Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Počasí na Marušce v roce 2017

Data poskytla pobočka ČHMÚ Ostrava

Leden byl teplotně silně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v lednu na Marušce -6,7 °C, což je o 4,3 °C nižší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v lednu na hodnotu 1,7 °C dne 21. ledna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 7. ledna na hodnotu -19,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -20,0 °C také dne 7. ledna. Srážek spadlo celkem v lednu na Marušce 27,9 mm, nejvíce za 24 hod. dne 31. ledna 10,8 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 29 dnů a maximální výšky dosáhla 19 cm dne 12., 13., 15. a 16. ledna. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,7 m/s (16,9 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 20,5 m/s (73,8 km/h) dne 4. ledna. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VJV a SV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 114,2 hod. Nejdéle svítilo slunce 27. ledna 8,6 hod. a bylo registrováno 24 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v lednu zaznamenána v 22 dnech, námraza se vyskytovala v 25 dnech. V lednu bylo na Marušce zaznamenáno 31 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C), 29 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C) a 2 arktické dny (max. teplota -10 °C a nižší).

Únor byl teplotně nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v únoru na Marušce 0,3 °C což je o 2,7 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v únoru na hodnotu 9,9 °C dne 27. února. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 8. a 9. února na hodnotu -9,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -8,4 °C 9. února. Srážek spadlo celkem v únoru na Marušce 34,3 mm, nejvíce za 24 hod. dne 1. února 11,0 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 22 dnů a maximální výšky dosáhla 40 cm dne 2. února. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,5 m/s (16,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,3 m/s (83,9 km/h) dne 24. února. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 69,9 hod. Nejdéle svítilo slunce 15. února 9,8 hod. a bylo registrováno 18 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v únoru zaznamenána v 15 dnech, námraza se vyskytovala v 8 dnech a ledovka byla zaznamenána v 5 dnech. V únoru bylo na Marušce zaznamenáno 21 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 5 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Březen byl teplotně nadnormální a srážkově silně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v březnu na Marušce 5,1 °C, což je o 2,5 °C teplota vyšší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v březnu na hodnotu 17,4 °C dne 28. března. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 13. března na hodnotu -2,0 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -2,9 °C 14. března. Srážek spadlo celkem v březnu na Marušce 30,6 mm, nejvíce za 24 hod. dne 9. března 6,6 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 1 den a maximální výšky dosáhla 2 cm dne 9. března. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,3 m/s (15,5 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 23,8 m/s (85,7 km/h) dne 4. března. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 159,1 hod. Nejdéle svítilo slunce 28. března 12,1 hod. a bylo registrováno 26 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v březnu zaznamenána v 14 dnech. V březnu bylo na Marušce zaznamenáno 8 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C).

Duben byl na Marušce teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla v dubnu na Marušce 5,5 °C, což je o 3,2 °C teplota nižší než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila v dubnu na hodnotu 20,2 °C dne 2. dubna. Naopak minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 21. dubna na hodnotu -3,6 °C a přízemní minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -6,0 °C 21. dubna. Srážek spadlo celkem v dubnu na Marušce 62,8 mm, nejvíce za 24 hod. dne 27. dubna 15,9 mm. Souvislá sněhová pokrývka ležela na Marušce 4 dny a maximální výšky dosáhla 14 cm dne 20. dubna. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,2 m/s (15,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 21,3 m/s (76,7 km/h) dne 19. dubna. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo celkem na Marušce 126,1 hod. Nejdéle svítilo slunce 10. dubna 12,5 hod. a bylo registrováno 25 dnů se slunečním svitem. Mlha byla na Marušce v dubnu zaznamenána v 14 dnech, námraza se vyskytla po 3 dny. V dubnu byly zaznamenány tři dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V dubnu bylo na Marušce 8 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 1 ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C).

Květen byl teplotně slabě nadprůměrný a srážkově silně podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 12,7 °C, což je o 0,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na 26,6 °C dne 30. května. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -0,6 °C dne 10. května a minimální přízemní teplota vzduchu byla změřena také dne 10. května a měla hodnotu -4,1 °C. Srážek celkem v květnu na Marušce spadlo 29 mm a nejvíce za 24 hod. spadlo 5,1 mm srážek dne 30. května. Vítr vál průměrnou rychlostí 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 16,8 m/s (56,9 km/h) dne 30. května. Převládal vítr ze S směru, naopak nejméně vál vítr z JZ směru. Slunce svítilo celkem 231,7 hod. Sluneční svit byl registrován ve 30 dnech a nejdéle svítilo slunce 15,0 hod. dne 28. května. Mlha byla na Marušce zaznamenána v 6 dnech. V květnu byly na Marušce 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V květnu byl na Marušce 1 mrazový den (min. teplota nižší jak 0°C) a 1 letní den (max. teplota 25°C a vyšší).

Červen byl na Marušce teplotně nadprůměrný, ale srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 17,5 °C, což je o 1,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 28,1 °C dne 28. června, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,8 °C dne 17. června a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla dne 2. června a měla hodnotu 7,0 °C. Srážek v červnu na Marušce spadlo celkem 71,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 15,6 mm dne 16. června. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,9 m/s (14 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,6 m/s (81,4 km/h) dne 16. června. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z ZJZ směru. Slunce svítilo v červnu na Marušce celkem 312,1 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 19. června 15,5 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 3 dnech a bylo registrováno 5 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červnu bylo na Marušce zaznamenáno 5 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší).

Červenec měl průměrnou teplotu vzduchu v mezích normálu a srážkově byl slabě podnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 17,9 °C, což je shodná teplota s průměrem. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 29,7 °C dne 20. července, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 9,3 °C dne 14. července a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla také 14. července a měla hodnotu 7,2 °C. Srážek v červenci na Marušce spadlo celkem 69,5 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 14,2 mm dne 24. července. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,4 m/s (12,2 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 19,3 m/s (69,5 km/h) dne 13. července. Převládal vítr z JZ směru, naopak nejméně vál vítr z V směru. Slunce svítilo v červenci na Marušce celkem 229,4 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 29. července 13 hod. a bylo celkem zaznamenáno 31 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 6 dnech a bylo registrováno 5 dnů s výskytem aspoň jedné bouřky. V červenci bylo na Marušce zaznamenáno 11 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší) a dvě tropické noci (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Srpen byl na Marušce teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 19,4 °C, což je o 1,8 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 31,1 °C dne 3. srpna, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 8,7 °C dne 23. srpna a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 23. srpna a měla hodnotu 7,1 °C. Srážek v srpnu na Marušce spadlo celkem 55,9 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 19,5 mm dne 11. srpna. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,5 m/s (12,6 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 27 m/s (97,2 km/h) dne 10. srpna. Převládal vítr z JV směru, naopak nejméně vál vítr ze SZ směru. Slunce svítilo v srpnu na Marušce celkem 266,3 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 1. srpna 13,9 hod. a bylo celkem zaznamenáno 30 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 4 dnech a byly registrovány 4 dny s výskytem aspoň jedné bouřky. V srpnu bylo na Marušce zaznamenáno 15 letních dnů (max. teplota 25°C a vyšší), 3 dny tropické (max. teplota 30°C a vyšší) a 4 tropické noci (min. teplota v noci 20°C a vyšší).

Září bylo teplotně podprůměrný, naopak srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 11,5 °C, což je o 1,3 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 22,9 °C dne 1. září, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 6,4 °C dne 18. září a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 18. září a měla hodnotu 5,2 °C. Srážek v září na Marušce spadlo celkem 153,6 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 27,2 mm dne 17. září. Vítr vál o průměrné rychlosti 3,9 m/s (14 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 18,4 m/s (66,2 km/h) dne 9. září. Převládal vítr z JV směru naopak nejméně se vyskytoval vítr z VSV směru. Slunce svítilo v září na Marušce celkem 92,6 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 8. září 10,8 hod. a bylo celkem zaznamenáno 21 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 18 dnech. V září byly na Marušce 2 dny s výskytem aspoň jedné bouřky.

Říjen byl teplotně i srážkově nadprůměrný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 8,7 °C, což je o 1,4 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 19,6 °C dne 17. října, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -0,9 °C dne 31. října a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena také dne 31. října a měla hodnotu -1,4 °C. Srážek v říjnu na Marušce spadlo celkem 95,8 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 21 mm dne 27. října. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,3 m/s (15,5 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 26,6 m/s (95,8 km/h) dne 29. října. Převládal vítr ze ZSZ směru, naopak nejméně vál vítr z VSV a V směru. Slunce svítilo v říjnu na Marušce celkem 105,6 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 1. října 10,8 hod. Bylo celkem zaznamenáno 23 dnů s výskytem slunečního svitu. Mlha zahalila Marušku v 11 dnech. V říjnu byly na Marušce zaznamenány 2 mrazové dny (min. teplota nižší jak 0°C).

Listopad byl teplotně podnormální a srážkově nadnormální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 2,6 °C, což je o 1,0 °C méně než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 11,2 °C dne 2. listopadu, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -2,7 °C dne 15. a 28. listopadu a přízemní minimální teplota vzduchu byla změřena dne 15. listopadu a měla hodnotu -4,5 °C. Srážek v listopadu na Marušce spadlo celkem 78,3 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 16,7 mm dne 12. listopadu. Souvislá sněhová pokrývka v listopadu ležela 6 dnů a maximalní výšku měla 10 cm. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,2 m/s (15,1 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 22,4 m/s (80,6 km/h) dne 25. listopadu. Převládal vítr z J směru, naopak nejméně vál vítr z VSV směru. Slunce svítilo v listopadu na Marušce celkem 63,2 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 15. listopadu 7,9 hod. Bylo celkem zaznamenáno 19 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku ve 23 dnech, námraza se vyskytovala v pěti dnech. V listopadu bylo na Marušce zaznamenáno 13 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 1 ledový den (max. teplota nižší jak 0 °C).

Prosinec byl teplotně nadnormální měsíc a srážkově normální měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla -0,5 °C, což je o 1,0 °C více než průměr. Maximální teplota vzduchu vystoupila na hodnotu 9,9 °C dne 12. prosince, minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu -6,7 °C dne 19. prosince a přízemní minimální teplota vzduchu byla také změřena dne 19. prosince a měla hodnotu -8,4 °C. Srážek v prosinci na Marušce spadlo celkem 46,2 mm. Nejvíce za 24 hod. spadlo srážek 16 mm dne 28. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela v prosinci 22 dnů a její max. výška dosáhla hodnoty 24 cm 1. prosince. Vítr vál o průměrné rychlosti 4,8 m/s (17,3 km/h) a jeho maximální náraz měl hodnotu 27,4 m/s (98,6 km/h) dne 11. prosince. Převládal vítr z JJV směru, naopak nejméně vál vítr z VSV a V směru. Slunce svítilo v prosinci na Marušce celkem 21,6 hod. Nejdéle slunce svítilo dne 25. prosince 4,6 hod. Bylo celkem zaznamenáno 12 dnů s výskytem slunečního svitu.  Mlha zahalila Marušku v 18 dnech, námraza se vyskytovala také v 18 dnech. V prosinci bylo na Marušce zaznamenáno 26 mrazových dnů (min. teplota nižší jak 0°C) a 12 ledových dnů (max. teplota nižší jak 0 °C).

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1