Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Meteorologická stanice Červená v sobotu 23. června 2012 oslavila výročí 60 let provozu

Meteorologická stanice Červená byla uvedena do provozu v roce 1952, takže letos slaví kulaté výročí 60 let provozu. Oslava se konala v sobotu 23. června a zúčastnili se bývalí i současní zaměstnanci stanice a kolegové z jiných stanic. Met. stanice Červená se nachází na okraji vojenského prostoru Libavá. Stanice byla vybudována v roce 1952 pro potřeby střelnice ve vojenském prostoru a měřila balistický vítr pro dělostřelectvo. V roce 1954 byla stanice předána Hydrometeorologickému ústavu a začleněna do civilní profesionální sítě. Hlavní náplní met. stanice Červená je synoptická a klimatologická měření a pozorování všech met. prvků. Kromě toho se na stanici vykonávají i další činnosti jako např. fotografování meteoritů, seismické měření, měření čistoty ovzduší a radiace v ovzduší.

Ve stejný den probíhalo nedaleko stanice každoroční slavnostní prodloužení Cesty česko-německého porozumění. Myšlenka Cesty česko-německého porozumění vznikla v roce 1998 při diskuzích mezi zástupci občanských sdružení, samospráv, státní správy a podnikatelů z oblasti Jeseníků, Slezska a střední Moravy v souvislosti s tehdy připravovaných vstupem České republiky do Evropské unie. Od roku 1999 se začala budovat skutečná cesta nedaleko mohyly, která připomíná prusko - rakouskou bitvu z roku 1758. Chodník je osazen deskami ze slezské žuly. Cesta je každoročně v červnu prodlužována. Při letošním prodloužení cesty byla položena i deska věnovaná kolektivem pracovníků met. stanice z Lysé hory.

červená

Meteorologická stanice Červená

červená

červená

deska

Deska z Lysé hory v Cestě česko-německého porozumění

oslavy

oslavy

Slavnostní prodloužení Cesty česko-německého porozumění

oslavy

oslavy

Dlaždice

Slavnostního poklepání na dlaždici z meteorologické stanice Lysá hora se zúčastnili Jaroslav Chalupa a Vladimír Ondruch

oslavy

Slavnostního prodloužení cesty se zúčastnili pracovníci met. stanice Lysá hora.

oslavy

Kolegové z met. stanice Červená

Upozornění: Provozovatel tohoto serveru, ani autor tohoto webu neodpovídá a nenese žádnou zodpovědnost za obsah komentářů.

Přidání komentáře

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1