Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2008

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden s průměrnou teplotou vzduchu 0,2 °C vůbec nepřipomínal zimní měsíc. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 7,2 °C dne 20. ledna a minimální teplota vzduchu klesla na -8,2 °C dne 3. ledna. Souvislá sněhová pokrývka ležela jen do 11. ledna a pak byla ještě tři dny od 23. do 25. ledna. Srážky na Marušce padaly střídavě sněhové a dešťové a za celý měsíc spadlo 45,1 mm srážek. Max. výška sněhové pokrývky byla zaznamenána ve dnech 8. až 11. ledna o výšce 21 cm. Od začátku měsíce až do 9. ledna byla na Marušce silná námraza tloušťky až 20 cm, která vznikla díky inverznímu charakteru počasí již v půlce prosince 2007. Sluneční svit byl na Marušce v lednu zaznamenán ve 20 dnech, jeho celková délka trvala 45,3 hod. a nejdelší sluneční svit byl zaznamenán 25. ledna v délce 7,2 hod. Mlhou byla Maruška zahalená po 19 dnů. Celý měsíc foukal převážně nárazový vítr o průměrné rychlosti 5,0 m/s a s maximálním nárazem dne 16. ledna o hodnotě 26,5 m/s = 95 km/h

Námrazou obalená větrná elektrárna začátkem ledna

Únor měl průměrnou teplotu vzduchu 1,1°C. Maximální teplota vzduchu měřená ve 2m nad zemí byla 12,9°C 25. února, minimální teplota vzduchu ve 2m nad zemí byla -11,0°C dne 17. února a minimální teplota vzduchu v pěti centimetrech nad zemí klesla na -14,7°C dne 17. února. Celkem spadlo za únor na Marušce 36,6 mm srážek v podobě deště s výjimkou šesti dnů, kdy padaly srážky sněhové, nebo smíšené sníh s deštěm. Souvislá sněhová pokrývka byla pouze tři dny za celý měsíc únor a její max. výška dosáhla jen na 5 cm. Slunce svítilo celkem 99,5 hod. Sluneční svit byl registrován ve dvaceti dnech a max. délka slunečního svitu byla zaznamenána 26. února v délce 9,7 hod. Mlha byla zaznamenána v deseti dnech a dny s námrazou byly v únoru celkem 4. Celý měsíc foukal nárazový vítr o průměrné rychlosti 4,2 m/s a maximálního nárazu bylo dosaženo 4. února ráno o hodnotě 37,7 m/s = 135,7 km/h.

Březen žádnou změnu nepřinesl a zima ani v tomto měsíci nedostala šanci. Průměrná teplota vzduchu byla 1,8 °C. Nejvýše rtuť teploměru stoupla dne 31. března na 13,8 °C. Naopak minimální teplota vzduchu byla naměřena 6. března o hodnotě -6,0 °C. Ve výšce 5 cm nad zemí klesla teplota nejvíce také 6. března na hodnotu -10,4 °C. Srážky byly v první polovině měsíce převážně dešťové, od 17. března začalo sněžit a vytvořila se sněhová pokrývka, která svého maxima 15 cm dosáhla 27. března. Celkem ležela sněhová pokrývka na Marušce 12 dnů. Celkový úhrn srážek za měsíc březen byl 77,6 mm. Sluneční svit byl zaznamenán v 27 dnech o celkové délce 107,8 hod. Nejdéle slunce svítilo 12,1 hod. dne 31. března. Výskyt mlhy byl pozorován v 16 dnech. Díky mlze, silnému větru a teplotami pod bodem mrazu se na Marušce tvořila námraza, která trvala celkem 5 dnů. Měsíc březen byl ale hodně větrný. Hned první dva dny řádila na Marušce vichřice, při které maximální nárazy větru sedmkrát překročily hodnotu 40 m/s. Největší náraz větru byl zaznamenán hned 1. března večer o rychlosti 43,1 m/s = 155 km/h. Je to nový rekord met. stanice na Marušce a třetí nejvyšší náraz větru pro tento den v ČR. Průměrná rychlost větru za březen byla na Marušce 4,4 m/s.

Jaro na Marušce

Jaro na Marušce

Duben byl velice proměnlivý s častými přeháňkami, které střídaly dny slunečné s bohatou kupovitou oblačností. Průměrná teplota byla 7,3 °C. Nejvýše v dubnu na Marušce vystoupila teplota vzduchu ve 2 m nad zemí 11. 4. na hodnotu 19,0 °C. Naopak nejníže klesla rtuť teploměru ve 2 metrech nad zemí na hodnotu -3,2 °C dne 8. dubna a při zemi bylo naměřeno minimum téhož dne o hodnotě -4,0 °C. Srážky se vyskytovaly už jen pouze dešťové s celkovým úhrnem za měsíc duben 52,0 mm. Nejvíce srážek za 24 hodin spadlo dne 15. dubna o hodnotě 9,7 mm. Celkem bylo za duben 21 dnů s výskytem srážek většinou v podobě přeháněk. Sluneční svit byl zaznamenán v 27 dnech s celkovou dobou 141 hod. a maximem dne 24. dubna o délce 12,9 hod. Mlha byla registrována na Marušce v osmi dnech a ve dvou případech byla v dubnu zaznamenána na Marušce bouřka. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,4 m/s a maximální náraz měl hodnotu 33,0 m/s = 119 km/h dne 7. dubna.

Květen byl teploně i srážkově průměrný měsíc. Jeho průměrná teplota na Marušce byla 12,4 °C což je o 1,3°C méně než v květnu 2007. Nejvyšší naměřená teplota vzduchu byla 24,8 °C dne 31. května. Nejníže klesla rtuť teploměru na 3,8 °C dne 20. května a minimální teplota 5 cm nad zemí byla naměřena 10. května o hodnotě 1,5 °C. Srážky se na Marušce vyskytly v deseti dnech a jejich celkový úhrn za měsíc byl 92,5 mm. Nejvíce pršelo ve čtyřech dnech od 18. do 21. května, kdy za tyto čtyři dny spadlo celkem 82,6 mm srážek. Sluneční svit byl na Marušce registrován po 27 dnů o celkové délce 197,8 hod. s maximem 13,3 hod. dne 30. května. Mlha Marušku pohltila v sedmi dnech a bouřka byla registrována ve třech dnech za měsíc květen. Vítr foukal o průměrné rychlosti 2,9 m/s a maximální náraz měl hodnotu 22,8 m/s dne 18. května.

květen

Květen na Marušce

Červen byl teplý a slunečný. Průměrná teplota vzduchu byla 16,8 °C, maximální teplota vystoupala na 27,5 °C dne 23. června a minimální teplota klesla na 6,9 °C dne 14. června. Minimální teplota při zemi byla změřena dne 13. června o hodnotě 3,7 °C. Úhrn srážek za červen měl hodnotu 69 mm, nejvíce pršelo při bouřce dne 4. června, kdy za 24 hod. napršelo 41,7 mm. Sluneční svit byl pozorován ve všech dnech v měsíci s celkovým součtem 240,4 hod. a maximem dne 10. června o délce 13,7 hod. Mlha byla na Marušce v červnu zaznamenána pouze ve třech dnech, bouřky se vyskytly celkem v deseti dnech. Průměrná rychlost větru byla 2,7 m/s a maximální náraz byl zaznamenán při bouřce dne 25. června o hodnotě 36,4 m/s = 131 km/h.

 

Červenec byl s průměrnou teplotou vzduchu 16,9 °C o 1,2 °C chladnější než červenec v roce 2007. Maximální teplota vzduchu ve 2 m nad zemí dosáhla hodnoty 27,1 °C dne 3. července, minimální teplota vzduchu ve 2 m nad zemí byla změřena dne 22. 7. o hodnotě 9,1 °C a minimální teplota vzduchu při zemi klesla na hodnotu 4,7 °C také 22. července. Za celý měsíc bylo na Marušce zaznamenáno celkem 9 letních dnů (dny, kdy max. teplota vzduchu dosáhla hodnoty 25 °C). Srážek za červenec spadlo na Marušce celkem 95,5 mm s maximem dne 3. 7. 22,3 mm. Slunce svítilo celkem 218,1 hod. Sluneční svit byl zaznamenán v 28 dnech s maximální délkou 14,5 hod. dne 1. a 2. července. Mlha Marušku zahalila v pěti dnech a bouřka byla zaznamenána v sedmi dnech. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,4 m/s s maximálním nárazem o hodnotě 32,1 m/s (115,6km/h) dne 4. července.

Západ Slunce

Srpen byl teplý a slunečný měsíc s průměrnou teplotou vzduchu 17,1 °C, která byla o 0,5 °C nižší než v srpnu 2007. Maximální teplota vzduchu byla změřena dne 4. srpna o hodnotě 25,8 °C. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 31. srpna na hodnotu 9,0 °C. Přízemní teplota vzduchu nejvíce klesla dne 30. srpna na hodnotu 3,8 °C. Za celý měsíc byly na Marušce tři letní dny, kdy max. teplota vzduchu dosáhla nebo překročila hodnotu 25 °C. Celkový srážkový úhrn byl 74,7 mm, kdy nejvíce srážek 32,2 mm spadlo při přechodu frontálního systému spojeného s mnoha za sebou jdoucími bouřkami večer 15. srpna a v noci na 16. srpna. Sluneční svit byl registrován ve všech dnech měsíce o celkové délce 244,1 hod. s maximem dne 7. srpna o délce 13,7 hod. Mlha se na Marušce objevila jen ve třech dnech a bouřky byly zaznamenány ve čtyřech dnech za měsíc srpen. Foukal většinou nárazový vítr. Průměrná rychlost větru byla 3,4 m/s (12,2 km/h), maximální náraz větru měl hodnotu 31,6 m/s (113,8 km/h).

 

Září nás těsně před polovinou měsíce důrazně upozornilo, že léto skončilo a ke slovu se hlásí podzim. Začátek měsíce byl ještě teplý, ale v noci z 12. na 13. září se citelně ochladilo a do konce měsíce už žádná změna nenastala. Průměrná teplota vzduchu byla 11,1 °C s maximem dne 6. 9. o hodnotě 24,7 °C a minimem dne 17. 9. o hodnotě 1,9 °C. V pěti centimetrech nad zemí klesla teplota dne 28. 9. na hodnotu 0,9 °C. Srážek spadlo na Marušce za září celkem 75,7 mm, nejvíce srážek za 24 hod. bylo změřeno 15. 9. o hodnotě 24,5 mm. Slunce svítilo celkem 144,2 hod. ve dvaceti dnech v měsíci kdy byl zaznamenán sluneční svit. Nejdelší sluneční svit byl registrován dne 3. 9. o délce 11,9 hod. Mlha zahalila Marušku v třinácti dnech a bouřka byla zaznamenána jen jedna dne 7. 9. Vítr foukal o průměrné rychlosti 3,3 m/s (11,9 km/h) s maximálním nárazem dne 15. 9. o hodnotě 15,8 m/s (56,9 km/h).

Mlhy v údolí Hošťálkové

Mlhy v údolí Hošťálkové

Říjen byl poměrně teplý, ale i tak typický podzimní měsíc s častými mlhami v údolích. Průměrná teplota vzduchu 8,3 °C byla o 1,8 °C vyšší, než v říjnu 2007. Maximální teplota vzduchu vystoupala na 15,7 °C dne 13. října, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. října na hodnotu 0,7 °C a minimální přízemní teplota vzduchu klesla na -0,7 °C dne 18., 23. a 24. října. Srážkový úhrn za měsíc říjen byl 48,6 mm, nejvíce srážek spadlo dne 16. října 23,5 mm. Slunce svítilo celkem 109,1 hod. Nejdelší sluneční svit byl zaznamenán dne 5. října o délce 10,3 hod. Celkem bylo v říjnu 23 dnů, kdy byl registrován sluneční svit. Mlha byla pozorována na Marušce ve 13 dnech. Vítr foukal o průměrné rychlosti 4,0 m/s (14,4 km/h) s maximálním nárazem o hodnotě 25,7 m/s (92,5 km/h) dne 30. října.

Před východem Slunce

Inverzní počasí ráno těsně před východem Slunce za Vysokými Tatrami. Pohled z Lysé hory

Listopad byl ze začátku velice příjemný podzimní měsíc se slunečnými dny a poměrně vysokými teplotami což vydrželo do sedmého listopadu. Potom už nám listopad dal jasně najevo, že si máme najít v šatníku teplé prádlo a připravit se na zimu. Postupně se začalo ochlazovat a časté srážky se 18. listopadu změnily na sněhové a napadla první sněhová pokrývka v zimě 2008-2009. Průměrná teplota vzduchu byla 4,1 °C, což je o 3,2 °C více než v listopadu 2007. Maximální teplota vzduchu vystoupala na hodnotu 16,9 °C ve dnech 5. a 6. listopadu. Minimální teplota vzduchu klesla nejvíce na hodnotu -5,9 °C ve dnech 23. a 24. listopadu. Přízemní minimální teplota vzduchu klesla na -9,0 °C dne 18. listopadu. Srážek spadlo v listopadu celkem 42,8 mm, nejvíce 15,3 mm dne 20. 11. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce po 9 dnů a její výška dosáhla hodnoty 12 cm. Slunce svítilo na Marušce celkem 48,9 hod., nejvíce dne 11. listopadu o délce 8,1 hod. a sluneční svit byl registrován v 16 dnech. V mlze se Maruška schovala v 15 dnech a námraza se vyskytla v 6 dnech. Celý měsíc byl poměrně větrný o průměrné rychlosti větru 5,3 m/s (18,9 km/h) s maximálním nárazem ze dne 30. listopadu o hodnotě 23,4 m/s (84,2 km/h).

Prosinec jakoby nevěděl jestli už má být zima nebo ne. Sněžit začalo až v druhé polovině měsíce. Průměrná teplota vzduchu byla -0,1 °C což je o 3,1 °C více jak v prosinci 2007. Maximální teplota vzduchu vystoupala na 9,8 °C dne 1. 12., minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -12,1 °C dne 29. 12. a přízemní teplota vzduchu klesla nejvíce téhož dne na hodnotu -14,2 °C. Srážek spadlo v prosinci celkem 56,5 mm, nejvíce 17,4 mm dne 5. 12. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 12 dnů v prosinci a její maximální výška dosáhla na 10 cm. Slunce svítilo na Marušce v prosinci celkem 69,9 hod., nejdéle svítilo 31. prosince 7,9 hod. Sluneční svit byl zaznamenán v 21 dnech. Mlha byla zaznamenána na Marušce v 16 dnech a námraza se vyskytovala v 9 dnech. Vítr foukal v prosinci o průměrné rychlosti 4,8 m/s (17,2 km/h)  s maximálním nárazem dne 1. prosince o hodnotě 22,9 m/s (82,4 km/h).

Námraza

 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1