Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Roční přehledy počasí na Marušce

Roční přehled za rok 2023

Průměrná teplota vzduchu za rok 2023 byla 8,9 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 16. července o hodnotě 30,5 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. února na hodnotu -10,1 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. února na hodnotu -13,2 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2023 byl 945,4 mm (945,4 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v srpnu (168,8 mm), naopak nejméně v září (18,1 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 16. května o hodnotě 45,7 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 29 cm dne 6. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2023 byla 3,9 m/s (14 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 28,0 m/s (100,8 km/h) dne 3. listopadu. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl měsíc prosinec (4,8 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červen (2,9 m/s). Za rok 2023 převládal na Marušce vítr ze S směru.

Slunce svítilo v roce 2023 na Marušce celkem 1734,3 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (261,2 hod.), naopak nejméně v prosinci (34,4 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 293 dnech.

V roce 2023 bylo na Marušce celkem 26 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 56 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 149. Ledovka se vyskytovala v 8 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 65 dnů.

V roce 2023 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 551 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2023 byl na Marušce zaznamenán 1 tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 29 (max. teplota 25°C a vyšší), 9 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 93 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 39 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2022

Průměrná teplota vzduchu za rok 2022 byla 8,6 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 21. července o hodnotě 32,5 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 12. ledna na hodnotu -18,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 14. prosince na hodnotu -13,1 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2022 byl 738,5 mm (738,5 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v září (145,6 mm), naopak nejméně v říjnu (13,8 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 15. září o hodnotě 48,9 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 36 cm dne 17. a 18. prosince.

Průměrná rychlost větru v roce 2022 byla 3,7 m/s (13,3 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 27,6 m/s (99,4 km/h) dne 17. února. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl měsíc únor (5,6 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červenec a srpen (2,9 m/s). Za rok 2022 převládal na Marušce vítr ze S směru.

Slunce svítilo v roce 2022 na Marušce celkem 1989,4 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (297,3 hod.), naopak nejméně v prosinci (41,7 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 301 dnech.

V roce 2022 bylo na Marušce celkem 23 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 62 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 141. Ledovka se vyskytovala ve 4 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 66 dnů.

V roce 2022 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 431 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2022 bylo na Marušce zaznamenáno 6 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 27 (max. teplota 25°C a vyšší), 9 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 105 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 45 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2021

Průměrná teplota vzduchu za rok 2021 byla 7,6 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 8. července o hodnotě 29,5 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 12. února na hodnotu -14,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 18. ledna na hodnotu -16,2 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2021 byl 758,5 mm (758,5 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v srpnu (161,7 mm), naopak nejméně v říjnu (16,5 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 24. června o hodnotě 29,0 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 30 cm dne 20. ledna.

Průměrná rychlost větru v roce 2021 byla 3,8 m/s (13,7 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 24,1 m/s (86,8 km/h) dne 23. ledna. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl měsíc říjen (4,9 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červen (2,7 m/s). Za rok 2021 převládal na Marušce vítr ze S směru.

Slunce svítilo v roce 2021 na Marušce celkem 1788,2 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (307,5 hod.), naopak nejméně v prosinci (32,8 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 287 dnech.

V roce 2021 bylo na Marušce celkem 28 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 78 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 149. Ledovka se vyskytovala v 15 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 97 dnů.

V roce 2021 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 906 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2021 nebyl na Marušce zaznamenán ani jeden tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 23 (max. teplota 25°C a vyšší), 4 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší), 112 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 53 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2020

Průměrná teplota vzduchu za rok 2020 byla 8,4 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 8. srpna o hodnotě 28,0 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. března na hodnotu -7,9 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 6. ledna na hodnotu -8,1 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2020 byl 1040 mm (1040 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v říjnu (221,5 mm), naopak nejméně v dubnu (14,9 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 13. října o hodnotě 43,4 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 17 cm dne 20. ledna.

Průměrná rychlost větru v roce 2020 byla 4,1 m/s (14,8 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 28,5 m/s (102,6 km/h) dne 28. prosince. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl měsíc prosinec (5,4 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červenec (3,0 m/s). Za rok 2020 převládal na Marušce vítr ze S směru.

Slunce svítilo v roce 2020 na Marušce celkem 1886,9 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v dubnu (312,2 hod.), naopak nejméně v prosinci (49,6 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 281 dnech.

V roce 2020 bylo na Marušce celkem 25 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 37 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 157. Ledovka se vyskytovala ve 3 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 48 dnů.

V roce 2020 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 848 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2020 nebyl na Marušce zaznamenán ani jeden tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 19 (max. teplota 25°C a vyšší), 2 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší), 98 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 30 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2019

Průměrná teplota vzduchu za rok 2019 byla 9,0 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 1. července o hodnotě 30,4 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. ledna na hodnotu -13,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. ledna na hodnotu -15,3 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2019 byl 976,1 mm (676,1 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v květnu (172 mm), naopak nejméně v únoru (42,7 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 22. května o hodnotě 45,7 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 48 cm dne 29. ledna.

Průměrná rychlost větru v roce 2019 byla 4,2 m/s (15,1 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 31,3 m/s (112,7 km/h) dne 1. července. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl měsíc listopad (6 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červenec (2,8 m/s). Za rok 2019 převládal na Marušce vítr ze JJV směru.

Slunce svítilo v roce 2019 na Marušce celkem 1978,2 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červenci (323,2 hod.), naopak nejméně v lednu (47,5 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 295 dnech.

V roce 2019 bylo na Marušce celkem 40 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 48 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 115. Ledovka se vyskytovala v 8 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 57 dnů.

V roce 2019 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 1831 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2019 byl na Marušce zaznamenán 1 tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 38 (max. teplota 25°C a vyšší), 6 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 82 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 35 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2018

Průměrná teplota vzduchu za rok 2018 byla 8,9 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 20.srpna o hodnotě 30,4 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. a 28. února na hodnotu -16,8 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 1. března na hodnotu -16,7 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2018 byl 630,7 mm (630,7 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v květnu (91,9 mm), naopak nejméně v listopadu (8,8 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 1. září o hodnotě 32,6 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 23 cm dne 18. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2018 byla 4,1 m/s (14,8 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 29 m/s (104,4 km/h) dne 29. října. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl duben (5,3 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červenec (3,0 m/s). Za rok 2018 převládal na Marušce vítr ze S směru.

Slunce svítilo v roce 2018 na Marušce celkem 1934,3 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v srpnu (297,5 hod.), naopak nejméně v prosinci (17 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 292 dnech.

V roce 2018 bylo na Marušce celkem 34 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 54 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 129. Ledovka se vyskytovala ve 4 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 75 dnů.

V roce 2018 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 1300 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2018 byly na Marušce zaznamenány 2 tropické dny (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 35 (max. teplota 25°C a vyšší), 5 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 109 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 65 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 4 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

 Roční přehled za rok 2017

Průměrná teplota vzduchu za rok 2017 byla 7,9 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 3.srpna o hodnotě 31,1 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. ledna na hodnotu -19,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla také dne 7. ledna na hodnotu -20,0 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2017 byl 755,4 mm (755,4 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v září (153,6 mm), naopak nejméně v lednu (27,9 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 17. září o hodnotě 27,2 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 40 cm dne 2. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2017 byla 4,1 m/s (14,8 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 27,4 m/s (98,6 km/h) dne 11. prosince. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl prosinec (4,8 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc květen a červenec (3,4 m/s). Za rok 2017 převládal na Marušce vítr z JJV a ZSZ směru.

Slunce svítilo v roce 2017 na Marušce celkem 1791,8 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (312,1 hod.), naopak nejméně v prosinci (21,6 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 289 dnech.

V roce 2017 bylo na Marušce celkem 23 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 59 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 161. Ledovka se vyskytovala v 5 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 84 dnů.

V roce 2017 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 701 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2017 byly na Marušce zaznamenány 3 tropické dny (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 32 (max. teplota 25°C a vyšší), 6 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 110 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 48 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 2 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

 Roční přehled za rok 2016

Průměrná teplota vzduchu za rok 2016 byla 7,9 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 25. června o hodnotě 30,1 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 3. ledna na hodnotu -14,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 22. ledna na hodnotu -13,7 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2016 byl 819,8 mm (819,8 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v červenci (184,3 mm), naopak nejméně v prosinci (23,8 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 2. července o hodnotě 46,4 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 22 cm dne 11. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2016 byla 4,0 m/s (14,4 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 23,8 m/s (85,7 km/h) dne 9. února. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl únor (5,2 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc září (3,2 m/s). Za rok 2016 převládal na Marušce vítr z JJV směru.

Slunce svítilo v roce 2016 na Marušce celkem 1721,2 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (250 hod.), naopak nejméně v lednu (39,2 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 274 dnech.

V roce 2016 bylo na Marušce celkem 25 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 47 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 165. Ledovka se vyskytovala v 5 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 77 dnů.

V roce 2016 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 723 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2016 byl na Marušce zaznamenán 1 tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 23 (max. teplota 25°C a vyšší), 2 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší), 112 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 46 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

 Roční přehled za rok 2015

Průměrná teplota vzduchu za rok 2015 byla 8,6 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 22. července o hodnotě 32,6 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. ledna na hodnotu -9,6 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. ledna na hodnotu -12,2 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2015 byl 662,5 mm (662,5 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v listopadu (88,3mm), naopak nejméně v prosinci (20,5 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 18. srpna o hodnotě 30 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 42 cm dne 10. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2015 byla 4,3 m/s (15,5 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 27,1 m/s (97,6 km/h) dne 31. března. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl leden (5,0 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl červen a srpen (3,6 m/s). Za rok 2015 převládal na Marušce vítr z JJV směru.

Slunce svítilo v roce 2015 na Marušce celkem 1846,6 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červeneci (296,4 hod.), naopak nejméně v lednu (21 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 279 dnech.

V roce 2015 bylo na Marušce celkem 19 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 45 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 147. Ledovka se vyskytovala v 9 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 48 dnů.

V roce 2015 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 982 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí. 

V roce 2015 bylo na Marušce zaznamenáno 17 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 44 (max. teplota 25°C a vyšší), 16 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 97 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 33 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

 

 Roční přehled za rok 2014

Průměrná teplota vzduchu za rok 2014 byla 8,8 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 10. června o hodnotě 29,6 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 26. ledna na hodnotu -17,2 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 26. ledna na hodnotu -16,9 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2014 byl 975,2 mm (975,2 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v červenci (162,6mm), naopak nejméně v únoru (30,9 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 21. července o hodnotě 73,5 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 16 cm dne 13. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2014 byla 4,3 m/s (15,5 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 25,8 m/s (92,9 km/h) dne 5. listopadu. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl únor (5,5 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl červen (3,3 m/s). Za rok 2014 převládal na Marušce vítr z JJV směru.

Slunce svítilo v roce 2014 na Marušce celkem 1703,6 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červnu (255 hod.), naopak nejméně v lednu (41,3 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 285 dnech.

V roce 2014 bylo na Marušce celkem 38 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 22 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 163. Ledovka se vyskytovala v 16 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 22 dnů.

V roce 2014 bylo v okolí Marušky zaznamenáno celkem 1908 bleskových výbojů mezi oblakem a zemí.

V roce 2014 nebyl na Marušce zaznamenán ani jeden tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 17 (max. teplota 25°C a vyšší), 2 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší), 61 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 20 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2013

Průměrná teplota vzduchu za rok 2013 byla 6,9 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 8. srpna o hodnotě 33,1 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 24. března na hodnotu -14,2 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 24. března na hodnotu -13,8 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2013 byl 747,8 mm (747,8 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v červnu (140,1mm), naopak nejméně v červenci (11,2 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 24. června o hodnotě 33,5 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 55 cm dne 24. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2013 byla 3,8 m/s (13,7 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 25,4 m/s (91 km/h) dne 25. prosince. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl prosinec (5,6 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl červenec (3,0 m/s). Za rok 2013 převládal na Marušce vítr z SSV směru.

Slunce svítilo v roce 2013 na Marušce celkem 1600 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červenci (310,7 hod.), naopak nejméně v lednu (16,5 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 251 dnech.

V roce 2013 bylo na Marušce celkem 15 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 90 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 180. Ledovka se vyskytovala v 25 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 98 dnů.
V roce 2013 bylo na Marušce zaznamenáno 6 tropických dnů (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 22 (max. teplota 25°C a vyšší), 9 tropických nocí (min. teplota 20°C a vyšší), 128 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 79 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2012

Průměrná teplota vzduchu za rok 2012 byla 7,5 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 20. srpna o hodnotě 30,5 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 4. února na hodnotu -21,5 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 2. a 4. února na hodnotu -21,6 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2012 byl 728,3 mm (728,3 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v červnu (141,6mm), naopak nejméně v březnu (18,2 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 12. června o hodnotě 52,1 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 74 cm dne 18. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2012 byla 3,8 m/s (13,7 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 22,2 m/s (79,9 km/h) dne 10. listopadu. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl listopad (4,9 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl srpen (2,9 m/s). Za rok 2012 převládal na Marušce vítr z JJV směru.

Slunce svítilo v roce 2012 na Marušce celkem 1891,8 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v květnu (266,8 hod.), naopak nejméně v listopadu (39,9 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 287 dnech.

V roce 2012 bylo na Marušce celkem 34 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 33 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 131. Ledovka se vyskytovala v 12 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 86 dnů.
V roce 2012 byl na Marušce zaznamenán jeden tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 32 (max. teplota 25°C a vyšší), 2 tropické noci (min. teplota 20°C a vyšší), 58 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 12 arktických dnů (max. teplota -10°C a nižší), více zde.

tabulka

Roční přehled za rok 2011

Průměrná teplota vzduchu za rok 2011 byla 7,5 °C, maximální teplota vzduchu byla zaznamenána 24. srpna o hodnotě 28,4 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 23. února na hodnotu -14,2 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 22. února na hodnotu -14,1 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2011 byl 661,2 mm (661,2 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v červenci (178,2mm), naopak nejméně v listopadu (1,5 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 30. června o hodnotě 52,6 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 25 cm dne 27. ledna.

Průměrná rychlost větru v roce 2011 byla 3,5 m/s (12,6 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 21,9 m/s (78,8 km/h) dne 16. prosince. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl prosinec (4,5 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl duben, květen a srpen (3,1 m/s). Za rok 2011 převládal na Marušce vítr z jižního směru.

Slunce svítilo v roce 2011 na Marušce celkem 1900,5 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v květnu (282,3 hod.), naopak nejméně v prosinci (30,8 hod). Sluneční svit byl zaznamenán v 288 dnech.

V roce 2011 bylo na Marušce celkem 34 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 64 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 130. Ledovka se vyskytovala v 37 dnech a souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 44 dnů.
V roce 2011 nebyl na Marušce zaznamenán ani jeden tropický den (max. teplota 30°C a vyšší). Letních dnů bylo 10 (max. teplota 25°C a vyšší), 1 tropická noc (min. teplota 20°C a vyšší), 55 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 3 arktické dny (max. teplota -10°C a nižší).

tabulka

 

Roční přehled za rok 2010

Průměrná teplota vzduchu za rok 2010 byla 6,1 °C, maximální teplota vzduchu byla změřena dne 16. července o hodnotě 30,2 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. ledna na hodnotu -18,1 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. ledna na hodnotu -18,7 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2010 byl 1073,3 mm (1073,3 litrů na 1m2), nejvíce srážek spadlo v květnu (252 mm), naopak nejméně v říjnu (17,2 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 31. srpna o hodnotě 53,2 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 67 cm ve dnech 13. až 16. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2010 byla 3,6 m/s (12,8 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 25,1 m/s (90,4 km/h) dne 14. srpna. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl listopad (4,6 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl červenec (2,5 m/s).

Slunce svítilo v roce 2010 na Marušce celkem 1443,4 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v červenci (233,8 hod.), naopak nejméně v lednu (36,6 hod.). Sluneční svit byl zaznamenán v 257 dnech.

V roce 2010 bylo na Marušce celkem 23 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 72 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 173. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 102 dnů.
V roce 2010 byl zaznamenán na Marušce 1 tropický den (max. teplota 30°C a vyšší), 15 letních dnů (max. teplota 25 °C a vyšší), 3 tropické noci (min. teplota 20 °C a vyšší), 82 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 4 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

Graf průměrné denní teploty vzduchu v porovnání s klouzavým průměrem a graf denních úhrnů srážek v roce 2010

Graf

Roční přehled za rok 2009

Průměrná teplota vzduchu za rok 2009 byla 7,4 °C, maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. července o hodnotě 27,4 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 20. prosince na hodnotu -17,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 20. prosince na hodnotu -18,8 °C.

Roční úhrn srážek za rok 2009 byl 808,6 mm (808,6 litrů na 1 m2), nejvíce srážek spadlo v červnu (124,0 mm), naopak nejméně v dubnu (5,2 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 19. června o hodnotě 34,4 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 72 cm 24. února.

Průměrná rychlost větru v roce 2009 byla 3,6 m/s (12,8 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 27,8 m/s (100,1 km/h) dne 30. listopadu. Nejvyšší průměrnou rychlost větru měl listopad (4,5 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc září (2,8 m/s). Za rok 2009 převládal vítr z jižního směru.

Slunce svítilo v roce 2009 na Marušce celkem 1607,6 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v dubnu (293,6 hod.), naopak nejméně v únoru (16,9 hod.). Sluneční svit byl zaznamenán v 285 dnech.

V roce 2009 bylo na Marušce celkem 32 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 53 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 161. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 86 dnů.
V roce 2009 bylo zaznamenáno na Marušce 12 letních dnů (max. teplota 25 °C a vyšší), jedna tropická noc (min. teplota  20 °C a vyšší), 58 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a jeden den arktický (max. teplota -10 °C a nižší).

Roční přehled za rok 2008

Průměrná teplota vzduchu za rok 2008 byla 8,1 °C, maximální teplota vzduchu byla změřena dne 23. června o hodnotě 27,5 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 29. prosince na hodnotu -12,1 °C a přízemní minimální teplota vzduchu dosáhla svého minima -14,7 °C dne 17. února.

Roční úhrn srážek za rok 2008 byl 773,6 mm (773,6 litrů na 1 m2), nejvíce srážek spadlo v červenci (95,6 mm), naopak nejméně v únoru (36,6 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 4. června o hodnotě 41,7 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 21 cm ve dnech  8. až 11. ledna.

Průměrná rychlost větru v roce 2008 byla 3,9 m/s (13,9 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 43,1 m/s (155,2 km/h) dne 1. března. Nejvyšší průměrnou rychlost měl listopad (5,3 m/s), naopak nejnižší průměrnou rychlost větru měl měsíc červen (2,7 m/s). Za rok 2008 převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru.

Slunce svítilo v roce 2008 na Marušce celkem 1642,7 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v srpnu (244,1 hod.), naopak nejméně v lednu (45,3 hod.). Sluneční svit byl zaznamenán v 290 dnech.

V roce 2008 bylo celkem 28 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. Námraza byla zaznamenána v 34 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 128. Souvislá sněhová pokrývka ležela v 52 dnech.
V roce 2008 bylo zaznamenáno na Marušce 15 letních dnů (max. teplota 25 °C a vyšší), jedna tropická noc (min. teplota 20 °C a vyšší) a 31 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Roční přehled za rok 2007

Průměrná teplota vzduchu za rok 2007 byla 8,2 °C, maximální teplota vzduchu byla změřena dne 20. července o hodnotě 32,2 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 27. ledna na hodnotu -10,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu dosáhla svého minima -11,4 °C dne 17. listopadu.

Roční úhrn srážek za rok 2007 byl 859 mm (859 litrů na 1 m2), nejvíce srážek spadlo v září (191,5 mm), naopak nejméně v dubnu (6,1 mm). Maximální denní úhrn srážek za 24 hod. byl zaznamenán 6. září o hodnotě 69,6 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima dne 16. listopadu 32 cm.

Průměrná rychlost větru v roce 2007 byla 3,8 m/s (13,7 km/h) a maximální náraz větru měl hodnotu 37,8 m/s (136,1 km/h) dne 19. ledna.

Slunce svítilo v roce 2007 na Marušce celkem 1744,8 hod., nejvíce slunečního svitu bylo zaznamenáno v dubnu (278,6 hod.), naopak nejméně v prosinci (22,2 hod.). Sluneční svit byl zaznamenán v 280 dnech.

V roce 2007 bylo celkem 35 dnů s výskytem bouřky. Námraza byla zaznamenána ve 45 dnech a dnů s mlhou bylo celkem 125. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 63 dnů.
V roce 2007 byly zaznamenány na Marušce 3 tropické dny (max. teplota 30 °C a vyšší), 25 letních dnů (max. teplota 25 °C a vyšší), 4 tropické noci (min. teplota 20 °C a vyšší) a 39 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

 

Roční přehled za rok 2006

Roční průměrná teplota vzduchu byla 7,1°C, maximální teplota vzduchu byla změřena 21. července o hodnotě 32,2 °C, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na hodnotu -25,8 °C dne 23. ledna.

Celkový úhrn srážek za rok 2006 byl 913,5 mm (913,5 litrů na 1 m2), nejvíce srážek spadlo v květnu (146,2 mm), naopak nejméně v červenci (jen 17,5 mm). Nejvyšší denní úhrn srážek byl 30. června, kdy napršelo za 24 hod. 55,5 mm. Sněhová pokrývka dosáhla svého maxima 149 cm dne 17. února.

Za celý rok 2006 bylo 29 dnů, kdy se vyskytla alespoň jedna bouřka. Dnů s námrazou bylo 51 a mlha zahalila Marušku v 139 dnech. Souvislá sněhová pokrývka ležela celkem 101 dnů.
V roce 2006 bylo na Marušce zaznamenáno 9 tropických dnů (max. teplota 30 °C a vyšší), 36 letních dnů (max. teplota 25 °C a vyšší), 8 dnů s tropickou nocí (min. teplota 20 °C a vyšší), 67 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 2 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

 

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1