Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

 

Současné rozmístění přístrojů meteorologické stanice

 

V současné době jsou všechna elektronická čidla jištěná klasickými přístroji, takže v případě poruchy čidel nebo dlouhodobému výpadku el. energie lze meteorologická měření provádět klasickými přístroji.

 

Jednotlivé přístroje umístěné na met. stanici

Elektronická čidla Automatizované meteorologické stanice


Čidlo teploty a vlhkosti vzduchu v radiačním krytu, který chrání čidlo proti přímému slunečnímu záření a také padajícím  srážkám. Radiační kryt je žaluziového typu aby co nejlépe chránil čidlo a zároveň nebránil přístupu vzduchu k samotnému čidlu. Kryt je bílé barvy aby co nejlépe odrážel sluneční paprsky. Čidlo nepřetržitě zaznamenává teplotu a vlhkost vzduchu ve 2 metrech nad zemí.

Čidlo přízemní teploty vzduchu v 5 cm nad zemí. Měří minimální dosaženou teplotu vzduchu těsně nad zemí. Není chráněno žádným krytem proti slunečnímu záření z toho důvodu, že se přízemní minimální teplota vzduchu zaznamenává v nočních a ranních hodinách těsně před východem slunce.

 Čidlo přímého slunečního záření registruje délku slunečního svitu.

 Utrasonické čidlo pro měření rychlosti a směru větru. Pracuje na principu šíření a odrazu zvukových vln. Výhodou je, že nemá žádné pohyblivé části a je vyhřívané, takže téměř odpadají problémy s tvorbou námrazy a ledovky na čidle.

 Váhový srážkoměr pro měření množství spadlých srážek. Výhodou váhového srážkoměru je, že spadlé srážky do záchytné nádoby váží, takže odpadají problémy při padání tuhých srážek, které se ve starších typech srážkoměrů musely nejprve roztopit a teprve pak se zjišťovalo jejich množství v mm. Váhový srážkoměr zváží přímo množství srážek kapalných nebo tuhých.

 Ceilometr CT25K je přístroj pro měření výšky spodní základny oblačnosti a vertikální dohlednosti. Princip činnosti tohoto přístroje je založen na měření času, který je nutný pro průběh krátkého světelného impulzu, procházejícího atmosférou od vysílače ke spodní základně oblačnosti a zpět do přijímače měřícího přístroje.

 PWD 22 je inteligentní víceučelový detektor stavu počasí. Detektor slouží jako optický dohledoměr v rozmezí 10 až 20000 m a také dokáže rozeznávat až 7 druhů srážek (déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, smíšené srážky, sníh a zmrzlý déšť). Dokáže také detekovat příčinu snížené dohlednosti jako např. mlhu, kouřmo, zákal. atd. Detektor odhaduje množství vodní hodnoty srážek kapacitním zařízením RAINCAP a spojuje tuto informaci s měřením optického rozptylu a teploty. Tato tři nezávislá měření poskytují dostatečné údaje pro správné vyhodnocení převládající dohlednosti a stavu počasí.

K AMS ještě patří čidlo tlaku vzduchu a půdní teploměry, které jsou umístěny v hloubkách 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm a 100cm a měří teplotu půdy v těchto hloubkách.

Klasické meteorologické přístroje

 Meteorologická budka slouží k umístění měřících přístrojů ve výšce 2 m nad zemí a poskytuje jim dokonalou ochranu před slunečním zářením. Zároveň chrání přístroje před kapalnými a tuhými srážkami. Je konstruována tak aby umožňovala přirozenou ventilaci přístrojů. Její dvířka jsou orientována na sever aby při odečítání hodnot z přístrojů, nedošlo k proniknutí slunečního záření do meteorologické budky.

 Umístění přístrojů v meteorologické budce. Zleva: staniční rtuťový teploměr, vlhký teploměr (podle teplot těchto dvou teploměrů se s pomocí tabulek zjistí vlhkost vzduchu, tlak vodních par a rosný bod), vlasový vlhkoměr, maximální teploměr a pod ním minimální teploměr.

 Slunoměr slouží k registraci slunečního svitu. Přes skleněnou kouli se při slunečním svitu vypaluje na pásku stopa, podle které se zjistí délka slunečního svitu příslušného dne a i jeho intenzita.

 Anemoindikátor slouží k měření rychlosti a směru větru.

 Srážkoměr k měření množství spadlých srážek. Jeho záchytná plocha je 500 cm2 a množství srážek zachycené srážkoměrem se měří v milimetrech. Platí, že 1 mm srážek ve srážkoměru = 1 litr vody na 1 m2 plochy.

 Registrační srážkoměr (ombrograf) slouží k registraci množství spadlých srážek za 24 hod. Srážky zachycené v nálevce stékají do plovákové komory kde zvedají  plovák na jehož konci je psací raménko, které tento pohyb zapisuje na válec poháněný hodinovým strojkem, na němž je navinuta registrační páska.

 Váhový sněhoměr slouží ke zjišťování vodní hodnoty obsažené ve sněhové pokrývce.

 Sněhoměrná lať slouží ke měření výšky sněhové pokrývky. Na Marušce vlivem větru bývá sněhová pokrývka nerovnoměrná, proto se měří na třech různých místech a výsledná výška sněhové pokrývky se vypočítá jako průměr z těchto tří měření.

 Rtuťový tlakoměr k měření tlaku vzduchu.

 Registrační tlakoměr (mikrobarograf) slouží k registraci tlaku vzduchu.

 Anténa přístroje pro registraci bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. Tento přístroj zaregistruje všechny bleskové výboje "do země" v okruhu cca 10 km.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1