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 47,2 hod., bylo to o 6,8 hod. více než normál, tj. 117 % normálu. V prosinci Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník, a to 108,8 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Dubicko, a to 18,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Olomouc dne 2. prosince, kdy Slunce svítilo 7,7 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v prosinci 1,4 °C. Kraj byl o 2,0 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -0,1 °C (o 1,3 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (2,4 °C) bylo v prosinci na stanici Holešov, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Kroměříži, Bystřici pod Hostýnem a Valašském Meziříčí (2,3 °C) a třetí v Bojkovicích (2,0 °C). Průměrně nejchladněji (-0,9 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (-0,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (-0,1 °C). Nejteplejší den byl 26. prosinec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 10,3 °C ve Valašském Meziříčí. Nejchladnější den byl 13. prosinec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Valašské Senici (-6,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 11,8 °C, byla zaznamenána dne 28. prosince ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 19. prosince na Marušce (-4,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 14. prosince ve Valašské Senici (-10,3 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 26. prosince ve Valašském Meziříčí (9,3 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 13. prosince ve Valašské Senici (-15,4 °C).

V celém kraji spadlo v prosinci průměrně 20,2 mm srážek, což bylo 34 % průměru (srážkově silně podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 15,0 mm (21 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc prosinec bylo zaznamenáno na stanici Kudlačena (69,7 mm), v Horní Bečvě (64,1 mm) a Valašské Senici (40,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany (5,6 mm), Kostelany (7,0 mm) a  Holešov (8,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 33,2 mm, byl zaznamenán dne 9. prosince na Beneškách.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Beneškách, celkem 43 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Kudlačeně (27 cm) a třetí nejvyšší ve Valašské Senici (17 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 15 cm, byl v kraji zaznamenán 8. prosince na Beneškách. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanicích Benešky dne 9. prosince (37 cm), Valašská Senice dne 8. prosince (24 cm) a Maruška dne 1. prosince (12 cm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 50,8 hod., což bylo o 8,1 hodin více než normál, tj. 119 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (59,1 hod.) a nejméně ve Strání (37,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 4. prosince na stanici Maruška a 10. prosince na stanici Vsetín, kdy Slunce svítilo 6,9 hod.

Listopad 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc listopad byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,4 °C s průměrnou teplotou vzduchu 4,1 °C. Průměrná republiková srážka, 35,8 mm, odpovídá přibližně 73 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 40,9 hod., což odpovídá 75 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 4,5 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 5,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 0,1 °C (o 1,5 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 6,2 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 5,9 °C byla zaznamenaná v Osoblaze a třetí nejvyšší 5,8 °C byla na stanici Ropice. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře (0,1 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Karlova Studánka (2,3 °C) a třetí na Javorovém vrchu (2,4 °C). V listopadu byl nejteplejší 2. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 13,7 °C na stanici Ropice. Nejchladnější den byl 27. listopad s průměrnou denní teplotou vzduchu -8,7 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné a Ropici dne 8. listopadu (18,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla změřena dne 27. listopadu na Lysé hoře (-7,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-13,6 °C) dne 28. listopadu. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 8. listopadu v Mořkově (10,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 28. listopadu, a to -16,5 °C. V MS kraji spadlo průměrně 39,2 mm srážek, což je 68 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v listopadu 25,2 mm srážek (53 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 119,8 mm, což odpovídá 125 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (119,8 mm). Druhý nejvyšší na stanici Malá Morávka (109,1 mm) a třetí nejvyšší na stanici Visalaje (93,8 mm). Nejméně srážek spadlo v Karlovicích (11,0 mm), dále pak v Hradci nad Moravicí (13,3 mm) a na Slezské Hartě (14,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 35,8 mm byl zaznamenán dne 24. listopadu na stanici Lysá hora. Nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Šancích, celkem 54 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Lysé hoře (53 cm) a třetí nejvyšší ve Vidlích (43 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře 25. listopadu, a to 22 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 27. listopadu, 40 cm. V kraji svítilo Slunce průměrně 41,1 hod., bylo to o 22,2 hod. méně než normál, tj. 65 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Jablunkově (54,2 hod.) a nejméně v Bohumíně (33,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 12. listopadu, kdy slunce svítilo 8,2 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 4,4 °C (o 0,1 °C méně než v MS kraji) byl o 1,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 5,5°C (teplejší než normál o 1,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu -0,3 °C (teplejší než normál o 1,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Javorník (5,8 °C), druhá nejvyšší v Přerově (5,6 °C) a třetí nejvyšší na stanici Olomouc (5,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku (-0,3 °C). Na Paprsku byla zaznamenána druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu (1,2°C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 2,4 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanicích Javorník a Jeseník (13,3 °C) dne 7. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 26. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-7,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 18,4 °C byla změřena v Javorníku 8. listopadu. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána 26. listopadu na Šeráku (-6,9 °C). Nejnižší minimální teplota (-9,9 °C) byla zaznamenána dne 28. listopadu v Jeseníku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 8. listopadu v Javorníku (10,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 28. listopadu (-12,0 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 35,7 mm (64 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 29,1 mm, což je 70 % normálu a na Šeráku 67,8 mm (86 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (79,1 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (67,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Ramzová (66,2 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Vidnava (13,9 mm), Javorník (19,7 mm) a Plumlov (21,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 15,59 mm, byl zaznamenán dne 24. listopadu na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž. Nejvíce sněhu napadlo v listopadu na Dlouhých Stráních, celkem 40 cm, druhá nejvyšší nadílka byla v Ramzové (38 cm) a třetí nejvyšší na Šeráku (24 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 19 cm, byl v kraji zaznamenán 26. listopadu v Ramzové. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Dlouhé Stráně dne 27. listopadu, a to 26 cm. Slunce svítilo v kraji průměrně 44,6 hod., bylo to o 8,4 hod. méně než normál, tj. 84 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Luká, a to 58,2 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Bělotín, a to 27,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák dne 14. listopadu, kdy Slunce svítilo 8,2 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 4,8 °C. Kraj byl o 1,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 3,5 °C (o 0,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (5,9 °C) bylo v listopadu na stanici Holešov, druhá nejvyšší hodnota byla naměřena ve Starém Městě u Uherského Hradiště (5,8 °C) a třetí v Bystřici pod Hostýnem a Kroměříži (5,7 °C). Průměrně nejchladněji (2,2 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (3,4 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Marušce (3,5 °C). Nejteplejší den byl 8. listopadu s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 12,7 °C v Bojkovicích. Nejchladnější den byl 27. listopadu, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Štítná nad Vláří (-7,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 18,1 °C, byla zaznamenána dne 8. listopadu současně ve Vizovicích, Valašském Meziříčí a Vsetíně. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 27. listopadu na Marušce (-3,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 28. listopadu ve Štítné nad Vláří (-13,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 8. listopadu v Holešově (9,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 28. listopadu ve Valašské Senici (-18,8 °C). V celém kraji spadlo v listopadu průměrně 52,7 mm srážek, což bylo 82 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 58,2 mm (78 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad bylo zaznamenáno ve Valašské Senici (93,6 mm), na Kudlačeně (90,3 mm) a v Horní Bečvě (81,8 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany (22,4 mm), Kroměříž (24,1 mm) a  Kostelany (26,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 18,7 mm, byl zaznamenán dne 25. listopadu na Kudlačeně. Nejvíce sněhu napadlo v listopadu ve Valašské Senici, celkem 35 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Kudlačeně (30 cm) a třetí nejvyšší v Horní Bečvě (26 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 19 cm, byl v kraji zaznamenán 25. listopadu v Horní Bečvě. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanicích Kudlačena, Valašská Senica a Horní Bečva dne 26. listopadu, a to 20 cm. V kraji svítilo Slunce průměrně 46,9 hod., což bylo o 14,0 hodin méně než normál, tj. 75 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (58,1 hod.) a nejméně ve Valašském Meziříčí (33,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 12. listopadu na stanici Holešov, kdy Slunce svítilo 7,9 hod.

Říjen 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc říjen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 1,0 °C s průměrnou teplotou vzduchu 9,0 °C. Průměrná republiková srážka, 43,8 mm, odpovídá přibližně 104 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 129,6 hod., což odpovídá 109 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,8 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 5,7 °C (o 1,8 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 11,5 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 11,3 °C byla zaznamenaná ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší 11,1 °C byla na stanici Bohumín. Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Lysé hoře (5,7 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce a Rýmařově (7,9 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Světlá Hora (8,1 °C). V říjnu byl nejteplejší 28. den, nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 18,4 °C byla v kraji naměřena na stanici Ropice (28. října). Nejchladnější den byl 2. října, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán 2. října na Lysé hoře (-1,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Ropice dne 27. října (24,8 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 2. října na Lysé hoře (1,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-6,2 °C) dne 4. října. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 26. října (14,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 4. října, a to -10,0 °C. V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 31,2 mm srážek, což je 62 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v říjnu 21,4 mm srážek (51 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 68,6 mm, což odpovídá 85 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (68,6 mm). Druhý nejvyšší na stanici Malá Morávka (64,9 mm) a třetí nejvyšší na stanici Šance (64,3 mm). Nejméně srážek spadlo v Karviné (17,4 mm), dále pak v Bohumíně (17,9 mm) a v Hodslavicích (18,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,4 mm, byl zaznamenán dne 16. října na stanici Šance. V kraji svítilo Slunce průměrně 139,3 hod., bylo to o 16,2 hod. více než normál, tj. 113 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Jablunkově (162,2 hod.) a nejméně v Rýmařově (115,5 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Krnov dne 4. října, kdy slunce svítilo 10,7 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 9,5 °C byl o 1,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v říjnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 10,4 °C (teplejší oproti normálu o 1,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v říjnu 5,2 °C (teplejší oproti normálu o 1,4 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (11,5 °C), druhá nejvyšší v Olomouci, Zlatých Horách a Pasece (10,4 °C) a třetí nejvyšší v Bělotíně (10,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Šeráku (5,2 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 6,7 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 7,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (19,1 °C) dne 26. října, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 2. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-1,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 23,2 °C byla změřena na stanici Javorník 26. října. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Šeráku dne 2. října. Nejnižší minimální teplota (-5,8 °C) byla zaznamenána dne 3. října na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla změřena dne 11. října v Pasece (13,5 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 4. října (-10,4 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 42,8 mm (89 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 44,2 mm, což je 112 % normálu a na Šeráku 39,8 mm (57 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Malá Morava - Sklené (58,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Kralice na Hané (54,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž (53,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Jeseník (19,3 mm), Zlaté Hory (21,2 mm) a třetí nejnižší na stanicích Javorník a Mikulovice (23,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 28,6 mm, byl zaznamenán dne 11. října v Dubicku. Slunce svítilo v kraji průměrně 125,4 hod., bylo to o 6,7 hod. více než normál, tj. 106 % normálu. V říjnu Slunce svítilo nejvíce na stanici Jeseník, a to 154,8 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov-Hlivice, a to 92,1 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Luké 3. října, kdy Slunce svítilo 11,0 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 9,9 °C. Kraj byl o 1,2 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc říjen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 9,5 °C (o 1,9 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (10,8 °C) bylo v říjnu na stanicích Bystřice p. Hostýnem, Holešov, Kroměříž a Staré Město u Uherského Hradiště, následně v Bojkovicích a Valašském Meziříčí (10,6 °C) a dále ve Vizovicích (10,1 °C). Průměrně nejchladněji (8,1 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (8,8 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (9,1 °C). Nejteplejší den byl 23. října s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 18,3 °C ve Vizovicích. Nejchladnější den byl 3. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná v Hošťálkové (0,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 22,7 °C, byla zaznamenána dne 11. října ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 3. října na Marušce (7,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 4. října v Hošťálkové (-6,1 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 23. října v Bojkovicích (14,6 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 4. října ve Valašské Senici (-9,5 °C). V celém kraji spadlo v říjnu průměrně 39,8 mm srážek, což bylo 80 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 29,2 mm (48 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc říjen bylo zaznamenáno v Horní Bečvě (55,9 mm), na Kudlačeně (51,6 mm) a v  Napajedlích (49,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kelč (22,3 mm), Valašské Meziříčí (23,1 mm) a  třetí nejnižší hodnota byla naměřena na stanicích Štítná nad Vláří a Hošťálková (27,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 29,5 mm, byl zaznamenán dne 11. října v Napajedlích. V kraji svítilo Slunce průměrně 133,3 hod., což bylo o 13,5 hodiny více než normál, tj. 111 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Maruška (154,1 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (115,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn délky slunečního svitu v kraji byl změřen dne 3. října na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 11,0 hod.

Září 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc září byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, i když chladnější oproti dlouhodobému průměru o 1,0 °C, průměrná teplota vzduchu byla 11,1 °C. Průměrná republiková srážka, 73,1 mm, odpovídá přibližně 141 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 117,4 hod., což odpovídá 76 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 11,2 °C, což je o 1,3 °C nižší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně podnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 12,8 °C, což je chladněji oproti normálu o 0,7 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 6,3 °C (o 1,5 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 13,3 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 12,9 °C byla zaznamenaná na stanici Slezská Ostrava a třetí nejvyšší 12,8 °C v Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v září na Lysé hoře (6,3 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu (8,5 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (8,7 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Město Albrechtice - Žáry dne 8. září (18,3 °C). Nejchladnějším dnem bylo 27. září, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán na Lysé hoře (0,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Porubě dne 8. září (28,7 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře dne 27. září (3,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-3,2 °C) byla zaznamenána ve Vítkově dne 28. září. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 16. září v Ostravě-Zábřehu (14,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 29. září, a to -5,9 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 106,4 mm srážek, což je 169 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v září 87,1 mm srážek (132 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 213,5 mm, což odpovídá 168 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (213,5 mm). Druhý nejvyšší na stanici Heřmanovice (209,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Staré Hamry - Grúň (171,1 mm). Nejméně srážek spadlo ve Světlé Hoře (55,2 mm), dále pak na Slezské Hartě (64,7 mm) a v Příboře (70,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 61,3 mm byl zaznamenán dne 13. září v Hrabyni.

V kraji svítilo Slunce průměrně 115,1 hod., bylo to o 40,5 hod. méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Mošnově (129,5 hod.) a nejméně na Lysé hoře (98,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanicích Krnov a Opava dne 6. září, kdy Slunce svítilo 12,6 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 11,6 °C byl o 1,4 °C chladnější než normál. Kraj byl v září klasifikován jako teplotně podnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 13,4 °C (chladnější oproti normálu o 0,8 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v září 6,0 °C, což je o 1,4 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (13,4 °C), druhá nejvyšší v Medlově - Hlivicích (13,0 °C) a třetí nejvyšší na stanicích Paseka a Přerov (12,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Šeráku (6,0 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 8,1 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 9,1 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (20,4 °C) dne 8. září. Průměrné nejchladnějším dnem bylo 30. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (0,3 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (28,1 °C) byla změřena v Bělotíně 8. září. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 30. září na Šeráku (3,1 °C). Nejnižší minimální teplota (-2,1 °C) byla zaznamenána dne 30. září na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 16. září v Olomouci (14,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 28. září (-5,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 107,4 mm (195 % průměru, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 64,0 mm, což je 129 % normálu a na Šeráku 182,3 mm (199 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Paprsek (201,5 mm), druhý nejvyšší na stanici Šerák (182,3 mm) a třetí nejvyšší na stanici Oskava (181,7). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Olomouc (64,4 mm), Přerov (75,2 mm) a Bělotín (80,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 64,0 mm, byl zaznamenán dne 13. září na stanici Oskava.

Slunce svítilo v kraji průměrně 115,3 hod., bylo to o 35,6 hod. méně než normál, tj. 76 % normálu. V září Slunce svítilo nejvíce na stanici Olomouc, a to 134,4 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 87,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák dne 6. září, kdy Slunce svítilo 12,8 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v září 11,8 °C. Kraj byl o 1,6 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc září (chladný měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 10,9 °C (o 0,2 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (13,4 °C) bylo v září v Kroměříži, následně v Holešově a Starém Městě u Uherského Hradiště (13,3 °C) a dále v Bystřici pod Hostýnem (12,9 °C). Průměrně nejchladněji (9,2 °C) bylo na Beneškách, dále pak ve Valašské Senici (9,9 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena na Horní Bečvě (10,5 °C). Nejteplejší den byl 8. září s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 19,3 °C v Holešově. Nejchladnější den byl 27. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Valašské Senici (3,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 27,4 °C, byla zaznamenána dne 8. září ve Valašském Meziříčí. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 27. září na Marušce (10,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 28. září v Hošťálkové (-0,8 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 16. srpna v Kroměříži (14,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 28. září ve Valašské Senici (-5,2 °C).

V celém kraji spadlo v září průměrně 117,7 mm srážek, což bylo 203 % průměru (srážkově nadnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 123,8 mm (157 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc září bylo zaznamenáno ve Valašské Senici (182,8 mm), Horní Bečvě (158,9 mm) a Slušovicích (155,5 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Štítná nad Vláří (35,9 mm), Koryčany (67,6 mm) a  Staré Město u Uherského Hradiště (78,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 51,7 mm, byl zaznamenán dne 13. září ve Slušovicích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 124,3 hod., což bylo o 31,6 hodiny méně než normál, tj. 80 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (140,4 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (101,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 6. září na stanici Staré Město u Uherského Hradiště a dne 7. září na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 12,4 hod.

Srpen 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc srpen byl v Česku podle předběžných výsledků teplý, průměrná teplota vzduchu byla 17,7 °C (tepleji než normál o 1,3 °C). Průměrná republiková srážka, 83,7 mm, odpovídá přibližně 107 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 237,3 hod., což odpovídá 112 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 18,1 °C, což je o 2,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 13,6 °C (o 1,7 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 20,4 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 20,1 °C byla zaznamenaná na stanici Slezská Ostrava a třetí nejvyšší, 19,9 °C, v Karviné. Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Lysé hoře (13,6 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (14,6 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Světlá Hora (15,7 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Slezská Ostrava dne 8. srpna (30,0 °C). Nejchladnější den byl 21. srpen, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (7,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Ostrava-Zábřeh dne 8. srpna (38,9 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 21. srpna na Lysé hoře (9,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (2,8 °C) byla zaznamenána současně ve Světlé Hoře a v Rýmařově dne 15. srpna. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 8. srpna na stanici Červená. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 16. srpna a ve Městě Albrechticích dne 22. srpna, a to 0,0 °C. V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 58,2 mm srážek, což je 59 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v srpnu 50,1 mm srážek (59,1 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 78,8 mm, což odpovídá 46,4 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Malé Morávce (88,2 mm). Druhý nejvyšší na stanici Lysá hora (78,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Vidly (76,3 mm). Nejméně srážek spadlo v Dolní Lutyni - Neradu (31,4 mm), dále pak v Karviné (34,7 mm) a v Bílé pod Konečnou (34,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 39,4 mm byl zaznamenán dne 9. srpna v Děhylově. V kraji svítilo Slunce průměrně 245,0 hod. Bylo to o 34,2 hod. více než normál, tj. 116 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Mošnově (268,5 hod.) a nejméně na Lysé hoře (208,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Krnov (2. srpna), kdy slunce svítilo 14,5 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 18,2 °C (o 0,1 °C tepleji než v MS kraji) byl o 1,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 20,2 °C (teplejší oproti normálu o 1,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v srpnu 12,7 °C, což je o 1,4 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a na stanici Paseka (20,2 °C). Druhá nejvyšší v Bělotíně (19,5 °C) a třetí nejvyšší v Přerově (19,4 °C). Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Šeráku (12,7 °C). Na Paprsku byla naměřena průměrná teplota 14,9 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 15,7 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (30,0 °C) dne 8. srpna. Průměrně nejchladnějším dnem byl 21. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (6,9 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 37,5 °C byla změřena v Bělotíně 8. srpna. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena dne 27. srpna na Šeráku (8,1 °C). Nejnižší minimální teplota (3,7 °C) byla zaznamenána dne 15. srpna v Hanušovicích. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena dne 8. srpna v Kozlově (23,6 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 15. srpna (0,1 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 71,8 mm (85,5 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 87,3 mm, což je 152,1 % normálu a na Šeráku 119,7 mm (105,4 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Šerák (119,7 mm), druhý nejvyšší v Kojetíně (111,9 mm) a třetí nejvyšší v Kralicích na Hané (100,3 mm). Nejnižší měsíční srážkové úhrny byly zaznamenány na stanicích Vidnava (45,3 mm), Hanušovice (47,5 mm) a Paprsek (52,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 9. srpna na stanici Paseka (57,1 mm). Slunce svítilo v kraji průměrně 247,7 hod. Bylo to o 40,0 hod. více než normál, tj. 119,3 % normálu. V srpnu Slunce svítilo nejvíce v Olomouci, a to 269,9 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 220,5 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Přerov dne 1. srpna, kdy Slunce svítilo 14,5 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 18,5 °C. Kraj byl o 1,5 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc srpen (teplý měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 18,3 °C (o 3,5 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (20,1 °C) bylo v srpnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Bystřici pod Hostýnem a Holešově (19,8 °C) a dále v Kroměříži (19,7 °C). Průměrně nejchladněji (17,1 °C) bylo na Beneškách,  dále pak ve Valašské Senici (17,2 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (17,3 °C). Nejteplejší den byl 8. srpen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 31,6 °C v Bojkovicích. Nejchladnějším dnem byl 21. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (10,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 37,8 °C, byla zaznamenána dne 8. srpna ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 26. srpna na Marušce (13,9 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 16. srpna v Hošťálkové (3,7 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 8. srpna v Bystřici pod Hostýnem (27,2 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 15. srpna ve Valašské Senici (1,4 °C). V celém kraji spadlo v srpnu průměrně 79,5 mm srážek, což bylo 95,8 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 67,9 mm (76,7 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc srpen bylo zaznamenáno v Kvasicích (173,8 mm), Hluku (126,7 mm) a ve Starém Městě u Uherského Hradiště (119,6 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice - Slížany (37,8 mm), Horní Bečva (44,6 mm) a  Valašská Senice (46,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 72,7 mm, byl zaznamenán dne 9. srpna v Kvasicích. V kraji svítilo Slunce průměrně 246,2 hod., což bylo o 31,4 hodiny více než normál, tj. 114,6 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Maruška (267,5 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (216,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 2. srpna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 14,3 hod.

Červenec 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků velmi teplý, průměrná teplota vzduchu byla 19,4 °C (tepleji než normál o 2,5 °C). Průměrná republiková srážka, 33,8 mm, odpovídá přibližně 43 % srážkového normálu (za období 1961–1990), což hodnotíme jako srážkově podnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 297,4 hod., což odpovídá 136 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,0 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 20,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,7 °C (o 2,0 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,0 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 20,8 °C byla v Ostravě-Porubě a třetí nejvyšší (20,7 °C) v Karviné. Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře (13,7 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (15,8 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byl Javorový vrch u Třince (16,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Slezské Ostravě dne 29. července (30,3 °C). Nejchladnější den byl 15. červenec s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (7,5 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 29. července (37,6 °C). Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 29. července na Lysé hoře (29,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (2,4 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 1. července. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 1. července ve Slezské Ostravě (8,7 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána současně na Lysé hoře a ve Vítkově dne 1. července, a to 1,2 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 26,2 mm srážek, což je 25 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 13,8 mm srážek (14,9 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 61,2 mm, což odpovídá 30,3 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji byl zaznamenán v Karlovicích (63,7 mm). Druhý nejvyšší na stanici Lysá hora (61,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Jablunkov (48,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Lomnici u Rýmařova (6,2 mm), dále pak na Červené u Libavé (8,7 mm) a ve Fulneku (9,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 50,7 mm byl zaznamenán dne 10. července v Karlovicích.
V kraji svítilo Slunce průměrně 278,8 hod. Bylo to o 51,5 hod. více než normál, tj. 123 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Opavě (305,4 hod.) a nejméně na Lysé hoře (231,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Opavě 2. července, kdy slunce svítilo 15,2 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 19,6 °C byl o 2,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně mimořádně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 21,9 °C (teplejší oproti normálu o 2,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 13,3 °C, což je o 1,8 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (21,9 °C). Druhá nejvyšší v Medlově — Hlivicích (21,4 °C) a třetí nejvyšší v Pasece (21,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku (13,3 °C). V Klepáčově byla naměřena druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu v kraji (17,0 °C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Hanušovicích, a to 17,4 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Pasece (30,1 °C) dne 28. července. Průměrným nejchladnějším dnem byl 11. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (7,5 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu (37,4 °C) byla změřena na stanici Medlov — Hlivice 28. července. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla naměřena 28. července na Šeráku (27,1 °C). Nejnižší minimální teplota (2,7 °C) byla zaznamenána dne 1. července na Šeráku. Nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 2. července v Medlově – Hlivicích (9,4 °C). Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena rovněž na Šeráku dne 1. července (1,3 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 21,7 mm (24 % průměru, srážkově silně podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 1,9 mm, což je 2,6 % normálu a na Šeráku 76,3 mm (52,6 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Šeráku (76,3 mm), druhý nejvyšší v Jeseníku (69,1 mm) a třetí nejvyšší ve Zlatých Horách (61,2 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Štěpánov (0,4 mm), Olomouc – Klášterní Hradisko (0,8 mm) a Medlov — Hlivice (1,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 47,3 mm, byl zaznamenán dne 29. července na stanici Paprsek.
Slunce v kraji svítilo průměrně 302,4 hod. Bylo to o 88,9 hod. více než normál, tj. 147 % normálu. V červenci Slunce svítilo nejvíce na stanici Přerov, a to 350,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 244,3 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 21. července na Šeráku, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červenci 19,6 °C. Kraj byl o 2,4 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červenec (teplotně velmi teplý měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 17,0 °C (o 0,9 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (21,7 °C) bylo v červenci ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži a Bystřici pod Hostýnem (21,2 °C) a dále v Bojkovicích a Holešově (20,8 °C). Průměrně nejchladněji (17,7 °C) bylo ve Valašské Senici, dále pak na Horní Bečvě (18,0 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena v Hošťálkové (18,5 °C). Nejteplejší den byl 29. červenec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 30,7 °C ve Vizovicích. Nejchladnějším dnem byl 1. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Valašské Senici (12,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 36,7 °C, byla zaznamenána dne 28. července v Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší hodnota maximální teploty vzduchu byla zaznamenána dne 29. července ve Valašské Senici (32,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 1. července ve Valašské Senici (4,0 °C), nejvyšší hodnota minimální teploty vzduchu byla naměřena 1. července v Kroměříži (7,5 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 1. července ve Valašské Senici (-1,0 °C).
V celém kraji spadlo v červenci průměrně pouze 12,5 mm srážek, což bylo 14 % průměru (srážkově silně podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 11,2 mm (10 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červenec bylo zaznamenáno na stanici Horní Bečva (37,0 mm), Rajnochovice (24,1 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (23,8 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kvasice (1,9 mm), Napajedla (2,2 mm) a  Kroměříž (2,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 19,4 mm, byl zaznamenán dne 12. července v Horní Bečvě.
V kraji svítilo Slunce průměrně 304,3 hod., což bylo o 78,0 hodiny více než normál, tj. 135 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (339,9 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (256,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 21. července na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,0 hod.

Červen 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 16,0 °C, což je o 1,0 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 11,1 °C (o 1,3 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu, 17,6 °C, byla zaznamenána v Karviné a třetí nejvyšší 17,5 °C na stanicích Ostrava-Poruba a Slezská Ostrava. Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Lysé hoře (11,1 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (12,9 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (13,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Mořkově dne 20. června (28,6 °C). Nejchladnější den byl 27. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (4,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 20. června (35,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (0,5 °C) byla zaznamenána ve Vítkově dne 1. června. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Rýmařově dne 29. června, a to -0,1 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 155,4 mm srážek, což je 144 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červnu 118,0 mm srážek (125 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 252,3 mm, což odpovídá 150 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Hradci nad Moravicí (268,6 mm). Druhý nejvyšší na Lysé hoře (252,3 mm) a třetí nejvyšší v Heřmanovicích (249,0 mm). Nejméně srážek spadlo na Bílé (58,0 mm), dále pak v Horní Lomné (101,5 mm) a ve Starých Hamrech (101,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 72,9 mm, byl zaznamenán dne 25. června v Hradci nad Moravicí.

V kraji Slunce svítilo průměrně 157,0 hod. Bylo to o 55,5 hod. méně než normál, tj. 74 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Mošnově, 178,7 hod. a nejméně na Lysé hoře (110,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili současně na Lučině a v Opavě dne 13. června, kdy slunce svítilo 15,1 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 16,1 °C, byl o šest desetin stupně teplejší než normál). Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,0 °C (teplejší oproti normálu o 0,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červnu 10,4 °C, což je o 1,1 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (18,0 °C), druhá nejvyšší v Medlově - Hlivicích (17,9 °C) a třetí nejvyšší v Pasece (17,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Šeráku (10,4 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota 12,4 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově, a to 14,1 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (27,8 °C) dne 20. června. Nejchladnějším dnem byl 26. červen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (3,7 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (35,8°C) byla změřena v Javorníku dne 18. června. Nejnižší minimální teplota, 1,0 °C, byla zaznamenána dne 27. června na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 27. června (0,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 130,5 mm (139 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 133,9 mm, což je 195 % normálu a na Šeráku 214,9 mm (173 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Zlatých Horách, 313,3 mm, druhý nejvyšší ve Vidnavě (216,9 mm) a třetí nejvyšší na Šeráku (214,9 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly Velké Losiny (52,6 mm), Oskava (81,0 mm) a Hranice na Moravě (81,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 66,9 mm, byl zaznamenán dne 21. června v Přerově.

Slunce svítilo v kraji průměrně 179,9 hod., což bylo o 21,5 hod. méně než normál, tj. 89 % normálu. V červnu Slunce svítilo nejvíce v Medlově - Hlivicích, a to 208,2 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 134,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci dne 13. června, kdy Slunce svítilo 15,3 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červnu 16,4 °C. Kraj byl o 0,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 14,7 °C (o 0,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (17,8 °C) bylo v červnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (17,5 °C) a v Bystřici pod Hostýnem (17,4 °C). Nejchladněji (14,0 °C) bylo na Beneškách, dále pak na stanici Maruška (14,7 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (15,1 °C). Nejteplejší den byl 20. červen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 28,8 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 26. červen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (6,8 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 33,6 °C, byla zaznamenána dne 20. června ve Valašském Meziříčí. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 1. června v Hošťálkové (4,1 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 1. června ve Valašské Senici (-0,4 °C).

V celém kraji spadlo v červnu průměrně 115,9 mm srážek, což bylo 114 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 140,1 mm (136 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červen bylo zaznamenáno na stanicích Valašská Bystřice (181,0 mm), Rajnochovice (173,1 mm) a Vsetín (171,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Štítná nad Vláří (59,0 mm), Slavičín (71,8 mm) a  Bojkovice (78,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 49,9 mm, byl zaznamenán dne 24. června ve Valašské Senici.

V kraji průměrně svítilo Slunce 186,3 hod., což bylo o 27,6 hodiny méně než normál, tj. 87 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Holešov (217,8 hod.) a nejméně v Horní Bečvě (158,0 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 13. června na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 15,0 hod.

Květen 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 12,6 °C, což je o 0,7 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 14,2 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,5°C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 7,7 °C (o 0,7 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 14,7 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh, dále pak v Karviné (14,4 °C) a v Bohumíně a ve Slezské Ostravě (14,3 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Lysé hoře (7,7 °C), následovala Karlova Studánka (9,8 °C) a Javorový vrch (9,9 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ostravě-Zábřehu dne 19. května (21,6 °C). Nejchladnější den byl 23. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (0,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 19. května (28,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-0,9 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 23. května a ve Světlé Hoře dne 26. května. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 14. května a to -1,9 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 109,5 mm srážek, což je 116,5 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v květnu 92,4 mm srážek (112 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 129,8 mm, což odpovídá 98 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Vidlích (168,4 mm). Nejméně srážek spadlo ve Vítkově (63,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 43,7 mm, byl zaznamenán dne 2. května na Bílé.

V kraji svítilo Slunce průměrně 141,4 hod. Bylo to o 70 hod. méně než normál, tj. 67 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Krnově, 161,8 hod. a nejméně v Rýmařově (110,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Lučině (19. května), kdy slunce svítilo 14,0 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 12,6 °C, byl o šest desetin stupně chladnější než MS kraj (OL kraj byl o 0,1 °C teplejší než normál). Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 14,6 °C (teplejší oproti normálu o 0,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v květnu 6,8 °C, což je o 0,3 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (14,6 °C), následovala Paseka (14,0 °C) a Přerov (13,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Šeráku (6,7 °C), druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (8,6 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově (10,5 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Olomouci (21,1 °C) dne 19. května. Nejchladnějším dnem byl 23. květen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (0,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v květnu změřena v Javorníku dne 9. května (26,5 °C). Nejnižší minimální teplota, -1,9 °C, byla zaznamenána dne 23. května na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena ve Zlatých Horách dne 27. května (-2,5°C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 101,0 mm (126 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 82,3 mm, což je 123 % normálu a na Šeráku 136,3 mm (132 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Bělé pod Pradědem, 176,1 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Štěpánov (69,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,0 mm, byl zaznamenán dne 28. května v Bělé pod Pradědem.

Slunce svítilo v kraji průměrně 149,2 hod. Bylo to o 61 hod. méně než normál, tj. 71 % normálu. V květnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově, a to 177,0 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 124,5 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci dne 15. května, kdy Slunce svítilo 14,1 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v květnu 12,9 °C. Kraj byl o 0,2 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc květen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 11,1 °C (o 0,2 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (14,3 °C) bylo v květnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (14,2 °C) a v Holešově (14,0 °C). Nejchladněji (10,3 °C) bylo na Beneškách, dále pak na stanici Maruška (11,1 °C) a třetí nejnižší průměrná teplota vzduchu byla změřena ve Valašské Senici (11,5 °C). Nejteplejší den byl 19. květen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 20,7 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 25. květen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách a ve Velkých Karlovicích (4,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 26,4 °C, byla zaznamenána dne 9. května ve Valašském Meziříčí. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 15. května v Hošťálkové (2,0 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 26. května ve Strání (-0,6 °C).

V celém kraji spadlo v květnu průměrně 98,1 mm srážek, což bylo 120 % průměru (srážkově normální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 108,1 mm (122 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc květen bylo zaznamenáno na stanicích Velké Karlovice (128,5 mm), Hluk (127,6 mm) a Holešov a Napajedla (117,2 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Štítná nad Vláří (71,6 mm), Strání (75,9 mm) a  Bojkovice (78,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 37,5 mm, byl zaznamenán dne 2. května v Uherském Brodě.

V kraji průměrně svítilo Slunce 148,9 hod., což bylo o 62,9 hodiny méně než normál, tj. 70 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici Kroměříž (174,4 hod.) a nejméně ve Valašské Senici (117,8 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 15. května na stanicích Maruška a Kroměříž, kdy Slunce svítilo 13,9 hod.

 

 

 

Duben 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 8,0 °C, což je o 1,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 9,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 3,8 °C (o 2,3 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 10,1 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh, následovaly stanice Slezská Ostrava, Bohumín a Karviná s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 9,9 °C a s 9,5 °C stanice Ostrava-Poruba. Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Lysé hoře (3,8 °C), druhá nejchladnější stanice byla Karlova Studánka (4,4 °C) a třetí nejnižší průměrná měsíční teplota byla zaznamenána na Javorovém vrchu (5,4 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ropici dne 26. dubna (21,7 °C). Nejchladnější den byl 1. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (-7,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 26. dubna (28,2 °C). Nejnižší minimální teplota (-12,9 °C) byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 2. dubna. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána rovněž ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 2. dubna, a to -19,0 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 27,2 mm srážek, což je 46 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v dubnu 23,7 mm srážek (45 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 35,1 mm, což odpovídá 39 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Albrechticích – Žárech (47,1 mm), následovaly Karlovice (44,0 mm) a Heřmanovice (43,5 mm). Nejméně srážek spadlo v Mořkově (8,5 mm), Jablunkově (10,3 mm) a Mošnově (16,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 25,2 mm, byl zaznamenán dne 19. dubna v Albrechticích-Žárech.

Nejvíce sněhu v dubnu napadlo ve Fulneku, celkem 27 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán ve Fulneku (1. dubna), a to 17 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 3. dubna, 144 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 145,0 hod. Bylo to o 18,1 hod. méně než normál, tj. 89 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Ostravě-Porubě, 166,5 hod. a nejméně na Lysé hoře (75,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Mošnově (26. dubna), kdy Slunce svítilo 13,1 hod.

 

Olomoucký kraj měl průměrnou měsíční teplotu vzduchu 8,3 °C (o 0,8 °C teplejší než normál). Kraj byl v dubnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 10,3 °C (teplejší oproti normálu o 1,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v dubnu 2,6 °C, což je o 1,3 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci (10,3 °C), druhá nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána na stanicích Medlov – Hlivice a Přerov (9,9 °C) a třetí nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Paseka (9,8 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Šeráku (2,6 °C), následoval Paprsek 4,2 °C a Klepáčov s 5,8 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (22,0 °C) dne 26. dubna. Nejchladnějším dnem byl 1. duben s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-8,4 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v dubnu změřena v Javorníku dne 26. dubna (27,0 °C). Nejnižší minimální teplota, -10,8 °C, byla zaznamenána dne 2. dubna na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 2. dubna (-14,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 29,0 mm (59 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 28,3 mm, což je 75 % normálu a na Šeráku 42,9 mm (63 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž, 74,7 mm, následovaly stanice Bělá pod Pradědem (53,5 mm) a Zlaté Hory (51,3 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Bělotín (15,2 mm), Přerov (17,6 mm), Protivanov a Rozstání (18,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 34,7 mm, byl zaznamenán dne 3. dubna na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na stanici Dlouhé Stráně – dolní nádrž, celkem 27 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 18 cm, byl v kraji zaznamenán 3. dubna na Dlouhých Stráních – dolní nádrži. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 10. dubna, 103 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 154,0 hod., což bylo o 5,3 hod. méně než normál, tj. 97 % normálu. V dubnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově, a to 169,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 127,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 15. dubna, kdy Slunce svítilo 13,5 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 8,6 °C. Kraj byl o 0,4 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc duben (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,5 °C (o 1,3 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (10,1 °C) bylo v dubnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Kroměříži, následně v Holešově (9,8 °C) a v Bystřici pod Hostýnem (9,7 °C). Nejchladněji (6,4 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (6,8 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě a Hošťálkové (7,2 °C). Nejteplejší den byl 26. duben s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 19,8 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 1. duben, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-6,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 27,1 °C, byla zaznamenána dne 26. dubna v Kroměříži. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 2. dubna ve Valašské Senici (-12,3 °C) a nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena opět dne 2. dubna ve Valašské Senici (-17,3 °C).

V celém kraji spadlo v dubnu průměrně 25,7 mm srážek, což bylo 55 % průměru (srážkově podnormální měsíc). Na Marušce bylo naměřeno 23,2 mm (37 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc duben bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice – Slížany (50,4 mm), Koryčany (48,0 mm) a Kroměříž (31,3 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Staré Město u Uherského Hradiště (9,1 mm), Štítná nad Vláří (9,6 mm) a  Valašské Klobouky (11,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 23,0 mm, byl zaznamenán dne 1. dubna na stanici Koryčany.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu v Koryčanech (34 cm), Bystřici pod Hostýnem (19 cm) a na Marušce (13 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Koryčany dne 1. dubna, kdy napadlo 26 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Horní Bečvě-Kudlačeně 1. dubna (61 cm), na Marušce dne 1. dubna (50 cm) a ve Valašské Senici dne 1. dubna (48 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 138,6 hod., což bylo o 22,2 hodiny méně než normál, tj. 86 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (176,0 hod.) a nejméně, 145,1 hod., ve Valašské Senici. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 15. dubna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 13,0 hod.

 

 

Březen 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -1,2 °C, což je o 3,1 °C nižší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně podnormální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 0,3 °C, což je chladněji oproti normálu o 3,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v březnu -5,7 °C (o 3,2 °C chladněji než normál). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota byla naměřena na Javorovém vrchu (-4,3 °C) a třetí nejnižší průměrnou měsíční teplotu vzduchu měla Karlova Studánka (-3,6 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 0,4 °C, byla naměřena na stanici Slezská Ostrava, následovaly stanice Bohumín, Ostrava-Poruba a Mošnov s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 0,3 °C a třetí nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Karviné (0,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Lysé hoře (-5,7 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Slezská Ostrava dne 6. března (10,7 °C). Nejchladnější den byl 23. březen s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (-15,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 6. března (15,2 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-19,5 °C) byla zaznamenána v Karlově Studánce dne 24. března. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána opět v Karlově Studánce dne 24. března a to -23,0 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 52,5 mm srážek, což je 122 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v březnu 52,7 mm srážek (143 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 120,5 mm, což odpovídá 147 % normálu, zároveň se jednalo o nejvyšší měsíční úhrn srážek v kraji. Nejméně srážek spadlo na stanici Olešná (26,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 35,6 mm, byl zaznamenán dne 31. března ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Lysé hoře, celkem 131 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (31. března) a to 39 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 1. března, 135 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 86,6 hod. Bylo to o 31,5 hod. méně než normál, tj. 73 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Rýmařově, 101,0 hod. a nejméně na Lysé hoře (71,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově a Opavě (20. března), kdy slunce svítilo 11 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -0,8 °C byl o 0,4 °C teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 3,2 °C chladnější než normál). Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně podnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 1,1 °C (chladněji oproti normálu o 2,9 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v březnu -6,6 °C, což je o 3,4 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci, a to 1,1 °C následoval Přerov s 1,0 °C a Medlov-Hlivice s 0,8 °C. Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Šeráku (-6,6 °C). Druhá nejnižší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na Paprsku (-5,0 °C) a třetí v Klepáčově (-2,7 °C). Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Přerově (10,3 °C) dne 7. března. Nejchladnějším dnem byl 23. březen s nejnižším denním průměrem na Šeráku -16,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v březnu změřena v Javorníku dne 6. března (15,7 °C). Nejnižší minimální teplota, -18,6 °C, byla zaznamenána dne 24. března na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena také na Šeráku dne 17. března (-19,6 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 45,9 mm (115 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 39,8 mm, což je 150 % normálu a na Šeráku 57,7 mm (82 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž, 75,6 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly Velké Losiny (28,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 34,3 mm, byl zaznamenán dne 18. března v Branné.

Nejvíce sněhu napadlo v březnu v Ramzové, celkem 98 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 25 cm, byl v kraji zaznamenán 31. března na stanici Dlouhé Stráně-dolní nádrž. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 1. března, 108 cm. Slunce svítilo v kraji průměrně 93,8 hod. Bylo to o 19,9 hod. méně než normál, tj. 83 % normálu. V březnu Slunce svítilo nejvíce v Dubicku, a to 109,9 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Bělotíně, a to 49 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci 20. března, kdy Slunce svítilo 11,5 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v březnu 0,1 °C. Kraj byl o 3,2 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc březen (teplotně podnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -2,3 °C (o 3,7 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (1,4 °C) bylo v březnu ve Starém Městě u Uherského Hradiště, následně v Kroměříži (1,2 °C) a Holešově. Nejchladněji (-3,3 °C) bylo na Beneškách, na Marušce (-2,3 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě a Valašské Senici (-1,2 °C). Nejteplejší den byl 7. březen s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 11,2 °C v Holešově. Nejchladnějším dnem byl 16. březen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-11,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu, 14,9 °C, byla zaznamenána dne 6. března v Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 24. března ve Valašské Senici (-15,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena opět dne 24. března ve Valašské Senici (-20,2 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 60,8 mm srážek, což bylo 138 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 44,5 mm (77 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc březen bylo zaznamenáno na stanicích Strání (95,0 mm), Nivnice (88,3 mm) a Valašská Senice (87,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Koryčany (29,8 mm), Staré Město u Uherského Hradiště (32,4 mm) a  Kostelany (36,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 30,5 mm, byl zaznamenán dne 31. března na stanici Horní Bečva.

Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Horní Bečvě-Kudlačeně (103 cm), Horní Bečvě (94 cm) a ve Valašské Senici (88 cm). Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Horní Bečva-Kudlačena dne 14. března, kdy napadlo 36 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Horní Bečvě-Kudlačeně 16. března (53 cm), ve Valašské Senici dne 1. března (39 cm) a na Marušce dne 1. března (30 cm).

V kraji průměrně svítilo Slunce 99,2 hod., což bylo o 30,1 hodin méně než normál, tj. 86 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (93,4 hod.) a nejméně, 64,8 hod., ve Valašské Senici. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 20. března na stanici Strání, kdy Slunce svítilo 10,7 hod.

Únor 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc únor byl celkově teplotně i srážkově normální. Střední polohy a horské oblasti byly o 1 až 5 °C chladnější než únorový normál.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -1,5 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu -0,1 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru -5,7 °C (o 0,5 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 0,0 °C, byla naměřena na stanici Karviná. Druhá nejvyšší teplota vzduchu -0,1 °C byla naměřena v Ostravě-Porubě a třetí nejvyšší shodně ve Slezské Ostravě a Bohumíně (-0,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Lysé hoře (-5,7 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu (-4,3 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Karlova Studánka (-3,5 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Osoblaze dne 1. února (5,7 °C). Nejchladnější den byl 21. únor s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (-12,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena shodně v Osoblaze, Ostravě-Porubě a Karviné dne 1. února (8,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-18,0 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 21. února. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána také v Rýmařově dne 21. února, a to -21,3 °C.

V Moravskoslezském kraji spadlo průměrně 49,0 mm srážek, což je 111 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v únoru 38,7 mm srážek (129 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 99,5 mm, což odpovídá 130 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán právě na Lysé hoře, 99,5 mm. Nejméně srážek spadlo v Lučině (16,1 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 30,0 mm, byl zaznamenán dne 9. února v Příboře.

Nejvíce sněhu v únoru napadlo na Visalajích, celkem 121 cm, druhá nejvyšší nadílka byla naměřena na Lysé hoře 112 cm a třetí nejvyšší byla zaznamenána na stanici Vidly (95 cm). Nejméně sněhu napadlo v Karviné, pouze 27 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán v Rýmařově (22. února), a to 26 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 24. února, 147 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 20,4 hod. (26 % normálu). Nejvíce svítilo Slunce v Opavě, 27,5 hod. a nejméně ve Frenštátě (10,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře (28. února), kdy slunce svítilo 10,0 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -1,1 °C byl o 0,4 °C teplejší než Moravskoslezský kraj a o 0,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v únoru klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 0,4 °C (tepleji oproti normálu o 2,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v únoru -6,5 °C, což je o 0,2 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Medlově-Hlivicích (0,5 °C). Druhá nejvyšší v Olomouci 0,4 °C) a třetí nejvyšší v Pasece (0,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Šeráku (-6,5 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota v kraji byla naměřena na Paprsku (-4,9 °C). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to -4,1 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (5,7 °C) dne 1. února. Nejchladnějším dnem byl 21. únor s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-12,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v únoru (9,5 °C) byla změřena dne 1. února v Olomouci a shodná teplota (9,5 °C) byla zaznamenána 28. února v Luké. Nejnižší minimální teplota, -17,7 °C, byla zaznamenána dne 22. února v Šumperku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena opět v Šumperku dne 22. února (-20,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 47,6 mm (119 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 32,4 mm, což je 157 % normálu a na Šeráku 70,2 mm (114 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně, 113,1 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měla Paseka (25,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 28,0 mm, byl zaznamenán dne 23. února v Plumlově.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Šeráku, celkem 92 cm, druhá nejvyšší nadílka byla zaznamenána na Dlouhých Stráních (91 cm) a třetí nejvyšší shodně na Paprsku a v Bělé pod Pradědem (85 cm). Nejméně sněhu napadlo v únoru v Olomouci, pouze 16 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 25 cm, byl v kraji zaznamenán 20. února na Paprsku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 24. února, a to 121 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 30,6 hod. (43 % normálu). V únoru Slunce svítilo nejvíce v Šumperku a to 45,9 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku a to 10,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci a Šumperku 28. února, kdy Slunce svítilo 9,6 hod.

 

Ve Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v únoru -1,0 °C. Kraj byl o 0,5 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc únor (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -2,8 °C (o 0,8 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (0,2 °C) bylo v únoru v Kroměříži, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště (0,1 °C) a 0,0 °C bylo v Holešově. Nejchladněji (-3,8 °C) bylo na Beneškách, na Marušce (-2,8 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Horní Bečvě (-2,0 °C). Nejteplejší den byl 1. únor s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu 5,1 °C ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Nejchladnějším dnem byl 21. únor, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Štítné nad Vláří (-10,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 10,3 °C byla zaznamenána dne 26. února ve Štítné nad Vláří. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 21. února na stanici Hošťálková (-16,5 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 22. února ve Valašské Senici (-23,9 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 69,5 mm srážek, což bylo 151 % průměru (srážkově nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 56,8 mm (131 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc únor bylo zaznamenáno na stanicích Valašské Klobouky (101,6 mm), Valašská Senice (92,7 mm) a Slavičín (90,6 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Morkovice-Slížany (31,9 mm), Holešov (42,8 mm) a  Staré Město u Uherského Hradiště (42,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,3 mm, byl zaznamenán dne 23. února na stanici Strání.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Marušce (94 cm), ve Valašské Senici (83 cm) a v Hošťálkové 71 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanicích Horní Bečva-Kudlačena dne 19. února, kdy napadlo 21 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Horní Bečvě-Kudlačeně 21. února (68 cm), ve Valašské Senici dne 23. února (67 cm), a na Marušce dne 24. února.

V kraji průměrně svítilo Slunce 29,8 hod., což bylo o 44,2 hodin méně než normál, tj. 40 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě u Uherského Hradiště (45,5 hod.) a nejméně, 17,5 hod. ve Valašském Meziříčí. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 26. února na stanici Strání a 28. února na Horní Bečvě, kdy Slunce svítilo 9,0 hod.

 

Leden 2013 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc leden byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla -1,9 °C (tepleji než normál o 0,9 °C). Průměrná republiková srážka, 57,1 mm, odpovídá přibližně 136 % srážkového normálu (za období 1961–1990), což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 19,5 hod., což odpovídá pouze 36 % normálu.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -3,0 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu -2,2 °C, což je chladněji oproti normálu o 0,7 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu -6,0 °C (o 0,1 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu -1,8 °C, byla naměřena na stanici Karviná. Druhá nejvyšší teplota vzduchu -2,1 °C byla zaznamenaná v Lučině a Osoblaze a třetí nejvyšší -2,2 °C byla na stanicích Ostrava-Poruba, Slezská Ostrava, Bohumín a Ropice. Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Lysé hoře (-6,0 °C). Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Javorový vrch (-5,0 °C) a třetí na Červené (-4,8 °C). V lednu byl nejteplejší 31. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 7,3 °C na stanici Osoblaha. Nejchladnější den byl 25. leden, kdy nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl -13,4 °C na Lysé hoře. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Osoblaze dne 30. ledna (10,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-17,4 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 26. ledna a v Ropici dne 27. ledna. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Ropici dne 26. ledna, a to -20,5 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 59,1 mm srážek, což je 141 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v lednu 61,8 mm srážek (220 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 134,8 mm, což odpovídá 171 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Visalajích (152,4 mm). Druhý nejvyšší na Lysé hoře (134,8 mm) a třetí nejvyšší na stanici Grúň (126,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Rýmařově (25,2 mm), dále pak v Lomnici (30,8 mm) a v Opavě (32,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 30,4 mm byl zaznamenán dne 30. ledna na stanici Malá Morávka.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Lysé hoře (110 cm), na Visalajích 105 cm a na stanici Vidly 64 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Visalajích dne 11. ledna, kdy napadlo 21 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 30. ledna (88 cm), 13. ledna 65 cm na Visalajích a 11. ledna 40 cm na Šancích.

V kraji svítilo Slunce průměrně 20,6 hod., bylo to o 43,4 hod. méně než normál, tj. 32 % normálu. Nejvíce svítilo slunce ve Světlé Hoře (27,9 hod.) a nejméně v Osoblaze (16,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 1. ledna, kdy slunce svítilo 7,7 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -2,7 °C (o 0,3 °C více než v MS kraji) byl o 0,4 °C teplejší než normál. Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu -1,7 °C (teplejší než normál o 0,5 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v lednu -6,4 °C (chladnější než normál o 0,7 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Přerov (-0,6 °C), druhá nejvyšší v Olomouci (-1,5 °C) a třetí nejvyšší v Javorníku (-1,6 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku (-6,4 °C). Na Paprsku byla průměrná teplota -5,2 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Kozlově, a to -4,2 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (9,3 °C) dne 30. ledna, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 25. leden, Šerák (-14,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 11,5 °C byla změřena v Javorníku 30. ledna. Nejnižší minimální teplota (-17,8 °C) byla zaznamenána dne 26. ledna v Šumperku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 26. ledna (-19,6 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 48,6 mm (116 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 26,5 mm, což je 108 % normálu a na Šeráku 82,0 mm (134 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Branná-Františkov (116,1 mm), druhý nejvyšší na stanici Jeseník (86,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Zlaté Hory (84,6 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Olomouc (26,5 mm), 28,0 mm v Plumlově a v Přerově 29,0 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,8 mm, byl zaznamenán dne 6. ledna v Jeseníku.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Šeráku (86 cm), v Jeseníku 76 cm a na stanici Dlouhé Stráně 72 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán v Jeseníku dne 11. ledna, kdy napadlo 20 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Paprsku dne 28. ledna a na Šeráku 29. ledna (77 cm), 37 cm na Dlouhých Stráních dne 28. ledna a 34 cm v Branné-Františkově dne 28. ledna. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 21,0 hod., bylo to o 33,4 hod. méně než normál, tj. 39 % normálu. V lednu Slunce svítilo nejvíce na stanici Olomouc, a to 26,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov, a to 12,8 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Šerák (26. ledna), kdy Slunce svítilo 7,5 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v lednu -2,1 °C. Kraj byl o 0,2 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -4,5 °C (o 1,6 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (-1,6 °C) bylo v lednu v Kroměříži, následně ve Starém Městě u Uherského Hradiště (-1,9 °C) a -2,0 °C bylo v Holešově. Nejchladněji (-4,5°C) bylo na Marušce, na stanicích Horní Bečva a Valašská Senice (-3,4 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena v Hošťálkové a Vsetíně (-2,8 °C). Nejteplejší den byl 31. leden s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (7,1 °C) v Kroměříži. Nejchladnějším dnem byl 26. leden, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná v Hošťálkové (-11,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 9,1 °C byla zaznamenána dne 31. ledna v Kroměříži. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 27. ledna na stanici Hošťálková (-17,1 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 26. ledna ve Štítné nad Vláří (-20,0 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 62,6 mm srážek, což bylo 133 % průměru (srážkově nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 50,5 mm (99 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc leden bylo zaznamenáno na stanici Horní Bečva-Kudlačena (136,9 mm), Horní Bečva (124,3 mm) a Valašská Senice (100,1 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Morkovice-Slížany (28,1 mm), Koryčany (34,5 mm) a  Kroměříž (34,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 25,4 mm, byl zaznamenán dne 4. ledna na stanici Horní Bečva.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu ve Valašské Senici (78 cm), na Horní Bečvě a Horní Bečvě-Kudlačeně 69 cm a na Marušce 67 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanicích Horní Bečva dne 8. ledna, Valašská Senice a Valašské Klobouky dne 27. ledna, kdy napadlo 12 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Horní Bečvě-Kudlačeně 28. ledna (44 cm), ve Valašské Senici dne 29. ledna (40 cm), 36 cm na Horní Bečvě dne 13. ledna a 28 cm v Rožnově pod Radhoštěm a na Marušce dne 28. ledna. 

V kraji průměrně svítilo Slunce 22,7 hod., což bylo o 38,7 hodin méně než normál, tj. 37 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě (36,8 hod.) a nejméně, 10,6 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 1. ledna na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 7,3 hod.

Prosinec 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc prosinec byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla -1,4 °C (chladněji než normál o 0,4 °C). Průměrná republiková srážka, 55 mm, odpovídá přibližně 115 % srážkového normálu (za období 1961–1990), což hodnotíme jako srážkově normální měsíc.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -2 °C, což je o 0,6 °C nižší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu -0,9 °C, což je chladněji oproti normálu o 1,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci -5,2 °C (o 0,3 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu -0,6 °C, byla naměřena na stanici Osoblaha a Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu -0,8 °C byla zaznamenaná v Mořkově a třetí nejvyšší -0,9 °C byla na stanicích Ostrava-Poruba a Slezská Ostrava. Průměrně nejchladněji bylo v prosinci na Lysé hoře. Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Rýmařov (-4,3 °C) a třetí na Červené a na Bílé pod Konečnou (-3,8 °C). V prosinci byl nejteplejší 25. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 7,9 °C na stanici Javorový vrch. Nejchladnější den byl 8. prosinec, kdy nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl -15,0 °C v Rýmařově. Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na Javorovém vrchu dne 25. prosince (12,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána v Rýmařově (-21,2 °C) dne 13. prosince. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána opět v Rýmařově dne 13. prosince, a to -24,5 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 30,1 mm srážek, což je 58 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v prosinci 19,4 mm srážek (53 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 85,3 mm, což odpovídá 86 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Visalajích (92,4 mm). Druhý nejvyšší na Lysé hoře a třetí nejvyšší na stanici Grúň (72,5 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (6,1 mm), dále pak v Lichnově (9,4 mm) a v Opavě (10,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 36,0 mm byl zaznamenán dne 23. prosince na stanici Visalaje.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Lysé hoře (77 cm), na Visalajích 68 cm a na Bílé pod Konečnou 49 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Lysé hoře dne 12. prosince, kdy napadlo 13 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Lysé hoře dne 13. prosince (45 cm), ve stejný den také 34 cm na Visalajích a 30 cm na Bílé pod Konečnou. 

V kraji svítilo Slunce průměrně 51,5 hod., bylo to o 5,4 hod. více než normál, tj. 112 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Krnově (63,8 hod.) a nejméně ve Frenštátě pod Radhoštěm (37,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 21. prosince, kdy slunce svítilo 7,6 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -2,4 °C (o 0,4 °C méně než v MS kraji) byl o 1,1 °C chladnější než normál. Kraj byl v prosinci klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu -2,0 °C (chladnější než normál o 1,4 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v prosinci -5,3 °C (chladnější než normál o 1,1 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Javorník (+0,3 °C), druhá nejvyšší v Jeseníku (-1,5 °C) a třetí nejvyšší na Pasece (-1,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v prosinci opět na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota -5,2 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to -4,1 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (14,0 °C) dne 25. prosince, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 8. prosinec, v Šumperku (-13,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 14,0 °C byla změřena v Javorníku 25. prosince. Nejnižší minimální teplota (-18,3 °C) byla zaznamenána dne 12. prosince v Šumperku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Bělotíně dne 13. prosince (-20,9 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 37,6 mm (72 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 31,3 mm, což je 106 % normálu a na Šeráku 50 mm (63 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Branná-Františkov (71 mm), druhý nejvyšší na stanici Staré Město-Kunčice (69,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Bělá pod Pradědem (62,2 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Javorník (9,3 mm), 10,4 mm ve Vidnavě a v Jeseníku 12,4 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek, 23,6 mm, byl zaznamenán dne 23. prosince ve Starém Městě-Kunčicích.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Šeráku (59 cm), na Paprsku 49 cm a na Ramzové 43 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na Paprsku dne 6. prosince, kdy napadlo 14 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Paprsku dne 31. prosince (40 cm), 34 cm na Šeráku dne 18. prosince a 23 cm ve Starém Městě-Kunčicích dne 24. prosince. 

Slunce svítilo v kraji průměrně 49,6 hod., bylo to o 11,1 hod. více než normál, tj. 127 % normálu. V prosinci Slunce svítilo nejvíce na stanici Olomouc, a to 62,1 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Dubicko, a to 37,2 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Olomouc a Paseka (8. prosince), kdy Slunce svítilo 7,2 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v prosinci -2,1 °C. Kraj byl o 1,5 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc prosinec (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -3,2 °C (o 1 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (-0,9 °C) bylo v prosinci v Rožnově pod Radhoštěm a Bystřici pod Hostýnem, následně v Holešově (-1,3 °C) a -1,4 °C bylo ve Valašském Meziříčí, Kroměříži a Starém Městě. Nejchladněji (-4,1 °C) bylo na Beneškách, na stanici Maruška (-3,2 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena ve Valašské Senici (-2,9 °C). Nejteplejší den byl 26. prosinec s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (5,3 °C) v Rožnově pod Radhoštěm. Nejchladnějším dnem byl 9. prosinec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná ve Štítné nad Vláří        (-12,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 7,8 °C byla zaznamenána dne 27. prosince v Bystřici pod Hostýnem. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 13. prosince na stanici Štítná nad Vláří (-19,3 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena opět dne 13. prosince ve Štítné nad Vláří (-23,9 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 46 mm srážek, což bylo 77 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 34,9 mm (60 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc prosinec bylo zaznamenáno na stanici Horní Bečva (80,7 mm), Horní Bečva-Kudlačena (79,4 mm) a Valašská Senice (64,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanici Svárov (5,9 mm), Morkovice-Slížany (18,5 mm) a  Bystřice pod Hostýnem (25,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 26,2 mm, byl zaznamenán dne 23. prosince na stanici Horní Bečva-Kudlačena.

Nejvíce sněhu napadlo v prosinci na Horní Bečvě-Kudlačeně (52 cm), na Horní Bečvě 48 cm a ve Velkých Karlovicích 40 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán na stanici Strání dne 10. prosince, kdy napadlo 15 cm sněhu. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla zaznamenána na Horní Bečvě a Horní Bečvě-Kudlačeně dne 13. prosince (29 cm), 22 cm ve Strání dne 11. prosince. 

V kraji průměrně svítilo Slunce 48,7 hod., což bylo o 6 hodin více než normál, tj. 114 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě (68,2 hod.) a nejméně, 35,5 hod. ve Vizovicích. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 9. prosince na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 7,5 hod.

Listopad 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 Měsíc listopad byl podle předběžných výsledků teplotně silně nadnormální, průměrná teplota vzduchu byla +4,3 °C (tepleji než normál o 1,6 °C). Průměrná republiková srážka, 37,7 mm, odpovídá přibližně 77 % srážkového normálu (za období 1961–1990), což hodnotíme jako srážkově normální měsíc.

 Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 5,2 °C, což je o 2,5 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 6,6 °C, což je tepleji oproti normálu o 3,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 1,5 °C (o 2,9 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 7,3 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 7,0 °C byla zaznamenaná v Jablunkově a třetí nejvyšší 6,9 °C byla na stanicích Lučina a Slezská Ostrava. Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Lysé hoře. Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena na stanici Javorový vrch (3,7 °C) a třetí v Karlově Studánce (3,8 °C). V listopadu byl nejteplejší 11. den, kdy byla v kraji naměřena nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 13,9 °C na stanici Ropice. Nejchladnější den byl 14. listopad, ale nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán 30. listopadu na Lysé hoře (-4,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 11. listopadu (19,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána na Lysé hoře (-5,5 °C) dne 30. listopadu. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána v Opavě dne 14. listopadu, a to -10,0 °C. V MS kraji spadlo průměrně 33,9 mm srážek, což je 58 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v listopadu 32,2 mm srážek (68 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 53,1 mm, což odpovídá 55 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší na stanici Visalaje (49,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Slezská Ostrava (47,6 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (22,9 mm), dále pak v Lichnově (23,3 mm) a v Hukvaldech (24,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 25,8 mm byl zaznamenán dne 4. listopadu na stanici Slezská Ostrava. V kraji svítilo Slunce průměrně 47,2 hod., bylo to o 16,1 hod. méně než normál, tj. 75 % normálu. Nejvíce svítilo slunce ve Frenštátě pod Radhoštěm (62,0 hod.) a nejméně v Červené (38,2 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 14. listopadu, kdy slunce svítilo 9,0 hod.

 Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 5,1 °C (o 0,1 °C méně než v MS kraji) byl o 2,4 °C teplejší než normál. Kraj byl v listopadu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 6,6 °C (teplejší než normál o 3,0 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v listopadu 0,9 °C (teplejší než normál o 1,3 °C). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena na stanici Paseka (6,7 °C), druhá nejvyšší v Olomouci a třetí nejvyšší na stanicích Bělotín, Medlov-Hlivice a Přerov (6,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v listopadu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 2,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 3,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (12,7 °C) dne 4. listopadu, v nejteplejším dni měsíce. Průměrně nejchladnější den byl 14. listopad, ale nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena dne 30. listopadu na Šeráku (-5,2 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 15,4 °C byla změřena v Javorníku 4. listopadu. Nejnižší minimální teplota (-5,4 °C) byla zaznamenána dne 14. listopadu v Jeseníku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Přerově dne 15. listopadu (-8,5 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 30,3 mm (54 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 25,1 mm, což je 61 % normálu a na Šeráku 48,7 mm (53 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Branná-Františkov (74,6 mm), druhý nejvyšší na stanici Dlouhé Stráně, dolní nádrž (52,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Šerák. Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanicích Kojetín (15,9 mm), Velké Losiny (18,7 mm) a Náměšť na Hané (20,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 28,9 mm, byl zaznamenán dne 5. listopadu na stanici Branná-Františkov. Slunce svítilo v kraji průměrně 36,8 hod., bylo to o 16,2 hod. méně než normál, tj. 69 % normálu. V listopadu Slunce svítilo nejvíce na stanici Javorník, a to 58,6 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Šumperk, a to 23,1 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Luká (14. listopadu), kdy Slunce svítilo 8,2 hod.

 V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 5,6 °C. Kraj byl o 2,1 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc listopad (teplotně silně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 4,8 °C (o 1,5 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (7,2 °C) bylo v listopadu ve Valašském Meziříčí, následně v Bystřici pod Hostýnem (7,1 °C) a 7,0 °C bylo v Holešově a Rožnově pod Radhoštěm. Nejchladněji (3,6 °C) bylo na Beneškách, na stanici Maruška (4,8 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena ve Valašské Senici (5,2 °C). Nejteplejší den byl 4. listopadu s nejvyšší hodnotou průměrné denní teploty vzduchu (13,4 °C) v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladnějším dnem byl 14. listopad, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla zaznamenaná na Beneškách (-2,7 °C) dne 30. listopadu. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 16,9 °C byla zaznamenána dne 11. listopadu v Rožnově pod Radhoštěm. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 15. listopadu na stanici Hošťálková (-5,1 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 14. listopadu ve Valašské Senici (-9,4 °C). V celém kraji spadlo průměrně 29,4 mm srážek, což bylo 46 % průměru (srážkově podnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 33,7 mm (57 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc listopad bylo zaznamenáno na stanici Huslenky (47,0 mm), Vápenice (45,2 mm) a Vsetín (38,7 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (11,8 mm), Staré Město (15,6 mm) a  Buchlovice (16,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 28,7 mm, byl zaznamenán dne 4. listopadu na stanici Huslenky. V kraji průměrně svítilo Slunce 43,3 hod., což bylo o 17,6 hod. méně než normál, tj. 71 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán na stanici ve Starém Městě (48,0 hod.) a nejméně, 37,1 hod. na stanici Strání. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 14. listopadu na stanici Maruška, kdy Slunce svítilo 8,3 hod.

Říjen 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 

Měsíc říjen byl podle předběžných výsledků teplotně podnormální, průměrná teplota vzduchu byla +6,9 °C (chladněji než normál o 1,1 °C). Průměrná republiková srážka, 54,5 mm, odpovídá přibližně 130 % srážkového normálu (za období 1961–1990).

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 7,4 °C, což je o 0,6 °C nižší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 8,9 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 4,7 °C (o 0,8 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 9,2 °C, byla naměřena na stanicích Slezská Ostrava a Osoblaha. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 9,1 °C byla zaznamenaná v Bohumíně a třetí nejvyšší 9,0 °C byla na stanicích Karviná, Ropice a Ostrava-Zábřeh. Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Lysé hoře. Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (5,6 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byl Javorový vrch (6,1 °C). V říjnu byl nejteplejší 6. den, nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu 19,9 °C byla v kraji naměřena na stanici Osoblaha (6. října). Nejchladnější den byl 29. října, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán 20. října na Lysé hoře (-7,0 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Osoblaha dne 6. října (24,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla zaznamenána ve Světlé Hoře (-10,8 °C) dne 30. října. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 30. října, a to -13,3 °C. V MS kraji spadlo průměrně 99,7 mm srážek, což je 199 % normálu (srážkově nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v říjnu 90,6 mm srážek (216 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 133,8 mm, což odpovídá 165 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší na stanici Staré Hamry (132,9 mm) a třetí nejvyšší na stanici Bílá-Hlavatá (129,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Krnově (73,2 mm), dále pak ve Fulneku (74,7 mm) a v Hnojníku (74,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 43,5 mm byl zaznamenán dne 27. října na stanici Bílá. V kraji svítilo Slunce průměrně 130,4 hod., bylo to o 7,3 hod. více než normál, tj. 106 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Opavě (150,2 hod.) a nejméně v Jablunkově (124,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 20. října, kdy slunce svítilo 10,3 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 7,4 °C (stejně jako v MS kraji) byl o 0,8 °C chladnější než normál. Kraj byl v říjnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 8,9 °C (chladnější oproti normálu o 0,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v říjnu 3,9 °C (shodná s normálem). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Javorníku (9,0 °C), druhá nejvyšší v Olomouci a třetí nejvyšší na stanici Medlov-Hlivice (8,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v říjnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 4,8 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 5,6 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Javorník (19,4 °C) dne 6. října, v nejteplejším dni měsíce. Průměrné nejchladnější den byl 29. října, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (-7,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 24,4 °C byla změřena na stanici Dubicko 6. října. Nejnižší minimální teplota (-9,2 °C) byla zaznamenána dne 30. října na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Jeseníku dne 30. října (-9,8 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 81,5 mm (170 % průměru, srážkově nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 73,7 mm, což je 187 % normálu a na Šeráku 90,2 mm (152 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Bělá pod Pradědem-Filipovice (108,7 mm), druhý nejvyšší na stanici Ramzová (102,6 mm) a třetí nejvyšší na stanici Dřevohostice (98,9). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Protivanov (57,8 mm), Plomlov (66,5 mm) a Rozstání (35,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 36,0 mm, byl zaznamenán dne 7. října v Lipníku nad Bečvou. Slunce svítilo v kraji průměrně 117,0 hod., bylo to o 1,7 hod. méně než normál, tj. 99 % normálu. V říjnu Slunce svítilo nejvíce na stanici Jeseník, a to 131,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na stanici Medlov-Hlivice, a to 91,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově (3. říjen), kdy Slunce svítilo 10,3 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 7,7 °C (o 0,3 °C tepleji než v MS a OL kraji). Kraj byl o 1,0 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc říjen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,3 °C (o 0,8 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (9,4 °C) bylo v říjnu ve Starém Městě, následně v Kroměříži (9,2°C) a 9,0 °C bylo v Rožnově pod Radhoštěm. Nejchladněji (6,1 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (7,0 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena na stanici Maruška (7,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (18,8 °C) byla v kraji naměřena v Kroměříži 6. října. Nejchladnějším dnem byl 29. říjen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (-4,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 24,0 °C byla zaznamenána dne 1. října ve Valašském Meziříčí. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 30. října na stanici Maruška (-4,1 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 11. října ve Valašské Senici (-6,3 °C). V celém kraji spadlo průměrně 98,6 mm srážek, což bylo 197 % průměru (srážkově nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 109,3 mm (226 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc říjen bylo zaznamenáno na stanicích Velké Karlovice-Pluskovec (135,6 mm), Halenkov (131,6 mm) a Francova Lhota (126,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Svárov (33,3 mm), Zděchov (75,6 mm) a Morkovice-Slížany (78,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 40,0 mm, byl zaznamenán dne 27. října ve Valašské Senici. V kraji průměrně svítilo Slunce 122,8 hod., bylo to o 3,0 hod. více než normál, tj. 103 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán v Kroměříži (196,5 hod.) a nejméně, 153,4 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen dne 3. října na stanicích Holešov a Maruška, kdy Slunce svítilo 10,0 hod.

Září 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc září byl podle předběžných výsledků teplotně průměrný, průměrná teplota vzduchu byla +12,7 °C (chladněji než normál o 0,1 °C). Průměrná republiková srážka, 48,6 mm, odpovídá přibližně 94 % srážkového normálu (za období 1961–1990).

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 13,0 °C, což je o 0,5 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 14,4 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 9,6 °C (o 1,6 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 15,4 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 15,1 °C byla zaznamenaná na stanici Slezská Ostrava a třetí nejvyšší 14,9 °C v Bohumíně. Průměrně nejchladněji bylo v září na Lysé hoře. Druhá nejnižší průměrná teplota vzduchu byla v kraji změřena v Karlově Studánce (11,0 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Světlá Hora (11,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11. září (23,5 °C). Nejchladnější dny byly 20. a 21. září, nejnižší denní průměr teploty vzduchu byl zaznamenán 20. září na Lysé hoře (2,5 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 11. září (31,3 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-1,5 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 21. září. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 21. září, a to -4,1 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 75,2 mm srážek, což je 119 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v září 63,4 mm srážek (97 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 100,4 mm, což odpovídá 87 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Frenštátě pod Radhoštěm (110,3 mm). Druhý nejvyšší na stanici Heřmanovice (110,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Vidly (109,7 mm). Nejméně srážek spadlo v Lomnici u Rýmařova (16,7 mm), dále pak v Krnově (42,7 mm) a ve Světlé Hoře (43,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 63,5 mm byl zaznamenán dne 12. září v Heřmanovicích.
V kraji svítilo Slunce průměrně 156,8 hod., bylo to o 1,2 hod. více než normál, tj. 101 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Opavě (173,5 hod.) a nejméně v Městě Albrechtice-Žáry (135,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanici Lysá hora dne 10. září, kdy slunce svítilo 13,5 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 13,3 °C (o 0,3 °C tepleji než v MS kraji) byl o 0,3 °C teplejší než normál. Kraj byl v září klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 15,3 °C (teplejší oproti normálu o 1,0 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v září 8,5 °C, což je o 0,4 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci, druhá nejvyšší v Přerově (15,2 °C) a třetí nejvyšší na stanici Paseka (15,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v září na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 10,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 10,8 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (23,2 °C) dne 11. září. Průměrné nejchladnější dny byly 20. – 21. září, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (2,1 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu 30,9 °C byla změřena na stanici Javorník 11. září. Nejnižší minimální teplota (-0,2 °C) byla zaznamenána dne 21. září v Jeseníku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Přerově dne 21. září (-2,4 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 64,1 mm (117 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 55,8 mm, což je 116 % normálu a na Šeráku 96,8 mm (85 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně (120,6 mm), druhý nejvyšší na stanici Bělá pod Pradědem-Filipovice (107,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Šerák. Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Velké Losiny (34,6 mm), Rozstání (34,9 mm) a Protivanov (35,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 71,2 mm, byl zaznamenán dne 12. září na stanici Dlouhé Stráně.
Slunce svítilo v kraji průměrně 170,9 hod., bylo to o 20,0 hod. více než normál, tj. 113 % normálu. V září Slunce svítilo nejvíce na stanici Luká, a to 199,3 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 135,1 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanicích Olomouc-Holice (9. září), Luká (9. září), na Šeráku (10. září) a v Protivanově (9. září), kdy Slunce svítilo 12,4 hod.

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v září 13,7 °C (o 0,7 °C tepleji než v MS kraji a o 0,4 °C tepleji než v OL kraji). Kraj byl o 0,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc září (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 13,4 °C (o 1,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (15,9 °C) bylo v září ve Starém Městě, následně v Kroměříži (15,8 °C) a 15,6 °C bylo v Holešově. Nejchladněji (12,1 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (12,5 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena na stanici Hoštálková (13,2 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (23,8 °C) byla v kraji naměřena v Bystřici pod Hostýnem 11. září. Nejchladnějším dnem bylo 21. září s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (5,5 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu 30,7 °C byla zaznamenána dne 11. září ve Starém Městě. Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 21. září na stanici Štítná nad Vláří-Popov (-0,1 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 21. září ve Valašské Senici (-4,0 °C).
V celém kraji spadlo průměrně 73,4 mm srážek, což bylo 127 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 79,8 mm (82 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc září bylo zaznamenáno na stanicích Valašská Bystřice (98,7 mm), Vápenice (90,8 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (86,9 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Morkovice-Slížany (42,5 mm), Koryčany (49,9 mm) a Buchlovice (53,7 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 49,9 mm, byl zaznamenán dne 12. září v Bojkovicích.

V kraji průměrně svítilo Slunce 173,7 hod., bylo to o 17,8 hod. více než normál, tj. 111 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán v Kroměříži (196,5 hod.) a nejméně, 153,4 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen ve Starém Městě 9. září, kdy Slunce svítilo 12,3 hod.

Srpen 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc srpen byl převážně teplotně průměrný s výraznými nadprůměrnými teplotami na počátku a konci měsíce. Česko bylo teplejší než normál o 1,3 °C (průměrná teplota vzduchu +17,7 °C). Průměrná republiková srážka, 73,8 mm, odpovídá přibližně 95 % srážkového normálu (za období 1961–1990). Na začátku srpna pokračovala horká vlna z července. Nižší až střední polohy měly opět 4–10 tropických dní. 20. Srpen byl nejteplejším dnem roku, kdy byl na řadě stanic překonán absolutní teplotní rekord.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 17,8 °C, což je o 1,9 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 19,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 13,9 °C (o 2,3 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu 20,1 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 19,7 °C byla zaznamenaná na stanici Slezská Ostrava a třetí nejvyšší 19,6 °C v Bohumíně. Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Lysé hoře. Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (15,7 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Světlá Hora (16,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Město Albrechtice-Žáry dne 20. srpna (28,3 °C). Nejchladnější den byl 11. srpen, kdy byl zaznamenán nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (6,3 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena na stanici Osoblaha dne 20. srpna (36,4 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (2,7 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 28. srpna. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Opavě dne 28. srpna a to -0,6 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 63,2 mm srážek, což je 65 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v srpnu 105,5 mm srážek (118,4 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 83,1 mm, což odpovídá 51,0 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Ostravě-Porubě. Druhý nejvyšší na stanici Malá Morávka-Karlov (84,2 mm) a třetí nejvyšší na stanici Lysá hora. Nejméně srážek spadlo v Mořkově (32,5 mm), dále pak v Novém Jičíně (39,1 mm) a v Krnově (40,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 44,8 mm byl zaznamenán dne 6. srpna v Ostravě-Porubě.

V kraji svítilo Slunce průměrně 221,2 hod. (v červenci 196,6 hod., v červnu 186,4 hod.). Bylo to o 10,4 hod. více než normál, tj. 105 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Opavě (233,9 hod.) a nejméně v Městě Albrechtice-Žáry (180,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanicích Červená (19. srpna), Krnov (2. srpna), Lysá hora (2. srpna) a Mošnov (19. srpna), kdy slunce svítilo 13,5 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 18,2 °C (o 0,4 °C tepleji než v MS kraji) byl o 1,7 °C teplejší než normál. Kraj byl v srpnu klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 20,4 °C (teplejší oproti normálu o 2,0 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v srpnu 13,0 °C, což je o 1,4 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a na stanici Paseka (20,4 °C). Druhá nejvyšší v Přerově (20,0 °C) a třetí nejvyšší v Javorníku (19,8 °C). Průměrně nejchladněji bylo v srpnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 15,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 15,5 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Luká (27,7 °C) dne 20. srpna. Průměrným nejchladnějším dnem byl 11. srpen, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřena na Šeráku (6,1 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu 36,7 °C byla změřena na stanici Javorník 20. srpna. Nejnižší minimální teplota (4,2 °C) byla zaznamenána dne 11. srpna na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 28. srpna (2,0 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 69,6 mm (83 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 84,0 mm, což je 128,9 % normálu a na Šeráku 104,5 mm (69,8 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Bělá pod Pradědem-Filipovice (111,8 mm), druhý nejvyšší na Šeráku a třetí nejvyšší na stanici Paseka (101,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Dřevohostice (42,7 mm), Bělotín (45,5 mm) a Dubicko (52,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 57,9 mm, byl zaznamenán dne 6. srpna na stanici Paseka.

Slunce svítilo v kraji průměrně 241,0 hod. (v červenci 207,0 hod., v červnu 196,5 hod.). Bylo to o 33,3 hod. více než normál, tj. 116 % normálu. V srpnu Slunce svítilo nejvíce na stanici Přerov, a to 267,9 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku, a to 195,0 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na stanicích Luká (15. srpna) a na Šeráku (19. srpna), kdy Slunce svítilo 13,9 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 18,1 °C (o tři desetiny tepleji než v MS kraji a o desetinu chladněji než v OL kraji). Kraj byl o 1,1 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc srpen (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 18,4 °C (o 1,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (20,9 °C) bylo v srpnu ve Starém Městě, následně v Kroměříži (20,8 °C) a 20,1 °C bylo v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladněji (16,5 °C) bylo ve Valašské Senici, na Beneškách (17,0 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena na stanici Hošťálková a Horní Bečva (17,1 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (27,8 °C) byla v kraji naměřena ve Starém Městě 6. srpna. Nejchladnějším dnem byl 11. srpen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (8,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu 36,4 °C byla zaznamenána dne 20. srpna v Kroměříži. Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 14. srpna na stanici Hošťálková (3,2 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 28. srpna ve Valašské Senici (-0,6 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 34,2 mm srážek, což bylo 41,2 % průměru (srážkově podnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 35,0 mm (42,0 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc srpen bylo zaznamenáno na stanicích Valašská Bystřice (68,5 mm), Kroměříž (54,7 mm) a Rožnov pod Radhoštěm (53,4 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Hluk (13,2 mm), Buchlovice (18,0 mm) a shodně na stanicích Strání a Staré Město (18,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 22,9 mm, byl zaznamenán dne 4. srpna v Bojkovicích.

V kraji průměrně svítilo Slunce 244,2 hod. (v červenci 201,3 hod., v červnu 197,1 hod.). Bylo to o 29,4 hod. více než normál, tj. 114 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (273,6 hod.) a nejméně, 215,3 hod. ve Vsetíně a na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji byl změřen v Holešově 1. srpna, kdy Slunce svítilo 13,8 hod.

Červenec 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červenec byl převážně teplotně průměrný s výraznými nadprůměrnými teplotami na počátku a konci měsíce. Česko bylo teplejší než normál o 0,7 °C (průměrná teplota vzduchu +17,6 °C). Průměrná republiková srážka, 113,4 mm, odpovídá přibližně 144 % srážkového normálu (za období 1961–1990). Na začátku července pokračovala horná vlna z června. Nižší až střední polohy měly 4–10 tropických dní.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 18,4 °C, což je o 2,1 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 20,7 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 14,4 °C (o 2,8 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,2 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 20,8 °C byla v Karviné a třetí nejvyšší 20,7 °C v Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Lysé hoře. Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (16,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Červená (14,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Karviné dne 1. července (27,3 °C). Nejchladnější den byl 16. červenec, nejnižší denní průměr teploty vzduchu na Lysé hoře (7,9 °C) byl zaznamenán 13. července.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Porubě dne 6. července (35,1 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (4,0 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 13. července. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 23. července a to 1,8 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 78,3 mm srážek, což je 75 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červenci 49,7 mm srážek (52,4 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 181,0 mm, což odpovídá 87 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší na stanici Šance (144,4 mm) a třetí nejvyšší na stanici Vidly (142,1 mm). Nejméně srážek spadlo v Klimkovicích (31,2 mm), dále pak v Hradci nad Moravicí (36,8 mm) a v Sudicích (39,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek 53,4 mm byl zaznamenán dne 6. července na Lysé hoře.

V kraji svítilo Slunce průměrně 196,6 hod. (v červnu 186,4 hod., v květnu 238,9 hod.). Bylo to o 30,7 hod. méně než normál, tj. 87 % normálu. Nejvíce svítilo slunce v Ostravě-Porubě (228,9 hod.) a nejméně v Městě Albrechtice-Žáry (174,3 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Krnově (23. července), kdy slunce svítilo 14,8 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 18,4 °C (stejná jako v MS kraji) byl o 1,5 °C teplejší než normál. Kraj byl v červenci klasifikován jako teplotně silně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 20,9 °C (teplejší oproti normálu o 2,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červenci 13,1 °C, což je o 0,1 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci. Druhá nejvyšší v Přerově (20,2 °C) a třetí nejvyšší v Bělotíně (20,0 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červenci na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 14,8 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 16,5 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Olomouci (27,6 °C) dne 1. července. Průměrným nejchladnějším dnem byl 13. červenec, nejnižší denní průměrná teplota vzduchu byla změřen na Šeráku (5,8 °C) dne 22. července.

Nejvyšší maximální teplota vzduchu (34,6 °C) byla změřena na stanici Javorník 1. července. Nejnižší minimální teplota (3,0 °C) byla zaznamenána dne 22. července na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Přerově dne 23. červnence (2,8 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 92,3 mm (103 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 71,0 mm, což je 91 % normálu a na Šeráku 140,9 mm (95,3 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Šumperku (143,8 mm), druhý nejvyšší na Šeráku a třetí nejvyšší na stanici Branná (138,8 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Kojetín (38,7 mm), Přerov (55,4 mm) a Plumlov (63,0 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 55,5 mm, byl zaznamenán dne 1. července na stanici Dlouhé Stráně.

Slunce svítilo v kraji průměrně 207,0 hod. (v červnu 196,5 hod., v květnu 255,3 hod.). Bylo to o 6,5 hod. méně než normál, tj. 97 % normálu. V červenci Slunce svítilo nejvíce na stanici Luká a to 237,3 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku a to 183,6 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili dne 23. července v Olomouci a na stanici Luká, kdy Slunce svítilo 14,9 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červenci 18,7 °C (o tři desetiny tepleji než v OL a MS kraji). Kraj byl o 1,3 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červenec (teplotně nadnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 18,0 °C (o 0,2 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (20,9 °C) bylo v červenci ve Starém Městě, následně v Kroměříži (20,8 °C) a 20,6 °C bylo v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladněji (17,3 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (17,7 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena na stanici Hošťálková-Maruška (18,0 °C). Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu byl 1. červenec. Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu (28,5 °C) byla v kraji naměřena na stanici Holešov 1. července. Nejchladnějším dnem byl 13. červenec s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (10,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu 34,7 °C byla zaznamenána dne 5. července v Rožnově pod Radhoštěm. Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 23. července na stanici Hošťálková (5,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena 13. července ve Valašské Senici (1,4 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 77,6 mm srážek, což bylo 87,2 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 68,5 mm (67,5 % průměru). Nejvíce srážek v kraji za měsíc červenec bylo zaznamenáno na stanicích Valašská Senice (143,8 mm), Slavičín (122,1 mm) a Nivnice (95,0 mm). Nejméně srážek bylo zaznamenáno na stanicích Kroměříž (35,7 mm), Staré Město (45,6 mm) a Morkovice-Slížany (46,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,9 mm, byl zaznamenán dne 8. července v Holešově.

V kraji průměrně svítilo Slunce 201,3 hod. (v červnu 197,1 hod. v květnu 253,7 hod.). Bylo to o 25,0 hod. méně než normál, tj. 89 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (225,2 hod.) a nejméně, 194,8 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 23. července, kdy Slunce svítilo 14,9 hod.

Červen 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc červen byl převážně teplotně průměrný až nadprůměrný s výraznými nadprůměrnými teplotami v druhé polovině měsíce. Česko bylo teplejší než normál o 0,9 °C (průměrná teplota vzduchu +16,4 °C). Průměrná republiková srážka, 82,6 mm, odpovídá přibližně 98 % srážkového normálu (za období 1961–1990). V nižších polohách bylo dosaženo 3-5 tropických dnů, ve středních a vyšších až 2 tropické dny. Na konci měsíce začala horká vlna, která pokračuje až do dalšího měsíce.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 16,4 °C, což je o 1,4 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 18,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 12,0 °C (o 2,1 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 19,0 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 18,7 °C byla v Karviné a třetí nejvyšší 18,5 °C v Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Lysé hoře. Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (13,9 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (14,8 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Bohumíně dne 30. června (27,5 °C). Nejchladnější den byl 5. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (5,1 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Karviné dne 30. června (34,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (0,4 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 6. června. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána také ve Světlé Hoře dne 3. června a to -1,3 °C. V MS kraji spadlo průměrně 104,6 mm srážek, což je 97 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v červnu 86,9 mm srážek (90 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 223,1 mm, což odpovídá 130 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší ve Visalajích (178,3 mm) a třetí nejvyšší v Mořkově (167,0 mm). Nejméně srážek spadlo v Karlovicích (53,9 mm), dále pak v Osoblaze (56,8 mm) a ve Světlé Hoře (57,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 58,2 mm, byl zaznamenán dne 5. června na Lysé hoře. V kraji svítilo Slunce průměrně 186,4 hod. (v květnu 238,9 hod., v dubnu 182,2 hod.). Bylo to o 26,1 hod. méně než normál, tj. 88 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Opavě, 213,9 hod. a nejméně na Lysé hoře (154,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lučině (16. června), kdy slunce svítilo 15,3 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 16,8 °C, byl o čtyři desetiny stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 1,3 °C teplejší než normál). Kraj byl v červnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 18,9 °C (teplejší oproti normálu o 1,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v červnu 11,1 °C, což je o 0,8 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci. Druhá nejvyšší v Přerově (18,7 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích (18,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v červnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 13,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 14,7 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena na stanici Paseka (27,7 °C) dne 30. června. Nejchladnějším dnem byl 5. červen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (3,6 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu (33,4 °C) byla změřena v Bělotíně dne 30. června. Nejnižší minimální teplota, 0,1 °C, byla zaznamenána dne 6. června na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena na Šeráku dne 6. června (0,1 °C). Srážek spadlo v kraji průměrně 83,3 mm (89 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 89,6 mm, což je 118 % normálu a na Šeráku 115,5 mm (83 % normálu). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Javorníku, 160,4 mm, druhý nejvyšší v Ramzové (124,2 mm) a třetí nejvyšší na Šeráku (120,7 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Šumperk (44,6 mm), Hoštejn (45,8 mm) a Mírov (47,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 49,4 mm, byl zaznamenán dne 20. června v Javorníku. Slunce svítilo v kraji průměrně 196,5 hod. (v květnu 255,3 hod, v dubnu 182,6 hod.). Bylo to o 4,9 hod. méně než normál, tj. 98 % normálu. V červnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově a to 232,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku a to 180,9 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Olomouci (dne 16. června) a na stanici Luká, kdy Slunce svítilo 15,4 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v červnu 16,9 °C (o desetinu tepleji než v OL kraji a o pět desetin stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 0,8 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc červen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 16,0 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (19,1 °C) bylo v červnu ve Starém Městě a v Kroměříži, 18,9 °C bylo v Holešově a v Bystřici pod Hostýnem 18,6 °C. Nejchladněji, (15,0 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (15,1 °C) a třetí nejnižší teplota byla změřena na stanici Hošťálková-Maruška (16,0 °C). Den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu byl 30. červen. Nejvyšší hodnota (26,9 °C) byla v kraji naměřena ve Starém Městě (30. června). Nejchladnějším dnem byl 5. červen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (6,7 °C). Nejvyšší maximální teplota vzduchu 34,0 °C byla zaznamenána dne 30. června v Rožnově pod Radhoštěm. Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 7. června v Bystřici pod Hostýnem (1,9 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 2. června ve Valašské Senici (-1,6 °C). V celém kraji spadlo průměrně 125,0 mm srážek, což bylo 123 % průměru (srážkově nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 141,6 mm (153 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno v Kostelanech (187,3 mm), v Koryčanech (178,2 mm) a 173,2 mm na stanici Staré Hutě. Nejméně srážek spadlo ve Štítné nad Vláří (75,0 mm), 87,9 mm ve Svárově a 101,3 mm ve Vizovicích. Nejvyšší denní úhrn srážek, 93,5 mm, byl zaznamenán dne 12. června na stanici Koryčany. V kraji průměrně svítilo Slunce 197,1 hod. (v květnu 253,7 hod., v dubnu 187,8 hod.). Bylo to o 16,8 hod. méně než normál, tj. 92 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán v Holešově (219,0 hod.) a nejméně, 172,8 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 16. června, kdy Slunce svítilo 15,5 hod.

Květen 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc květen byl převážně teplotně nadprůměrný s výraznými nadprůměrnými teplotami na počátku a konci měsíce. V polovině měsíce bylo několikadenní výrazné podnormální období s teplotami až -5 °C. Česko bylo teplejší než normál o 1,6 °C (průměrná teplota vzduchu +13,9 °C). Průměrná republiková srážka, 46 mm, odpovídá přibližně 63 % srážkového normálu (za období 1961–1990). Na mnoha stanicích všech tří krajů se vyskytlo až 10 letních dní (Mořkov 16). Polovina stanic sledovaných krajů měla jeden nebo dva tropické dny. Většina stanic regionu měla jeden mrazový den, horské oblasti 3 až 5).
Na mnoha místech byl měsíc zemědělsky a ovocnářsky velmi nepříznivý. Velké škody způsobilo výrazné sucho, další škody byly způsobeny mrazem v polovině měsíce a někde působily škody i 2,5 cm kroupy (Javorníky).

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 13,7 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 16,0 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 9,2 °C (o 2,2 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 16,4 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 16,1 °C byla ve Slezské Ostravě a třetí nejvyšší v Ostravě-Porubě. Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Lysé hoře. Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (11,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (11,7 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ostravě-Porubě dne 22. května (23,6 °C). Nejchladnější den byl 17. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (-1,3 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Mořkově dne 1. května (31,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-5,0 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 18. května. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 18. května a to -7,7 °C.
V MS kraji spadlo průměrně 45,5 mm srážek, což je 48 % normálu (srážkově silně podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v květnu 37,1 mm srážek (45 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 78,2 mm, což odpovídá 59 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší na Červené (73,6 mm) a třetí nejvyšší v Mořkově (64,9 mm). Nejméně srážek spadlo v Jindřichově ve Slezsku (22,9 mm), dále pak v Městě Albrechticích-Žárech (23,6 mm) a v Heřmanovicích (23,8 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 31 mm, byl zaznamenán dne 4. května ve Vítkově.
V kraji svítilo Slunce průměrně 238,9 hod. (v dubnu 182,2 hod., v březnu 173,8 hod.). Bylo to o 28 hod. více než normál, tj. 113 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Opavě, 261,3 hod. a nejméně na Lysé hoře (220,9 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Opavě (20. května) a na Lučině (19. května), kdy slunce svítilo 14,4 hod.

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 14,0 °C, byl o tři desetinu stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 1,5 °C teplejší než normál). Kraj byl v květnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 16,5 °C (teplejší oproti normálu o 2,3 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v květnu 8,7 °C, což je o 1,9 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci. Druhá nejvyšší v Medlově-Hlivicích (16,1 °C) a třetí nejvyšší na Pasece (16,0 °C). Průměrně nejchladněji bylo v květnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 10,7 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 12,4 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (25,5 °C) dne 11. května. Nejchladnějším dnem byl 13. květen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-1,2 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v květnu (31,0 °C) změřena v Bělotíně dne 1. května. Nejnižší minimální teplota, -3,2 °C, byla zaznamenána dne 17. května na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Protivanově dne 18. května (-7,9 °C).
Srážek spadlo v kraji průměrně 41,9 mm (52 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 47,9 mm, což je 71 % normálu a na Šeráku 46,1 mm (32 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Zlatých Horách, 76,6 mm, druhý nejvyšší v Javorníku (66,5 mm) a třetí nejvyšší v Potštátě (61,3 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Kojetín (22,5 mm), Přerov (26,4 mm) a Plumlov (27,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 54,1 mm, byl zaznamenán dne 3. května ve Zlatých Horách.
Slunce svítilo v kraji průměrně 255,3 hod (v dubnu 182,6 hod. a v březnu 190,8 hod.). Bylo to o 45 hod. více než normál, tj. 122 % normálu. V květnu Slunce svítilo nejvíce v Přerově a to 285,2 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Jeseníku a to 220,2 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 19. května, kdy Slunce svítilo 14,8 hod.

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v květnu 13,9 °C (o desetinu chladněji než v OL kraji a o 2 desetiny stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 1,5 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc květen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 13,5 °C (o 1,5 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (16,4 °C) bylo v květnu ve Starém Městě, 16,3 °C bylo v Kroměříži a v Holešově 16,1 °C. Nejchladněji, (+12,4 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici (12,7 °C) a třetí nejnižší teplota byla na Horní Bečvě (13,2 °C). 22 a 23. květen byly dny s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu. Nejvyšší hodnota (23,5 °C) byla v kraji naměřena v Holešově (22. května) a ve Starém Městě (23. května). Nejchladnějším dnem byl 13. květen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (3,1 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 1. května v Bystřici pod Hostýnem a 2. května v Kroměříži (31,1 °C). Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 18. května ve Štítné nad Vláří (-4,0 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 18. května ve Valašské Senici (-8,2 °C).
V celém kraji spadlo průměrně 51,2 mm srážek, což bylo 62 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 64,3 mm (53 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno na stanici Valašská Senice (76,8 mm), na Horní Bečvě (76,4 mm) a 74,1 mm v Bystřici pod Hostýnem. Nejméně spadlo na stanici Uherský Brod (18,6 mm), 23,8 mm v Kroměříži a 25 mm v Morkovicích-Slížanech. Nejvyšší denní úhrn srážek, 43,9 mm, byl zaznamenán dne 4. května na stanici Bystřice pod Hostýnem.
V kraji průměrně svítilo Slunce 253,7 hod. (v dubnu 187,8 hod. a v březnu 184,5 hod.). Bylo to o 42 hod. více než normál, tj. 120 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán v Holešově (285,8 hod.) a nejméně, 218,2 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 19. května, kdy Slunce svítilo 14,5 hod.

Duben 2012 v Moravskoslezkém, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc duben byl v prvních dvou dekádách teplotně nevyrovnaný (střídaly se teplejší a chladnější epizody). Poslední dekáda byla na celé území a ve všech výškách teplotně nadprůměrná (s přechodem vysokých teplot do počátku května). Česko bylo teplejší než normál o 1,1 °C (průměrná teplota vzduchu +8,4 °C). Průměrná republiková srážka, 38 mm, odpovídá přibližně 80 % srážkového normálu (za období 1961–1990). Průměrný republikový úhrn slunečního svitu byl 177 hod. (o 17 hod. více než normál, tj. 110 % normálu svitu pro duben). Na mnoha stanicích všech tří krajů se vyskytly tři až čtyři letní dny. Ve všech sledovaných krajích se již vyskytly maximální teploty vzduchu nad 29 °C a minimální teploty dosahovaly ve vyšších polohách ještě k -10 °C. 29. dubna byl na stanici Ostrava-Zábřeh zaznamenán první tropický den. Dne 30. dubna byl tropický den zaznamenán na 5 stanicích Moravskoslezského kraje (Karviná, Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh, Slezská Ostrava a Ropice).

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 8,6 °C, což je o 1,9 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,1 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 3,1 °C (o 1,5 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 10,9 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 10,8 °C byla v Bohumíně a třetí nejvyšší ve Slezské Ostravě (10,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Lysé hoře. Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (5,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla Karlova Studánka (5,9 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Ropici dne 29. dubna (24,5 °C). Nejchladnější den byl 8. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Lysé hoře (-8,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Ostravě-Zábřehu dne 29. dubna (30,5 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-10,4 °C) byla zaznamenána na Lysé hoře dne 9. dubna. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 9. dubna a to -13,2 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 38 mm srážek, což je 65 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v dubnu 30,3 mm srážek (58 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 56,3 mm, což odpovídá 58 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán v Třemešné (62,3 mm). Druhý nejvyšší v Jindřichově ve Slezsku (62,2 mm) a třetí nejvyšší v Osoblaze (59,6 mm). Nejméně srážek spadlo ve Světlé Hoře (22,4 mm), dále pak v Rýmařově (22,6 mm) a v Mošnově (24,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 29,6 mm, byl zaznamenán dne 15. dubna v Jindřichově ve Slezsku.

Nejvíce sněhu v dubnu napadlo na Lysé hoře, celkem 23 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Visalajích 10 cm a třetí nejvyšší ve Vidlích (9 cm). Nižší a střední polohy byly již zpravidla bez sněhu od konce února. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (16. dubna) a to 8 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 2. dubna, 140 cm, druhá nejvyšší na Visalajích (15 cm) také 2. dubna. Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla v dubnu zaznamenána na Ovčárně dne 2. dubna (727,6 mm), dne 9. dubna na Lysé hoře (552,7 mm) a 2 dubna na Visalajích (40 mm).

V kraji svítilo Slunce průměrně 182,2 hod (v březnu 173,8 hod. a v únoru 80,4 hod.). Bylo to o 19 hod. více než normál, tj. 112 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce v Opavě, 202 hod. a nejméně na Lysé hoře (163,6 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Ostravě-Porubě (27. dubna), kdy slunce svítilo 14,3 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 8,7 °C, byl o jednu desetinu stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 1,2 °C teplejší než normál). Kraj byl v dubnu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 10,3 °C (teplejší oproti normálu o 1,1 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v dubnu 2,4 °C, což je o 0,8 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a v Přerově (10,3 °C). Druhá nejvyšší na Pasece (10,2 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích (10,1 °C). Průměrně nejchladněji bylo v dubnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota 4,4 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to 6,2 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (25,1 °C) dne 29. dubna. Nejchladnějším dnem byl 8. duben s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-8,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v dubnu (29,6 °C) změřena v Medlově-Hlivicích dne 30. dubna. Nejnižší minimální teplota, -10,4 °C, byla zaznamenána dne 9. dubna na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena také na Šeráku dne 9. dubna (-12,4 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 29 mm (59 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 24,8 mm, což je 68 % normálu a na Šeráku 40,8 mm (57 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán ve Zlatých Horách, 77,4 mm, druhý nejvyšší v Mikulovicích (70,4 mm) a třetí nejvyšší ve Vidnavě (62,4 mm). Nejnižší měsíční srážkový úhrn měly Velké Losiny (12,7 mm), Hoštejn (17,7 mm) a Branná (15 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 35,4 mm, byl zaznamenán dne 15. dubna ve Zlatých Horách.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na Šeráku, celkem 16 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Ramzové, 4 cm a třetí nejvyšší v Černé Vodě (3 cm). Nižší a střední polohy byly již zpravidla bez sněhu od počátku března. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 6 cm, byl v kraji zaznamenán 8. dubna na Šeráku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 1. dubna, 76 cm, druhá nejvyšší na Dlouhých Stráních 37 cm. Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla v dubnu zaznamenána na Šeráku dne 2. dubna a to 321,9 mm (122 mm na Paprsku a 119,2 mm na Dlouhých Stráních).

Slunce svítilo v kraji průměrně 182,6 hod. (v březnu 190,8 hod. a v únoru 95,5 hod.). Bylo to o 23 hod. více než normál, tj. 115 % normálu. V dubnu Slunce svítilo nejvíce v Bělotíně a to 201 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku a to 156,2 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Šeráku dne 30. dubna, kdy Slunce svítilo 14,1 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 9,2 °C (o pět desetin tepleji než v OL kraji a o 6 desetin stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 1 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc duben (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 7,5 °C (o 1,3 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (10,6 °C) bylo v dubnu v Holešově a Kroměříži, ve Starém Městě 10,5 °C a v Bystřici pod Hostýnem 10,3 °C. Nejchladněji, (+6,8 °C) bylo na Beneškách, ve Valašské Senici a na Marušce (7,5 °C) a třetí nejnižší teplota byla na Horní Bečvě (7,9 °C). 30. duben byl den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu. Nejvyšší hodnota byla v kraji naměřena ve Valašském Meziříčí (24,3 °C). Nejchladnějším dnem byl 8. duben s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (-4,5 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 29. dubna v Kroměříži (29,5 °C). Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 9. dubna ve Valašské Senici (-8,4 °C). Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena opět dne 9. dubna také ve Valašské Senici (-12,4 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 24 mm srážek, což bylo 43 % průměru (srážkově podnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 22,4 mm (71 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno na stanici Staré Hutě, okr. Uh. Hradiště (43,5 mm), na stanici Benešky (34,9) mm a na Horní Bečvě (31,4 mm). Nejméně na stanici Nivnice (16,3 mm), 16,4 mm v Luhačovicích a 16,8 mm v Napajedlech. Nejvyšší denní úhrn srážek, 12,2 mm, byl zaznamenán dne 20. dubna na stanici Staré Hutě.

Nejvíce sněhu napadlo v dubnu na Beneškách, celkem 5 cm, dále 2 cm ve Valašské Senici a na Horní Bečvě 1 cm. Všechny nižší polohy kraje byly již od počátku března bez sněhu. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Beneškách dne 7. dubna (3 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Horní Bečva-Kudlačena dne 1. dubna, 4 cm.

V kraji průměrně svítilo Slunce 187,8 hod. (v březnu 184,5 hod. a v únoru 90,4 hod.). Bylo to o 25 hod. více než normál, tj. 116 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (212,6 hod.) a nejméně, 156,5 hod. na Horní Bečvě. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 30. dubna, kdy Slunce svítilo 13,8 hod.

Březen 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc březen byl ve všech polohách teplotně nadnormální (1,2 až 3 °C nad teplotní březnový normál). Jen začátek a konec měsíce byl v krátkých epizodách teplotně podnormální. Česko bylo teplejší než normál o 2,7 °C (průměrná teplota vzduchu +5,2 °C). Průměrná republiková srážka, 15 mm, odpovídá přibližně 38 % srážkového ročního normálu (za období 1961–1990). Průměrný republikový úhrn slunečního svitu byl 186 hod. (o 70  hod. více než normál, tj. 161 % normálu svitu pro březen). Ve všech sledovaných krajích se již vyskytly maximální teploty vzduchu nad 20 °C a minimální teploty ještě nižší než -10 °C.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 4,2 °C, což je o 2,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 5,5 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v březnu -0,8 °C (o 2,1 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 6,3 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 6,0 °C byla v Osoblaze a ve Slezské Ostravě, třetí nejvyšší v Bohumíně a Městě Albrechticích-Žárech (5,7 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Lysé hoře (-0,8 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (+0,5 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Bílá pod Konečnou (+2,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Žárech dne 17. března (15,7 °C). Nejchladnější den byl 6. březen s nejnižším denním průměrem na Lysé hoře (-10,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Osoblaze a v Karviné dne 17. března (22,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-14,3 °C) byla zaznamenána v Rýmařově dne 7. března. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána opět v Rýmařově dne 7. března a to -16,6 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 28 mm srážek, což je 65 % normálu (srážkově podnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v březnu 25,8 mm srážek (72 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 93,1 mm, což odpovídá 110 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře. Druhý nejvyšší v Horní Lomné (80,2 mm) a třetí nejvyšší na Grúni (78,1 mm). Nejméně srážek spadlo v Kružberku (7,8 mm), dále pak ve Světlé Hoře (9,3 mm) a ve Vítkově (9,9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 29,5 mm, byl zaznamenán dne 29. března na Lysé hoře (27 mm měla Morávka-Uspolka a 26,2 mm Tyra).

Nejvíce sněhu v březnu napadlo na Lysé hoře, celkem 50 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Bílé 12 cm a třetí nejvyšší v Jablunkově (5 cm). Nižší polohy byly již zpravidla bez sněhu celý měsíc. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Lysé hoře (29. března) a to 25 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 1. března, 181 cm, druhá nejvyšší na Bílé pod Konečnou (76 cm) a třetí nejvyšší 46 cm v Rýmařově (vše 1. března). Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla v březnu zaznamenána na Lysé hoře dne 26. března a to 562,9 mm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 173,8 hod. (v únoru 80,4 hod., v lednu 43,2 hod.). Bylo to o 55,7 hod. více než normál, tj. 147 % normálu. Nejvíce svítilo Slunce na Červené, 185,8 hod. a nejméně v Žárech (153,4 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře (24. března), kdy slunce svítilo 12 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu 4,8 °C. Byl o šest desetin stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 2,4 °C teplejší než normál). Kraj byl v březnu klasifikován jako teplotně nadnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu 6,6 °C (teplejší oproti normálu o 2,8 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v březnu -0,4 °C, což je o 3 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci a v Javorníku. Druhá nejvyšší v Medlově-Hlivicích a na Pasece (6,1 °C) a třetí nejvyšší v Přerově (5,9 °C). Průměrně nejchladněji bylo v březnu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota +1,3 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to +1,8 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (14,6 °C) dne 18. března. Nejchladnějším dnem byl 6. březen s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-10,6 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v březnu (23,2 °C) změřena v Javorníku dne 17. března. Nejnižší minimální teplota, -12,5 °C, byla zaznamenána dne 7. března na Šeráku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena také na Šeráku dne 7. března (-19,6 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 14 mm (35 % průměru, srážkově podnormální měsíc). V Olomouci spadlo 6,5 mm, což je 23 % normálu a na Šeráku 27,4 mm (31 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Paprsek, 36,4 mm, druhý nejvyšší v Bělé pod Pradědem (29,4 mm) a třetí nejvyšší na Šeráku. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Plumlov (2,6 mm), Kojetín (4,1 mm) a Přerov (4,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 17,6 mm, byl zaznamenán dne 29. března na Paprsku.

Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Šeráku, celkem 25 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Paprsku 22 cm a třetí nejvyšší na Dlouhých Stráních (13 cm). Nižší polohy byly již zpravidla bez sněhu celý měsíc. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 16 cm, byl v kraji zaznamenán 30. března na Paprsku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Šeráku dne 1. března, 130 cm, druhá nejvyšší na Paprsku 129 cm a třetí nejvyšší na Dlouhých Stráních, 111 cm. Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla v březnu zaznamenána na Šeráku dne 12. března a to 447,6 mm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 190,8 hod. (v únoru 95,5 hod., v lednu 53,1 hod.). Bylo to o 77,1 hod. více než normál, tj. 168 % normálu. V březnu Slunce svítilo nejvíce na Luké a to 212,7 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Javorníku a to 167 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili opět v Protivanově 25. března, kdy Slunce svítilo 11,9 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v březnu 4,5 °C (o tři desetiny chladněji než v OL kraji a o tři desetin stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 1,2 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc březen (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu 3,9 °C (o 1,7 °C tepleji než průměr). Průměrně nejtepleji (6,6 °C) bylo v březnu v Kroměříži a ve Starém Městě, 6,4 °C v Holešově a 5,9 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladněji, (+1,8 °C) bylo ve Valašské Senici, dále na Beneškách (2,4 °C) a třetí nejnižší teplota byla na Horní Bečvě (2,6 °C). 28. březen byl den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu. Nejvyšší hodnota byla v kraji naměřena ve Starém Městě (13,4 °C). Nejchladnějším dnem byl 6. březen s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (-7,2 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 17. března ve Valašském Meziříčí (21,9 °C). Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 7. března ve Valašské Senici a to -12,6 °C. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 7. března také ve Valašské Senici (-18,2 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 18 mm srážek, což bylo 40 % průměru (srážkově podnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 18,2 mm (24 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno na stanici Horní Bečva (54,9 mm), dále na stanici Valašská Senice (43 mm) a na stanici Benešky, 42,3 mm. Nejméně na stanici Morkovice-Slížany (pouze 2 mm), 2,9 mm v Kroměříži a 3,3 mm ve Starém Městě. Nejvyšší denní úhrn srážek, 17,6 mm, byl zaznamenán dne 29. března na Horní Bečvě.

Nejvíce sněhu napadlo v březnu na Beneškách, celkem 11 cm, dále ve Valašské Senici, celkem 8 cm a třetí nejvyšší na Horní Bečvě (6 cm). Všechny nižší polohy kraje byly v březnu bez sněhu. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Beneškách dne 29. března (7 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Benešky dne 1. března, 92 cm, dále 76 cm ve Valašské Senici a 55 cm na Horní Bečvě. Nejvyšší vodní hodnota celkové sněhové pokrývky byla v březnu zaznamenána ve Valašské Senici dne 5. března a to 204 mm.

V kraji průměrně svítilo Slunce 184,5 hod. (v únoru 90,4 hod., v lednu 59,4 hod.). Bylo to o 70,1 hod. více než normál, tj. 161 % normálu. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (202,9 hod.) a nejméně, 165,7 hod. ve Valašském Meziříčí. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 25. března, kdy Slunce svítilo 11,9 hod. Na Marušce celkem svítilo Slunce 198,6 hod.

Únor 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

Měsíc únor byl ve ve své první polovině všech polohách výrazně až mimořádně teplotně podnormální (velmi chladná epizoda začala v posledním lednovém týdnu) a ve druhé polovině zpravidla teplotně nadprůměrný. Vyšší polohy Zlínského kraje byly v druhé polovině měsíce střídavě nadprůměrné a podprůměrné. Nižší polohy a horské oblasti byly o 4 až 6 °C chladnější než únorový normál. Střední polohy byly chladnější o 7 až 8 °C. Česko bylo chladnější než normál o 4,1 °C (průměrná teplota vzduchu -5,2 °C). Průměrná republiková srážka, 33 mm, odpovídá přibližně 88 % srážkového ročního normálu (za období 1961–1990). Průměrný republikový úhrn slunečního svitu byl 97,5 hod.

 

V první polovině února se na celém sledovaném území průměrně vyskytlo 7 arktických dnů. Za arktický den považujeme den, ve kterém byla maximální teplota vzduchu po celých 24 hod. -10 °C a nižší. Nejvíce arktických dnů jsme zaznamenali na Marušce (Hošťálková), celkem 12, 11 arktických dnů bylo na Javorovém vrchu u Třince a na Červené. Deset dnů bylo ve Frenštátě pod Radhoštěm, na Šeráku, ve Vítkově a v Kozlově. Pouze jeden arktický den měly stanice Šumperk, Paseka a Jevíčko. V Dubicku nebyl zaznamenán žádný arktický den, tedy každý únorový den měl teplotu vzduchu vyšší než -10 °C. Většina stanic má průměrně 1–2 arktické dny za rok, stanice Červená 3,5, Lysá hora 8,5 a Praděd 13,5 dne. Většina arktických dnů se vyskytuje v lednu. V únoru průměrně 1 až 4 dny za 10 let, pouze Praděd má průměrně 4 arktické dny za rok.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -6,5 °C, což je o 4,8 °C nižší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně podnormální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu -5,3 °C, což je chladněji oproti normálu o 5,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru -10 °C (o 4,5 °C chladněji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, -4,7 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu -5,0 °C byla v Osoblaze a třetí nejvyšší ve Slezské Ostravě (-5,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v únoru na Lysé hoře a na Javorovém vrchu (-10,0 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Červené (-8,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Karlova Studánka (-8,0 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena v Osoblaze dne 24. února (10,1 °C). Nejchladnější den byl 3. únor s nejnižším denním průměrem ve Světlé Hoře a Karlově Studánce (-22,3 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Osoblaze dne 24. února (12,0 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-29,6 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 3. února. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána opět ve Světlé Hoře dne 3. února a to -32,6 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 49 mm srážek, což je 111 % normálu (srážkově normální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v únoru 32,3 mm srážek (107 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 101 mm, což odpovídá 125 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Bílé pod Konečnou, 130,3 mm. Nejméně srážek spadlo v Mošnově (16,3 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 46,5 mm, byl zaznamenán dne 15. února na Bílé pod Konečnou.

Nejvíce sněhu v únoru napadlo opět na Visalajích, celkem 125 cm, druhá nejvyšší nadílka byla opět na Bílé 112 cm a třetí nejvyšší, opět  na Lysé hoře, (99 cm). Nejméně sněhu napadlo ve Slezské Ostravě, pouze 16 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Bílé (15. února) a to 65 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 20. února, 195 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 80,4 hod. (v lednu 43,2 hod. a v prosinci 44 hod.). Nejvíce svítilo Slunce (stejně jako v lednu) ve Světlé Hoře, 103 hod. a nejméně v Bohumíně (60,7 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře (12. února), kdy slunce svítilo 9,8 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -5,9 °C. Byl o šest desetin stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 4,5 °C chladnější než normál). Kraj byl v únoru klasifikován jako teplotně podnormální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu -4,3 °C (chladněji oproti normálu o 4,2 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v únoru -10,6 °C, což je o 4,9 °C chladněji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena v Olomouci. Druhá nejvyšší v Javorníku (-4,4 °C) a třetí nejvyšší v Medlově-Hlivicích (-4,5 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota -9,0 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to -7,7 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Dubicku (9,0 °C) dne 29. února. Nejchladnějším dnem byl 2. únor s nejnižším denním průměrem na Šeráku (-22,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v únoru (14,2 °C) změřena na Pasece dne 29. února. Nejnižší minimální teplota, -26,6 °C, byla zaznamenána dne 4. února v Jeseníku. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 3. února (-29,2 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 39,7 mm (99 % průměru, srážkově normální měsíc). V Olomouci spadlo 33,3 mm, což je 58 % normálu a na Šeráku 52,9 mm (68 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Paprsek, 101,3 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl Přerov (9 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 61 mm, byl zaznamenán dne 15. února v Oskavě.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru na Dlouhých Stráních, celkem 102 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Paprsku 82 cm a třetí nejvyšší na Šeráku (74 cm). Nejméně sněhu napadlo v únoru v Plumlově, pouze 3 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 52 cm, byl v kraji zaznamenán 15. února na Dlouhých Stráních. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Paprsku dne 16. února, 165 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 95,5 hod. (v lednu 53,1 hod. a v prosinci 38,7 hod.). V únoru Slunce svítilo nejvíce v Šumperku a to 111 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce na Šeráku a to 77,4 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově 12. února, kdy Slunce svítilo 9,3 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v únoru -5,3 °C (o jednu desetinu tepleji než v OL kraji a o sedm desetin stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 5,3 °C chladnější než teplotní normál pro měsíc únor (teplotně podnormální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -7,7 °C (o 7 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (-4,3 °C) bylo v únoru v Kroměříži a ve Starém Městě, -4,7 °C v Holešově a -4,8 °C v Bystřici pod Hostýnem. Nejchladněji, (-8,1 °C) bylo na Beneškách (dále na Marušce a třetí nejnižší teplota byla na horní Bečvě -7,3 °C). 29. únor byl den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu. Nejvyšší hodnota byla v kraji naměřena ve Starém Městě (8,5 °C). Nejchladnějším dnem byl 4. únor s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu na Beneškách (-18,8 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 29. února v Kroměříži (11,9 °C). Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 3. února na stanici Štítná nad Vláří a to -24,4 °C. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 3. února ve Valašské Senici (-31,6 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 49,2 mm srážek, což bylo 107 % průměru (srážkově normální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 43 mm (77 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno na stanici Benešky 121,4 mm a nejméně na stanici Morkovice-Slížany (9,4 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 50,3 mm, byl zaznamenán dne 15. února na stanici Velké Karlovice.

Nejvíce sněhu napadlo v únoru ve Valašské Senici, celkem 127 cm, druhá nejvyšší nadílka byla ve Vápenici 110 cm a třetí nejvyšší na Beneškách (105 cm). Nejméně sněhu napadlo v únoru ve Starém Městě, pouze 5 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán ve Vápenici dne 28. února (68 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Benešky dne 18. února, 138 cm.

V kraji průměrně svítilo Slunce 90,4 hod. (v lednu 59,4 hod. a v prosinci 31 hod.). Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (101,1 hod.) a nejméně, 72 hod. ve Valašském Meziříčí. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 12. února, kdy Slunce svítilo 9,5 hod.

Leden 2012 v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji

 Měsíc leden byl v nižších polohách teplotně výrazně nadprůměrný v prvních 3 týdnech. Poslední týden byl vlivem přílivu chladného vzduchu od severovýchodu výrazně chladný. Nižší polohy byly o 1,3 až 2,7 °C teplejší než lednový normál. Střední a vyšší polohy byly teplotně podobné jako polohy nižší jen v polovině měsíce s několikadenní výraznou chladnou epizodou. Odchylka průměrné teploty od normálu byla ±0,5 °C. Česko bylo teplejší než normál o 2,6 °C (průměrná teplota vzduchu -0,2 °C). Průměrná republiková srážka, 81 mm, odpovídá přibližně 193 % srážkového ročního normálu (za období 1961–1990). Průměrný republikový úhrn slunečního svitu 59,4 hod. byl vyšší než normál o 8 %.

 

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji -1,5 °C, což je o 1,7 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu -0,2 °C, což je tepleji oproti normálu o 1,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu -5,6 °C (o 0,4 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 0,3 °C, byla naměřena na stanic Ostrava-Zábřeh. Druhá nejvyšší teplota vzduchu 0,2 °C byla v Osoblaze a třetí nejvyšší v Ostravě-Porubě a Karviné (-0,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Lysé hoře (-5,6 °C). Druhá nejnižší teplota vzduchu byla v kraji změřena na Javorovém vrchu u Třince (-5,1 °C) a třetí nejchladnější měřenou lokalitou byla stanice Červená (-3,3 °C). Nejvyšší hodnota průměrné denní teploty vzduchu byla v kraji naměřena ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 2. ledna (7,5 °C). Nejchladnější den byl 31. leden s nejnižším denním průměrem ve Světlé Hoře (-17,7 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu v kraji byla změřena v Osoblaze dne 2. ledna (11,6 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu (-24,6 °C) byla zaznamenána ve Světlé Hoře dne 31. ledna. Nejnižší minimální přízemní teplota byla zaznamenána opět ve Světlé Hoře dne 31. ledna a to -28,5 °C.

V MS kraji spadlo průměrně 87,6 mm srážek, což je 209 % normálu (srážkově silně nadnormální měsíc). V Ostravě-Porubě jsme naměřili v lednu 61,2 mm srážek (219 % normálu). Na Lysé hoře to bylo 246,9 mm což odpovídá 314 % normálu. Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na Visalajích, 278,3 mm. Nejméně srážek spadlo v Opavě (31,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 42,3 mm, byl zaznamenán dne 5. ledna na Visalajích.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu opět na Visalajích, celkem 268 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Bílé 230 cm a třetí nejvyšší na Lysé hoře (215 cm). Nejméně sněhu napadlo v Novém Jičíně, pouze 16 cm. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán na Bílé (5. ledna), v Rýmařově (5. ledna) a na Visalajích (15. ledna) a to 32 cm. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Lysá hora dne 25. ledna, 175 cm.

V kraji svítilo Slunce průměrně 43,2 hod. (v prosinci 44 hod., v listopadu 125,7 hod.). Nejvíce svítilo Slunce ve Světlé Hoře, 49,4 hod. a nejméně na Lučině (35,1 hod.). Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili na Lysé hoře (31. ledna), kdy slunce svítilo 9,0 hod.

 

Olomoucký kraj s průměrnou měsíční teplotou vzduchu -1,1 °C byl o čtyři desetiny stupně teplejší než MS kraj (OL kraj byl o 2 °C teplejší než normál). Kraj byl v lednu klasifikován jako teplotně normální měsíc. Olomouc měla průměrnou měsíční teplotu vzduchu +0,6 °C (tepleji oproti normálu o 2,7 °C). Průměrná teplota vzduchu na Šeráku byla v lednu -5,7 °C což je o 0,2 °C tepleji než průměr. Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu v kraji byla naměřena opět na stanici Javorník 0,8 °C (stejně jako v listopadu a prosinci), dále v Olomouci 0,6 °C a Přerově (0,2 °C). Průměrně nejchladněji bylo v lednu na Šeráku. Na Paprsku byla průměrná teplota -4,2 °C (druhá nejnižší v kraji). Třetí nejnižší změřená průměrná měsíční teplota vzduchu byla zaznamenána v Klepáčově a to -3,2 °C. Nejvyšší denní průměrná teplota vzduchu byla v kraji naměřena v Javorníku (7,4 °C) dne 2. ledna. Nejchladnějším dnem byl 31. leden s nejnižším denním průměrem v Jeseníku (-18,0 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla v lednu (11,6 °C) změřena v Javorníku dne 2. ledna. Nejnižší minimální teplota, -21,9 °C, byla zaznamenána dne 31. ledna v Jeseníku a v Šumperku bylo téhož dne -21,6 °C. Nejnižší přízemní minimální teplota byla změřena v Šumperku dne 31. ledna (-23,2 °C).

Srážek spadlo v kraji průměrně 78,5 mm (187 % průměru, srážkově silně nadnormální měsíc). V Olomouci spadlo 33,3 mm což je 136 % normálu a na Šeráku 143,1 mm (178 % průměru). Nejvyšší měsíční úhrn srážek byl v kraji zaznamenán na stanici Dlouhé Stráně (dolní nádrž), 258 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn měl opět Kojetín (28,2 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 40,9 mm, byl zaznamenán dne 4. ledna v Bělé pod Pradědem.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Dlouhých Stráních, celkem 203 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Paprsku 187 cm a třetí nejvyšší na Šeráku (163 cm). Leden bez sněhu byl zaznamenán v Plumlově. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu, 40 cm, byl v kraji zaznamenán 5. ledna na Dlouhých Stráních a dne 17. ledna v Jeseníku. Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na Paprsku dne 22. ledna, 157 cm.

Slunce svítilo v kraji průměrně 53,1 hod. (v prosinci 38,7 hod. a v listopadu 107,1 hod.) Lednový úhrn odpovídá 98 % normálu svitu pro tento měsíc. V lednu Slunce svítilo nejvíce na Luké a to 68,1 hod. Naopak nejméně svítilo Slunce v Medlově-Hlivicích a to 36 hod. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu jsme naměřili v Protivanově 30. ledna a na Luké 31. ledna, kdy Slunce svítilo 8,3 hod.

 

V celém Zlínském kraji byla průměrná teplota vzduchu v lednu -0,9 °C (o dvě desetiny tepleji než v OL kraji a o šest desetin stupně tepleji než v MS kraji). Kraj byl o 1,6 °C teplejší než teplotní normál pro měsíc leden (teplotně normální měsíc). Na Marušce byla průměrná teplota vzduchu -2,6 °C (o 0,3 °C chladněji než průměr). Průměrně nejtepleji (0,6 °C) bylo v lednu v Kroměříži (0,5 °C ve Starém Městě a 0,4 °C v Holešově) a nejchladněji, (-3,3 °C) na Beneškách (Valašská Senice -2,7 °C, Maruška -2,6 °C). 12. leden byl den s nejvyšší průměrnou denní teplotou vzduchu. Nejvyšší hodnota byla v kraji naměřena v Kroměříži (5,7 °C). Nejchladnějším dnem byl 31. leden s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně Senici (-13,5 °C).

Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 3. ledna v Kroměříži (8,8 °C). Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 30. ledna na stanici Horní Bečva a to -19,4 °C. Nejnižší minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena dne 31. ledna ve Valašské Senici (-22,8 °C).

V celém kraji spadlo průměrně 92,2 mm srážek, což bylo 196 % průměru (srážkově silně nadnormální měsíc podle metodiky hodnocení normality srážek a teplot). Na Marušce bylo naměřeno 77,2 mm (130 % průměru). Nejvíce srážek v kraji bylo zaznamenáno na stanici Horní Bečva-Kudlačena 223,9 mm a nejméně na stanici Morkovice-Slížany (29,6 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek, 41,5 mm, byl zaznamenán dne 5. ledna na stanici Valašská Senice.

Nejvíce sněhu napadlo v lednu na Beneškách, celkem 209 cm, druhá nejvyšší nadílka byla na Horní Bečvě-Kudlačeně 176 cm a třetí nejvyšší ve Valašské Senici (173 cm). Leden bez sněhu byl zaznamenán v Morkovicích-Slížanech. Nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl v kraji zaznamenán ve Valašské Senici dne 5. ledna (35 cm). Nejvyšší hodnota celkové sněhové pokrývky byla v kraji zaznamenána na stanici Benešky dne 23. ledna, 109 cm.

V kraji průměrně svítilo Slunce 59,4 hod. (v prosinci 31 hod. a v listopadu 109,1 hod.), to 108 % normálu pro kraj. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán ve Starém Městě (71,4 hod.) a nejméně, 41,6 hod. ve Valašském Meziříčí. Nejvyšší denní úhrn slunečního svitu v kraji jsme změřili na Marušce 31. ledna, kdy Slunce svítilo 8,5 hod.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1